Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Przedmiot

Postępowanie cywilne

Prowadzący

dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus; dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz
Termin I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Adamczyk do Małyszak  28.06.2019  10:00  Aula 8
 od Mandera do Żurowski  28.06.2019  10:50  Aula 8

 

Przedmiot

 Postępowanie cywilne

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus; dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   24.09.2019  10:00  Aula 5
       
 TERMIN OSTATECZNY - wyłącznie dla studentów z przywróceniami /przedłużeniem  15.10.2019  13:00  Aula 2

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Prawo handlowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od A do Ł 18.06.2019 15.00  Aula 7
 od M do Ż 18.06.2019 15.00  Aula 8

 

Przedmiot

Prawo handlowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   03.09.2019  12:00  Aula 7
   03.09.2019  12:00  Aula 8
TERMIN OSTATECZNY - wyłącznie dla studentów z przywróceniami/przedłużeniem sesji 10.10.2019 15:30 Aula 5



 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Prawo podatkowe

Prowadzący

 prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

od Adamczyk do Łasa 21.06.2019  10:00  Aula 8
od Mackiewicz do Żurowski 21.06.2019  12:00  Aula 8
       
TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI/PRZEDŁUŻENIEM SESJI 12.10.2019 12:00 aula 3

 

Przedmiot

 Prawo podatkowe

Prowadzący

 prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   16.09.2019  10:00  Aula 5
       

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Kryminalistyka

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  06.06.2019  10:30  Aula 8
       

 

Przedmiot

 Kryminalistyka

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   17.09.2019  12:00  3.55
       
TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI TERMINÓW/PRZEDŁUŻENIEM SESJI 15.10.2019 15:00 3.55

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Ochrona własności intelektualnej

Prowadzący

  dr hab. prof. US Katarzyna Grzybczyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Adamczyk do Kania  12.06.2019  9:00  3.37
 od Kaptur do Pietruszka  13.06.2019  9:00  3.37
 od Pilch do Żurowski  14.06.2019  9:00  3.37

 

Przedmiot

 Ochrona własności intelektualnej

Prowadzący

  dr hab. prof. US Katarzyna Grzybczyk

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od A do Ł 05.09.2019  9:00  3.37
 nazwiska od M do Ż 06.09.2019  9:00  3.37

 

 

Przedmiot

 Ochrona własności intelektualnej

Prowadzący

  dr hab. prof. US Katarzyna Grzybczyk

Termin

 OSTATECZNY - wyłącznie dla studentów z przywróconymi terminami

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od A do Ż 25.09.2019  10:00  3.37
  14.10.2019  16:00  3.37

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 WM: Międzynarodowe prawo karne

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Joanna Nowakowska-Małusecka

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   20.05.2019  11.50  Aula 1
       

 

Przedmiot

 WM: Międzynarodowe prawo karne

Prowadzący

dr hab. prof. UŚ Joanna Nowakowska-Małusecka

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala