Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

Postępowanie karne

Prowadzący

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek
Termin I

Grupa

Data

Godzina

 

Sala

 
 Studenci od A do L  10.06.2019 r.  16:00    Aula 8  
 Studenci od Ł do Ż  10.06.2019 r.  17:15    Aula 8  
Termin II        
  Data Godzina   Sala  
   06.09.2019  16:00    Aula 8  
           
           
TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI/PRZEDŁUŻENIEM SESJI 17.10.2019 17:00   Aula 7  
Przedmiot Publiczne prawo gospodarcze        
Prowadzący dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz        
Termin I        
Grupa Data Godzina   Sala  
   25.06.2019 r.  12:00    Aula 8  
           
Termin II        
  Data Godzina   Sala  
   03.09.2019  10:00    Aula 5  
           
Termin Ostateczny - wyłącznie dla studentów z przywróceniami/przedłużeniem sesji 30.09.2019 13:00    Aula 5  
           
  Prawo Pracy        
Prowadzący dr hab. prof. UW Łukasz Pisarczyk       T
Termin I        
Grupa Data Godzina Sala  
   18.06.2019 r.  17:00  aula 7 i 8
 
     
Dodatkowy I termin  03.07.2019 13:30      
(wyłącznie dla studentów          
z przywróceniem)          
 TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI TERMINÓW  02.10.2019  13.00    gabinet  
 Termin  II  
 Grupa  12.09.2019  12:00  Aula 8  
     
     
   Prawo samorządu terytorialnego  
 Prowadzący  prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki  
 Termin  I  
 Grupa  Data  Godzina  Sala  
   28.06.2019 r.  10:00  Aula 5 i 6  
     
Termin II        
Grupa Data Godzina   Sala  
   09.09.2019  10:00    aula 7  
           
TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI  09.10.2019  15:00  gabinet  
           
  Postępowanie sądowo-administracyjne        
Prowadzący prof. dr hab. Andrzej Matan        
           
Termin I        
Grupa Data Godzina   Sala  
   13.06.2019 r  15:00    aula 5 i 6  
           
Termin II        
Grupa Data Godzina   Sala  
   10.09.2019 r.   12:00    Aula 6  
           
 TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI  10.10.2019  9:45  s. 3.45