Zmiana rozmiaru tekstu:

 

 

Przedmiot

 Prawo Unii Europejskiej

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Jacek Barcik

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od A do G  3.02.2020   9:00  1.13
 nazwiska od H do K  4.02.2020   9:00  1.13
 nazwiska od L do P  5.02.2020   9:00  1.13
 nazwiska od R do S  6.02.2020   9:00  1.13
 nazwiska od Ś do Ż  7.02.2020   9:00  1.13

 

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - rodzinne i spadkowe

Prowadzący

 dr hab. Magdalena Habdas

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  nazwisko od A do Bas  12.02.2020 r. 10:00  2.13
  nazwisko od Bat do Brz  12.02.2020 r. 11:00  2.13
  nazwisko od Bu do Ch  12.02.2020 r. 12:00  2.13
  nazwisko od Ci do F  12.02.2020 r. 13:30  2.13
  nazwisko od G do Gó  12.02.2020 r. 14:30  2.13
  nazwisko od Gr do Hu  13.02.2020 r. 10:00  2.13
  nazwisko od J do Km  13.02.2020 r. 11:00  2.13
  nazwisko od Ko do Kru  13.02.2020 r. 12:00  2.13
  nazwisko od Kry do Le  13.02.2020 r. 13:30  2.13
  nazwisko od Li do Marz  13.02.2020 r. 14:30  2.13

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - rodzinne i spadkowe

Prowadzący

 prof. dr hab. Jacek Górecki

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od Maz do Si  12.02.2020 r.  09:00  2.10
 nazwiska od Sk do Ż  13.02.2020 r.  09:00  2.10

 

Przedmiot

 Postępowanie administracyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

Termin

 

 

Data

Godzina

Sala

           I  31.01.2020 r.  9:30  aula  5 i 8
       
Termin                     II    
   
TERMIN OSTATECZNY - wyłącznie dla studentów z przywróconymi terminami i przedłużeniem sesji    

 

Przedmiot

 Nauka o polityce

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 

Grupa

Data

Godzina

Sala

       
Termin I    
   28.01.2020 r.  11:00 aula 5 i 8
       
       

 

Przedmiot

 WM - Ewolucja polskiego konstytucjonalizmu na tle porównawczym

Prowadzący                     

dr hab. Michał Bożek

Termin

I

Grupa

Data       

Godzina

Sala     

 

 20.01.2020 r.

11:30

 

 

 Przedmiot  WM - Ochrona danych osobowych
  
 Prowadzący
 dr hab. Mariusz Jagielski
 Termin  I    
 Grupa  Data               
 Godzina       

Sala            

   11.02.2020 r. 15:00 (egz. pisemny) aula 4
  11.02.2020 r. 15:30 (egz. ustny) s. 2.44

 

 Przedmiot WM - Nadzór epidemiologiczny
 Prowadzący dr hab. Marcin Janik
 Termin I  
 Grupa  Data Godzina Sala