Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

 Etyka zawodów prawniczych

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Sławomir Tkacz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   18.12.2019 r. 15:15  

 

Przedmiot

 Prawo cywilne- zobowiązania

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

nazwiska od A do F  04.02.2020  08:30  p. 2.15
nazwiska od G do Ka  05.02.2020  08:30  p. 2.15
 nazwiska od Ke do Ma  06.02.2020  08:30  p. 2.15

 

Przedmiot

 Prawo cywilne- zobowiązania

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od Me do Sp  04.02.2020  08:30  p. 2.9
 nazwiska od St do Ż  06.02.2020  08:30  p. 2.9
       

 

Przedmiot

 WM - Komunistyczne imperium polityczne. Ustrój PRL i innych krajów bloku sowieckiego

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   8.01.2020 r. 17:15 aula 2
       

 

Przedmiot

 WM - Trzy transformacje prawa sądowego w Polsce w XX wieku

Prowadzący

 dr hab. Anna Stawarska-Rippel

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   14.01.2020 r. 17:15 aula 3

 

Przedmiot

 WM - Prawo sądownictwa polubownego

Prowadzący

 dr hab. Grzegorz Żmij

 

Data

Godzina

Sala

  Termin   I  3.02.2020 r. 9:00-13:00  2.9
  Termin   II 21.02.2020 r. 9:00-13:00  2.9