Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

 Historia Prawa

Prowadzący

 prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Achtelik do Mirek  12.06.2019  13.30  Aula 5
 od Morońska do Żmija  12.06.2019  13.30  Aula 6

 

Przedmiot

 Historia Prawa

Prowadzący

  prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Termin

 II (egzamin ustny)

 Grupa Data Godzina Sala
   20.09.2019  09:00  p. 28, 29, 2.43
       
TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI/PRZEDŁUŻENIEM SESJI 12.10.2019 10:00  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Prawo Konstytucyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  18.06.2019  12:30  Aule 1, 5, 6, 7, 8
       
       
       

 

Przedmiot

Prawo Konstytucyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   17.09.2019  13:30  Aule 5, 6 i 8
       
TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI/PRZEDŁUŻENIEM SESJI 28.10.2019 19:00 Aula 5

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Ustrój Organów Ochrony Prawnej

Prowadzący

 prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Aksamitek do Mendelowska  14.06.2019  16.00  Aula 8
 od Mikołajczak do Żmija  14.06.2019  17.15  Aula 8

 

Przedmiot

  Ustrój Organów Ochrony Prawnej

Prowadzący

 prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   06.09.2019  16:00  Aula 8
       
 TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI/PRZEDŁUŻENIEM SESJI 17.10.2019   17:00 Aula 7

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Wstęp do Prawoznawstwa

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Sławomir Tkacz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   19.06.2019  14.00  Aula 8

 

Przedmiot

  Wstęp do Prawoznawstwa

Prowadzący

  dr hab. prof. UŚ Sławomir Tkacz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

 

 25.09.2019

 15.00  Aula 5
       
 TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI / PRZEDŁUŻENIEM SESJI  16.10.2019

 17:15

 

 Aula 5

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

 prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Aksamitek do Janeta  21.06.2019  10.00  2.12
 od Janiszewski do Machura  24.06.2019  10.00  2.12

UWAGA:

- W dniu 3 czerwca (godz. 17.00) odbędzie się termin "zerowy". Uprawnieni do przystąpienia są jedynie ci studenci, którzy uzyskają ocenę 4.5 lub 5.0 z zaliczenia ćwiczeń.

- W dniu 8 lipca (godz. 9.00) odbędzie się dodatkowy I termin dla studentów wskazanych powyżej. Uprawnieni do przystąpienia będą jedynie ci ze studentów wskazanych powyżej, którzy uzyskają zgodę Dziekana na przywrócenie terminu.
 

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   23.09.2019  09:30  2.12
       
  TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI TERMINÓW/PRZEDŁUŻENIEM SESJI  08.10.2010  10.00  2.12

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Maciejewski do Pechenieva  24.06.2019  09.00  2.15
 od Pełka do Szozda  25.06.2019  09.00  2.15
  do Szpor do Żmija  26.06.2019  09.00   2.15

 - W dniu 8 lipca (godz. 9.00) odbędzie się dodatkowy I termin dla studentów wskazanych powyżej. Uprawnieni do przystąpienia będą jedynie ci ze studentów wskazanych powyżej, którzy uzyskają zgodę Dziekana na przywrócenie terminu.

Przedmiot

  Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   23.09.2019  09:00  2.15
       
TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI TERMINÓW/PRZEDŁUŻENIEM SESJI  09.10.2019  09:00  2.15


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Historia Doktryn Prawnych

Prowadzący

 dr hab. Michał Bożek

Termin

 I (egzamin ustny)

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Aksamitek do Majewska  26.06.2019  10.00  1.46
 od Malinowski do Żmija  28.06.2019  10.00  1.46

Przedmiot

  Historia Doktryn Prawnych

Prowadzący

 dr hab. Michał Bożek

Termin

 II (egzamin ustny)

Grupa

Data

Godzina

Sala

   03.09.2019 10.00   1.46
       
       
Termin ostateczny    
       
Wyłącznie dla studentów z przywróceniami  08.10.2019  16:00  1.46