Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

Prawo Karne

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Termin

0

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo Karne

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   17.06.2019  18.30  Aule 2-8

 

Przedmiot

 Prawo Karne

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   05.09.2019  17:00  Aule 5, 7, 8
       
TERMIN OSTATECZNY - wyłącznie dla osób z przywróceniami terminu/przedłużeniem sesji  23.10.2019  17:00  Aula 8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Prawo Cywilne - rzeczowe

Prowadzący

prof. dr hab. Jacek Górecki

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 osoby o nazwiskach od A do C  09.06.2019  14:00  2.10
 osoby o nazwiskach od D do H  09.06.2019  17:00  2.10
 osoby o nazwiskach od J do K  10.06.2019  08:00  2.10
 osoby o nazwiskach od L do N  10.06.2019  11:00  2.10
 osoby o nazwiskach od O do P  11.06.2019  08:00  2.10
 osoby o nazwiskach od R do S  11.06.2019  11:00  2.10
 osoby o nazwiskach od Ś do Ż  11.06.2019  14:00  2.10

 UWAGA: W dniu 2 lipca o godz. 10.00 odbędzie się dodatkowy termin egzaminu z Prawa rzeczowego. Do egzaminu mogą przystąpić:

- na prawach I terminu: studenci nieobecni na egzaminie w dniach 09-11,06 (wymagane przywrócenie terminu),

- na prawach II terminu: studenci, którzy w I terminie otrzymali ocenę niedostateczną oraz studenci nieobecni na egzaminie w dniach 09-11.06, którzy nie przywracali I terminu.

 

Przedmiot

 Prawo Cywilne - rzeczowe

Prowadzący

 prof. dr hab. Jacek Górecki

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   10.09.2019  09:00  2.10
       
TERMIN OSTATECZNY - WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW Z PRZYWRÓCENIAMI/PRZEDŁUŻENIEM SESJI  01.10.2019  17:00  2.10

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Prawo międzynarodowe publiczne

Prowadzący

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Termin

 I (egzamin ustny)

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Achtelik do Graczyk

24.06.2019  9:00  

 od Greczka do Małczak

25.06.2019  9:00  

 od Maniura do Sipika

26.06.2019  9:00  
 od Siwek do Żurek 27.06.2019  9:00  

 

Przedmiot

 Prawo międzynarodowe publiczne

Prowadzący

 prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

 Od A do G  23.09.2019  09:00  
 Od H do M  24.09.2019  09:00  
 Od N do Ż  25.09.2019  09:00  
       
TERMIN OSTATECZNY - wyłącznie dla studentów z przywróceniami/przedłużeniem sesji  15.10.2019  9:30  

 UWAGA: W pierwszej kolejności do egzaminu przystępują studenci, którzy w I terminie uzyskali ocenię niedosteczną; studenci przystępujący na prawach I terminu do egzaminu przystąpią dopiero po zakończeniu egzaminu dla II terminu. 

                  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Prawo Administracyjne

Prowadzący

prof. dr hab. Czesław Martysz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   21.06.2019  11.30  Aula 5

 

Przedmiot

 Prawo Administracyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Czesław Martysz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   16.09.2019  13:30  Aula 5
       
TERMIN OSTATECZNY - wyłącznie dla studentów z przywróceniami/przedłużeniem sesji  08.10.2019  09:45  Aula 6

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Język obcy- rosyjski

Prowadzący

mgr Elżbieta Dąbrowska-Seweryn

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 egzamin pisemny      
egzamin ustny      

 

Termin

 

II

   
egzamin pisemny      
egzamin ustny      

 

Przedmiot

 Język obcy- angielski, francuski, niemiecki

Prowadzący

 mgr. A.Adamczyk-Gzara, , mgr K.Kiszka, mgr R.Kalamarz, mgr J.Jakubiec- Bontko, mgr J.Gzara

Termin

 I i II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 WM: Nadzór i kontrola w administracji publicznej

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   15.05.2019 15:00  aula 3

 UWAGA: W związku z ewakuacją Wydziału w dniu 15 maja, I termin egzaminu został przesunięty na 22 maja, na godz. 15.00, do auli 7.

Przedmiot

 WM: Najem lokali mieszkalnych i ochrona praw lokatorów

Prowadzący

dr hab. Magdalena Habdas

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       
       
       

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 WM: Niemieckie prawo konstytucyjne

Prowadzący

 dr hab. Michał Bożek

Termin

 I (egzamin ustny)

Grupa

Data

Godzina

Sala

   28.05.2019  10.00  1.48

 

 

Przedmiot

Prowadzący

 

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------