Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot: Marketing relacji

prowadzący: dr hab. Matysiewicz Justyna

TERMIN I 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 

 

 26 czerwca 2019

 9:00

 

 aula 1

 

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
 

 24.09.2019

 9:00

 aula 1

 

 

Przedmiot: Rachunek kosztów

prowadzący: dr Krystyna Barczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   27 czerwca 2019  11:00  aula 1

 II termin zaliczenia: 05.09.2019 r. godz. 10.00 aula 3

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   12 września 2019 r.  11:00  aula 3

Przedmiot:  Prawo handlowe

prowadzący: dr Ewa Zielińska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   28 czerwca 2019  9:00  aula 7

 TERMIN II

 
GRUPA DATA GODZINA SALA

 

 10 września 2019  17:00  aula 7

 dodatkowy II termin ( dla studentów, którzy nie podchodzili do II terminu) - 27 września 2019r.  godz. 18.00 aula 8

 

Przedmiot: Prawo cywilne

prowadzący: prof. dr hab. Bernadetta Fuchs  ( egzamin przeprowadza prof. dr hab. M.Fras )

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   24 czerwca 2019   15:00  aula 2

 

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA

 uwaga zmiana terminu w związku z wyjazdem służbowym

-  termin do wyboru !!!

 11 września 2019

lub

 14 września 2019

  14;30

 

  10:30

  pok. 2.10

 

Przedmiot: Prawo finansowe i podatkowe

prowadzący: dr Kamila Żmuda-Matan

TERMIN I

 
GRUPA DATA GODZINA SALA
   11 czerwca 2019  9:00  aula 1

 TERMIN II

GRUPA DATA GODZINA SALA
   20 września 2019  13:30  aula 1

 

GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Przedmiot: Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

prowadzący: dr Katarzyna Pokryszka

TERMIN I

 
GRUPA DATA GODZINA SALA
  25 czerwca 2019  10:45  aula 4
 TERMIN II  10,17,24 września 2019 r.  podczas dyżurów dydaktycznych  pok. 2.32

 

Przedmiot: Prawo pracy

prowadzący: dr hab. Helena Szewczyk

TERMIN I

 
GRUPA DATA GODZINA SALA
   12 czerwca 2019  10:10  aula 5
       

 

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   25 września 2019  18:00

 aula 7