Zmiana rozmiaru tekstu:

System polityczny państwa

prof.dr hab.Anna Łabno

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   4.02.2020  15.30  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Karnoprawna ochrona instytucji państwowych i samorządowych

dr Dominika Bek

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   13.02.2020  11.00  aula 8
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

prof.dr hab.Barbara Mikołajczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   27.01.2020  9.45  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Stosunki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi

prof.dr hab.Łukasz Pisarczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   30.01.2020  12.30  aula 7
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Historia doktryn politycznych i prawnych

prof.dr hab. Michał Bożek

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   6.02.2020  10.00  ustny
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Prawo miejscowe

prof.dr hab.Joanna Jagoda

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   11.02.2020  13.00  aula
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 Filozofia

prof.dr hab.Bogdan Dembiński

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
       
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA