• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

System polityczny państwa

prof.dr hab.Anna Łabno

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   4.02.2020  15.30  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   10.03.2020  17.30  aula 5

 

Karnoprawna ochrona instytucji państwowych i samorządowych

dr Dominika Bek

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   13.02.2020  11.00  aula 8
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   27.02.2019  11.30  aula 1

 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

prof.dr hab.Barbara Mikołajczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   27.01.2020  9.45  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   2.03.2020  13.45  aula 4

 

Stosunki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi

prof.dr hab.Łukasz Pisarczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   30.01.2020  12.30  aula 7
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Historia doktryn politycznych i prawnych

prof.dr hab. Michał Bożek

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   6.02.2020  10.00  ustny
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   25.02.2020  14.00  ustny

 

Prawo miejscowe

prof.dr hab.Joanna Jagoda

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   11.02.2020  13.00  aula 7
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    

 Filozofia

prof.dr hab.Bogdan Dembiński

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   7.02.2020  11.00  aula 6
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   6.03.2020  11.00  aula 1