• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Postępowanie kontrolne i audytowe

dr A.Ziółkowska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.bezp.wew.  10.06.2019  15:00  aula 6
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   17.09.2019  15:00  pok. 1.38

Postępowanie szczególne w administracji

prof.dr hab.A.Matan

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.adm.ogólna  11.06.2019  12:00  aula 6
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
 na dyżurze  10.09. oraz 17.09 2019    1.39

Prawo zagospodarowania przestrzennego

dr hab.T.Kurowska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.adm.ogólna

 18.06.2019 cały rok po zmianie

 

4.07.2019 dla studentów,            którzy   planują obronę pracy licencjackiej jeszcze w lipcu

 8:30 ustny

 

15:00

 

 

pok.2.40

 

pok.2.48

 

 

 

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA

dla studentów, którzy nie przystąpili do II terminu

 14.09.2019  od 8:00 do 11:00

 pok. 2.40


Podstawy postępowania karnego

dr K.Sychta

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.bezp.wew.  27.06.2019  11:00 ustny  pok.3.23
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   23.09.2019  14:00 ustny  pok. 3.23

Ochrona informacji niejawnych

dr A.Ziółkowska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specjal..bezpieczeństwo wew.  10.06.2019  15:45  aula 6
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   17.09.2019  15:00  pok.1.38

 

 Postępowanie egzekucyjne w administracji

dr A.Gronkiewicz

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.bezp.wew.  10.06.2019  13:00  aula 1
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

Ochrona danych osobowych

dr hab.M.Jagielski

 
TERMIN I DATA GODZINA SALA
   22.06.2019

 9:00 pisemny

 10:00 ustny

 aula 8

 pok.2.44

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   22.09.2019  9:00  aula 5

Podstawy kryminalistyki

prof.zw.dr hab.T.Widła

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   6.06.2019  12:00  pok.3.55
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   17.09.2019  12:00  pok.3.55

Prawo dowodowe

dr K.Sychta

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   17.06.2019  12:00 ustny  pok.3.23
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   23.09.2019  14:00 ustny  pok.3.23

 

Praktyczne aspekty ścigania przestępstw i wykroczeń

dr P.Piątek

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 

 17.06.2019

 15.07.2019 - dodatkowy termin oraz wpisy

 10:00

 10:00

 

 3.46

 3.46

 

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA