Zmiana rozmiaru tekstu:

Prawo administracyjne

prof.dr hab.A.Matan

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   26.06.2019  11:00  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   12.09.2019 ustny  15:00  pok.1.39

Podstawy prawa cywilnego

prof.dr hab.B.Fuchs

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   24.06.2019  14:00  aula 7
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
 

11.09.2019

14.09.2019

 14:30 ustny

 10:30 ustny

 pok.2.10

Instytucje europejskie

dr hab.M.Zieliński

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   12.06.2019  11:00  aula 6
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   23.09.2019  11:00  aula 6

Prawo ochrony środowiska

prof.dr hab.R.Mikosz

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   18.06.2019  9:00  aula  5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   24.09.2019  10:00  aula 4

Partnerstwo publiczno-prywatne

dr A. Piwowarczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.adm.ogólna  11.06.2019  12:00  aula 1
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I termin poprawkowy  17.09.2019  15:00 ustny  pok.2.32

Prawnokarna ochrona bezpieczeństwa

prof.dr  hab.O.Sitarz

 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I TERMIN  10.06.2019  13:30  aula 8
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   16.09.2019  16:15  aula 3

 

Zasady techniki prawodawczej

dr M.Zeifert

 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I TERMIN  27.06.2019  15:30  aula 3
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA