Zmiana rozmiaru tekstu:

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami Rady Wydziału 2018 r.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Uchwała Nr 250 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Nagrody Państwa i Prawa.doc)Uchwała Nr 250 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Nagrody Państwa i Prawa.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 244 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Pana prof. zw. dr hab. Janusza A. Strzępki.doc)Uchwała Nr 244 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Pana prof. zw. dr hab. Janusza A. Strzępki.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 240 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adamowi Urbiszowi, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc)Uchwała Nr 240 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adamowi Urbiszowi, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 239 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Kamilowi Samiczakowi i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 239 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Kamilowi Samiczakowi i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 238 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Mółce i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 238 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Mółce i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 237 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Piekarczyka.doc)Uchwała Nr 237 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Piekarczyka.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 236 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kariny Kunc-Urbańczyk.doc)Uchwała Nr 236 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kariny Kunc-Urbańczyk.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 235 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Roberta Czekaja.doc)Uchwała Nr 235 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Roberta Czekaja.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 234 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Jakubowi Lekstonowi.doc)Uchwała Nr 234 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Jakubowi Lekstonowi.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 233 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Krzysztofowi Pacule i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc)Uchwała Nr 233 - 2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Krzysztofowi Pacule i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 229 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uznania stopnia kandydata nauk uzyskanego przez Panią Nataliye Shcherbyuk za równoważny ze stopniem nauk prawnych w zakresie prawa.doc)Uchwała Nr 229 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uznania stopnia kandydata nauk uzyskanego przez Panią Nataliye Shcherbyuk za równoważny ze stopniem nauk prawnych w zakresie prawa.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 227 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia dwóch konkursów na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc)Uchwała Nr 227 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia dwóch konkursów na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 226 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej.doc)Uchwała Nr 226 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 220 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Małgorzacie Pohl-Michałek i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc)Uchwała Nr 220 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Małgorzacie Pohl-Michałek i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 219 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Małgorzacie Lubelskiej-Sazanów i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc)Uchwała Nr 219 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Małgorzacie Lubelskiej-Sazanów i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 218 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Łukaszowi Maryniakowi i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 218 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Łukaszowi Maryniakowi i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 217 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Żaby.doc)Uchwała Nr 217 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Żaby.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 216 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Nowak-Grucy oraz wyznaczenia trzech członków (w tym recenzenta i sekretarza) komisji habilitacyjnej.doc)Uchwała Nr 216 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Nowak-Grucy oraz wyznaczenia trzech członków (w tym recenzenta i sekretarza) komisji habilitacyjnej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 215 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Adriannie Wziętal.doc)Uchwała Nr 215 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Adriannie Wziętal.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 214 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Michałowi Widackiemu.doc)Uchwała Nr 214 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Michałowi Widackiemu.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 213 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Patrycji Reichel.doc)Uchwała Nr 213 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Patrycji Reichel.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 212 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Małgorzacie Karolczyk-Pundyk.doc)Uchwała Nr 212 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Małgorzacie Karolczyk-Pundyk.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 211 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Dariuszowi Dwojewskiemu.doc)Uchwała Nr 211 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Dariuszowi Dwojewskiemu.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 210 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Justynie Bezrutczyk.doc)Uchwała Nr 210 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Justynie Bezrutczyk.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 209 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr. Tomaszowi Mollowi.doc)Uchwała Nr 209 - 2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr. Tomaszowi Mollowi.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 208 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie solidarności z sędziami.doc)Uchwała Nr 208 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie solidarności z sędziami.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 207 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji wydziałowej dla przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu Pani Nataliyi Shcherbyuk.doc)Uchwała Nr 207 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji wydziałowej dla przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu Pani Nataliyi Shcherbyuk.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 206 -2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz działalności na rzecz Wydziału i dla dobra Wydziału.doc)Uchwała Nr 206 -2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz działalności na rzecz Wydziału i dla dobra Wydziału.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 205 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyznania nagrody im. Profesora Waleriana Pańki.doc)Uchwała Nr 205 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyznania nagrody im. Profesora Waleriana Pańki.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 204 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Małgorzaty Lubelskiej-Sazanów na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc)Uchwała Nr 204 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Małgorzaty Lubelskiej-Sazanów na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 203 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Małgorzaty Pohl-Michałek na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc)Uchwała Nr 203 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Małgorzaty Pohl-Michałek na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 202 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Aleksandry Wentkowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.doc)Uchwała Nr 202 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Aleksandry Wentkowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 201 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Agnieszki Huras-Darkowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej.doc)Uchwała Nr 201 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Agnieszki Huras-Darkowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 200 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana dra Błażeja Mądrzyckiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej.doc)Uchwała Nr 200 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana dra Błażeja Mądrzyckiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 199 -2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana prof. UW dr hab. Łukasza Pisarczyka na stanowisku profesora wizytującego.doc)Uchwała Nr 199 -2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana prof. UW dr hab. Łukasza Pisarczyka na stanowisku profesora wizytującego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 198 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyznania Katedrze Kryminalistyki połowy etatu asystenta.doc)Uchwała Nr 198 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyznania Katedrze Kryminalistyki połowy etatu asystenta.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 197 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Finansowego.doc)Uchwała Nr 197 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Finansowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 196 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej.doc)Uchwała Nr 196 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 195 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji.doc)Uchwała Nr 195 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 194 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Prawa.doc)Uchwała Nr 194 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Prawa.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 193 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie poparcia wniosku mgr. Konrada Graczyka o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018-2019.doc)Uchwała Nr 193 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie poparcia wniosku mgr. Konrada Graczyka o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018-2019.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 192 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie poparcia wniosku Pani Kingi Karlińskiej o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2018-2019.doc)Uchwała Nr 192 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie poparcia wniosku Pani Kingi Karlińskiej o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2018-2019.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 191 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie poparcia wniosku Pana Pawła Jędrysiaka o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018-2019.doc)Uchwała Nr 191 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie poparcia wniosku Pana Pawła Jędrysiaka o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018-2019.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 190 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie poparcia wniosku Pani Agaty Zwolankiewicz o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018-2019.doc)Uchwała Nr 190 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie poparcia wniosku Pani Agaty Zwolankiewicz o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018-2019.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 189 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie poparcia wniosku Pani Hanny Matyi o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018-2019.doc)Uchwała Nr 189 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie poparcia wniosku Pani Hanny Matyi o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018-2019.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 181 - 2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiecie Sługockiej-Krupie, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc)Uchwała Nr 181 - 2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiecie Sługockiej-Krupie, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 180 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Karpińskiemu i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 180 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Karpińskiemu i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 179 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Sławomirowi Śliwowskiemu i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 179 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Sławomirowi Śliwowskiemu i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 178 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Łukaszowi Samojłowiczowi i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 178 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Łukaszowi Samojłowiczowi i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 177 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jackowi Obidowskiemu i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 177 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jackowi Obidowskiemu i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 176 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Bartoszowi Kubiście i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 176 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Bartoszowi Kubiście i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 175 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcie Podsiadło-Żmudzie i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 175 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcie Podsiadło-Żmudzie i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 174 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Pawlasowi i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 174 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Pawlasowi i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 173 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kindze Karaś i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 173 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kindze Karaś i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 172 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdalenie Sobas i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 172 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdalenie Sobas i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 171 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kamili Jaroń i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 171 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kamili Jaroń i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 170 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jakubowi Hancowi i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 170 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jakubowi Hancowi i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 169 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Grudeckiemu i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 169 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Grudeckiemu i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 168 - 2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Maciejowi Delijewskiemu, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc)Uchwała Nr 168 - 2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Maciejowi Delijewskiemu, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 167 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Buławie i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 167 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Buławie i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 166 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Hadzik.doc)Uchwała Nr 166 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Hadzik.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 165 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej, wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Filipa Pietrzyka.doc)Uchwała Nr 165 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej, wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Filipa Pietrzyka.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 164 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Dziewulskiej-Gaj.doc)Uchwała Nr 164 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Dziewulskiej-Gaj.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 163 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu wydziałowego w postępowaniu habilitacyjnym dr Aleksandry Nowak-Grucy.doc)Uchwała Nr 163 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu wydziałowego w postępowaniu habilitacyjnym dr Aleksandry Nowak-Grucy.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 162 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Katarzynie Nalepie-Wójtowicz.doc)Uchwała Nr 162 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Katarzynie Nalepie-Wójtowicz.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 161 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr. Jackowi Zrałkowi.doc)Uchwała Nr 161 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr. Jackowi Zrałkowi.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 160 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Magdalenie Małeckiej-Łyszczek.doc)Uchwała Nr 160 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Magdalenie Małeckiej-Łyszczek.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 159 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr. Grzegorzowi Krawcowi.doc)Uchwała Nr 159 - 2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr. Grzegorzowi Krawcowi.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 158 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań władzy ustawodawczej i wykonawczej.doc)Uchwała Nr 158 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań władzy ustawodawczej i wykonawczej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 157 - 2018 Rady Fundacji Wydziału Prawa i Administracji z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania dr hab. prof. UŚ Rafała Blicharza do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Facultas Iuridica.doc)Uchwała Nr 157 - 2018 Rady Fundacji Wydziału Prawa i Administracji z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania dr hab. prof. UŚ Rafała Blicharza do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Facultas Iuridica.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 156 - 2018 Rady Fundacji Wydziału Prawa i Administracji z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie odwołania dr hab. prof. UŚ Radosława Kopra z funkcji wiceprezesa zarządu Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Facultas Iuridica.doc)Uchwała Nr 156 - 2018 Rady Fundacji Wydziału Prawa i Administracji z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie odwołania dr hab. prof. UŚ Radosława Kopra z funkcji wiceprezesa zarządu Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Facultas Iuridica.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 155 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich.doc)Uchwała Nr 155 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 154 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia urlopu naukowego Pani dr hab. Agnieszce Bielskiej-Brodziak.doc)Uchwała Nr 154 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia urlopu naukowego Pani dr hab. Agnieszce Bielskiej-Brodziak.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 153 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana mgra Michała Pruska na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Karnego Procesowego.doc)Uchwała Nr 153 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana mgra Michała Pruska na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Karnego Procesowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 152 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana mgra Adama Słani na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego.doc)Uchwała Nr 152 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana mgra Adama Słani na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 151 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Anity Strzebińczyk na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc)Uchwała Nr 151 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Anity Strzebińczyk na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 150 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana dra Jacka Zrałka na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc)Uchwała Nr 150 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana dra Jacka Zrałka na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 149 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Katarzyny Darowskiej-Szczepanek na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego.doc)Uchwała Nr 149 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Katarzyny Darowskiej-Szczepanek na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 148 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana mgra Jakuba Płaziuka na stanowisku asystenta w Katedrze Postępowania Cywilnego.doc)Uchwała Nr 148 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana mgra Jakuba Płaziuka na stanowisku asystenta w Katedrze Postępowania Cywilnego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 147 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana dra Ireneusza Wolwiaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego.doc)Uchwała Nr 147 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana dra Ireneusza Wolwiaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 146 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Katarzyny Gajdy-Roszczynialskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego.doc)Uchwała Nr 146 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Katarzyny Gajdy-Roszczynialskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 145 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego.doc)Uchwała Nr 145 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 144 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego.doc)Uchwała Nr 144 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 143 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.doc)Uchwała Nr 143 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 142 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie przyznania Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego jednego etatu adiunkta.doc)Uchwała Nr 142 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie przyznania Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego jednego etatu adiunkta.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 141 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej.doc)Uchwała Nr 141 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 139 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Prawa.doc)Uchwała Nr 139 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Prawa.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 138 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji.doc)Uchwała Nr 138 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 134 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Maciejowi Swędziołowi i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 134 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Maciejowi Swędziołowi i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 133 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Pruskowi i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 133 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Pruskowi i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 132 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Palce-Bartoszek i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 132 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Palce-Bartoszek i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 131 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Annie Miarce-Sułkowskiej i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 131 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Annie Miarce-Sułkowskiej i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 130 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Kotalczykowi i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 130 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Kotalczykowi i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 129 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Konradowi Kobylińskiemu i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 129 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Konradowi Kobylińskiemu i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 128 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej, wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Żaka.doc)Uchwała Nr 128 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej, wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Żaka.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 127 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Pacuły.doc)Uchwała Nr 127 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Pacuły.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 126 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Pohl.doc)Uchwała Nr 126 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Pohl.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 125 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marii Michty.doc)Uchwała Nr 125 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marii Michty.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 124 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Ćwik-Bury.doc)Uchwała Nr 124 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Ćwik-Bury.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 123 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ponownej oceny rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Lubelskiej-Sazanów.doc)Uchwała Nr 123 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ponownej oceny rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Lubelskiej-Sazanów.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 122 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Łukaszowi Pilarzowi.doc)Uchwała Nr 122 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Łukaszowi Pilarzowi.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 121 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Danielowi Palaczowi.doc)Uchwała Nr 121 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Danielowi Palaczowi.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 120 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Grzegorzowi Nancce i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc)Uchwała Nr 120 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Grzegorzowi Nancce i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 119 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Sylwii Ławrentjew i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc)Uchwała Nr 119 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Sylwii Ławrentjew i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 118 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Jarosławowi Kocotowi.doc)Uchwała Nr 118 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Jarosławowi Kocotowi.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 117 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Monice Brzozowskiej-Pasiece.doc)Uchwała Nr 117 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Monice Brzozowskiej-Pasiece.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 116 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Marlenie Jankowskiej-Augustyn.doc)Uchwała Nr 116 - 2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Marlenie Jankowskiej-Augustyn.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 115 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, zatwierdzenia bilansu oraz udzielenia absolutorium zarządowi Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridica” za 2017 rok.doc)Uchwała Nr 115 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, zatwierdzenia bilansu oraz udzielenia absolutorium zarządowi Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridica” za 2017 rok.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 114 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody specjalnej Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia dydaktyczne.doc)Uchwała Nr 114 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody specjalnej Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia dydaktyczne.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 113 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Kapituły nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz działalności na rzecz Wydziału i dla dobra Wydziału.doc)Uchwała Nr 113 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Kapituły nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz działalności na rzecz Wydziału i dla dobra Wydziału.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 112 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania zastępcy Kierownika Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania.doc)Uchwała Nr 112 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania zastępcy Kierownika Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 111 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany na stanowisku Kierownika Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego.doc)Uchwała Nr 111 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany na stanowisku Kierownika Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 110 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia wykładowcy jako profesora wizytującego.doc)Uchwała Nr 110 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia wykładowcy jako profesora wizytującego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 109 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Sylwii Ławrentjew na stanowisku asystenta w Katedrze Kryminalistyki.doc)Uchwała Nr 109 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Sylwii Ławrentjew na stanowisku asystenta w Katedrze Kryminalistyki.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 108 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana dra Sławomira Owczarczuka na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego.doc)Uchwała Nr 108 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana dra Sławomira Owczarczuka na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 107 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana dra Gabriela Radeckiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska.doc)Uchwała Nr 107 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana dra Gabriela Radeckiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 106 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Katarzyny Czerwińskiej-Koral na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej.doc)Uchwała Nr 106 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Katarzyny Czerwińskiej-Koral na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 105 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Pani prof. zw. dr hab. Teresy Dukiet-Nagórskiej.doc)Uchwała Nr 105 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Pani prof. zw. dr hab. Teresy Dukiet-Nagórskiej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 104 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Prawa.doc)Uchwała Nr 104 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Prawa.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 103 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska.doc)Uchwała Nr 103 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 102 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego.doc)Uchwała Nr 102 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 101 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego.doc)Uchwała Nr 101 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 100 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Finansowego.doc)Uchwała Nr 100 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Finansowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 99 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.doc)Uchwała Nr 99 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 88 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dariuszowi Trendelowi i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 88 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dariuszowi Trendelowi i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 87 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Annie Niedbale i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 87 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Annie Niedbale i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 86 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzacie Myl i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 86 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzacie Myl i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 85 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Stanisławowi Boguckiemu i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 85 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Stanisławowi Boguckiemu i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 84 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie odwołania prof. dr hab. Leszka Wilka z funkcji promotora rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Peterka i powołania do pełnienia tej funkcji dr. hab. Doroty Zienkiewicz oraz zmiany tematu.doc)Uchwała Nr 84 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie odwołania prof. dr hab. Leszka Wilka z funkcji promotora rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Peterka i powołania do pełnienia tej funkcji dr. hab. Doroty Zienkiewicz oraz zmiany tematu.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 83 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Bartłomiejowi Wiklańskiemu i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 83 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Bartłomiejowi Wiklańskiemu i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 82 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Oskarowi Bróżowi i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 82 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Oskarowi Bróżowi i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 81 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Magdalenie Strożek-Kucharskiej.doc)Uchwała Nr 81 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Magdalenie Strożek-Kucharskiej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 80 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Marcie Paszek i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc)Uchwała Nr 80 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Marcie Paszek i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 79 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Bożenie Larze.doc)Uchwała Nr 79 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Bożenie Larze.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 78 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Mariuszowi Kucharczykowi i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc)Uchwała Nr 78 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Mariuszowi Kucharczykowi i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 77 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Agnieszce Bielskiej-Brodziak.doc)Uchwała Nr 77 - 2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Agnieszce Bielskiej-Brodziak.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 76 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Pawłowi Króliczkowi i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 76 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Pawłowi Króliczkowi i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 75 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Pohl.doc)Uchwała Nr 75 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Pohl.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 74 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Wentkowskiej oraz wyznaczenia trzech członków (w tym recenzenta i sekretarza) komisji habilitacyjnej.doc)Uchwała Nr 74 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Wentkowskiej oraz wyznaczenia trzech członków (w tym recenzenta i sekretarza) komisji habilitacyjnej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 73 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszce Krasuskiej-Dziubie i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 73 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszce Krasuskiej-Dziubie i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 72-2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za równoważny dyplomu uzyskanego przez Pana Oleksandra Hankowskiego z odpowiednim dyplomem ukończenia studiów wyższych i uzyskanego tytułu z tytułem zawodowym magistra.doc)Uchwała Nr 72-2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za równoważny dyplomu uzyskanego przez Pana Oleksandra Hankowskiego z odpowiednim dyplomem ukończenia studiów wyższych i uzyskanego tytułu z tytułem zawodowym magistra.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 71 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich obronionych w latach 2016-2017.doc)Uchwała Nr 71 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich obronionych w latach 2016-2017.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 70 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody specjalnej Rektora dla nauczycieli akademickich.doc)Uchwała Nr 70 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody specjalnej Rektora dla nauczycieli akademickich.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 69 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr hab. Teresy Kurowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej.doc)Uchwała Nr 69 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr hab. Teresy Kurowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 68 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc)Uchwała Nr 68 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 67 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska.doc)Uchwała Nr 67 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 66 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Prawa.doc)Uchwała Nr 66 - 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Prawa.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 63 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury dr Anny Lichosik do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.doc)Uchwała Nr 63 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury dr Anny Lichosik do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 62 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury dr Anny Lichosik do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.doc)Uchwała Nr 62 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury dr Anny Lichosik do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 61 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury dr Dominiki Bek do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.doc)Uchwała Nr 61 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury dr Dominiki Bek do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 60 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody specjalnej Rektora dla nauczycieli akademickich.doc)Uchwała Nr 60 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody specjalnej Rektora dla nauczycieli akademickich.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 59 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji wydziałowej dla przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Pana Oleksandra Hankowskiego.doc)Uchwała Nr 59 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji wydziałowej dla przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Pana Oleksandra Hankowskiego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 58 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem dr. Rafałem Stasikowskim zatrudnionym na podstawie mianowania na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji.doc)Uchwała Nr 58 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem dr. Rafałem Stasikowskim zatrudnionym na podstawie mianowania na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 57 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią dr Iwoną Ciepielą zatrudnioną na podstawie mianowania na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego.doc)Uchwała Nr 57 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią dr Iwoną Ciepielą zatrudnioną na podstawie mianowania na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 56 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem dr. Jackiem Zrałkiem zatrudnionym na podstawie mianowania na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc)Uchwała Nr 56 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem dr. Jackiem Zrałkiem zatrudnionym na podstawie mianowania na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 55 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Pauliny Twardoch na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc)Uchwała Nr 55 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Pauliny Twardoch na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 54 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Agaty Kozioł na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc)Uchwała Nr 54 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Agaty Kozioł na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 53 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Marleny Jankowskiej-Augustyn na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc)Uchwała Nr 53 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Marleny Jankowskiej-Augustyn na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 52 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Agnieszki Piwowarczyk na stanowisku adiunkta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego.doc)Uchwała Nr 52 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Agnieszki Piwowarczyk na stanowisku adiunkta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 51 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dalszego zatrudnienia Pana dr hab. Marka Zebla na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego.doc)Uchwała Nr 51 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dalszego zatrudnienia Pana dr hab. Marka Zebla na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 50 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.doc)Uchwała Nr 50 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 47 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Lipińskiemu, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc)Uchwała Nr 47 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Lipińskiemu, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 46 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Gamrotowi, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc)Uchwała Nr 46 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Gamrotowi, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 45 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Reichel.doc)Uchwała Nr 45 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Reichel.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 44 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Nancki.doc)Uchwała Nr 44 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Nancki.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 43 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Lubelskiej-Sazanów.doc)Uchwała Nr 43 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Lubelskiej-Sazanów.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 42 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Bezrutczyk.doc)Uchwała Nr 42 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Bezrutczyk.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 41 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu wydziałowego w postępowaniu habilitacyjnym dr Aleksandry Wentkowskiej.doc)Uchwała Nr 41 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu wydziałowego w postępowaniu habilitacyjnym dr Aleksandry Wentkowskiej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 40 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Bogdanowi Pysznemu.doc)Uchwała Nr 40 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Bogdanowi Pysznemu.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 39 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Cezaremu Golikowi.doc)Uchwała Nr 39 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Cezaremu Golikowi.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 38 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Arturowi Flakowi.doc)Uchwała Nr 38 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Arturowi Flakowi.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 37- 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Marcie Szuniewicz-Stępień.doc)Uchwała Nr 37- 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Marcie Szuniewicz-Stępień.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 36 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Monice Augustyniak.doc)Uchwała Nr 36 - 2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Monice Augustyniak.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 35 -2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Olivii Rybak-Karkosz i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 35 -2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Olivii Rybak-Karkosz i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 34 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Filipowi Pietrzykowi, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc)Uchwała Nr 34 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Filipowi Pietrzykowi, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 33 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Hannie Michalskiej, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc)Uchwała Nr 33 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Hannie Michalskiej, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 32 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dagmarze Lukosek i wyznaczenia promotora.doc)Uchwała Nr 32 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dagmarze Lukosek i wyznaczenia promotora.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 31 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Marii Michty.doc)Uchwała Nr 31 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Marii Michty.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 30 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania prof. dr hab. Leona Chełmickiego Tyszkiewicza i powołania dr hab. prof. UŚ Olgi Sitarz do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr Tetiany Volts.doc)Uchwała Nr 30 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania prof. dr hab. Leona Chełmickiego Tyszkiewicza i powołania dr hab. prof. UŚ Olgi Sitarz do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr Tetiany Volts.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 29 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Pilarza.doc)Uchwała Nr 29 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Pilarza.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 28 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Nalepy-Wójtowicz.doc)Uchwała Nr 28 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Nalepy-Wójtowicz.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 27 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Magdalenie Zmełty.doc)Uchwała Nr 27 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Magdalenie Zmełty.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 26 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Janowi Markowi Szczygłowi.doc)Uchwała Nr 26 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Janowi Markowi Szczygłowi.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 25 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Mariuszowi Pijewskiemu.doc)Uchwała Nr 25 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Mariuszowi Pijewskiemu.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 24 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Ewie Olejarczyk i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc)Uchwała Nr 24 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Ewie Olejarczyk i uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 23 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich.doc)Uchwała Nr 23 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 22 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Agnieszki Bielskiej-Brodziak na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.doc)Uchwała Nr 22 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Agnieszki Bielskiej-Brodziak na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 21 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia na podstawie mianowania Pani prof. dr hab. Ewie Rott-Pietrzyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego.doc)Uchwała Nr 21 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia na podstawie mianowania Pani prof. dr hab. Ewie Rott-Pietrzyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 20 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego.doc)Uchwała Nr 20 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 19 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc)Uchwała Nr 19 - 2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 14 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Kocota.doc)Uchwała Nr 14 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Kocota.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 13 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Pokryszki oraz wyznaczenia trzech członków (w tym recenzenta i sekretarza) komisji habilitacyjnej.doc)Uchwała Nr 13 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Pokryszki oraz wyznaczenia trzech członków (w tym recenzenta i sekretarza) komisji habilitacyjnej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 12 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Agnieszce Huras-Darkowskiej.doc)Uchwała Nr 12 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Agnieszce Huras-Darkowskiej.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 11 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury dr Joanny Koczur do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia.doc)Uchwała Nr 11 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury dr Joanny Koczur do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 10 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wykładowcy jako profesora wizytującego.doc)Uchwała Nr 10 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wykładowcy jako profesora wizytującego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 9 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego.doc)Uchwała Nr 9 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 8 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.doc)Uchwała Nr 8 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 7 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego.doc)Uchwała Nr 7 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 2 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr. Tomaszowi Szewcowi.doc)Uchwała Nr 2 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr. Tomaszowi Szewcowi.doc
Pobierz plik (Uchwała Nr 1 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Tomaszowi Szewcowi.doc)Uchwała Nr 1 - 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Tomaszowi Szewcowi.doc