Zmiana rozmiaru tekstu:

Koło Naukowe Języka Niemieckiego Prawniczego „Juradeutsch”(KNJNP „Juradeutsch”) działa od października roku akademickiego 2008/2009, spotykając się w czwartki w godz. 11.50 do 13.20 na Wydziale Prawa i Administracji. Opiekę merytoryczną sprawuje nad nami mgr Jerzy Gzara.

Zarząd stanowią:

  • Prezes: Anita Strzebińczyk
  • Wiceprezes: Paweł du Vall
  • Sekretarz: Michał Kostorz
  • Skarbnik: Marta Mędoń

Wokół czego koncentrują się nasz zainteresowania? Nasze cele można ująć w następujący sposób. Przede wszystkim pogłębiamy wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa współczesnego, w którym wiele gałęzi jest rozwijanych przez niemiecką naukę oraz ćwiczymy zagadnienia gramatyki i lingwistyki. Staramy się przygotować do pracy zawodowej w realiach współczesnego rynku, gdyż branżowa znajomość języków obcych oraz praktyczne umiejętności są obecnie nieodłącznym elementem dobrego wykształcenia. Mamy okazję rozmawiać, porównywać instytucje prawa niemieckiego, polskiego i europejskiego, ale też czytać teksty ogólne. Omawiamy fragmenty wyroków, artykuły prasowe, rozwiązujemy testy gramatyczne. Spotkania nico przypominają zajęcia lektoratowe, ale jest też czas na dyskusję i wypowiedzenie własnego zdania (bez obaw - dostosowujemy poziom tekstów do umiejętności).

KNJNP jest adresowane przede wszystkim do studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W tym miejscu serdecznie zapraszam wszystkich chętnych studentów do udziału w naszych spotkaniach.

Anita Strzebińczyk