Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Grzegorz Żmij

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 2.9
Telefon 32 3591803
Wewnętrzny 1803
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: poniedziałek, 10.00 - 11.30

seminarium dla V roku od 11.30.-13.00.

 

Bibliografia

 • Investitionsstreitigkeiten zwischen Deutschland und Polen aus der europäischen Perspektive : Anmerkung zum Achmea-Urteil und seinen Folgen / Grzegorz Żmij. // Z. Eur. Priv.r. - 2019, nr 3, s. 535-553 2019

 • Uwarunkowania prawne powoływania sędziów w Europie w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12. 03. 2019 r. : 26374/18, Guomundur Andri Astradsson przeciwko Islandii / Grzegorz Żmij, Leszek Bosek. // Eur. Prz. Sądowy. - 2019, nr 7, s. 30-41 2019

 • Richterwahl und europäisches Recht : zugleich ein Beitrag zur Situation in Polen / Leszek Bosek, Grzegorz Żmij. // Europarecht (Baden-Baden). - 2019, h. 5, s. 522-545 2019

 • Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan; aut.: Edyta Figura-Góralczyk, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Anna Juryk, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Pacuła, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna De Abgaro Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Limits of harmonisation and convergence : dissimilarities within similarities of Polish and German contract law / edited by Monika Jagielska, Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Ewa Rott-Pietrzyk, Fryderyk Zoll, Grzegorz Żmij ; individual sections prepared by: Monika Jagielska, Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Ewa Rott-Pietrzyk, Fryderyk Zoll, Grzegorz Żmij, Bartosz Jędryszczyk, Piotr Krym, Bartosz Kucia, Małgorzata Lubelska-Sazanów, Bartłomiej Panfil, Małgorzata Pohl, Anita Strzebińczyk - Warszawa : Wolters Kluwer , 2018. 2018

 • The arbitrability of disputes concerning personal rights / Grzegorz Żmij. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 22 (2018), s. 87-98 2018

 • Jeszcze o czynnościach zobowiązujących i rozporządzających prawami udziałowymi w prawie prywatnym międzynarodowym na tle rozprządzenia Rzym I / Grzegorz Żmij. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 274-283 2017

 • Milczenie a zapis na sąd polubowny w międzynarodowym obrocie handlowym : spojrzenie z polskiej perspektywy / Grzegorz Żmij. // W: Usus magister est optimus : rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - S. 747-756 2016

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Maria Dragun-Gertner, Bernadetta Fuchs, Marcin Glicz, Jacek Górecki, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Ewa Rott-Pietrzyk, Marek Świerczyński, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Diagnoza arbitrażu : funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian / red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz ; aut.: Łukasz Błaszczak, Rafał Sikorski, Maciej Zachariasiewicz, Karol Zawiślak, Grzegorz Żmij. - Wrocław : Konfederacja Lewiatan, 2014. 2014

 • Biała Księga : propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce / red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Maciej Zachariasiewicz ; [aut.]: Łukasz Błaszczak, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Rafał Sikorski, Maciej Zachariasiewicz, Karol Zawiślak, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Konfederacja Lewiatan, 2014. 2014

 • Polish arbitration law / red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz ; aut. Łukasz Błaszczak, Rafał Sikorski, Maciej Zachariasiewicz, Karol Zawiślak, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Konfederacja Lewiatan, 2014. 2014

 • Firma w prawie prywatnym międzynarodowym / Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Private autonomy in Germany and Poland in the Common European Sales Law / edited by: Tim Drygala, Bettina Heiderhoff, Marco Staake, Grzegorz Żmij. - Munich : Sellier European Law Publishers, 2012. 2012

 • Party autonomy and the new polish act on private intenational law / Grzegorz Żmij. // W: Private autonomy in Germany and Poland in the Common European Sales Law. - Munich : Seller European Law Publishers, cop. 2012. - S. 95-110 2012

 • Interpretation in Polish, German and European Private Law / edetied by Bettina Heiderhoff, Grzegorz Żmij. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2011. 2011

 • Wrongfulness as a liability's prerequisite in Art. 415 Polish Civil Code / Grzegorz Żmij. // W: Tort Law in Poland : Germany and Europe. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2009. - S. 13-22 2009

 • Tort law in Poland : Germany and Europe / Bettina Heiderhoff, Grzegorz Żmij. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2009. 2009

 • Licencja firmowa / Grzegorz Żmij. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 2. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 773-778 2008

 • Kolizyjnoprawne zagadnienia ochrony firmy w internecie / Grzegorz Żmij. // W: Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych : materiały z konferencji. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2007. - S. 381-392 2007

 • Tort and regulatory law in Poland / Monika Jagielska, Grzegorz Żmij. // W: Tort and regulatory law. - Wien : Springer, 2007. - S. 223-250 2007

 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych / Grzegorz Żmij. // Prawo Bank. - 2006, nr 7/8, s. 67-79 2006

 • Termin zapłaty w transakcjach handlowych / Grzegorz Żmij. // Prawo Bank. - 2006, nr 7/8, s. 67-79 2006

 • Electronic money in Poland / Grzegorz Żmij. // W: Law of e-commerce in Poland and Germany. - Munchen : Sellier. European Law Publishers, 2005. - S. 86-96 2005

 • Środki tymczasowe i zabezpieczające w międzynarodowym arbitrażu handlowym / Grzegorz Żmij. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 557-568 2005

 • Law of e-commerce in Poland and Germany / [red.] Bettina Heiderhoff, Grzegorz Żmij. - Munchien : Sellier. European Law Publishers, 2005. 2005

 • Termin zapłaty w transakcjach handlowych : kilka uwag dotyczących polskiej regulacji na tle Dyrektywy 2000/35/WE / Grzegorz Żmij. // Rejent. - 2004, nr 3-4, s. 259-272 2004

 • Niemiecki dokument stwierdzający prawo do spadku przed polskim sądem / Grzegorz Żmij. // Rejent. - 2004, nr 1, s. 97-102 2004

 • Prawo waluty : międzynarodowy obrót handlowy, prawo cywilne, prawo prywatne międzynarodowe, dochodzenie roszczeń w walutach obcych / Grzegorz Żmij. - Stan prawny na 1 października 2002 r. - Kraków : "Zakamycze", 2003. 2003

 • Waluta umowy w praktyce notarialnej / Grzegorz Żmij. // Rejent. - 2001, nr 7/8, s. 319-331 2001

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów : komentarz / Jacek Górecki, Monika Jagielska, Jędrzej Klatka, Wojciech Klyta, Leszek Ogiegło, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, Maria Anna Zachariasiewicz, Grzegorz Żmij ; pod red. Maksymiliana Pazdana. - [Stan prawny na 1 lutego 2001 r.]. - Kraków : Zakamycze, 2001. 2001

 • Problematyka odsetek w konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów / Grzegorz Żmij. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 19/20 (2000), s. 120-134 2000

 • Waehrungsrechtliche Probleme des vertraglichen Schadenersatzes unter besonderer Beruecksichtigung der UNIDROIT-Grundregeln der Internationalen Handelsvertraege / Grzegorz Żmij. // Z. Rechtsvgl. - 1998, h. 1, s. 21-34 1998 34 lp