• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Agnieszka Ziółkowska

Instytut Nauk Prawnych, Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne

Pełnomocnik do spraw współpracy z liceami ogólnokształcącymi

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 1.38
Telefon 32 3591722
Wewnętrzny 1722
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: poniedziałek, 13.00 -13.45

Bibliografia

 • Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 2019

 • (Ap)teczka prawa administracyjnego / oprac. Anna Gronkiewicz, Magdalena Strożek-Kucharska, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 2019

 • Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko ; autorzy: Jolanta Blicharz, Dorota Fleszer, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Michał Kania, Radosław Koper, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Andrzej Pakuła, Ewa Pierzchała, Jacek Pierzchała, Renata Raszewska-Skałecka, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w diagramach / Angelika Drelichowska, Paweł Razkowski, Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, 2017. 2017

 • Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku / pod red. Anny Gronkiewicz i Agnieszki Ziółkowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. 2017

 • Decyzja kasacyjna powodująca przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (art. 138 par. 2 k.p.a. i art. 138 par. 2a k.p.a.) w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 20171 roku / Agnieszka Ziółkowska. // W: Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 313-332 2017

 • Czas jako wartość w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Agnieszka Ziółkowska. // W: Aksjologia prawa administracyjnego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 83-96 2017

 • Agencje w strukturze administracji publicznej na przykładzie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Struktury administracji publicznej : metody, ogniwa, więzi. T. 1. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2016. - S. 205-222 2016

 • Zakończenie / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 226-228 2016

 • Realizacja zadań dotyczących sportu przez gminy / Agnieszka Ziółkowska. // W: Zadania publiczne : podmioty - uwarunkowania prawne - potrzeby społeczne. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. - S. 159-176 2016

 • Przedmowa / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 5-7 2016

 • Postępowanie w sprawie obligatoryjnego utrwalania przebiegu imprezy masowej / Agnieszka Ziółkowska. // W: Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2016. - S. 241-256 2016

 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w diagramach / Angelika Drelichowska, Paweł Razkowski, Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. - Bielsko-Biała : Od.Nowa, 2016. 2016

 • Postępowania w sprawie organizacji i zakazu imprezy artystyczno-rozrywkowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Agnieszka Ziółkowska. // W: Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2016. - S. 199-213 2016

 • Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej : zagadnienia wybrane / red. Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2016. 2016

 • Kultura jako przedmiot zainteresowania prawa administracyjnego / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2016. - S. 13-36 2016

 • Kontrola świadczeniodawców prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia w trybie art. 64 u.ś.o.z / Agnieszka Ziółkowska. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 181-210 2016

 • Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia / pod red. Agnieszki Ziółkowskiej i Anny Gronkiewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Decyzja wojewody w sprawie przerwania imprezy masowej : (art. 34a Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych / Agnieszka Ziółkowska. // W: Bezpieczne państwo. Bezpieczny obywatel. Bezpieczna Unia Europejska. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. - S. 61-72 2016

 • Access to public information in the auxiliary units of local government : selected issues / Agnieszka Ziółkowska. // W: Local government in selected Central and Eastern European countries : experiences, reforms and determinants of development. - Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2016. - S. 167-180 2016

 • Zakaz przeprowadzenia zgromadzenia publicznego / Agnieszka Ziółkowska. // W: Wolność - bezpieczeństwo - obywatel : studium administracyjnoprawne. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - S. 141-156 2015

 • Rodzina w prawie administracyjnym / pod red. Agnieszki Ziółkowskiej i Anny Gronkiewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. 2015

 • Rodzina w prawie administracyjnym - prologomena / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Rodzina w prawie administracyjnym. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 11-24 2015

 • Prawo pacjenta do udzielania informacji na temat jego zdrowia członkom rodziny / Agnieszka Ziółkowska. // W: Rodzina w prawie administracyjnym. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 149-162 2015

 • Akty planowania w zakresie bezpieczeństwa lokalnego / Agnieszka Ziółkowska. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 517-530 2015

 • Znaczenie informacji w procesie kierowania w administracji publicznej / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2014. - S. 129-138 2014

 • Wpływ prawa unijnego na działalność wybranych inspekcji / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1. - Wrocław : Presscom, 2014. - S. 711-724 2014

 • W stronę rodziny - nowe kierunki rozwoju polityki administracyjnej na przykładzie instytucji asystenta rodziny : zagadnienia wybrane / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych. - Wrocław : Kolonia Limited, 2014. - S. 331-341 2014

 • Społeczne formy wspierania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - S. 657-672 2014

 • Rzecznik Osoby Bezdomnej jako forma pomocy bezdomnym / Agnieszka Ziółkowska. // W: Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki : instytucje, standardy, efektywność. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2014. - S. 103-113 2014

 • Administracyjnoprawny status osób starszych : uwagi ogólne / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // W: Administracyjnoprawny status osób starszych. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 12-22 2014

 • Administracyjnoprawny status osób starszych / red. Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2014. 2014

 • Organizacja pracy biurowej w administracji / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. - Katowice : Forma Studio s.c., 2014. 2014

 • Komisje, zespoły, rady jako forma partycypacji obywateli w samorządzie terytorialnym / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - S. 280-304 2014

 • Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej / red. Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 2013

 • Social forms of supporting public administration with regard to security and public order / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Legal aspects of the efficiency of public administration. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. - S. 239-248 2013

 • Agencje administracyjne : uwagi ogólne / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - S. 18-24 2013

 • Organizacja prawna administracji publicznej / pod red. Lidii Zacharko ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Adam Gołuch, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska, Ewa Żołnierczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 2013

 • Odpowiedzialność administracji publicznej za zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na przykładzie izb wytrzeźwień : wybrane zagadnienia / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Odpowiedzialność administracji i w administracji. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 395-416 2013

 • Metryka sprawy administracyjnej jako nowa instytucja postępowania administracyjnego / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. T. 2. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2013. - S. 85-93 2013

 • Kontrola społeczna w postępowaniu podatkowym na przykładzie organizacji społecznej : kilka uwag dyskusyjnych / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // W: Kontrola podatkowa, skarbowa i celna : wyzwania teorii i praktyki. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 99-113 2013

 • Kontrola a instytucje pokrewne / Agnieszka Ziółkowska. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 29-56 2013

 • Główny Inspektor Sanitarny / Agnieszka Ziółkowska. // W: Instytucje ombudsmańskie w Polsce : wybrane zagadnienia. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2013. - S. 237-266 2013

 • Fundacje korporacyjne i fundacje polityczne na tle ogólnych regulacji dotyczących fundacji / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // Periodyk Nauk. Akad. Pol. - T. 7, nr 1 (2013), s. 95-116 2013

 • Bezpieczeństwo sanitarne na granicy państwa jako warunek zdrowia publicznego / Agnieszka Ziółkowska. // W: Kategoria bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013. - S. 147-158 2013

 • Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców : ewolucja regulacji prawnej instytucji / Agnieszka Ziółkowska. // W: Granice państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. - S. 97-122 2012

 • Zarejestrowanie czyli obowiązek meldunkowy po liftingu : rzecz o tym jak nie stanowić prawa / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // W: Inflacja prawa administracyjnego : kryzys prawa administracyjnego?. T. 2. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 163-176 2012

 • Współpraca administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami niepublicznymi / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // W: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 35-51 2012

 • Wspomnienie o Profesorze Erneście Knosali / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // Samorz. Teryt. - 2012, nr 7/8, s. 5-6 2012

 • Wspomnienie o Profesorze Erneście Knosali / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // Administracja (Przem.). - 2012, nr 2, s. 238-244 2012

 • Udział organizacji społecznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, w administracyjnych postępowaniach szczególnych oraz postępowaniu sądowoadministracyjnym jako wyraz instytucjonalizacji społeczeństwa obywatelskiego / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // W: Jakość działania administracji publicznej a jakość życia społeczeństwa : wybrane aspekty prawne i społeczne. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 427-456 2012

 • La politique administrative envers les personnes menacees d'exlusion sociale : une contribution aux reflexions sur ce theme / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // W: Les problemes theoriques de la science administrative. - Bruxelles : International Instytute of Administrative Sciences, 2012. - S. 347-358 2012

 • Ochrona prywatności w postępowaniu zmierzającym do wydania poświadczenia bezpieczeństwa : w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych / Agnieszka Ziółkowska. // W: Problemy z sądową ochroną praw człowieka. T. 1. - Olsztyn : Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012. - S. 633-650 2012

 • Kup pan psa : czyli kilka uwag na temat fiskalnych aspektów posiadania psa w kontekście dochodów jednostek samorządu terytorialnego / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Finanse samorządu terytorialnego. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 135-150 2012

 • Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne w administracji : tabele, schematy, orzecznictwo i kazusy / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. 2012

 • Funkcja reglamentacyjna administracji publicznej w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // W: Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2012. - S. 791-804 2012

 • Foreign document in the administrative proceedings / Agnieszka Ziółkowska. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 240-249 2012

 • Ekologia jako przedmiot działalności legislacyjnej organów samorządu terytorialnego / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Legislacja administracyjna : teoria, orzecznictwo, praktyka. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 445-462 2012

 • Wznowienie postępowania podatkowego na podstawie art. 240 par. 1 pkt 5 ordynacji podatkowej w świetle judykatury / Agnieszka Ziółkowska. // Samorz. Teryt. - 2011, nr 3, s. 64-73 2011

 • Sankcje administracyjne w korporacjach zawodowych w odniesieniu do samorządów zaufania publicznego / Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. // W: Sankcje administracyjne : blaski i cienie. - Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2011. - S. 202-217 2011

 • O znaczeniu zwyczaju w prawie administracyjnym według koncepcji J[erzego] S[tefana] Langroda / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // W: Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Langroda. - Paryż : Polska Akademia Nauk, 2011. - S. 465-475 2011

 • Instytucja skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich / Agnieszka Ziółkowska. // W: Status prawny obywatela Unii Europejskiej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. - S. 63-86 2011

 • Zmiana i uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a. : ewolucja poglądów w doktrynie i judykaturze / Agnieszka Ziółkowska. // W: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.k. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2010. - S. 959-967 2010

 • Środki prawne w ustawie o dostępie do informacji publicznej / Agnieszka Ziółkowska. // W: Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie : wybrane zagadnienia prawne. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. - S. 361-376 2010

 • Skutki wyjawienia nowych okoliczności i nowych dowodów w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Ziółkowska. // Administracja (Przem.). - 2010, nr 2, s. 80-95 2010

 • Prawo do dobrej administracji w ujęciu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Agnieszka Ziółkowska. // W: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : polityka, etyka prawo. - Częstochowa : "Edukator", 2010. - S. 191-206 2010

 • Organizacja zbiorowego zarządu prawami autorskimi lub praw pokrewnych w świetle ustawy o stowarzyszeniach / Agnieszka Ziółkowska. // W: Przegląd dyscyplin badawczych, pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. - S. 713-724 2010

 • Oględziny w ogólnym postępowaniu administracyjnym i w postępowaniach szczególnych / Agnieszka Ziółkowska. // Stud. Praw. KUL. - 2010, nr 2/3, s. 121-129 2010

 • Praktyczny aspekt stosowania instytucji wznowienia postępowania administracyjnego : ze szczególnym uwzględnieniem art. 145 par. 1 pkt 5 k.p.a. / Agnieszka Ziółkowska. // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. im. Króla Stefana Batorego Piotrkow. Tryb. - Nr 6 (2009), s. 53-66 2009

 • Patologie w administracji publicznej : przyczyny i próby przeciwdziałania / Agnieszka Ziółkowska. // W: Patologie w administracji publicznej. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2009. - S. 194-204 2009

 • Odmowa wszczęcia ogólnego postępowania administracyjnego / Agnieszka Ziółkowska. // W: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2009. - S. 887-897 2009

 • Informacja publiczna : zakres, dostęp i jego ograniczenia / Agnieszka Ziółkowska. // W: Współczesne problemy administracji publicznej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 19 maja 2009 r. - Piotrków Trybunalski : WSH im. Króla Stefana Batorego, 2009. - S. 31-42 2009

 • Formy wadliwości postępowania wyjaśniającego w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Ziółkowska. // Samorz. Teryt. - 2009, nr 9, s. 62-73 2009

 • Zasada prawdy obiektywnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Ziółkowska. // Jurysta (Warsz.). - 2008, nr 9, s. 11-15 2008

 • Świadek i jego zeznania w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Ziółkowska. // Stud. Praw. KUL. - 2008, [nr] 3, s. 99-111 2008

 • Sprawozdanie z konferencji "Polityka administracyjna", 7-9 września 2008 r. / Agnieszka Ziółkowska. // Samorz. Teryt. - 2008, nr 12, s. 80-87 2008

 • Regulacja dostępu do informacji publicznej / Agnieszka Ziółkowska. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 7/8 (2008), s. 197-223 2008

 • Polityka administracyjna w zakresie ochrony zdrowia / Agnieszka Ziółkowska. // W: Polityka administracyjna : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. - Stryków, 7-9 września 2008 r.. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2008. - S. 869-877 2008

 • Ostateczność decyzji administracyjnej / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 379-391 2008

 • Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej / Agnieszka Ziółkowska. // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. im. Króla Stefana Batorego Piotrkow. Tryb. - Nr 5 (2008), s. 19-34 2008

 • O potrzebie realizacji postulatu "dobrej administracji" : wybrane zagadnienia / Agnieszka Ziółkowska. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 37 (2008), s. 16-30 2008

 • Nowe okoliczności i nowe dowody jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego / Agnieszka Ziółkowska. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2008. 2008

 • Kontrowersje w orzecznictwie sądowym i doktrynie na tle art. 145, par. 1, pkt 5 k.p.a / Agnieszka Ziółkowska. // Samorz. Teryt. - 2008, nr 5, s. 51-59 2008

 • Informatyzacja administracji na tle regulacji o e-podpisie / Agnieszka Ziółkowska. // Administracja (Przem.). - 2008, nr 1, s. 166-198 2008

 • Ewolucja prawnych form administracji publicznej : konferencja jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Ernesta Knosali (Katowice-Ustroń, 27-28 czerwca 2008 r.) / Agnieszka Ziółkowska. // Samorz. Teryt. - 2008, nr 9, s. 86-90 2008

 • Dokumenty jako dowody w postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Ziółkowska. // Administracja (Przem.). - 2008, nr 4, s. 144-159 2008

 • Biegły i jego opinia w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Ziółkowska. // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. im. Króla Stefana Batorego Piotrkow. Tryb. - Nr 4 (2008), s. 139-152 2008

 • Zasada trwałości decyzji administracyjnej w doktrynie i orzecznictwie sądowym / Agnieszka Ziółkowska. // Ius Adm. - 2005, z. 2, s. 59-68 2005

 • Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego / Agnieszka Ziółkowska. // Ius Adm. - 2005, z. 1, s. 95-118 2005

 • Fałszywe dowody jako podstawa wznowienia postępowania administracyjnego / Agnieszka Ziółkowska. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 6 (2005), s. 157-171 2005 90 lp