• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Dorota Zienkiewicz

Instytut Nauk Prawnych, Kryminalistyka

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 3.10
Telefon 32 3591884
Wewnętrzny 1884
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

urlop w sem. zimowym w r.ak. 2019/2020

 

Bibliografia

 • Logika / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. 2018

 • Znaczenie logiki w języku prawnym i prawniczym / Dorota Zienkiewicz. // Eduk. Praw. - 2016, nr 1, s. 14-19 2016

 • Inwigilacja nie wiadomo z jakiego powodu? / Dorota Zienkiewicz. // W: Współczesna kryminalistyka : wyzwania i zagrożenia. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2015. - S. 227-237 2015

 • Ekspertyza dokumentów w orzecznictwie sądowym / Dorota Zienkiewicz. // W: Dokument i jego badania. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - S. 453-462 2014

 • Dowody kryminalistyczne w postępowaniu cywilnym / Dorota Zienkiewicz. - Kielce : "Training", 2013. 2013

 • Rola i znaczenie kryminalistykiw postępowaniu cywilnym / Dorota Zienkiewicz. // W: Kryminalistyka w walce z przestępczością : materiały z konferencji. - Katowice : Szkoła Policji, 2013. - S. 47-53 2013

 • Z problematyki odpowiedzialności biegłych / Dorota Zienkiewicz. // W: Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym : materiały XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2010. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Kryminalistyki, 2012. - S. 421-427 2012

 • Upadły a reprezentant upadłego / Dorota Zienkiewicz. // W: Proces cywilny : nauka - kodyfikacja - praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 833-844 2012

 • Logika / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • Podmiot uprawniony do złożenia zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości / Dorota Zienkiewicz. // Monit. Praw. - 2010, [nr] 1, s. 53-56 2010

 • Logika : zadania, testy, pytania egzaminacyjne / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. 2010

 • Czynności sądowe w sprawach upadłościowych / Dorota Zienkiewicz. - Stan prawny na 20 marca 2008 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Prokura po ogłoszeniu upadłości : glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 VII 2006 r. (III CZP 45/06) / Dorota Zienkiewicz. // Glosa. - 2007, nr 3, s. 25-32 2007

 • Projekt ustawy o licencji syndyka oraz związana z tym propozycja zmian prawa upadłościowego i naprawczego / Dorota Zienkiewicz. // Prz. Prawa Handl. - 2007, nr 3, s. 27-31 2007

 • Postępowanie w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej / Dorota Zienkiewicz. // Radca Prawny. - 2007, nr 3, s. 40-47 2007

 • Kolejność zaspokajania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w postępowaniu upadłościowym / Dorota Zienkiewicz. // Monit. Praw. - 2007, [nr] 9, s. 517-520 2007

 • Zażalenie w postępowaniu upadłościowym : uwagi de lege ferenda / Dorota Zienkiewicz. // Monit. Praw. - 2006, [nr] 9 s. 503-507 2006

 • Wpis na listę biegłych sądowych : analiza praktyki / Dorota Zienkiewicz, Marek Leśniak. // W: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka : materiały XI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 16-18 czerwca 2004 r. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - S. 387-392 2006

 • Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / red. Dorota Zienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. 2006

 • Logika / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2006. 2006

 • Status biegłego sądowego / Dorota Zienkiewicz. // W: Wokół problematyki dokumentu : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 224-226 2005

 • Logika / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. - Warszawa : C. H. Beck, 2005. 2005

 • Czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniu upadłościowym. Cz. 2 / Dorota Zienkiewicz, Arkadiusz Świderek. // Monit. Praw. - 2004, [nr] 18, s. 861-864 2004

 • Czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniu upadłościowym. Cz. 1 / Dorota Zienkiewicz, Arkadiusz Świderek. // Monit. Praw. - 2004, [nr] 17, s. 814-816 2004

 • Prawo upadłościowe i naprawcze / Dorota Zienkiewicz. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. 2004

 • O nowym prawie upadłościowym / Dorota Zienkiewicz. // Palestra. - 2003, nr 5/6, s. 20-30 2003

 • Fałszerstwo stempli drogą komputerową / Dorota Zienkiewicz, Michał Gramatyka. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 768-771 2002

 • Wpływ opinii pismoznawczej na kształtowanie się przekonania sędziowskiego / Dorota Zienkiewicz, Marek Leśniak. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 2. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 959-964 2002

 • Wątpliwości redakcyjne związane z przedstawianiem zagadnień prawnych do rozstrzygnięcia w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Dorota Zienkiewicz. // Palestra. - 2002, nr 5/6, s.44-51 2002

 • Podrabianie stempli metodą fotopolimerową / Krzysztof Januła, Dorota Zienkiewicz. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 653-656 2002

 • Wpływ opinii pismoznawczej na kształtowanie się przekonania sędziowskiego / Dorota Zienkiewicz, Marek Leśniak. // W: Współczesne problemy dowodu z dokumentu : materiały IX Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 14-16 czerwca 2000 r. - Wrocław : UW, 2001. - S. 365-370 2001

 • Znaczenie dowodowe pieczęci, pieczątek i stempli / Dorota Zienkiewicz. // Probl. Prawa Kar. - T. 23 (2000), s. 109-116 2000

 • Computer-aided forgeries of seals / Dorota Zienkiewicz, Michał Gramatyka. // W: The questions of document's evidence. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2000 2000

 • Fałszerstwo stempli drogą komputerową / Michał Gramatyka, Dorota Zienkiewicz. // W: Problemy dowodu z dokumentu : materiały VIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, 17-19 czerwca 1998 r. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1999. - S. 235-239 1999 34 lp