• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Marek Zieliński

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Międzynarodowe Publiczne i Prawo Europejskie

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 1.12
Telefon 32 3591275
Wewnętrzny 1275
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

 w semestrze letnim: środa, 13.00 - 13.45 oraz 17.00 - 17.30

 

Bibliografia

 • Decyzje szefów państw lub rządów zebranych w Radzie Europejskiej jako podstawa prawna zróżnicowania państw członkowskich w Unii Europejskiej / Marek Zieliński. // Eur. Prz. Sądowy. - 2019, nr 3, s. 4-9 2019

 • Charakter i znaczenie pojęcia "coraz ściślejszy związek między narodami Europy" w prawie Unii Europejskiej / Marek Zieliński. // W: Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 257-266 2018

 • Zasada nemo plus iuris in allium transferre potest a kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ / Marek Zieliński. // W: System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 149-158 2017

 • Umowy w sprawie siedziby agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej / Marek Zieliński. // W: Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. - S. 179-206 2017

 • Przywileje i immunitety Unii Europejskiej na terytorium jej państw członkowskich / Marek Zieliński. // Państ. Prawo. - 2017, z. 2, s. 20-35 2017

 • Porozumienia zawierane przez instytucje lub inne organy Unii Europejskiej : pomiędzy law a non-law / Marek Zieliński. // W: Ius cogens soft law : dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. - S. 81-89 2017

 • Klasyfikacje agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej / Marek Zieliński. // Stud. Praw. KUL. - 2017, nr 1, s. 179-200 2017

 • European Agencies' headquarters agreements / Marek Zieliński. // Pol. Int. Eur. Law. - 2017, iss. 1, s. 9-45 2017

 • Wartości Unii Europejskiej / Marek Zieliński. // W: Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - S. 651-661 2016

 • Porozumienie dotyczące siedziby agencji Unii Europejskiej Frontex w Polsce : aspekty konstytucyjne / Marek Zieliński. // Prz. Sejm. - 2016, nr 1, s. 53-64 2016

 • Agencje Unii Europejskiej / Marek Zieliński. // W: Prawo administracyjne Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. - S. 163-174 2016

 • Ujawnianie wynagrodzeń członków zarządów spółek kapitałowych a konstytucyjna ochrona prawa do prywatności / Ewa Zielińska, Marek Zieliński. // W: W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz współczesnego państwa. - Rzeszów : RS Druk, 2015. - S. 297-310 2015

 • Agencje zdecentralizowane Unii Europejskiej jako podmioty prawa międzynarodowego? / Marek Zieliński. // W: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego. - Warszawa : Bellona, 2015. - S. 211-224 2015

 • Podstawy prawne odpowiedzialności pozaumownej agencji Unii Europejskiej / Marek Zieliński. // W: Unia Europejska a prawo międzynarodowe : księga jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015. - S. 407-416 2015

 • Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Stanisław Bogucki, Anna Krasuska-Terrillon, Barbara Mikołajczyk, Bartosz Wach, Marek Zieliński. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Charakter prawny i zadania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych / Marek Zieliński. // Państ. Prawo. - 2014, z. 10, s. 85-97 2014

 • [Bartosz Krzan, Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji międzynarodowych : recenzja] / Marek Zieliński. // Pol. Int. Eur. Law. - 2014, iss. 3/4, s. 89-93 2014

 • Rządzenie globalne / Marek Zieliński. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 436-437 2014

 • Prawo globalne / Marek Zieliński. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 369-370 2014

 • Międzynarodowe unie administracyjne / Marek Zieliński. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 241-242 2014

 • Międzynarodowe prawo administracyjne / Marek Zieliński. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 227-229 2014

 • Agencje wykonawcze UE / Marek Zieliński. // Eur. Prz. Sądowy. - 2014, nr 6, s. 15-19 2014

 • Globalizacja / Marek Zieliński. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 108 2014

 • Formy udziału Unii Europejskiej w pracach innych organizacji międzynarodowych / Marek Zieliński. // W: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. - S. 232-243 2014

 • Dostęp do Internetu jako prawo człowieka? : w sprawie potrzeby nowej wolności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Zieliński. // Prz. Sejm. - 2013, [nr] 4, s. 9-22 2013

 • Dostęp do Internetu jako nowe prawo podstawowe Unii Europejskiej? / Marek Zieliński. // W: Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 524-539 2013

 • Unia Europejska jako obserwator przy Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych / Marek Zieliński. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2013, z. 2, s. 43-56 2013

 • Podstawy prawne udziału Unii Europejskiej w pracach innych organizacji międzynarodowych / Marek Zieliński. // Probl. Współcz. Prawa Międzynar. Eur. Porównawczego. - R. 11 (2013), s. 20-30 2013

 • Rola ACTA w egzekwowaniu praw własności intelektualnej / Ewa Zielińska, Marek Zieliński. // Państ. Prawo. - 2012, z. 9, s. 3-17 2012

 • Nowe zasady wdrażania praw osób niepełnosprawnych w praktyce UE / Marek Zieliński. // Państ. Prawo. - 2011, z. 11, s. 44-56 2011

 • Międzynarodowe uznanie / Marek Zieliński. // W: Encyklopedia zagadnień międzynarodowych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - S. 336-344 2011

 • Międzynarodowe decyzje administracyjne / Marek Zieliński. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011. 2011

 • Międzynarodowa odpowiedzialność / Marek Zieliński. // W: Encyklopedia zagadnień międzynarodowych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - S. 14-21 2011

 • Encyklopedia zagadnień międzynarodowych / pod red. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, Renaty Podgórzańskiej, Daniela Wacinkiewicza ; [aut.]: Henryk Babis, Anna Bera, Jacek Buko, Aurelia Bielawska, Krystyna Brzozowska, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Grzegorz Ciechanowski, Roman Czaplewski, Sławomir Driczinski, Wojciech Downar, Wojciech Drożdż, Magdalena Fedorowicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Izabela Gawłowicz, Grzegorz Harasimiak, Izabela Kraśnicka, Joanna Lubimow, Piotr Łaski, Anna Mierzejewska, Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka, Maciej Perkowski, Dariusz Pęchorzewski, Jarosław J. Piątek, Agnieszka Piekutowska, Michał Pluciński, Renata Podgórzańska, Andrzej Ranke, Grażyna Rosa, Robert Rumiński, Janusz Ruszkowski, Sylwia Serwońska, Wojciech Staszewski, Anna Szarek, Anna Szczepańska, Beata Świecka, Daniel Wacinkiewicz, Iwona Wierzchowiecka, Jerzy Wronka, Dariusz Wybranowski, Anna Zalcewicz, Elżbieta Załoga, Mieczysława Zdanowicz, Marek Zieliński. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. 2011

 • Zasada solidarności a naruszenie praw podstawowych jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej / Marek Zieliński. // W: Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej. - Toruń : "Dom Organizatora", 2009. - S. 153-168 2009

 • Status posła do Parlamentu Europejskiego / Marek Zieliński. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 631-652 2009

 • Pojęcie i zasady globalnego prawa administracyjnego / Marek Zieliński. // W: Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. - S. 377-397 2009

 • Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych przed sądami krajowymi / Marek Zieliński. // W: Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - S. 335-359 2009

 • Wielostronne porozumienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego a pojęcie organizacji międzynarodowej w znaczeniu przepisów Konstytucji RP / Marek Zieliński. // Stud. Praw. KUL. - 2008, [nr] 4, s. 131-153 2008

 • O pojęciu międzynarodowego prawa administracyjnego / Marek Zieliński. // Państ. Prawo. - 2008, z. 9, s. 16-30 2008

 • Sprawy urzędników i pracowników Wspólnot Europejskich w orzeczeniach wstępnych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Marek Zieliński. // W: Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS : funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce. - praca zbiorowa. - Toruń : "Dom Organizatora", 2006. - S. 307-327 2006

 • Reforma polityki personelu Komisji Europejskiej / Marek Zieliński. // W: Unia Europejska w dobie reform : Konwent Europejski - Traktat Konstytucyjny - Biała Księga w sprawie rządzenia Europą. - VIII Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Toruń 27 - 28 marca 2003 r. praca zbiorowa. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004. - S. 429-442 2004

 • Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / Marek Zieliński. // W: Obywatelstwo europejskie : nowe perspektywy, nowe wyzwania. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - S. 9-21 2004

 • Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na samorząd terytorialny / Marek Zieliński. // W: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej : traktat akcesyjny i jego skutki. - Kraków : Zakamycze, 2003. - S. 261-276 2003

 • Urzędnicy krajowi oddelegowani do pracy w instytucjach Wspólnot Europejskich / Marek Zieliński. // W: Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej. - Sosnowiec : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2003. - S. 34-42 2003

 • Pojęcie i rodzaje polityk Wspólnoty Europejskiej / Marek Zieliński. // W: Polska i Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia prawne. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002. - S. 241-268 2002

 • Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi. / Marek Zieliński. // Gubernaculum Adm. - Z. 2 (2002), s. 45-60 2002

 • Legal and Institutional Framework of Regional Policy in Poland in the Context of Accession / Marek Zieliński. // W: Legal Convergence in the Enlarged Europe of the New Millenium. - The Hague : Kluwer, 2000. - S. 335-340 2000

 • Kontrola finansowa pomocy udzielanej przez fundusze strukturalne Wspólnoty Europejskiej / Marek Zieliński. // W: Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych. - Toruń : Dom Organizatora, 1998. - S. 353-369 1998

 • Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej / Marek Zieliński. // W: Polska w Unii Europejskiej. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1997. - S. 227-242 1997

 • Funkcje Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Marek Zieliński. // W: Polska a Unia Europejska w przedededniu Maastricht II. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996. - S. 93-118 1996 51 lp