• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Ewa Zielińska

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Gospodarcze i Handlowe

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.31
Telefon 32 3592017
Wewnętrzny 2017
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: czwartek, 13.00 - 13.45 oraz drugi czwartek 18.30 - 19.15

 

 

Bibliografia

 • Meritum : prawo spółek. T. 2 / red. nauk. Andrzej Kidyba ; aut. Tomasz Bieniek, Przemysław Bryłowski, Dariusz Bucior, Mariusz Chudzik, Paweł Daszczuk, Justyna Dąbrowska, Małgorzata Dumkiewicz, Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, Wojciech Górecki, Andrzej Herbet, Jerzy Jacyszyn, Grzegorz Jędrejek, Aleksander Kappes, Agnieszka Kawałko, Sebastian Kidyba, Konrad Kohutek, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Eligiusz Jerzy Krześniak, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Michalski, Janusz Molis, Dominika Mosio, Krzysztof Oplustil, Piotr Pinior, Anna Rachwał, Michał Rusinek, Dorota Ulikowska, Joanna Wiak, Jacek Widło, Aleksander Jerzy Witosz, Michał Wyrwiński, Ewa Zielińska. - Wyd. 6. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 2020

 • Meritum : prawo spółek. T. 1 / red. nauk. Andrzej Kidyba ; aut. Tomasz Bieniek, Przemysław Bryłowski, Dariusz Bucior, Mariusz Chudzik, Paweł Daszczuk, Justyna Dąbrowska, Małgorzata Dumkiewicz, Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, Wojciech Górecki, Andrzej Herbet, Jerzy Jacyszyn, Grzegorz Jędrejek, Aleksander Kappes, Agnieszka Kawałko, Sebastian Kidyba, Konrad Kohutek, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Eligiusz Jerzy Krześniak, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Michalski, Janusz Molis, Dominika Mosio, Krzysztof Oplustil, Piotr Pinior, Anna Rachwał, Michał Rusinek, Dorota Ulikowska, Joanna Wiak, Jacek Widło, Aleksander Jerzy Witosz, Michał Wyrwiński, Ewa Zielińska. - Wyd. 6. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 2020

 • Zastosowanie przepisów umowy o roboty budowalne do umów o podwykonawstwo : glosa do wyroku Sądu Najwyższego : Izba Cywilna z dnia 11 stycznia 2017 r., IV CSK 161/16 / Ewa Zielińska. // Orzecz. Sądów Pol. - 2019, z. 2, s. 52-58 2019

 • Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych / Janusz A. Strzępka, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 2019

 • Problem skutków prawnych niewykonania przez inwestora obowiązków niepieniężnych / Ewa Zielińska. // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 121-128 2019

 • Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / red. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 2019

 • O trudnościach interpretacyjnych dotyczących podwykonawstwa robót budowlanych / Ewa Zielińska, Wojciech Wyrzykowski. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2019, nr 1, s. 120-130 2019

 • Z problematyki umów i sporów między spółką jawną a jej wspólnikiem / Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska. // W: Ius est ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. - Wrocław : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. - S. 1323-1333 2018

 • Umowa o roboty budowlane : [komentarz do art. 647-658] / Ewa Zielińska. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Zobowiązania : część szczególna (art. 535-764[9]). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 271-376 2018

 • Problematyka przedawnienia roszczeń w prawie spółek / Ewa Zielińska. // W: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 351-370 2018

 • Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach z o.o. utworzonych na podstawie wzorca umownego / Ewa Zielińska. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 555-562 2017

 • Kształtowanie wynagrodzenia wykonawcy budowlanego w zamówieniach publicznych / Ewa Zielińska. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2017, nr 1, s. 91-106 2017

 • Evolution of private law : new approach / red. Piot Pinior, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2016. 2016

 • The obligation to contribute to the limited liability companies created on the basis of a moedel deed / Ewa Zielińska. // W: Evolution of Private Law : new approach. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2016. - S. 98-108 2016

 • O specyfice treści umowy o roboty budowlane zawieranej w ramach zamówień publicznych / Ewa Zielińska. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2016, nr 2, s. 44-56 2016

 • Meritum : prawo spółek / red. nauk. Andrzej Kidyba ; aut. Tomasz Bieniek, Przemysław Bryłowski, Dariusz Bucior, Mariusz Chudzik, Małgorzata Dumkiewicz, Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, Wojciech Górecki, Andrzej Herbet, Jerzy Jacyszyn, Grzegorz Jędrejek, Aleksander Kappes, Agnieszka Kawałko, Sebastian Kidyba, Konrad Kohutek, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Eligiusz Jerzy Krześniak, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Michalski, Janusz Molis, Dominika Nowak, Adrian Niewęgłowski, Krzysztof Oplustil, Piotr Pinior, Piotr Pogonowski, Anna Rachwał, Michał Rusinek, Dorota Ulikowska, Jacek Widło, Aleksander Jerzy Witosz, Michał Wyrwiński, Ewa Zielińska. - Wyd. 5, stan prawny na 10 czerwca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Wspólna realizacja zamówienia publicznego : zagadnienia wybrane / Ewa Zielińska. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2015, nr 1, s. 133-145 2015

 • Ujawnianie wynagrodzeń członków zarządów spółek kapitałowych a konstytucyjna ochrona prawa do prywatności / Ewa Zielińska, Marek Zieliński. // W: W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz współczesnego państwa. - Rzeszów : RS Druk, 2015. - S. 297-310 2015

 • Evolution of private law. Vol. 2 / ed. by Piotr Pinior, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. 2015

 • Prawo akcjonariuszy do informacji o wynagrodzeniach członków zarządu / Ewa Zielińska. // W: Tendencje reformatorskie w prawie handlowym : między teorią a praktyką. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 269-277 2015

 • Odpowiedzialność za wady w umowach o roboty budowlane / Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. // W: Prawo cywilne - stanowienie, wykładnia i stosowanie : księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 403-417 2015

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015. 2015

 • Audit committee in European and national law / Piotr Pinior, Ewa Zielińska. // W: Evolution of private law. Vol. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 30-38 2015

 • Zasady zaliczkowania wykonawcy zamówienia publicznego / Ewa Zielińska. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2014, nr 2, s. 55-69 2014

 • Ewolucja prawa prywatnego / pod red. Ewy Zielińskiej i Piotra Piniora. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. 2014

 • Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych / pod red. Wojciecha Popiołka ; [aut.]: Grzegorz Gorczyński, Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Wojciech Wyrzykowski, Piotr Zawiejski, Ewa Zielińska. - Warszawa : LexisNexis, 2014. 2014

 • Świadczenie pracy i usług przez wspólników handlowych spółek osobowych tworzonych w celu wykonywania wolnego zawodu / Ewa Zielińska. // Rejent. - 2014, nr spec. [grudzień], s. 314-335 2014

 • Prawo spółek / red. nauk. Andrzej Kidyba ; aut. Tomasz Bieniek, Przemysław Bryłowski, Dariusz Bucior, Mariusz Chudzik, Małgorzata Dumkiewicz, Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, Wojciech Górecki, Andrzej Herbet, Jerzy Jacyszyn, Grzegorz Jędrejek, Aleksander Kappes, Agnieszka Kawałko, Sebastian Kidyba, Konrad Kohutek, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Eligiusz Jerzy Krześniak, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Michalski, Janusz Molis, Dominika Nowak, Adrian Niewęgłowski, Krzysztof Oplustil, Piotr Pinior, Piotr Pogonowski, Anna Rachwał, Michał Rusinek, Dorota Ulikowska, Jacek Widło, Michał Wyrwiński, Ewa Zielińska. - Stan prawny na 5 maja 2014 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2014. 2014

 • Europejskie tendencje w zakresie wynagradzania członków zarządów spółek akcyjnych / Piotr Pinior, Ewa Zielińska. // W: Ewolucja prawa prywatnego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 67-80 2014

 • Zmiana umowy spółki osobowej / Ewa Zielińska. // W: Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - S. 588-606 2013

 • Prawo spółek / red. nauk. Andrzej Kidyba ; aut. Tomasz Bieniek, Przemysław Bryłowski, Dariusz Bucior, Mariusz Chudzik, Małgorzata Dumkiewicz, Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, Wojciech Górecki, Andrzej Herbet, Jerzy Jacyszyn, Grzegorz Jędrejek, Aleksander Kappes, Agnieszka Kawałko, Sebastian Kidyba, Konrad Kohutek, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Eligiusz Jerzy Krześniak, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Michalski, Janusz Molis, Dominika Nowak, Adrian Niewęgłowski, Krzysztof Oplustil, Piotr Pinior, Piotr Pogonowski, Anna Rachwał, Michał Rusinek, Dorota Ulikowska, Jacek Widło, Michał Wyrwiński, Ewa Zielińska. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. 2013

 • Konsorcjum w procesie budowlanym w systemie polskiego i niemieckiego prawa prywatnego / Ewa Zielińska. // W: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 578-588 2013

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2013. 2013

 • Zgoda organu osoby prawnej na dokonanie czynności prawnej w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego : zastosowanie art. 52 projektu do handlowych spółek osobowych / Ewa Zielińska. // W: Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 242-253 2012

 • Rola ACTA w egzekwowaniu praw własności intelektualnej / Ewa Zielińska, Marek Zieliński. // Państ. Prawo. - 2012, z. 9, s. 3-17 2012

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2012. 2012

 • Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych : wybrane problemy / Ewa Zielińska. // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2010. - S. 219-232 2010

 • Obowiązki stron umowy o roboty budowlane związane z przygotowaniem do wykonania robót budowlanych / Ewa Zielińska. // W: Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 1371-1402 2010

 • Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych : wybrane problemy / Ewa Zielińska. // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2009. - S. 179-190 2009

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2009. 2009

 • Prawo spółek : 2007/2008 / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut.: Tomasz Bieniek, Przemysław Bryłowski, Dariusz Bucior, Mariusz Chudzik, Małgorzata Dumkiewicz, Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, Wojciech Górecki, Andrzej Herbert, Jerzy Jacyszyn, Grzegorz Jędrejek, Aleksander Kappes, Agnieszka Kowałko, Konrad Kohutek, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Eligiusz Jerzy Krześniak, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Michalski, Janusz Molis, Dominika Nowak, Krzysztof Oplustil, Piotr Pinior, Piotr Pogonowski, Anna Rachwał, Michał Rusinek, Dorota Ulikowska, Jacek Widło, M. Wyrwiński, Ewa Zielińska]. - Warszawa : ABC Wolters Kluwer Polska, 2007. 2007

 • Prawo spółek : 2006/2007 / red. Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; Tomasz Bieniek, Przemysław Bryłowski, Mariusz Chudzik, Dariusz Bucior, Małgorzata Dumkiewicz, Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, Wojciech Górecki, Andrzej Herbert, Jerzy Jacyszyn, Grzegorz Jędrejek, Aleksander Kappes, Agnieszka Kowałko, Konrad Kohutek, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Eligiusz Jerzy Krześniak, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Michalski, Janusz Molis, Dominika Nowak, Piotr Pinior, Piotr Pogonowski, Anna Rachwał, Michał Rusinek, Dorota Ulikowska, Jacek Widłoi, Ewa Zielińska. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. 2006

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz, orzecznictwo do artykułów 301-633. T. 2 / red. Janusz A. Strzępka ; aut. Janusz A. Strzępka, Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Ewa Zielińska. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. 2005

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz, orzecznictwo / [pod. red. Janusza A. Strzępki] ; [aut.:] Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska, Wojciech Popiołek, Piotr Pinior, Hanna Urbańczyk. - 2 wyd. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. 2003

 • Glosa do uchwały Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2002 r. : III CZP 63/01 / Janusz Strzępka, Ewa Zielińska. // Państ. Prawo. - 2002, z. 10, s. 477-485 2002

 • Z problematyki prawnej umowy o roboty budowlane / Janusz Strzępka, Ewa Zielińska. // Prz. Prawa Handl. - 2002, nr 12, s. 13-23 2002

 • Uwagi do artykułu o znaczeniu prawnym absolutorium w spółce kapitałowej / Janusz Strzępka, Ewa Zielińska. // Prz. Prawa Handl. - 2002, nr 8, s. 47-48 2002

 • Prawo umów budowlanych / pod red. Janusza A. Strzępki ; [aut.] Janusz Strzępka, Ewa Zielińska, Beata Sagan. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H. Beck, 2001. 2001

 • Kodeks handlowy w orzecznictwie sądowym 1934-1997 / pod red. Janusza Strzępki ; [oprac. Ewa Zielińska]. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H. Beck, 1999. 1999

 • Spółka cywilna w orzecznictwie sądowym / pod red. Janusza Strzępki ; oprac. Janusz Strzępka, Ewa Zielińska, Ireneusz Pindel. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1999. 1999

 • Prawo upadłościowe i układowe w orzecznictwie sądowym 1934-1997 / Ireneusz Pindel, Janusz Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 2 rozsz. i zakual. - Warszawa : C. H. Beck, 1999. 1999

 • Kodeks handlowy w orzecznictwie sądowym : 1934-1996 / red. Janusz Strzępka ; [oprac. Ewa Zielińska]. - Warszawa : C.H. Beck, 1997. 1997

 • Spółka cywilna w orzecznictwie sądowym / pod red. Janusza Strzępki ; oprac. Janusz Strzępka, Ewa Zielińska, Ireneusz Pindel. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1997. 1997

 • Prawo upadłościowe i układowe w orzecznictwie sądowym 1936-1995 / Ireneusz Pindel, Janusz Strzępka, Ewa Zielińska. - Warszawa : C. H. Beck, 1996. 1996 54 lp