Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Karne Procesowe

Kierownik zespołu badawczego

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 3.24
Telefon 32 3591872
Wewnętrzny 1872
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim:czwartek, godz. 18.30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Bibliografia

 • Ławnik – znikająca instytucja? : o poglądach Profesora Andrzeja Murzynowskiego na tę instytucję słów kilka / Kazimierz Zgryzek. // W: Istota i zasady procesu karnego 25 lat później : księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - S. 541-555 2020

 • System prawa karnego procesowego. [T.] 8, cz. 4, Dowody / redakcja naukowa Jerzy Skorupka ; autorzy: Marcin Adamczyk, Michał Błoński, Łukasz Cora, Dorota Czerwińska, Dagmara Gruszecka, Ryszard Jaworski, Jerzy Kasprzak, Monika Klejnowska, Radosław Koper, Karolina Kremens, Michał Kurowski, Martyna Kusak, Arkadiusz Lach, Tadeusz Widła, Paweł Wiliński, Kazimierz Zgryzek, Marcin Żak. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Proces karny / redakcja naukowa Jarosław Zagrodnik; autorzy : Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - 2. wydanie, stan prawny na 5 października 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym : zagadnienia wybrane / Kazimierz Zgryzek. // Radca Prawny (Warsz., 2014). - 2019, nr 4, s. 25-53 2019

 • "…wyeliminowanie dostrzeżonych usterek i błędów legislacyjnych" : wybrane uwagi na tle projektu zmian k.p.k. i innych ustaw z 4 grudnia 2018 r. / Kazimierz Zgryzek. // W: Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo - rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - S. 417-422 2019

 • Problemy Prawa Karnego / red. Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Prawo ubogich czy obrona na życzenie : dylematy wokół obrony z urzędu w związku z kolejnymi zmianami w zakresie obrony w polskim procesie karnym / Kazimierz Zgryzek. // W: Proces karny w dobie przemian. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. - S. 259-273 2018

 • Przedmowa / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Prawa Kar. - T. 1 (2017), s. 9-10 2017

 • Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Problemy Prawa Karnego / red. Kazimierz Zgryzek, Jarosław Zagrodnik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. 2017

 • Bezstronność prokuratora, osoby prowadzącej postępowanie przygotowawcze oraz innego oskarżyciela publicznego - uprawnienie czy obowiązek? / Kazimierz Zgryzek. // Prokur. Prawo. - 2017, nr 10, s. 5-17 2017

 • Inflacja normatywna w prawie karnym : rzeczywistość czy złudzenie? / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Prawa Kar. - T. 1 (2017), s. 221-235 2017

 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty : komentarz / red. Leszek Ogiegło ; Beata Cygan, Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska, Leszek Ogiegło, Gabriela Rączka, Kazimierz Zgryzek. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015. 2015

 • Prawo do obrony po nowelizacji wrześniowej : kilka uwag / Kazimierz Zgryzek. // W: Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego : księga jubileuszowa profesora Piotra Kruszyńskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 551-566 2015

 • O kontradyktoryjności rozprawy głównej i jej konsekwencjach - słów kilka / Kazimierz Zgryzek. // W: Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. : przewodnik po zmianach. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 275-288 2015

 • Na ile obywatel może ulec państwu? : przyczynek do analiz w przedmiocie dopuszczalności dowodów uzyskanych w toku kontroli i utrwalania rozmów / Kazimierz Zgryzek. // W: Granice procesu karnego : legalność działań uczestników postępowania. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - S. 103-115 2015

 • System prawa karnego procesowego. [T.] 3, cz. 1, Zasady procesu karnego / red. nacz. Piotr Hofmański ; red. nauk. Paweł Wiliński ; aut.: Olgierd Bogucki, Anna Gerecka-Żołyńska, Tomasz Grzegorczyk, Piotr Hofmański, Cezary Kulesza, Maria Rogacka-Rzewnicka, Andrzej Sakowicz, Stanisław Waltoś, Kazimierz Zgryzek, Maciej Zieliński. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. 2014

 • Zwięzłe uzasadnienie - czy to jeszcze uzasadnienie? / Kazimierz Zgryzek. // W: Fiat iustitia pereat mundus : księga jubileuszowa poświęcona sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej. - Warszawa : LexisNexis, 2014. - S. 663-667 2014

 • Opinia o projekcie zmiany ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych / Kazimierz Zgryzek. // W: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - S. 7-20 2013

 • Głos w dyskusji / Kazimierz Zgryzek. // W: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 66-72 2013

 • Proces karny : przebieg postępowania / pod red. Kazimierza Marszała ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Robert Netczuk, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Wyd. 2. - Katowice : Volumen, 2012. 2012

 • Proces karny : kazusy i ćwiczenia / Red. Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek ; aut. Adam Górski, Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk, Michał Rusinek, Katarzyna Sychta, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Marcin Żak. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2012. 2012

 • Niekaralność sprawcy przestępstwa umyślnego jako przesłanka warunkowego umorzenia postępowania karnego w poglądach doktryny i orzecznictwa / Kazimierz Zgryzek. // W: Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla. T. 2. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 1031-1045 2012

 • Kodeks postępowania karnego. T. 3, Komentarz do artykułów 468-682 / red. Piotr Hofmański ; aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek. - 4. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. 2012

 • Kodeks postępowania karnego. T. 2, Komentarz do artykułów 297-467 / red. Piotr Hofmański ; aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek. - 4. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. 2011

 • Kodeks postępowania karnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-296 / red. Piotr Hofmański ; aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek. - 4. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. 2011

 • Badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego : uwagi na tle art. 202 i 203 k.p.k. / Kazimierz Zgryzek. // W: Funkcje procesu karnego : księga jubileuszowa profesora Janusza Tylmana. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 159-174 2011

 • Zwolnienie świadka z obowiązku zeznawania w trybie art. 185 k.p.k. / Kazimierz Zgryzek. // W: Iudicium et Scientia : księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 683-696 2011

 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty : komentarz / red. Leszek Ogiegło ; Beata Cygan, Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska, Leszek Ogiegło, Gabriela Rączka, Kazimierz Zgryzek. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. 2010

 • Sprawozdanie z obrad / Kazimierz Zgryzek. // W: Węzłowe problemy procesu karnego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 917-921 2010

 • Proces karny : kazusy i ćwiczenia / Red. Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek ; aut. Adam Górski, Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk, Michał Rusinek, Katarzyna Sychta, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Marcin Żak. - Warszawa : LexisNexis, 2010. 2010

 • Obrona obligatoryjna - czy rzeczywiście konieczna? : uwagi na marginesie art. 79 k.p.k. / Kazimierz Zgryzek. // W: Węzłowe problemy procesu karnego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 633-644 2010

 • Przedawnienie w prawie karnym : wybrane aspekty karnoprocesowe / Kazimierz Zgryzek, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk. // W: Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer buisiness, 2009. - S. 234-258 2009

 • [Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym - recenzja] / Kazimierz Zgryzek. // Prokur. Prawo. - 2009, nr 5, s. 142-151 2009

 • Właściwość z przekazania sprawy : art. 36 k.p.k.- kilka uwag / Kazimierz Zgryzek. // W: Rzetelny proces karny : księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 330-343 2009

 • Determinanty sprawności procesu karnego / Kazimierz Zgryzek. // Państ. Prawo. - 2008, z. 10, s. 117-124 2008

 • Kilka refleksji na temat izbowego postępowania dyscyplinarnego / Kazimierz Zgryzek. // Pro Med. (Katow.). - 2008, nr 12, s. 12-15 2008

 • Prawo do obrony w postępowaniu przyspieszonym : krok wstecz / Kazimierz Zgryzek. // W: Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości : księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 335-344 2007

 • Opinia prawna o możliwości wszczęcia postępowania w zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej wobec członka organu kolegialnego : na przykładzie KRRiT / Kazimierz Zgryzek. // W: Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej : zagadnienia systemowe. - Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2007. - S. 91-94 2007

 • O nowelizowaniu Kodeksu postępowania karnego / Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek. // Monit. Praw. - 2007, [nr] 2, s. 89-94 2007

 • Kodeks postępowania karnego. T. 2, Komentarz do artykułów 297-467 / red. Piotr Hofmański ; aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H. Beck, 2007. 2007

 • Kodeks postępowania karnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-296 / red. Piotr Hofmański ; aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H. Beck, 2007. 2007

 • Wysłuchiwać czy przesłuchiwać nieletniego? / Kazimierz Zgryzek. // W: Problemy stosowania prawa : księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi. - Lublin : UMCS, 2007. - S. 513-526 2007

 • Proces karny / Kazimierz Marszał, Stanisław Stachowiak, Kazimierz Zgryzek ; pod red. Kazimierza Marszała. - Wyd. 2. - Katowice : "Volumen", 2005. 2005

 • Opinia w sprawie wniosku o wyłączenie członków komisji śledczej z czynności przesłuchania osoby wezwanej przez komisję / Kazimierz Zgryzek. // Prz. Sejm. - 2005, nr 5, s. 169-173 2005

 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary : novum w prawie karnym / Kazimierz Zgryzek. // Misc. Iur. - T. 5 (2004), s. 118-135 2004

 • Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 1 / red. Piotr Hofmański ; Kazimierz Zgryzek, Elżbieta Sadzik. - Warszawa : "C.H.Beck", 2004. 2004

 • Uzupełnienie postępowania przygotowawczego na etapie rozprawy (art. 397 k.p.k.) w noweli do kodeksu postępowania karnego z 2003 r. - pierwsze uwagi / Kazimierz Zgryzek. // Misc. Iur. - T. 3 (2003), s. 118-128 2003

 • Proces karny / Kazimierz Marszał, Stanisław Stachowiak, Kazimierz Zgryzek ; pod red. Kazimierza Marszała. - [Stan prawny na 1 września 2003 r.]. - Katowice : "Volumen", 2003. 2003

 • [Postępowanie odwoławcze w kodeksie postępowania karnego po nowelizacji - recenzja] / Kazimierz Zgryzek. // Palestra. - 2003, nr 11/12, s. 221-229 2003

 • Oddalenie wniosku dowodowego w nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 2003 roku / Kazimierz Zgryzek. // Gdań. Stud. Praw. - T. 11 (2003), s. 169-175 2003

 • Obligatoryjne posiedzenie przygotowawcze przed rozprawą w polskim procesie karnym / Kazimierz Zgryzek. // W: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości : księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 505-518 2003

 • Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości : księga ku czci profesora Kazimierza Marszała / pod red. Piotra Hofmańskiego i Kazimierza Zgryzka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. 2003

 • O niezawisłości sędziowskiej słów kilka / Kazimierz Zgryzek. // Misc. Iur. - T. 1 (2002), s. 155-167 2002

 • Model postępowania sądowego - więcej oficjalności, czy kontradyktoryjności / Kazimierz Zgryzek. // W: Postępowanie karne w XXI wieku : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Popowo, 26-28 października 2001 r. - Warszawa : "ABC", 2002. - S. 126-130 2002

 • Opinia do projektów ustaw o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego (oraz innych ustaw) / Kazimierz Zgryzek. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2001, z. 2, s. 161-230 2001

 • Kodeks postępowania karnego : komentarz. Suplement do T. 2 / red. Piotr Hofmański ; Kazimierz Zgryzek, Elżbieta Sadzik. - Warszawa : "C.H.Beck", 2000. 2000

 • Kodeks postępowania karnego : komentarz. Suplement do T. 1 / red. Piotr Hofmański ; Kazimierz Zgryzek, Elżbieta Sadzik. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2000. 2000

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 VIII 1999 r. : I KZP 21/99 : [dot. współzależności postępowań: zwyczajnego i inicjowanego wnioskiem prokuratora o umorzenie postępowania przygotowawczego wobec sprawy niepoczytalnego] / Kazimierz Zgryzek. // Prokur. Prawo. - 2000, nr 5, s. 101-108 2000

 • Warunki dopuszczalności wniesienia sprzeciwu od nakazu karnego / Kazimierz Zgryzek. // W: Środki zaskarżenia w procesie karnym : ksiega pamiątkowa ku czci Prof. Zbigniewa Dody. - Kraków : Zakamycze, 2000. - S. 367-385 2000

 • Pozycja procesowa podejrzanego w postępowaniu w sprawach zastosowania środków zabezpieczających / Kazimierz Zgryzek. // W: U progu nowych kodyfikacji karnych. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. 337-354 1999

 • Naważniejsze rozwiązania nowego statutu Uniwersytetu Śląskiego / Kazimierz Zgryzek. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 1999, Wyd. Spec., s. [1]-4 1999

 • Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2 / red. Piotr Hofmański ; aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek. - Warszawa : C. H. Beck, 1999. 1999

 • Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 1 / red. Piotr Hofmański ; aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek. - Warszawa : C.H. Beck, 1999. 1999

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15 IV 1999 r. : I KZP 9/99 / Kazimierz Zgryzek. // Orzecz. Sądów Pol. - 1999, z. 11, s. 566-568 1999

 • Kwalifikacje osób biorących udział w wydawaniu opinii psychiatrycznej w procesie karnym / Kazimierz Zgryzek. // Psychiatr. Pol. - T. 32, nr 4 (1998), s. 397-404 1998

 • Kwalifikacje i liczba psychiatrów występujących w charakterze biegłych w nowym procesie karnym / Kazimierz Zgryzek. // W: Nowy Kodeks postępowania karnego : Zagadnienia węzłowe. - Kraków : Zakamycze, 1998. - S.233-251 1998

 • Regulamin / Kazimierz Zgryzek ; rozm. przepr. Lidka Tarczyńska. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 1997, nr 3, s. 7-8 1997

 • Projekt wprowadzenia systemu dobrej praktyki laboratoryjnej dla badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych / Kazimierz Zgryzek [et al.]. // Med. Pr. - 1997, nr 4, s. 6 1997

 • Podmiotowy zakres ubezpieczeń zdrowotnych w projekcie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (w redakcji z 4 listopada 1996 r.) / Kazimierz Zgryzek. // W: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ubezpieczeń społecznych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej : Bystra Śląska 15-17 listopada 1996. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1997. - S. 147-162 1997

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 VI 1996 r. : IV KKN 38/96 / Kazimierz Zgryzek. // Orzecz. Sądów Pol. - 1997, z. 9, s. 421-423 1997

 • Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim : komentarz / Kazimierz Zgryzek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1996. 1996

 • Przesłanki stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego / Kazimierz Zgryzek. // W: Problemy nauk penalnych : prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. - S. 389-401 1996

 • Próba porównawczej analizy struktury organizacyjnej kas chorych w projekcie "rządowym" i "prezydenckim" ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych / Kazimierz Zgryzek. // W: Organizacja i finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych. - Katowice : AE, 1996. - S. 87-94 1996

 • Prawa pacjenta : problem ciągle otwarty / Kazimierz Zgryzek. // W: Organizacja i finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych : materiały z ogólnopolskich konferencji naukowych. - Bystra Śląska, 6-7 grudnia 1994, 6-8 grudnia 1995. - Katowice : Wydaw. Akad. Ekon., 1996. - S. 109-119 1996

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 II 1996 r. : II KRN 185/95 / Kazimierz Zgryzek. // Orzecz. Sądów Pol. - 1996, z. 9, s. 393-395 1996

 • Orzekanie o środkach zabezpieczających wobec niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych w świetle projektu kodeksu postępowania karnego w redakcji z lutego 1995 r. / Kazimierz Zgryzek. // Prz. Prawa Kar. - 1995, z. 13, s. 20-43 1995

 • Ustawa o zawodzie lekarza : czy projekt chroni zawód lekarza? / Kazimierz Zgryzek. // Służ. Zdr. - 1993, nr 46, s. 6-8 1993

 • Gwarancje praw pacjenta w projekcie ustawy o zawodzie lekarza / Kazimierz Zgryzek. // Służ. Zdr. - 1993, nr 48, s. 7, 11-13 1993

 • Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w projekcie kodeksu postępowania karnego : (w wersji z października 1990 roku) / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Prawa Kar. - T. 18 (1992), s. 84-105 1992

 • Przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym na tle projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Prawa Kar. - T. 17 (1991), s. 106-124 1991

 • Konflikt interesów publicznego i prywatnego a publiczność rozpraw w procesie karnym / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Prawa Kar. - T. 17 (1991), s. 43-71 1991

 • Szczegółowe propozycje zmian przepisów kodeksów karnego i postępowania karnego dotyczących środków zabezpieczających / Kazimierz Zgryzek. // Prz. Prawa Kar. - T. 3 (1990), s. 32-46 1990

 • Problem dopuszczalności postępowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w razie przedawnienia i abolicji / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Prawa Kar. - T. 16 (1990), s. 116-128 1990

 • Dowód z opinii biegłych psychiatrów : zagadnienia wybrane / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Praworząd. - 1990, nr 4/5, s. 30-45 1990

 • Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w polskim procesie karnym / Kazimierz Zgryzek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. 1989

 • Wniosek o zastosowanie środka zabezpieczajacego / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Prawa Kar. - T. 15 (1989), s. 48-61 1989

 • Środki zabezpieczające / Kazimierz Zgryzek. // Gaz. Praw. - 1988, nr 12, s. 7 1988

 • Materialnoprawne przesłanki stosowania środków zabezpieczających orzekanych w związku ze skazaniem za przestępstwo : (art. 100 par. 1 i 102 par. 1 k.k.) / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Praworząd. - 1988, nr 1, s. 46-58 1988

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 IX 1987 r. : VI KZP 9/87 / Kazimierz Zgryzek. // Państ. Prawo. - 1988, z. 8, s. 148-151 1988

 • Zakaz reformationis in peius a dopuszczalność orzekania środków zabezpieczających wobec sprawców niepoczytalnych lub o ograniczonej poczytalności / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Prawa Kar. - T. 14 (1988), s. 41-55 1988

 • Właściwość sądu do orzekania środków zabezpieczających na wniosek prokuratora : de lege lata i de lege ferenda / Kazimierz Zgryzek. // Nowe Prawo. - 1988, nr 2-3, s. 105-115 1988

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15 IV 1986 r. : VI KZP 8/86 / Kazimierz Zgryzek. // Palestra. - 1987, nr 12, s. 139-143 1987

 • W sprawie poważnego niebezpieczeństwa jako materialno-prawnej przesłanki stosowania środków zabezpieczających : art. 99 i 100 par. 1 k.k. / Kazimierz Zgryzek. // Nowe Prawo. - 1986, nr 11-12, s. 72-82 1986

 • Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów SN z 18 VI 1985 : VI KZP 8/85 / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Praworząd. - 1986, nr 5, s. 69-73 1986

 • W kwestii ustaleń alternatywnych w procesie karnym / Kazimierz Zgryzek, Piotr Hofmański. // Państ. Prawo. - 1985, z. 7-8, s. 145-151 1985

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 IV 1984 r. : Z 27/84 / Kazimierz Zgryzek. // Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych. - 1985, z. 9, s. 449-451 1985

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 IV 1983 r. : Z 27/84 / Kazimierz Zgryzek. // Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych. - 1985, z. 9, s. 449-451 1985

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 IV 1983 r. : VI KZP 6/83 / Kazimierz Zgryzek, Piotr Hofmański. // Probl. Praworząd. - 1984, nr 5, s. 74-78 1984

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 III 1982 r. : I KR 323/81 / Kazimierz Zgryzek. // Państ. Prawo. - 1984, z. 3, s. 142-147 1984

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 III 1982 r. : I KR 323/81 / Kazimierz Zgryzek. // Państ. Prawo. - 1984, nr 3, s. 142-147 1984

 • Przestępstwa przeciwko wolności : kwalifikowane postaci przestępstwa zgwałcenia / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Prawa Kar. - T. 8 (1983), s. 114-118 1983

 • Znamię "szczególnego okrucieństwa" w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Prawa Kar. - T. 9 (1983), s. 49-61 1983

 • [Zasada domniemania niewinności oskarżonego w polskim procesie karnym - recenzja] / Kazimierz Zgryzek, Piotr Hofmański. // Nowe Prawo. - 1985, nr 2, s. 104-113 1983

 • Możliwości identyfikacyjne pisma chorych na schizofrenię / Kazimierz Zgryzek. // Probl. Praworząd. - 1981, nr 6, s. 40-46 1981

 • Badanie prawdziwości pisma : uwagi krytyczne na tle art. 254 par. 1 k.p.c. / Kazimierz Zgryzek. // Palestra. - 1981, nr 5, s. 57-66 1981

 • Problemy metodologiczne kryminalistyki i nauk pokrewnych : sympozjum w Chęcinach, 20-21 VI 1980 / Kazimierz Zgryzek. // Państ. Prawo. - 1980, nr 11, s. 138-139 1980

 • Ekspertyzy dokumentów w sprawach karnych w praktyce Zakładu Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego / Kazimierz Zgryzek, Jerzy Konieczny. // Probl. Praworząd. - 1980, nr 3, s. 72-76 1980

 • Matematyczny formalizm interpretacji grafometrycznego badania pisma ręcznego / Kazimierz Zgryzek, Marek Legień, Jerzy Konieczny. // Arch. Med. Sąd. Kryminol. - T. 30 (1980), s. 41-44 1980

 • [Wiktymologia - recenzja] / Kazimierz Zgryzek. // Palestra. - 1980, nr 3, s. 60-65 1980

 • Przeszukanie jako czynność procesowa i kryminalistyczna / Kazimierz Zgryzek. // Palestra. - 1977, nr 2, s. 43-49 1977

 • Określenie stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu jako przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego / Kazimierz Zgryzek. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 2 (1977), s. 162-173 1977

 • Zmiany w obrazie pisma ręcznego narkomanów i schizofreników / Kazimierz Zgryzek, Marek Legień. // Probl. Kryminal. - 1977, nr 125, s. 113-119 1977 113 lp