• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Marek Zdebel

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Finansowe

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 3.36
Telefon 32 3592022
Wewnętrzny 2022
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: środa 15.30 - 17.00

 

Bibliografia

 • Ordynacja podatkowa : komentarz / pod red. Henryka Dzwonkowskiego ; aut.: Henryk Dzwonkowski, Paweł Smoleń, Marek Zdebel, Monika Bogucka-Felczak, Andrzej Buczek, Magdalena Budziarek, Jolanta Gorąca-Paczuska, Agata Kłosińska, Małgorzata Kurzac, Dominika Łukawska-Białogłowska, Monika Münnich, Tomasz Nowak, Jerzy Serwacki, Marta Damaz, Maciej Dzwonkowski, Katarzyna Ignaczak, Jagoda Kondratowska-Muszyńska, Aleksandra Kurczewska, Jakub Marusik, Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor. - Wyd. 9 zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. 2020

 • Sądowa kontrola decyzji organów podatkowych w sprawach ulg uznaniowych / Marek Zdebel. // W: Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. T. 1. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 559-566 2019

 • Bankowa obsługa budżetów jednostek samorządu terytorialnego : pojęcie i zakres / Marek Zdebel. // W: Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w wymiarze finansowo-prawnym. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2019. - S. 57-66 2019

 • Skutki limitowania kosztów związanych ze świadczeniem usług niematerialnych / Marek Zdebel, Monika Szeliga. // W: Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka?. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2018. - S. 182-191 2018

 • Self-government communes control of taxation / Marek Zdebel. // W: Local government : tasks, organisation, functioning. - Kosice : Equilibria, s.r.o., 2018. - S. 408-418 2018

 • Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych : art. 93-106 / Marek Zdebel. // W: Ordynacja podatkowa : komentarz. - 7. - Warszawa : C. H. Beck, 2018. - S. 616-645 2018

 • Zaległość podatkowa w świetle przepisów ordynacji podatkowej : pojęcie i konstrukcja prawna / Marek Zdebel. // W: Księga jubileuszowa ku czci profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", 2017. - S. 499-511 2017

 • Władztwo podatkowe gmin samorządowych / Marek Zdebel. // W: Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego. - Reszów : RS Druk, 2017. - S. 657-668 2017

 • Charakter prawny i warunki stosowania instytucji "umorzenie zaległości podatkowej" na gruncie polskiego prawa podatkowego / Marek Zdebel. // Radca Prawny (Warsz., 2014). - 2017, nr 1, s. 97-113 2017

 • Optymalizacja podatkowa : unikanie opodatkowania na gruncie prawa polskiego : przyczyny występowania i ewolucja rozwiązań prawnych wyznaczających możliwość ich stosowania / Marek Zdebel. // W: Agresywna optymalizacja podatkowa : problem podatnika czy problem państwa?. - Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, 2017. - S. 156-168 2017

 • Ordynacja podatkowa : komentarz / red. Henryk Dzwonkowski ; aut.: Henryk Dzwonkowski, Paweł Smoleń, Marek Zdebel, Monika Bogucka-Felczak, Andrzej Buczek, Magdalena Budziarek, Monika Munnich, Tomasz Nowak, Jerzy Serwacki, Marta Damaz, Mikołaj Duda, Jolanta Gorąca, Agata Grabowicz, Katarzyna Ignaczak, Jagoda Kondratowska, Aleksandra Kurczewska, Małgorzata Kurzac, Jakub Marusik, Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016. 2016

 • Zasady samodzielności finansowej i adekwatności w działalności jednostek samorządu terytorialnego - podstawy ustrojowo-finansowe / Marek Zdebel. // Acta Iuris Stetin. - 2015, nr 11, s. 5-26 2015

 • Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w świetle przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : przesłanki stosowania / Marek Zdebel. // W: Egzekucja należności publicznoprawnych : teoria i praktyka. - Katowice : KAGA-DRUK, 2015. - S. 115-124 2015

 • Udzielanie ulg w płatności podatków przez samorządowe organy podatkowe : podstawa prawna i zakres stosowania / Marek Zdebel. // W: Finanse samorządowe po 25 latach samorządności : diagnoza i perspektywy. - Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 455-464 2015

 • Przedawnienie należności podatkowej zabezpieczonej hipoteką przymusową : rozważania konstytucyjne / Marek Zdebel. // W: Egzekucja należności publicznoprawnych : teoria i praktyka. - Katowice : KAGA-DRUK, 2015. - S. 9-20 2015

 • The Institution of Abatementes In Tax Payment by Enterpreneurs on the Basi sof the Polish Tax Law and the State Assistance / Marek Zdebel. // W: Danove pravo vs. danove podvody a danove uniky : nekonferencny zbornik vedeckych prac. 2 diel. - Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safarika, 2015. - S. 387-398 2015

 • Ewolucja regulacji prawnych ustalających zasady penalizowania działań stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych określonych przepisem art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Marek Zdebel. // W: Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - S. 648-660 2015

 • Zasady prawne umarzania z urzędu publicznych należności budżetowych / Marek Zdebel. // W: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym : ocena dokonań i wnioski na przyszłość. - Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014. - S. 185-195 2014

 • Racjonalizacja systemu podatkowego a racjonalizacja ulg w płatności podatków / Marek Zdebel. // W: Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - S. 180-189 2014

 • Ordynacja podatkowa : komentarz / red. Henryk Dzwonkowski ; aut.: Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka, Paweł Smoleń, Marek Zdebel, Monika Bogucka-Felczak, Andrzej Buczek, Monika Munnich, Tomasz Nowak, Jerzy Serwacki, Michał Biskupski, Magdalena Budziarek, Mikołaj Duda, Marta Durczyńska, Jolanta Gorąca, Jagoda Kondratowska, Aleksandra Kurczewska, Jakub Marusik, Emilia Zgierska, Izabela Zgierska-Kwiatkowska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2014. 2014

 • Legal character of internal audit in the light of the regulations of the act about public finances / Marek Zdebel, Malwina Bartela. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 6 (2014), s. 105-112 2014

 • Warunki stosowania w Polsce umorzeń płatności należności budżetowych / Marek Zdebel. // W: Prawo finansowe po transformacji ustrojowej : międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe : Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego : Łódź, 5-6 czerwca 2012 r. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. - S. 487-498 2013

 • Rola doradcy podatkowego w postępowaniu o udzielenie ulgi w płatności podatku / Marek Zdebel. // W: Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 128-139 2013

 • Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w aspekcie czynności kontrolnych realizowanych przez organy kontroli skarbowej / Marek Zdebel, Aneta Majowska. // W: Przedsiębiorczość : aspekty prawne. - Warszawa : Akademia Leona Koźmińskiego, 2013. - S. 367-391 2013

 • "Ważny interes podatnika" jako ustawowa przesłanka ulg w płatności podatków / Marek Zdebel. // W: Ius Fiscale : studia z dziedziny prawa finansowego. - Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi Weralskiemu. - Warszawa : Sylwia Krawczyk "Oficyna Prawa Polskiego", 2012. - S. 273-289 2012

 • Ulgi w płatności cywilnoprawnych należności pieniężnych : warunki stosowania na gruncie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Marek Zdebel. // W: Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. - S. 409-424 2012

 • Prawo podatkowe / pod red. Henryka Dzwonkowskiego ; [aut.] : Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. 2012

 • Powołanie się przez podatnika na fakt dokonania czynności prawnej przesłanką stosowania stawki sankcyjnej w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn / Marek Zdebel. // W: Absurdy polskiego prawa podatkowego : teoria i praktyka. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2012. - S. 177-184 2012

 • Współdziałanie państwa polskiego oraz innych państw członkowskich UE na rzecz utrzymania krajowej i transgranicznej stabilności finansowej w świetle Porozumienia o współpracy pomiędzy organami nadzoru finansowego, bankami centralnymi i ministrami finansów UE na temat transgranicznej stabilności finansowej (MoU) oraz ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej / Iwona Ciepiela, Marek Zdebel. // W: Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym : zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, Warszawa, 10-11 czerwca 2010 r. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2011. - S. 43-57 2011

 • Public interest as a prerequisite for remission of tax liabilities / Marek Zdebel. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 3 (2011), s. 101-107 2011

 • Przesłanki umarzania należności publicznoprawnych przedsiębiorców w świetle przepisów o warunkach udzielania pomocy publicznej / Marek Zdebel. // W: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - S. 451-466 2011

 • Prawno-finansowe ograniczenia w dostępie do kredytów bankowych jako metoda racjonalizacji finansów jednostek samorządu terytorialnego / Marek Zdebel. // W: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 501-520 2011

 • Działalność kredytowa banków komercyjnych w warunkach obniżonej zdolności kredytowej podmiotów ubiegających się o kredyt / Marek Zdebel. // W: Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkch kryzysu finansowego. - Białystok : Temida 2, 2010. - S. 571-580 2010

 • Samorządowe dochody z opłat lokalnych : dotychczasowe doświadczenia i warunki poboru w przyszłości / Marek Zdebel. // W: Daniny publiczne. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - S. 263-272 2010

 • Prawo podatkowe / pod red. Henryka Dzwonkowskiego ; [aut.] : Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski. - Warszawa : C. H. Beck, 2010. 2010

 • Opłaty uzdrowiskowa i miejscowa w ustawodawstwie polskim : ewolucja rozwiązań prawnych i wybrane problemy prawnofinansowe związane z ich poborem / Marek Zdebel. // W: Księga jubileuszowa : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 1995-2010. - Szczecin : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. - S. 303-317 2010

 • Bank Polski 1828-1885. Pierwszy bank centralny na ziemiach polskich. : powstanie i działalność / Marek Zdebel. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 841-850 2010

 • Opłata targowa : prawne i finansowe warunki poboru / Marek Zdebel. // W: Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego : zagadnienia wybrane. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2010. - S. 337-352 2010

 • Niezależność ustrojowa Narodowego Banku Polskiego na tle europejskiego systemu banków centralnych / Marek Zdebel. // W: Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego. - Białystok : Temida 2, 2010. - S. 578-589 2010

 • Historia Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Marek Zdebel. // W: Z dziejów katedr skarbowości i prawa skarbowego oraz katedr prawa finansowego w Polsce. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2010. - S. 253-257 2010

 • Zinstytucjonalizowana kontrola finansów Wspólnoty Europejskiej : Europejski Trybunał Obrachunkowy / Marek Zdebel. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 621-630 2009

 • Zasady wykonywania zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców w ramach postępowania upadłościowego / Marek Zdebel. // W: Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego : stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", 2009. - S. 481-492 2009

 • Status konstytucyjny Narodowego Banku Polskiego / Marek Zdebel. // W: Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2009. - S. 148-158 2009

 • Opłata uzdrowiskowa jako źródło dochodów gminy : wybrane zagadnienia prawnofinansowe / Marek Zdebel. // W: Finanse lokalne : wybrane zagadnienia. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2009. - S. 265-274 2009

 • Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank hipoteczny : warunki powstania i pierwsze lata działalności / Marek Zdebel. // W: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. - S. 853-862 2009

 • General Tax Interpretation in Poland : selected legal financial issues / Marek Zdebel. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 1 (2009), s. 111-120 2009

 • Ewolucja publicznego prawa bankowego w polsce na tle unormowań unijnych / Marek Zdebel. // W: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 281-292 2009

 • Rola doradcy podatkowego w czynnościach kontroli skarbowej / Marek Zdebel. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 2008. - S. 152-161 2008

 • Prawo finansowe jako dział prawa / Marek Zdebel. // W: Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce : dorobek i kierunek rozwoju. - księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 56-65 2008

 • Ordynacja podatkowa : rok 2008 : komentarz / red. Henryk Dzwonkowski ; aut.: Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka, Marek Zdebel, Tomasz Zbrojewski, Zygmunt Zgierski, Monika Bogucka, Andrzej Buczek, Maria Karlikowska, Tomasz Nowak, Jerzy Serwacki, Aleksandra Barczak, Michał Biskupski, Jacek Kulicki. - Wyd. 2; uwzględniono zmiany wchodzące w życie z dniem 1.10.2008 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. 2008

 • Indywidualne zezwolenie dewizowe jako decyzja administracyjna / Marek Zdebel. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 369-378 2008

 • Finanse publiczne i prawo finansowe / red. Cezary Kosikowski, Eugeniusz Ruśkowski ; aut. : Andrzej Borodo, Irena Czaja-Hliniak, Andrzej Drwiłło, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Jan Głuchowski, Andrzej Huchla, Marek Kalinowski, Piotr Karwat, Cezary Kosikowski, Paweł Kryczko, Grzegorz Liszewski, Hanna Litwińczuk, Jerzy Małecki, Jacek Matuszewski, Zbigniew Ofiarski, Marcin Olszak, Piotr Pietrasz, Krystyna Piotrowska-Marczak, Alicja Pomorska, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna, Krystyna Sawicka, Jerzy Serwacki, Hanna Sochacka-Krysiak, Wojciech Stachurski, Jerzy Stankiewicz, Jolanta Szołno-Koguc, Marek Zdebel. - 3. wyd. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Zdolność kredytowa a zakres swobody nawiązywania stosunków kredytowych z bankami / Marek Zdebel. // Radca Prawny. - 2007, nr 1, s. 58-66 2007

 • Zasada swobody nawiązywania stosunków kredytowych z bankami / Marek Zdebel. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 249-256 2007

 • Podatek tonażowy : nowość legislacyjna / Marek Zdebel. // Prawo Podat. - 2007, nr 4 s. 9-13 2007

 • Odpowiedzialność podmiotów spoza sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : przegląd stanowisk / Marek Zdebel. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2007, nr 4, s. 37-42 2007

 • Ochrona praw podatnika w postępowaniu zabezpieczającym / Marek Zdebel. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych : Katowice, 2007. - S. 147-156 2007

 • Konieczne przesłanki zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych / Marek Zdebel. // Prawo Podat. - 2007, nr 2, s. 9-13 2007

 • Instytucja naprawy samorządu terytorialnego / Marek Zdebel. // W: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. - S. 109-122 2007

 • Finansowanie procesów sanacji i restrukturyzacji przedsiębiorców w Polsce na tle regulacji unijnych / Marek Zdebel. // Gdań. Stud. Praw. - T. 16 (2007), s. 733-753 2007

 • Dotacyjne zasilanie finansowe procesów sanacji przedsiębiorstw państwowych a racjonalizacja wydatków publicznych / Marek Zdebel. // W: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 2, Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 349-385 2006

 • System pieniężny / Marek Zdebel. // W: Finanse publiczne i prawo finansowe. - Wyd. 2. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - S. 194-198 2006

 • System bankowy oraz parabankowy w Polsce / Marek Zdebel. // W: Finanse publiczne i prawo finansowe. - Wyd. 2. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - S. 251-257 2006

 • Rachunek wspólny jednostek samorządu terytorialnego formą zagospodarowywania środków unijnych / Marek Zdebel. // W: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. - S. 165-174 2006

 • Przesłanki i tryb sanowania gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych w Polsce : ewolucja rozwiązań / Marek Zdebel. // Radca Prawny. - 2006, nr 6, s. 21-34 2006

 • Prawo walutowe / Marek Zdebel. // W: Finanse publiczne i prawo finansowe. - Wyd. 2. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - S. 198-200 2006

 • Prawo podatkowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Buczek, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Andrzej Huchla, Wiesława Miemiec, Zbigniew Ofiarski, Jerzy Serwacki, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. 2006

 • Polski system pieniężny / Marek Zdebel. // W: Finanse publiczne i prawo finansowe. - Wyd. 2. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - S. 200-202 2006

 • Ordynacja podatkowa : komentarz / Red. Henryk Dzwonkowski ; aut.: Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski, Monika Bogucka, Andrzej Buczek, Maria Karlikowska, Tomasz Nowak, Jerzy Serwacki, Aleksandra Barczak, Michał Biskupski, Jacek Kulicki. - Stan prawny: styczeń 2006 r., uwzględniono zmiany wchodzące w życie z dn. 16.08.2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2006. 2006

 • Międzynarodowy system pieniężny / Marek Zdebel. // W: Finanse publiczne i prawo finansowe. - Wyd. 2. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - S. 202-203 2006

 • Europejski system pieniężny / Marek Zdebel. // W: Finanse publiczne i prawo finansowe. - Wyd. 2. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - S. 203-205 2006

 • Sanacja bankowa przedsiębiorstw państwowych / Marek Zdebel. // W: Wokół problematyki dokumentu : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 212-223 2005

 • Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych a zakres obowiązku podatkowego wynikający z ustawy o podatku od towarów i usług / Marek Zdebel. // W: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych : księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 349-356 2005

 • Wykorzystywanie instrumentów podatkowych w realizacji programów sanacji oraz restrukturyzacji gospodarki przedsiębiorców / Marek Zdebel. // W: Polski system podatkowy : założenia a praktyka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 382-392 2004

 • Sanacja gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych / Marek Zdebel. // Radca Prawny. - 2004, nr 2, s. 19-32 2004

 • Wykorzystanie instrumentów podatkowych w realizacji programów sanacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw / Marek Zdebel. // W: Polski system podatkowy - założenia a praktyka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - S. 7 2003

 • Sanacja przedsiębiorstw państwowych : zagadnienia finansowoprawne / Marek Zdebel. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2001. 2001

 • Pojęcie i istotne cechy sanacji przedsiębiorstw państwowych / Marek Zdebel. // Państ. Prawo. - 2001, z. 8, s. 39-49 2001

 • Ewolucja przesłanek postępowania naprawczego przedsiębiorstw państwowych w Polsce / Marek Zdebel. // Rocz. Nauk Prawnych. - T. 8 (1998), s. 163-170 1998

 • Zdolność kredytowa gminy : rozważania teoretyczne / Jadwiga Glumińska, Marek Zdebel. // Samorz. Teryt. - 1996, nr 7/8, s. 43-49 1996

 • ABC gracza giełdowego / Marek Zdebel, Jadwiga Glumińska. - Katowice : Videograf, 1994. 1994

 • [Wymienialność walut - recenzja] / Marek Zdebel. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T 14 (1990), s. 126-128 1990

 • Fundusz szkód górniczych / Jadwiga Glumińska, Marek Zdebel. // Finanse (Warsz., 1985). - Nr 5 (1989), s. 26-31 1989

 • Dochody budżetów terenowych na tle zadań rad narodowych / Ryszard Ciałkowski, Marek Zdebel. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 8 (1983), s. 68-80 1983

 • Rozliczenia pieniężne za dostawy, roboty i usługi a rozrachunek gospodarczy / Marek Zdebel. // Finanse (Warsz., 1950). - 1981, nr 2, s. 28-35 1981 85 lp