Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Piotr Zawiejski

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Karne i Kryminologia

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 3.25
Telefon 32 3591961
Wewnętrzny 1961
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: poniedziałek, 15.00-16.30 oraz środa 13.00 - 13.45

 

Bibliografia

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego : analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych / Dominika Bek, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Poltext, 2019. 2019

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / red.Teresa Dukiet-Nagórska ; [aut. ]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. - Wyd. 2 Stan prawny na 31 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Prawo karne jutra : między pragmatyzmem a dogmatyzmem / red. Wojciech Zalewski; aut. : Dominika Bek, Ewa Bieńkowska, Magdalena Budyn-Kulik, Teresa Dukiet-Nagórska, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Tomasz Kaczmarek, Tomasz Kalisz, Magdalena Kowalewska-Łukuć, Krzysztof Krajewski, Dorota Rondalska, Olga Sitarz, Piotr Stępniak, Jarosław Utrat-Milecki, Jarosław Warylewski, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. 2018

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / red.Teresa Dukiet-Nagórska ; [aut. ]: Stanisław Hoc, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Idea sprawiedliwości naprawczej / Piotr Zawiejski. // W: Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 11-24 2016

 • Szkoda i jej naprawienie w prawie karnym i cywilnym : dotychczasowe stanowisko doktryny i orzecznictwa / Piotr Zawiejski. // W: Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 25-46 2016

 • Damage and its redress in criminal and civil law : the doctrinal and case-law position to date / Piotr Zawiejski. // W: The postulates of restorative justice and the continental model of criminal law : as illustrated by polish criminal law. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - S. 27-54 2015

 • The concept of restorative justice / Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. // W: The postulates of restorative justice and the continental model of criminal law : as illustrated by polish criminal law. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - S. 9-26 2015

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej ; [aut.]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2014. 2014

 • Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych / pod red. Wojciecha Popiołka ; [aut.]: Grzegorz Gorczyński, Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Wojciech Wyrzykowski, Piotr Zawiejski, Ewa Zielińska. - Warszawa : LexisNexis, 2014. 2014

 • Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sedziów i prokuratorów : wyniki badań ankietowych. Cz. 2, Opinie skazanych oraz sędziów i prokuratorów / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Lorek, Anna Sołtysiak-Blachnik, Piotr Zawiejski. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2012, z. 4, s. 123-148 2012

 • Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sedziów i prokuratorów : wyniki badań ankietowych. Cz. 1 / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Lorek, Anna Sołtysiak-Blachnik, Piotr Zawiejski. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2012, z. 3, s. 133-152 2012

 • Znaczenie wykładni dla ustalania granic kryminalizacji / Olga Sitarz, Dominika Lorek, Piotr Zawiejski. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 171-186 2011

 • Szkoda jako znamię przestępstwa działania na szkodę spółki / Piotr Zawiejski. // Prz. Sąd. - 2008, nr 7/8, s. 59-78 2008 14 lp