Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ

Dyrektor Kierunku Prawo,

Zastępca Dyrektora Kierunku Przedsiębiorczość

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Karne Procesowe

 

 

Stanowisko          
profesor nadzwyczajny
Pokój 3.26, 1.29
Telefon 32 3592008
Wewnętrzny 2008, 2329
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: dyżur dydaktyczny: wtorek, 15.15 - 16.45 dyżur dziekański wtorek 13.00 - 13.45

 

   

Bibliografia

 • Garść refleksji w sprawie kolegialności składu sądu wyrokującego w pierwszej instancji / Jarosław Zagrodnik. // W: Istota i zasady procesu karnego 25 lat później : księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - S. 527-539 2020

 • Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym : ujęcie metodyczne / Jarosław Zagrodnik. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. 2020

 • Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka; aut.: Zdziwsław Brodzisz, Dagmara Gruszecka, Izabela Hayduk-Hawrylak, Wojciech Jasiński, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska, Barbara Nita-Światłowska, Krzysztof Nowicki, Zdzisław Pachowicz, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow, Jerzy Skorupka, Sławomir Szołucha, Andrzej Światłowski, Dariusz Świecki, Jarosław Zagrodnik. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2020. 2020

 • Kodeks postępowania karnego : komentarz praktyczny do nowelizacji 2019 / red. Jarosław Zagrodnik; aut. Łukasz Chmielniak, Marcin Klonowski, Aleksandra Rychlewska-Hotel, Jarosław Zagrodnik. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 2020

 • Warunki przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ze względu na regułę ne peius z art. 454 § 1 k.p.k. : glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2018 r., I KZP 10/18 / Jarosław Zagrodnik. // Orzecz. Sądów Pol. - 2019, z. 9, s. 67-73 2019

 • System prawa karnego procesowego. [T.] 8, cz. 3, Dowody / redakcja naukowa Jerzy Skorupka ; autorzy: Dominika Czerniak, Anna Drozd, Dagmara Gruszecka, Barbara Janusz-Pohl, Piotr Karlik, Artur Kowalczyk, Karolina Kremens, Michał Kurowski, Krzysztof Nowicki, Hanna Paluszkiewicz, Maciej Rogalski, Andrzej Sakowicz, Jerzy Skorupka, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Krzysztof Woźniewski, Jarosław Zagrodnik, Marcin Żak, Małgorzata Żbikowska - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Stosowanie kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym uregulowanym przepisami ustawy o radcach prawnych : glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14.09.2017 r., I KZP9/17 / Jarosław Zagrodnik. // Państ. Prawo. - 2019, z. 2, s. 149-156 2019

 • Radca Prawny : zeszyty naukowe / red. merytoryczny numeru Jarosław Zagrodnik. - Warszawa : Krajowa Rada Radców Prawnych, 2019. 2019

 • Przestępstwo mowy nienawiści / Mateusz Woiński, Jarosław Zagrodnik. - [Warszawa] : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Proces karny / redakcja naukowa Jarosław Zagrodnik; autorzy : Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - 2. wydanie, stan prawny na 5 października 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Prawo i proces karny skarbowy / Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik. - [Stan prawny obowiązujący w dniu 31 marca 2019 r.]. - Warszawa : C.H. Beck, 2019. 2019

 • Prawo do obrony w procesie karnym Królestwa Arabii Saudyjskiej / Malwina Waksmańska, Jarosław Zagrodnik. // Prokur. Prawo. - 2019, nr 9, s. 147-165 2019

 • (Nie)związanie sądu karnego decyzją podatkową / Jarosław Zagrodnik. // W: Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny : zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 67-95 2019

 • Model postępowania dowodowego na rozprawie głównej w świetle najnowszych propozycji nowelizacji k.p.k. / Jarosław Zagrodnik. // W: Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo - rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - S. 222-233 2019

 • Kwalifikacja działalności przestępczej przez pryzmat odpowiedzialności karnej za uchylanie się od opodatkowania (art. 54 k.k.s.) / Jarosław Zagrodnik. // Palestra. - 2019, nr 9, s. 34-49 2019

 • Problemy Prawa Karnego / red. Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka ; aut. Zdzisław Brodzisz, Dagmara Gruszecka, Izabela Hayduk-Hawrylak, Wojciech Jasiński, Jacek Kosonoga, Barbara Nita-Światłowska, Krzysztof Nowicki, Zdzisław Pachowicz, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow, Jerzy Skorupka, Sławomir Szołucha, Andrzej Światłowski, Dariusz Świecki, Jarosław Zagrodnik. - 3. wyd. [stan prawny na dzień 1.11.2017 r.]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. 2018

 • Kodeks karny skarbowy : komentarz / Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik. - Wyd. 4 zmien. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. 2018

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 6 kwietnia 2017 r., : V KK 372/16 / Jarosław Zagrodnik. // Orzecz. Sądów Pol. - 2018, z. 5, s. 73-81 2018

 • Aspekty karnoprocesowe tajemnicy zawodowej radcy prawnego / Jarosław Zagrodnik. // W: Tajemnica zawodowa radcy prawnego. - Warszawa : Ośrodek Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2018. - S. 191-236 2018

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz / red. Piotr Ślęzak ; aut.: Michał Barański, Katarzyna Grzybczyk, Marlena Jankowska, Ireneusz Matusiak, Marcin Ożóg, Piotr Ślęzak, Jarosław Zagrodnik, Mariusz Załucki. - Stan prawny: 1.9.2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2017. 2017

 • Udział prokuratora w postępowaniu sądowym wszczętym przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego / Jarosław Zagrodnik. // Prokur. Prawo. - 2017, nr 2, s. 5-17 2017

 • Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Problemy Prawa Karnego / red. Kazimierz Zgryzek, Jarosław Zagrodnik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. 2017

 • Pojęcie "pobranie podatku" w kontekście odpowiedzialności karnoskarbowej płatnika / Jarosław Zagrodnik. // Palestra. - 2017, nr 12, s, 45-52 2017

 • Instytucja skargi na wyrok sądu odwoławczego (rozdział 55a k.p.k.) - zarsy problematyki / Jarosław Zagrodnik. // W: Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016 : księga pamiątkowa poświęcona profesor Monice Zbrojewskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 519-535 2017

 • Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w koncepcji Mariana Cieślaka / Jarosław Zagrodnik. // W: Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 140-173 2017

 • Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 28 stycznia 2016 r. : (I KZP 13/15) / Jarosław Zagrodnik. // Orzecz. Sądów Pol. - 2017, z. 7/8, s. 254-266 2017

 • Zasadnicze tendencje we współczesnej polityce kryminalnej w zakresie zwalczania drobnej przestępczości / Jarosław Zagrodnik. // Państ. Prawo. - 2016, z. 6, s. 60-78 2016

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 19 sierpnia 2015 r. : III KK 74/15 / Jarosław Zagrodnik. // Orzecz. Sądów Pol. - 2016, z. 6, s. 820-831 2016

 • Problem doręczania pism procesowych uczestnikowi procesu karnego, wobec którego ogłoszono upadłość : przyczynek do analizy zakresu obowiązków syndyka masy upadłości / Jarosław Zagrodnik. // Doradca Restrukt. - 2016, nr 1, s. 56-63 2016

 • Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych / Jarosław Zagrodnik. - Wyd. 2 zaktual. i uzup., stan prawny na 1 lipca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych / Jarosław Zagrodnik. - Stan prawny na 1 października 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka ; aut. Zdzisław Brodzisz, Dagmara Gruszecka, Izabela Hayduk-Hawrylak, Wojciech Jasiński, Jacek Kosonoga, Barbara Nita-Światłowska, Krzysztof Nowicki, Zdzisław Pachowicz, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow, Jerzy Skorupka, Sławomir Szołucha, Andrzej Światłowski, Dariusz Świecki, Jarosław Zagrodnik. - 2. wyd., [stan prawny na dzień 10.10.2016 r.]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016. 2016

 • Kodeks karny skarbowy : komentarz / Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik. - Wyd. 3 zmien. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016. 2016

 • Rola pełnomocnika pokrzywdzonego w toku wstępnego badania sprawy w konsensualnym modelu postępowania sądowego / Jarosław Zagrodnik. // Radca Prawny. - 2015, z. 4, s. 134-158 2015

 • Radca prawny w roli obrońcy w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji : kompendium praktyczne / red. Jarosław Zagrodnik ; Arkadiusz Ludwiczek. - Stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych, 2015. 2015

 • Prawo i proces karny skarbowy / Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : C.H. Beck, 2015. 2015

 • O pojęciu "wymiar sprawiedliwości" w kontekście umorzenia postępowania przygotowawczego na wniosek pokrzywdzonego (art. 59 a k.k.) / Jarosław Zagrodnik. // Iustitia (Warsz.). - 2015, nr 2, s. 78-87 2015

 • Hierarchia odmian rodzajowych przebiegu procesu karnego skarbowego w świetle noweli wrześniowej / Jarosław Zagrodnik. // Prokur. Prawo. - 2015, nr 5, s. 98-108 2015

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 r. : II KK 174/13 / Jarosław Zagrodnik. // Prokur. Prawo. - 2015, nr 9, s. 172-180 2015

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2014 r. : V KK 322/14 / Jarosław Zagrodnik. // Orzecz. Sądów Pol. - 2015, z. 7/8, s. 1175-1180 2015

 • Kontradyktoryjność jako wyznacznik formy procesu karnego : rozważania na tle zmiany modelu rozprawy głównej w nowelizacji wrześniowej / Jarosław Zagrodnik. // Palestra. - 2014, nr 11/12, s. 20-33 2014

 • Kodeks karny skarbowy : komentarz / Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2014. 2014

 • Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym / Jarosław Zagrodnik. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Kontrola przedsiębiorcy przez organy ścigania karnego / Jarosław Zagrodnik. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 481-544 2013

 • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2012 r. : sygn. akt SK 28/10 / Jarosław Zagrodnik. // Prz. Sejm. - 2013, [nr] 6, s. 136-147 2013

 • Zawieszenie przedawnienia zobowiązań podatkowych ze względu na wszczęcie postępowania karnego skarbowego : zagadnienia wybrane / Jarosław Zagrodnik. // W: Absurdy polskiego prawa podatkowego : teoria i praktyka. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2012. - S. 165-176 2012

 • Proces karny : przebieg postępowania / pod red. Kazimierza Marszała ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Robert Netczuk, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Wyd. 2. - Katowice : Volumen, 2012. 2012

 • Z problematyki pełnomocnika w procesie karnym skarbowym / Jarosław Zagrodnik. // W: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2011. - S. 139-157 2011

 • Koncepcje kontroli zaniechania ścigania karnego / Jarosław Zagrodnik. // W: Iudicium et Scientia : księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 347-369 2011

 • Założenia ogólne i przesłanki instytucji czynnego żalu unormowanej w art. 16 K.k.s. / Jarosław Zagrodnik. // W: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2010. - S. 127-144 2010

 • Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego i jej ochrona w procesie karnym oraz postępowaniu podatkowym / Jarosław Zagrodnik. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. T. 3. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009. - S. 120-134 2009

 • Problem zaskarżalności postanowienia w przedmiocie wydania europejskiego nakazu aresztowania / Kaziemierz Marszał, Jarosław Zagrodnik. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 339-355 2009

 • Prawo karne skarbowe / Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik. - Warszawa : C. H. Beck, 2009. 2009

 • The European arrest warrant in the light of the amendment to the Constitution of the Republic of Poland / Jarosław Zagrodnik. // W: Still not resolved? : constitutional issues of the European arrest warrant. - Nijmegen : Wolf Legal Publishers, 2009. - S. 247-259 2009

 • Kwestia uprawnień pokrzywdzonego w sytuacji ponownego zaniechania ścigania karnego / Jarosław Zagrodnik. // Prokur. Prawo. - 2009, nr 7-8, s. 25-38 2009

 • Karnomaterialne aspekty instytucji przedawnienia : zagadnienia wybrane / Radosław Koper, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik. // W: Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer buisiness, 2009. - S. 187-233 2009

 • Glosa do uchwały z 20 marca 2008 r. : I KZP 39/07 / Jarosław Zagrodnik. // Państ. Prawo. - 2009, z. 1, s. 127-133 2009

 • Zatrzymanie właściwe z perspektywy sądowej kontroli postępowania przygotowawczego / Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Marszał. // W: Czynności dochodzeniowo-śledcze i działania operacyjne policji a rola sądu w postępowaniu przygotowawczym : materiały pokonferencyjne. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. - S. 127-133 2008

 • [Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym - recenzja] / Jarosław Zagrodnik. // Wojsk. Prz. Praw. - 2008, nr 1, s. 191-201 2008

 • Specyfika trybu kontroli postanowień o umorzeniu postępowania rejestrowego / Jarosław Zagrodnik. // Prokur. Prawo. - 2008, nr 9, s. 42-62 2008

 • Przesłanki postępowania uproszczonego w procesie karnym / Jarosław Zagrodnik. // Prz. Sąd. - 2008, nr 11-12, s. 144-157 2008

 • Proces karny : przebieg postępowania / Kazimierz Marszał, Stanisłąw Stachowiak, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik, Kaziemierz Zgryzek. - Katowice : Volumen, 2008. 2008

 • Problemy kontroli formalnej aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego w polskim procesie karnym / Jarosław Zagrodnik. // Probl. Prawa Kar. - T. 26 (2008), s. 135-156 2008

 • Problematyka przesłanek postępowania uproszczonego / Jarosław Zagrodnik. // Prz. Sąd. - 2008, nr 11/12, s. 144-157 2008

 • Problematyka postępowania wyjaśniającego w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych / Jarosław Zagrodnik. // Monit. Podat. - 2008, nr 2, s. 19-24 2008

 • Postępowanie przed sądem w trybie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności / Jarosław Zagrodnik. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 2008. - S. 138-151 2008

 • Zasada legalizmu w polskim procesie karnym / Jarosław Zagrodnik. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 233-248 2007

 • Uwagi krytyczne do projektowanej zmiany koncepcji kontroli postanowień o zaniechaniu ścigania karnego / Jarosław Zagrodnik. // Palestra. - 2007, nr 3/4, s. 41-56 2007

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 października 2006 roku : I KZP 24/06 / Jarosław Zagrodnik. // Państ. Prawo. - 2007, z. 9, s. 135-139 2007

 • Kodeks karny skarbowy : komentarz / Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2007. 2007

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2006 r. : V KK 85/06 / Jarosław Zagrodnik. // Wojsk. Prz. Praw. - 2007, nr 3, s. 120-130 2007

 • Glosa do uchwały SN z 24 maja 2005 r. : I KZP 14/05 / Jarosław Zagrodnik. // Palestra. - 2007, nr 7/8, s. 295-301 2007

 • Udział prokuratora w postępowaniu sądowym na podstawie art. 55 par. 4 kodeksu postępowania karnego / Jarosław Zagrodnik. // Prokur. Prawo. - 2005, z. 3, s. 58-73 2005

 • Problem udziału prokuratora w postępowaniu jurysdykcyjnym na podstawie art. 55 par. 4 k.p.k. / Jarosław Zagrodnik. // Prokur. Prawo. - 2005, nr 3, s. 58-73 2005

 • [Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym - recenzja] / Jarosław Zagrodnik. // Wojs. Prze. Praw. - 2005, nr 1, s. 150-158 2005

 • Opinia prywatna w procesie karnym / Jarosław Zagrodnik. // W: Dowody w procesie karnym : nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa 10-11 maj 2005 rok. - Katowice : UŚl., 2005. - S. 67-72 2005

 • Kilka refleksji na tle regulacji zawartej w art. 387 K.p.k w związku z nowelą styczniową / Jarosław Zagrodnik. // W: Współczesne problemy procedury karnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 11-12 maj 2004 rok. - Katowice : UŚl., 2005. - S. 82-87 2005

 • Instytucja skargi subsydiarnej w procesie karnym / Jarosław Zagrodnik. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. 2005

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 III 2004 : I KZP 46 / Jarosław Zagrodnik. // Orzecz. Sądów Pol. - 2005, z. 6, s. 335-337 2005

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 III 2004 : I KZP 43 / Jarosław Zagrodnik. // Prz. Sąd. - 2005, z. 9, s. 182-1190 2005

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21.10.2004 r. : I KZP 29/03 / Jarosław Zagrodnik. // Palestra. - 2004, nr 10, s. 262-271 2004

 • Problem nieważności orzeczeń wydanych przed 1 lipca 2003 r. na tle aktualnego stanu prawnego / Jarosław Zagrodnik. // Wojsk. Prz. Praw. - 2004, nr 4, s. 73-88 2004

 • Pojęcie oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego / Jarosław Zagrodnik. // Probl. Prawa Kar. - T. 25 (2004), s. 181-197 2004

 • Instytucja skargi subsydiarnej a środki kontroli postanowień o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego z art. 327 i 328 k.p.k. / Jarosław Zagrodnik. // Wojsk. Prz. Praw. - 2004, nr 3, s. 66-83 2004

 • Problem dopuszczalności kasacji od postanowienia sądu, wydanego w trybie art. 306 [paragraf] 2 k.p.k. / Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik. // Państ. Prawo. - 2002, z. 4, s. 59-71 2002

 • Dopuszczalność kumulacji roli procesowej pokrzywdzonego z innymi rolami procesowymi w postępowaniu karnym / Jarosław Zagrodnik. // Probl. Prawa Kar. - T. 24 (2001), s. 144-169 2001

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 23 II 1999 r. : I KZP 35/98 : [dot. właściwości sądu w związku z zażaleniem na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia] / Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik. // Państ. Prawo. - 2000, z. 1, s. 110-115 2000

 • Umorzenie absorpcyjne a instytucja skargi subsydiarnej w polskim procesie karnym / Jarosław Zagrodnik. // Prokur. Prawo. - 2000, nr 2, s. 63-76 2000 90 lp