Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Lidia Zacharko

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Administracyjne i Nauki Administracji

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 1.36
Telefon 32 3591743
Wewnętrzny 1743
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek, 13.00 - 13.45 oraz 15.15 - 16.15

 

 

Bibliografia

 • Mediacje w praktyce wojewódzkich sądów administracyjnych : przyczynek do dyskusji / Lidia Zacharko. // W: Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. - Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, 2020. - S. 383-392 2020

 • Europejska Sieć ds. Administracji Publicznej : wyzwania dla administracji / Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko. // W: Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - S. 831-837 2020

 • Wybrane aspekty funkcjonowania służby cywilnej we Francji : krótki rys historyczny / Lidia Zacharko, Adrian Zacharko. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 867-874 2020

 • Pozycja ustrojowa mera w systemie samorządu terytorialnego we Francji : kilka refleksji / Lidia Zacharko, Adrian Zacharko. // W: Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego : stan prawny na 10 sierpnia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 618-629 2019

 • Ochrona praw socjalnych jednostki w warunkach prywatyzacji zadań publicznych / Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko. // W: Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak. - Wrocław : Presscom, 2019. - S. 47-64 2019

 • Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL) : kilka refleksji / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: 100-lecie Policji : organizacja i funkcjonowanie. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. - S. 177-183 2019

 • Kilka refleksji na temat działalności prawodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia socjalnego uczniów i studentów / Lidia Zacharko. // Folia Iur. Univ. Wratisl. - 2019, no. 1, s. 125-136 2019

 • Globalizm a personalizm wobec administracji publicznej : studium prawno-administracyjne / Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko. - Wrocław : Wydzial Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. 2019

 • Europeizacja administracji publicznej (kilka refleksji) / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // Acta Univ. Wratisl., Prawo. - Nr 327 (2019), s. 203-215 2019

 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci : komentarz / red. Jolanta Blicharz, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Lidia Zacharko; aut.: Katarzyna Czekaj-Czapla, Justyna Gałązka-Marek, Dawid Gregorczyk, Adam Haręża, Jarosław Janas, Marzena Kucharska, Marta Podsiadło-Żmuda, Robert Prokop, Wojciech Radlak, Marta Słowikowska, Barbara Wartenberg-Kempka, Adrian Zacharko - [Warszawa] : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Protection of the rights of person with disabilities in the context of the phenomenon of privatization of public taks of local self-government units / Lidia Zacharko. // W: Local government : tasks, organisation, functioning. - Kosice : Equilibria, s.r.o., 2018. - S. 100-109 2018

 • Problemy legislacji samorządowej w zakresie pomocy społecznej i wsparcia socjalnego : wybrane zagadnienia / Lidia Zacharko. // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 799-806 2018

 • Obszar specjalny jako prawny instrument ochrony krajobrazu : kilka refleksji / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileszowa Profesor Teresy Kurowskiej. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. - S. 583-592 2018

 • Metropolie o specjalnym statusie prawnym we Francji / Lidia Zacharko, Adrian Zacharko. // W: Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 378-388 2018

 • Idea good governance w administracji publicznej : kilka refleksji / Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko. // Opol. Stud. Adm.-Prawne. - 2018, nr 1 (2), s. 55-71 2018

 • Zastosowanie telematyki i systemów telematycznych w sferze bezpieczeństwa sanitarnego / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: Cywilizacja administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - S. 529-537 2018

 • Wybrane aspekty funkcjonowania służby cywilnej we Francji i w Polsce / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Lidia Zacharko. // W: Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin. - Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2018. - S. 79-98 2018

 • Umowy w działaniu administracji publicznej : przyczynek do dyskusji / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 475-480 2018

 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu przedsiębiorczości : wybrane zagadnienia / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: Administracja publiczna a gospodarka. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2018. - S. 282-295 2018

 • Przepisy ogólne prawa administracyjnego : niezrealizowany postulat (kilka refleksji) / Lidia Zacharko, Adrian Zacharko. // Administracja (Przem.). - 2018, nr 4, s. 6-16 2018

 • Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko ; autorzy: Jolanta Blicharz, Dorota Fleszer, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Michał Kania, Radosław Koper, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Andrzej Pakuła, Ewa Pierzchała, Jacek Pierzchała, Renata Raszewska-Skałecka, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Prawo organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego) : działalność gospodarcza organizacji pozarządowych / redakcja naukowa Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko. - Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. 2017

 • Ochrona praw osób niepełnosprawnych na tle zjawiska prywatyzacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego / Lidia Zacharko. // W: Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego. - Reszów : RS Druk, 2017. - S. 221-232 2017

 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie realizacji zadań publicznych gminy w Polsce i i we Francji : modele kontraktowania usług społecznych / Lidia Zacharko. // W: Sposoby realizacji zadań publicznych. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 768-778 2017

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów / Lidia Zacharko, Kamila Koziara. // W: Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska : między teorią a praktyką. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - S. 111-122 2017

 • Umowa publicznoprawna – jako forma prawna realizacji zadań publicznych w Unii Europejskiej / Lidia Zacharko, Adrian Zacharko. // W: Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego. - Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017. - S. 69-78 2017

 • Trzeci sektor i ekonomia społeczna : uwarunkowania prawne : kierunki działań / red. nauk. Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2017. 2017

 • Dobro dziecka jako wartość najwyższa w prawie administracyjnym / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 281-292 2017

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd gminny w modelu europejskim / Lidia Zacharko. // W: Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego : dopuszczalność i granice jej prowadzenia. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 23-36 2016

 • Dążenie do podniesienia sprawności działania administracji publicznej na stopniu lokalnym w Republice Francuskiej / Lidia Zacharko. // W: Misja publiczna, wspólnota, państwo. - Wrocław : Presscom, 2016. - S. 409-417 2016

 • Pojęcie i geneza nauki administracji / Marcin Janik, Lidia Zacharko. // W: Nauka administracji : paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. - S. 7-20 2016

 • Organizacje pozarządowe jako instytucjonalne formy nacisku na decydentów politycznych / Lidia Zacharko, Adrian Zacharko. // Prz. Prawa Publicznego. - 2016, nr 7/8, s. 44-55 2016

 • (Nie)Jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych : teoria i praktyka / Lidia Zacharko. // W: Studia administracyjne i cywilne : [księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Malarskiemu w 85. rocznicę urodzin]. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humianitas, 2016. - S. 282-293 2016

 • Nauka administracji : paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej / red. Lidia Zacharko. - Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016. 2016

 • Narodowe modele administracji publicznej / Marcin Janik, Lidia Zacharko. // W: Nauka administracji : paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. - S. 27-44 2016

 • Modele doradztwa w administracji publicznej : ekspert w procesie administrowania / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Nauka administracji : paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. - S. 93-98 2016

 • Mediacje w praktyce wojewódzkich sądów administracyjnych : urzeczywistnienie idei demokratycznego państwa prawa / Lidia Zacharko. // W: Administracja publiczna pod rządami prawa : księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - S. 553-562 2016

 • Leksykon terminologii europejskiej i międzynarodowej w kontroli sanitarnej, fitosanitarnej i farmaceutycznej / pod red. Marcina Janika ; [aut.]: Marek Stańko, Marcin Janik, Lidia Zacharko, Ewa Pierzchała, Jan Szulc. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Kontrola w administracji publicznej / Lidia Zacharko, Krystyna Celarek. // W: Nauka administracji : paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. - S. 115-132 2016

 • Komponenty struktur administracji publicznej / Lidia Zacharko. // W: Nauka administracji : paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. - S. 45-50 2016

 • Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym / pod red. Lidii Zacharko. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Kadry w administracji publicznej : dobór kadr w administracji publicznej w Polsce i w Europie / Lidia Zacharko. // W: Nauka administracji : paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. - S. 99-104 2016

 • Granice prywatyzacji zadań publicznych : kilka refleksji / Lidia Zacharko. // W: Zadania publiczne : podmioty - uwarunkowania prawne - potrzeby społeczne. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. - S. 145-158 2016

 • Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2015 r. : sygn. akt VI SA wa/399/15 / Lidia Zacharko. // Casus. - 2016, nr 82, s. 50-54 2016

 • Funkcjonowanie administracji publicznej : decyzja w nauce administracji / Lidia Zacharko, Ewa Pierzchała. // W: Nauka administracji : paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. - S. 83-92 2016

 • Formy wspomagania przedsiębiorczości przez gminy : przyczynek do dyskusji / Lidia Zacharko. // W: Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - S. 456-461 2016

 • Zasady doboru kadr w administracji publicznej w świetle standardów europejskich / Lidia Zacharko. // W: Europeizacja prawa administracyjnego i administracji publicznej. - Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. - S. 43-49 2016

 • Tradycyjne a współczesne pojęcie kontroli i jej zasięg / Lidia Zacharko. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 8-16 2016

 • Podstawy prawne przedsiębiorczości komunalnej : kilka refleksji / Lidia Zacharko. // W: Samorząd terytorialny : zagadnienia prawne. T. 2, Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego. - Sosnowiec : Humanitas, 2015. - S. 99-106 2015

 • Model pomocy społecznej we Francji - wybrane zagadnienia / Lidia Zacharko, Adrian Zacharko. // W: Rodzina w prawie administracyjnym. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 383-390 2015

 • Kilka uwag w przedmiocie modeli doradztwa w naukach o administracji / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 507-516 2015

 • Administracja publiczna : aktualne wyzwania / red. Lidia Zacharko, Andrzej Matan, Dawid Gregorczyk. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. 2015

 • Zasada subsydiarności a działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego / Lidia Zacharko. // W: Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2015. - S. 461-471 2015

 • Egzekucja należności Skarbu Państwa z tytułu mandatów karnych : na przykładzie województwa śląskiego / Jadwiga-Glumińska-Pawlic, Lidia Zacharko. // W: Egzekucja należności publicznoprawnych : teoria i praktyka. - Katowice : KAGA-DRUK, 2015. - S. 9-20 2015

 • Dostęp do informacji publicznej i jej granice na gruncie francuskiego prawa administracyjnego / Lidia Zacharko. // W: Jawność w samorządzie terytorialnym. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 780-787 2015

 • Polityka społeczna gmin jako instrument w walce z ubóstwem : aspekty prawne / Lidia Zacharko. // W: Ubóstwo w Polsce. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - S. 85-96 2014

 • Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych w modelu francuskim / Lidia Zacharko. // W: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - S. 821-831 2014

 • Francuskie doświadczenia w kształceniu kadr kierowniczych / Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko. // W: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2014. - S. 419-424 2014

 • Dylematy nauki administracji : problemy dyskusyjne / Lidia Zacharko. // W: Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych. - Wrocław : Kolonia Limited, 2014. - S. 77-82 2014

 • Rzecznik Praw Dziecka w systemie pozasądowej ochrony praw dzieci / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki : instytucje, standardy, efektywność. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2014. - S. 97-102 2014

 • Reformy instytucjonalne na obszarach metropolitalnych w Unii Europejskiej : wybrane aspekty / Lidia Zacharko. // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 2. - Wrocław : Presscom, 2014. - S. 93-100 2014

 • Refleksja nad kategorią dobra publicznego / Lidia Zacharko. // W: Dobra publiczne w administracji. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - S. 15-22 2014

 • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako wskazówka do stosowania przepisów podatkowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej : kilka uwag dyskusyjnych / Lidia Zacharko. // W: Kontrola podatkowa, skarbowa i celna : wyzwania teorii i praktyki. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 74-84 2013

 • Organizacja prawna administracji publicznej / pod red. Lidii Zacharko ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Adam Gołuch, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska, Ewa Żołnierczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 2013

 • Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej : zagadnienia wybrane / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - S. 12-17 2013

 • Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich : prawo samorządu terytorialnego w toku przemian / pod red. Lidii Zacharko ; Katarzyna Płonka-Bielenin, Tomasz Moll. - Warszawa : Difin, 2013. 2013

 • Administracyjno-prawne instrumenty wspomagania przedsiębiorczości komunalnej / Lidia Zacharko. // W: Prawne problemy samorządu terytorialnego. T. 1. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013. - S. 311-318 2013

 • [Komentarz do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym - recenzja] / Lidia Zacharko. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 3 (2013), s. 155-160 2013

 • Wyznaczenie przez sąd opiekuńczy przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 3 (2013), s. 138-150 2013

 • Nowe formy współdziałania międzygminnego w modelu francuskim : (la loi nr 2010-1563 du 16 decembre 2010 de reforme des collectivites territoriales) / Lidia Zacharko. // W: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 264-272 2012

 • Instrumenty lepszego stanowienia prawa administracyjnego - implikacje dla jego stosowania : kilka uwag dyskusyjnych / Lidia Zacharko. // W: Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 161-173 2012

 • Zlecenie funkcji administracji publicznej podmiotom prywatnym / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2012. - S. 777-790 2012

 • Strefy specjalne w prawie administracyjnym / Lidia Zacharko. - Katowice : Wydawnictwo GWSH, 2012. 2012

 • Some observations in the discussion on the model of coordination of social security systems / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 113-122 2012

 • Rola zarządzania obszarami miejskimi a instrumenty administracyjno-prawne wspierania przedsiębiorczości / Lidia Zacharko. // Gubernaculum Adm. - 2012, nr 1, s. 153-162 2012

 • Ochrona prawna obrotu gospodarczego / pod red. Stanisławy Kalus ; Rafał Blicharz, Agnieszka Grzesiok-Horosz, Magdalena Habdas, Stanisława Kalus, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Grzegorz Panek, Piotr Pinior, Andrzej Pokora, Leszek Wilk, Lidia Zacharko. - Warszawa : LexisNexis, 2011. 2011

 • Administracyjnoprawna ochrona rynku (mechanizmów rynkowych) / Lidia Zacharko. // W: Ochrona prawna obrotu gospodarczego. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - S. 148-188 2011

 • Zasady postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego : przyczynek do dyskusji / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 215-225 2011

 • Urząd a obywatel w działalności organów administracji publicznej / Lidia Zacharko. // W: Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji : księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - S. 976-985 2011

 • Problem obowiązku publikacji prawa / Lidia Zacharko. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 1197-1202 2010

 • Kontrakt socjalny, pracownik socjalny / Lidia Zacharko, Renata Cybulska, Ewa Żołnierczyk. - Wrocław : Presshouse, 2010. 2010

 • Kilka uwag z praktyki orzeczniczej organów administracji publicznej na tle regulacji ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.k. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2010. - S. 939-958 2010

 • Zasady ograniczenia dostępu do informacji publicznej : zagadnienia wybrane / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie : wybrane zagadnienia prawne. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. - S. 291-302 2010

 • Wpływ nauk o zarządzaniu na współczesną naukę administracji / Lidia Zacharko. // W: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. - S. 427-432 2010

 • Strefy specjalne w prawie administracyjnym a przywileje dla przedsiębiorców na terenie specjalnych stref ekonomicznych / Lidia Zacharko. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 41 (2010), s. 54-71 2010

 • Modele samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich / Marcin Janik, Lidia Zacharko. // W: Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009. - S. 34-51 2009

 • Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego : praca zbiorowa / red. Lidia Zacharko, Małgorzata Baron-Wiaterek, Ernest Knosala. - Stan prawny na 31 stycznia 2009 r. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009. 2009

 • Z zagadnień mocy dowodej dokumentów urzędowych w postępowaniu administracyjnym / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2009. - S. 87-93 2009

 • Wybrane refleksje nad istotą strefy specjalnej w prawie administracyjnym, jej rodzajami i implikacjami w sferze skutków prawnych / Lidia Zacharko. // W: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - S. 786-794 2009

 • Uspołecznienie procesu administrowania : przyczynek do dyskusji / Lidia Zacharko. // W: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2009. - S. 515-529 2009

 • Uprawnienia samorządowych kolegiów odwoławczych w aspekcie dopuszczalności zadawania pytań prawnych Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 596-604 2009

 • System publikacji polskiego prawa administracyjnego : wybrane zagadnienia / Lidia Zacharko. // W: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. - S. 835-849 2009

 • Prywatyzacja zadań publicznych a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji : na przykładzie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych / Lidia Zacharko. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 361-368 2008

 • Polityka działania administracji a instytucja uznania administracyjnego / Lidia Zacharko. // W: Polityka administracyjna : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Stryków, 7-9 września 2008 r. - Rzeszów : TNOiK, 2008. - S. 861-874 2008

 • Polityka administracyjna a instytucja uznania administracyjnego / Lidia Zacharko. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 37 (2008), s. 9-15 2008

 • Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali / pod red. Lidii Zacharko, Andrzeja Matana, Grzegorza Łaszczycy. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Umowa jako forma prywatyzacji zadań publicznych w świetle ustawy o pomocy społecznej / Lidia Zacharko, Stanisław Nitecki. // W: Umowy w administracji. - Wrocław : Kolonia Limited, 2008. - S. 443-453 2008

 • Stosowanie i wykładnia przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych a prawa obywatela : zagadnienia wybrane / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 155-162 2008

 • Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw : zagadnienia wybrane / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 207-215 2007

 • Biurokracja : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Krynica-Zdrój, 2-4 czerwca 2006 r. / Lidia Zacharko. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 406-407 2007

 • Zezwolenie na prowadzenie aptek w świetle prawa farmaceutycznego / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: Problemy współczesnego ustrojoznawstwa : księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 624-633 2007

 • Stosunki prawne w procesie prywatyzacji zadań publicznych / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r. - Warszawa : Oficyna Wolter Kluwer businnes, 2007. - S. 347-355 2007

 • Stosowanie reguły "Lex benignior" w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 227-232 2007

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. "Biurokracjia" : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krynica Zdrój, 2-4 czerwca 2006 r. / Lidia Zacharko. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 406-407 2007

 • Formy wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw / Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka. // W: Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. - S. 153-162 2006

 • Zarządzanie jakością w działaniach administracji publicznej / Marcin Janik, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko. // W: Biurokracja : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krynica Zdrój, 2-4 czerwca 2006. - Rzeszów : RS Druk, 2006. - S. 752-760 2006

 • Nowe zjawiska organizacyjno-prawne we współczesnej administracji polskiej / Ernest Knosala, Lidia Zacharko, Rafał Stasikowski. // W: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania : studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, 15-16 listopada, 2005. - Toruń : "Dom Organizatora", 2005. - S. 315-338 2005

 • Przechowywanie akt i dokumentów w administracji publicznej : zagadnienia administracyjnoprawne / Lidia Zacharko. // W: Wokół problematyki dokumentu : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 205-211 2005

 • Ochrona prawna danych osobowych a prowadzenie działalności gospodarczej / Lidia Zacharko. // W: Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szkoła Handl., 2004. - S. 353-366 2004

 • Nowa jakość zarządzania w administracji publicznej / Lidia Zacharko. // W: Jakość administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa (Cedzyna k. Kielc, 24-26.IX.2004 r.). - Rzeszów : Wyd. "Mitel", 2004. - S. 509-519 2004

 • Prowadzenie działalności gospodarczej a ochrona prawna danych osobowych / Lidia Zacharko. // W: Jednostka w demokratycznym państwie prawa. - Bielsko-Biała : Wyż. Szk. Administracji, 2003. - S. 774-786 2003

 • Entrepreneurship in municipalities / Lidia Zacharko. // W: Problems of the functioning of local self-government. - Opole : Opole University, 2003. - S. 109-117 2003

 • Zasada subsydiarności (pomocniczości) a prowadzenie działalności gospodarczej gmin / Lidia Zacharko. // W: Samorząd - rozwój - integracja. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 144-152 2003

 • Organizacja pracy administracyjno-biurowej : zagadnienia prawne / Lidia Zacharko. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2002. 2002

 • Zasada subsydiarności w prowadzeniu działalności gospodarczej gmin / Lidia Zacharko. // Zesz. Nauk. Besk. WSTuryst. - T. 1, nr 1 (2002), s. 58-62 2002

 • Elementy nauki administracji / Ernest Knosala, Lidia Zacharko, Andrzej Matan. - Wrocław : "Kolonia Limited", 2002. 2002

 • Telematyka - jako podstawowe narzędzie sprawności aparatu administracyjnego / Lidia Zacharko. // W: Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa : międzynarodowa konferencja naukowa, Cisna 2-4 czerwca 2002 r. - Rzeszów : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa, 2002. - S. 159-178 2002

 • Strategia rozwoju lokalnego : zagadnienia prawne / Lidia Zacharko. // Reg. Pol. - 2002, nr 1, s. 127-134 2002

 • Przedsiębiorczość w gminie / Lidia Zacharko. // W: Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego. - Opole : Wydaw. UO, 2002. - S. 333-340 2002

 • Poglądy doktryny na temat granic prywatyzacji zadań publicznych / Lidia Zacharko. // W: Jednostka wobec działań administracji publicznej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica, 21-23 maja 2001 r. - Rzeszów : Mitel, 2001. - S. 485-495 2001

 • Ocena modelu prywatyzacji zadań publicznych gminy / Lidia Zacharko. // W: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 785-791 2001

 • Nauka administracji / Ernest Knosala, Lidia Zacharko, Andrzej Matan. - [dodruk]. - Kraków : "Zakamycze", 2000. 2000

 • Granice prywatyzacji zadań publicznych gminy a ochrona interesów wspólnot lokalnych / Lidia Zacharko. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 7 (2000), s. 151-157 2000

 • Prywatyzacja zadań publicznych gminy : studium administracyjnoprawne / Lidia Zacharko. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. 2000

 • Nauka administracji / Ernest Knosala, Lidia Zacharko, Andrzej Matan. - Kraków : "Zakamycze", 1999. 1999

 • Prywatyzacja zadań publicznych jako nowe pojęcie w zakresie gospodarki komunalnej / Lidia Zacharko. // W: Prawo administracyjne w okresie transformacji. - Kraków : "Zakamycze", 1999. - S. 127-134 1999

 • Prawny charakter wystąpień obywatela do organów administracji publicznej / Lidia Zacharko. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 5 (1998), s. 71-81 1998

 • Administracyjno-prawne formy wspierania przedsiębiorczości przez gminę / Lidia Zacharko, Adam Gołuch. // Pieniądze Więź. - 1998, nr 1, s. 132-135 1998

 • Polskie prawo administracyjne : akty normatywne : według stanu prawnego na 1.01.1996. T. 2 / Andrzej Bisztyga, Małgorzata Walentek, Lidia Zacharko. - Katowice : Wieczorek-Press, 1996. 1996

 • Zarys nauki administracji / Ernest Knosala, Andrzej Matan, Lidia Zacharko. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. 1996

 • Prywatyzacja zadań publicznych w nauce niemieckiej / Lidia Zacharko. // Samorz. Teryt. - 1996, nr 3, s. 57-61 1996

 • Polskie prawo administracyjne : akty normatywne : według stanu prawnego na 1.01.1995. T. 1 / Andrzej Bisztyga, Małgorzata Walentek, Lidia Zacharko. - Katowice : Wieczorek-Press, 1995. 1995

 • Regiony w Grecji / Adam Gołuch, Lidia Zacharko. // Czas Górnośl. - 1995, nr 4, s. 5 1995

 • Pozycja prawna przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w świetle prawa porównawczego / Lidia Zacharko. // Sejm. Samorz. - Nr 40 (1994), s. 30-33 1994

 • Nadzór nad przedsiębiorstwem użyteczności publicznej w okresie międzywojennym / Lidia Zacharko. // Samorz. Teryt. - 1994, nr 3, s. 56-61 1994

 • Nadzór nad przedsiębiorstwem komunalnym użyteczności publicznej w okresie międzywojennym / Lidia Zacharko. // Samorz. Teryt. - 1994, nr 3, s. 56-61 1994

 • Materiały pomocnicze do nauki prawa turystycznego / Andrzej Bisztyga, Lidia Zacharko. - Katowice : Górnośl. Wyższa Szk. Handlowa, 1994. 1994

 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji : akty normatywne / oprac. i red. Andrzej Bisztyga, Lidia Zacharko. - Stan prawny na dzień 20 lipca 1994. - Dąbrowa Górnicza : Wieczorek-Press, 1994. 1994

 • Wybrane problemy realizacji zadań publicznych / Lidia Zacharko. // Sejm. Samorz. - Nr 41 (1994), s. 26-31 1994

 • Wybrane problemy prywatyzacji zadań publicznych samorządu terytorialnego / Lidia Zacharko. // Samorz. Teryt. - 1994, nr 10, s. 59-64 1994

 • Sądowa kontrola decyzji administracyjnych jako gwarancja ochrony praw i interesów obywateli / Lidia Zacharko. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 1 (1994), s. 129-136 1994

 • Prywatyzacja zadań publicznych samorządu terytorialnego w świetle prawa porównawczego / Lidia Zacharko. // Sejm. Samorz. - Nr 53 (1994), s. 26-28 1994

 • Prefekt w systemie organów władzy w Grecji / Lidia Zacharko. // Samorz. Teryt. - 1993, nr 5, s. 62-64 1993

 • Pozycja prawna przedsiębiorstw komunalnych w okresie międzywojennym / Lidia Zacharko. // Sejm. Samorz. - 1993, nr 34, s. 38-41 1993

 • Powiat w Niemczech / Lidia Zacharko, Małgorzata Walentek. // Czas Górnośl. - 1993, nr 3, s. 4 1993

 • Ogólne założenia projektu ustawy o przedsiębiorstwach komunalnych / Lidia Zacharko. // Sejm. Samorz. - Nr 36 (1993), s. 14-17 1993

 • Francuskie doświadczenia w zakresie świadczenia usług komunalnych : spółki o kapitale mieszanym / Lidia Zacharko. // Czas Górnośl. - 1993, nr 1, s. 4 1993

 • Status prawny wielkich aglomeracji miejskich we Francji / Lidia Zacharko, Adam Gołuch. // Czas Górnośl. - 1993, nr 1, s. 4 1993

 • Nadzór nad przedsiębiorstwem użyteczności publicznej we Francji / Lidia Zacharko. // Samorz. Teryt. - 1992, nr 1/2, s. 76-80 1992

 • Nadzór nad przedsiębiorstwem użyteczności publicznej w Niemczech / Lidia Zacharko. // Samorz. Teryt. - 1992, nr 6, s. 37-41 1992

 • Nadzór nad przedsiębiorstwem użyteczności publicznej funkcjonującym jako zakład budżetowy / Adam Gołuch, Lidia Zacharko. // Czas Górnośl. - 1992, nr 8, s. 6 1992

 • Samorząd terytorialny w Grecji : wybrane zagadnienia prawno-organizacyjne / Lidia Zacharko, Małgorzata Walentek. // Samorz. Teryt. - 1992, nr 9, s. 62-64 1992

 • Restrukturyzacja przemysłu i zarządzania oraz jej skutki / Adam Gołuch, Lidia Zacharko. // Czas Górnośl. - 1992, nr 9, s. 5 1992

 • Przetargi na usługi komunalne / Adam Gołuch, Lidia Zacharko. // Sejm. Samorz. - Nr 15 (1992), s. 7-8 1992

 • Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym / Ernest Knosala, Lidia Zacharko. // Organ. Metody Tech. - 1990, nr 6, s. 10-11 1990

 • Z problematyki prawnej nadzoru nad przedsiębiorstwami prawnymi / Lidia Zacharko. // Organ. Metody Tech. - 1990, nr 2, s. 6-19 1990

 • Nadzór w systemie zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi w świetle nowej ustawy radzieckiej / Ernest Knosala, Lidia Zacharko. // Organ. Metody Tech. - 1989, nr 11, s. 39-42 1989

 • Elementy administracyjne w kontroli bankowej / Lidia Zacharko. // Organ. Metody Tech. - 1989, nr 7, s. 5-8 1989 158 lp