Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. prof. UŚ Anna Wierzbica

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 1.48
Telefon 32 3591859
Wewnętrzny 1859
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

 w semestrze letnim: poniedziałek, godz. 13.00 - 13.45 oraz piątek 17.30 - 18.30

 

Bibliografia

 • Skargi, wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Renata Cybulska ; [aut.]: Renata Cybulska, Roman Marchaj, Anna Wierzbica. - Warszawa : WoltersKluwer, 2020. 2020

 • Organ właściwy do rozpoznania skargi na przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego : Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2018 r. (II OSK 1362/18) / Anna Wierzbica. // Samorz. Teryt. - 2019, nr 6, s. 94-100 2019

 • Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich / red. Anna Wierzbica. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 2019

 • Dopuszczalność uczestnictwa wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w organach spółki prawa handlowego / Bogdan Dolnicki, Anna Wierzbica. // Samorz. Teryt. - 2019, nr 9, s. 32-40 2019

 • Skarga do sądu administracyjnego wnoszona przez uprawniony podmiot na uchwały lub zarządzenia, bezczynność albo czynności faktyczne lub prawne organów samorządowych / Anna Wierzbica. // W: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 197-216 2019

 • Die beim Verwaltungsgericht von einem berechtigten Subjekt gegen Beschlüsse oder Anordnungen, Untätigkeit, faktische oder rechtliche Tätigkeiten der Selbstverwaltungsorgane erhobene Klage / Anna Wierzbica. // W: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 197-216 2019

 • Możliwość dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta : Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 listopada 2017 r., II GSK 273/16 : glosa (częściowo krytyczna) / Anna Wierzbica. // Orzecz. Sprawach Samorz. - 2018, nr 4, s. 123-130 2018

 • Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego / Anna Wierzbica. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 47-65 2018

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2018. 2018

 • Commune as a basic local self-government unit / Anna Wierzbica. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 66-86 2018

 • Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne : komentarz / Anna Wierzbica - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2017. 2017

 • Rozwiązanie stosunku pracy z radnym : glosa (częściowo krytyczna) do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2016 r. (II OSK 1208/16) / Anna Wierzbica. // Orzecz. Sprawach Samorz. - 2017, nr 2, s. 104-112 2017

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. 2016

 • Pozycja prawna przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa) / Anna Wierzbica. // Samorz. Teryt. - 2016, nr 1, s. 75-86 2016

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 września 2013 r. (I OSK 1084/13) : glossa aprobująca / Anna Wierzbica. // Samorz. Teryt. - 2015, nr 1/2, s. 155-161 2015

 • Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, Joao Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Seves. - Stan prawny na 1 lipca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 stycznia 2012 r. : II OSK 2351/11 / Anna Wierzbica. // Prz. Prawa Publicznego. - 2014, nr 5, s. 95-100 2014

 • Status prawny zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) / Anna Wierzbica. // Samorz. Teryt. - 2014, nr 5, s. 11-23 2014

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej "Jawność działania samorządu terytorialnego" : Katowice, 13-14 marca 2014 r. / Anna Wierzbica. // Samorz. Teryt. - 2014, nr 10, s. 82-85 2014

 • Rozwiązanie stosunku pracy radnego / Anna Wierzbica. // Samorz. Teryt. - 2014, nr 7/8, s. 114-128 2014

 • Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego : władcze, administracyjnoprawne formy wyrażania woli przez jednostki samorządu terytorialnego / Anna Wierzbica. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. 2014

 • Konferencja naukowa "Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym" : Katowice, 14-15 marca 2013 r / Anna Wierzbica. // Samorz. Teryt. - 2013, nr 6, s. 88-91 2013

 • Ustawa o samorządzie województwa : komentarz / red. nauk. Bogdan Dolnicki ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Palwic, Czesław Martysz, Renata Cybulska, Adrian Faruga, Joanna Jagoda, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica. - Warszawa : Wolters kluwer Polska, 2012. 2012

 • Uchwała jako forma wyrażania woli przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego / Renata Cybulska, Anna Wierzbica. // W: Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Langroda. - Paryż : Polska Akademia Nauk, 2011. - S. 85-96 2011

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 27 września 2010 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej / Anna Wierzbica. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. 2010

 • Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych / Anna Wierzbica. // Wspólnota (Warsz.). - 2010, [nr] 47, s. 21-23 2010

 • Oświadczenie majątkowe sekretarza / Anna Wierzbica. // Wspólnota (Warsz.). - 2010, [nr] 11, s. 34-36 2010

 • Oświadczenie majątkowe powiatowego inspektora sanitarnego / Anna Wierzbica. // Wspólnota (Warsz.). - 2010, [nr] 41, s. 30-32 2010

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora SPZOZ / Anna Wierzbica. // Wspólnota (Warsz.). - 2010, [nr] 23, s. 18-20 2010

 • Oświadczenia majątkowe składane przez radnych / Anna Wierzbica. // Wspólnota (Warsz.). - 2010, [nr] 15, s. 18-20 2010

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / red. Bogdan Dolnicki ; [aut.:] Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Anna Wierzbica. - Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer business, 2007. 2007 32 lp