Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Tadeusz Widła

Katedra Kryminalistyki

Kierownik Katedry

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 3.09
Telefon 32 3591284
Wewnętrzny 1284
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

 w semestrze letnim: czwartek, 13.00 - 13.45

 

Bibliografia

 • Odpowiedzialność biegłego za wydanie nieprawidłowej opinii : glosa do wyroku s.apel. z dnia 29 listopada 2019 r., V ACa 266/18 / Tadeusz Widła. // Glosa. - 2020, nr 2, s. 128-134 2020

 • Kerning / Sylwia Ławrentjew, Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z dokumentu. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. - S. 295-304 2019

 • System prawa karnego procesowego. [T.] 8, cz. 4, Dowody / redakcja naukowa Jerzy Skorupka ; autorzy: Marcin Adamczyk, Michał Błoński, Łukasz Cora, Dorota Czerwińska, Dagmara Gruszecka, Ryszard Jaworski, Jerzy Kasprzak, Monika Klejnowska, Radosław Koper, Karolina Kremens, Michał Kurowski, Martyna Kusak, Arkadiusz Lach, Tadeusz Widła, Paweł Wiliński, Kazimierz Zgryzek, Marcin Żak. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Sygnatury Cranachów / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z dokumentu. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. - S. 465-472 2019

 • Badania sygnatur Markusa Lupertza / Marek Leśniak, Tadeusz Widła, Olivia Rybak-Karkosz, Krystyn Łuszczuk. // W: Problematyka dowodu z dokumentu. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. - S. 245-254 2019

 • Logika / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. 2018

 • Descrierea, conţinutul şi caracterul limbajului în examinarea forţională a semnăturilor privind vopsele : [od str. 86 wersja artykułu w jęz. ang.: Descriptive, content and language features in forensic examination of signatures on paintings] / Tadeusz Widła, Halina Widła. // Rev. Criminol. Crim. Penol. - 2018, nr 3, s. 73-95 2018

 • Sędzia w roli biegłego : [glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 7.12.2017 r., II CZ 82/17] / Tadeusz Widła. // Glosa. - 2018, nr 3, s. 127-132 2018

 • Recenzja książki Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie. Red. Maciej Trzciński, Olgierd Jakubowski / Tadeusz Widła. // Santander Art Cult. Law Rev. (Print). - 2017, nr 1, s. 284-286 2018

 • Panorama sygnowania dzieł sztuki / Tadeusz Widła. // W: W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018. - S. 789-810 2018

 • Odpowiedzialność karna za wydanie fałszywej opinii / Tadeusz Widła . // Palestra. - 2018, nr 10, s. 13-20 2018

 • Świat sygnatur / Tadeusz Widła. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. 2017

 • Sygnatury Teodora Axentowicza z uwzględnieniem techniki wykonania pracy / Marek Leśniak, Olivia Rybak, Tadeusz Widła. // W: Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2017. - S. 275-288 2017

 • Badanie cech grafometrycznych sygnatur Teodora Axentowicza w pracach wykonanych techniką olejną / Marek Leśniak, Olivia Rybak, Tadeusz Widła. // W: Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2017. - S. 263-274 2017

 • Monogramy w sygnaturach / Halina Widła, Tadeusz Widła. // W: Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2017. - S. 475-490 2017

 • Metodyka ekspertyzy / Tadeusz Widła. // W: Ekspertyza sądowa. - Wyd. 3. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 29-45 2017

 • Kryminalistyka / red. Jan Widacki ; aut.: Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła, Jan Widacki. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. 2016

 • Ekspertyza sygnatury malarskiej / Tadeusz Widła. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. 2016

 • Daty w sygnaturach / Tadeusz Widła. // W: Kryminalistyka - jedność nauki i praktyki : przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości. - Warszawa : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. - S. 65-80 2016

 • Use of computer software "Grafotyp" for examination of painters' signatures : using examples of Teodor Axentowcz's works in oil / Marek Leśniak, Olivia Rybak, Tadeusz Widła. // W: Criminalistics and forensic expertology : science, studies, practice. - Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizes centras, 2016. - S. 501-513 2016

 • Treść sygnatury / Tadeusz Widła. // W: Paradygmaty kryminalistyki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - S. 211-220 2016

 • Sfałszowanie sygnatury / Tadeusz Widła. // W: Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu : diagnoza, zapobieganie, zwalczanie. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, 2016. - S. 221-234 2016

 • Badanie cech grafometrycznych sygnatur Teodora Axentowicza w pracach wykonanych techniką pastelu / Marek Leśniak, Oliwia Rybak, Tadeusz Widła. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 20 (2016), s. 169-178 2016

 • Jeszcze raz o ekspertyzach pozasądowych / Tadeusz Widła. // Prokur. Prawo. - 2015, nr 7/8, s. 36-43 2015

 • Chytrze bydlą z pany kmiecie... / Tadeusz Widła, Marek Leśniak. // W: Bezpieczeństwo, policja, kryminalistyka : w poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - S. 55-62 2015

 • Topografia sygnowania / Tadeusz Widła. // W: Współczesna problematyka badań dokumentów. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 289-299 2015

 • Sygnatury Moneta / Tadeusz Widła, Olivia Rybak. // W: Współczesna problematyka badań dokumentów. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 301-308 2015

 • Predykaty w sygnaturach / Halina Widła, Tadeusz Widła. // W: Współczesna problematyka badań dokumentów. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 277-287 2015

 • Określanie płci na podstawie pisma / Tadeusz Widła. // Człow. Dok. - 2015, nr 39, s. 59-64 2015

 • Fałszerstwa sygnatur / Tadeusz Widła. // W: Dokument i jego badania. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - S. 409-418 2014

 • CUM FASTIDIUM / ccm taedium / Tadeusz Widła, Marek Leśniak. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 18 (2014), s. 99-105 2014

 • Zmiany w piśmie powstałym po niedokrwiennym udarze lub urazie mózgu / Robert Grzesiak, Tadeusz Widła. // W: Dokument i jego badania. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - S. 127-134 2014

 • Z problematyki stabilności sygnowania / Tadeusz Widła. // W: Dokument i jego badania. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - S. 419-424 2014

 • Sygnatura w ekspertyzie pismoznawczej : pisarska ciągłość / Tadeusz Widła. // Człow. Dok. - 2014, nr 34, s. 53-60 2014

 • Rembrandt - nie-Rembrandt / Tadeusz Widła. // W: Oblicza współczesnej kryminalistyki : księga jubileuszowa profesora Huberta Kołeckiego. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji, 2013. - S. 295-301 2013

 • 40 lat istnienia Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego / Tadeusz Widła. // W: Kryminalistyka w walce z przestępczością : materiały z konferencji. - Katowice : Szkoła Policji, 2013. - S. 9-14 2013

 • Kryminalistyka / red. Jan Widacki ; aut.: Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła, Jan Widacki. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. 2012

 • Grafizmy po rehabilitacji / Tadeusz Widła. // W: Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym : materiały XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2010. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Kryminalistyki, 2012. - S. 363-372 2012

 • Fałszerstwo doskonałe / Tadeusz Widła. // W: Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku : teoria - praktyka - prawo. - Warszawa : Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2012. - S. 167-180 2012

 • Eksperymentalne fałszowanie sygnatur Sisleya / Tadeusz Widła, Karol Kordyka. // W: Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym : materiały XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2010. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Kryminalistyki, 2012. - S. 373-386 2012

 • Obraz pisma osób dotkniętych chorobą Parkinsona / Tadeusz Widła, Sylwia Ławrentjew. // W: Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym : materiały XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2010. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Kryminalistyki, 2012. - S. 387-396 2012

 • Logika / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • Interdyscyplinarność współczesnej ekspertyzy dokumentów / Tadeusz Widła, Marek Leśniak. // Chowanna. - 2011, t. 2, s. 279-298 2011

 • Zaufanie do sygnatur / Tadeusz Widła. // W: Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony : praca zbiorowa. - Kraków : Katedra Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 113-124 2011

 • The voice polygraph or the conventional polygraph : a confrontation attempt / Tadeusz Widła, Michał Gramatyka, Marek Leśniak. // W: Criminalistics and Forensic Examination : science, studies, practice. T. 7. - Vilnius : [Lithuanian University of Law], 2011. - S. 70-81 2011

 • Biegły pismoznawca w sprawach o ważność testamentu / Marek Leśniak, Tadeusz Widła. // Psychiatr. Psychol. Sądowa. - 2011, nr 2, s. 32-38 2011

 • Status prawny biegłego psychiatry / Tadeusz Widła. // Psychiatr. Psychol. Sądowa. - 2011, nr 1, s.16-23 2011

 • Słowo wstępne / Tadeusz Widła. // W: Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 7-8 2011

 • Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki / pod red. Tadeusza Widły. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. 2011

 • Obraz pisma u ludzi z epizodem depresyjnym / Mirosław Sójka, Tadeusz Widła. // W: Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 222-227 2011

 • O prawnej odpowiedzialności biegłych i jej rodzajach / Tadeusz Widła. // W: Iudicium et Scientia : księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 657-672 2011

 • Nowojorska reforma policji / Tadeusz Widła. // W: Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 180-188 2011

 • Logika : zadania, testy, pytania egzaminacyjne / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. 2010

 • Badania krzyżujących się linii z uzyciem spektroskopii Ramana : studium przypadku / Tadeusz Widła, Beata Zawisza. // W: Aktualne tendencje w badaniach dokumentów : materiały XIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2008. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2010. - S. 543-548 2010

 • Iura ignorant curiae / Tadeusz Widła. // Paragraf Drodze. - 2010, nr 3, s. 17-28 2010

 • Afera Dreyfusa : okiem kryminalistyka / Tadeusz Widła. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 807-818 2010

 • Sygnatury jako zjawiska językowe / Halina Widła, Tadeusz Widła. // W: Aktualne tendencje w badaniach dokumentów : materiały XIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2008. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2010. - S. 523-542 2010

 • Obraz pisma osób z otępieniem typu alzheimerowskiego / Magdalena Białas, Tadeusz Widła. // W: Aktualne tendencje w badaniach dokumentów : materiały XIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2008. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2010. - S. 39-44 2010

 • Obraz pisma osób z guzem mózgu / Anna Konopacka, Tadeusz Widła. // W: Aktualne tendencje w badaniach dokumentów : materiały XIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2008. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2010. - S. 269-274 2010

 • Obraz pisma chronicznych alkoholików / Tadeusz Widła, Renata Kocot. // W: Co nowego w kryminalistyce : przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2010. - S. 369-374 2010

 • Nizane z pamięci : Katedra Kryminalistyki UŚ żegna adwokata Stanisława Mikke / Tadeusz Widła. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2010, nr 8, s. 12-13 2010

 • Nieznane z pamięci / Tadeusz Widła. // Palestra. - 2010, nr 5/6, s. 311-312 2010

 • Glosa do wyroku WSA z 2 października 2007 r., III SA/Wa 1132/2007 / Tadeusz Widła. // Glosa. - 2009, nr 2, s. 122-133 2009

 • Glosa do uchwały NSA z 12 stycznia 2009 r., I Fs 3/2008 / Tadeusz Widła. // Zesz. Nauk. Sądow. Adm. - 2009, nr 4, s.146-154 2009

 • Sygnatury mistrzów dawnych / Halina Widła, Tadeusz Widła. // W: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. - S. 775-790 2009

 • Obowiązki biegłego a podatek VAT od prowadzonych usług : glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2.10.2007 r. (IIISA/Wa 1132/2007) / Tadeusz Widła. // Glosa. - 2009, nr 2, s. 122-133 2009

 • O zaufaniu do dokumentów. Cz. 2 / Tadeusz Widła. // Człow. Dok. - 2009, nr 13, s. 13-20 2009

 • O zaufaniu do dokumentów. Cz. 1 / Tadeusz Widła. // Człow. Dok. - 2009, nr 12, s. 25-28 2009

 • Nowojorska reforma policji / Tadeusz Widła. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 587-595 2009

 • Kryminalistyka / Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła, Jan Widacki. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2008. 2008

 • Glosa do wyroku WSA z 3 stycznia 2008 r. : I SA/Ke 510/2007 / Tadeusz Widła. // Prawo Podat. - 2008, nr 9, s. 31-35 2008

 • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP z 12 czerwca 2008 r. K 50/05 / Tadeusz Widła. // Palestra. - 2008, nr 7/8, s. 291-301 2008

 • Glosa do wyroku TK RP z 12 czerwca 2008 r. : K 50/05 / Tadeusz Widła. // Palestra. - 2008, nr 7/8, s. 291-301 2008

 • Z problematyki patologii pisma / Tadeusz Widła. // W: Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. - S. 139-154 2008

 • "Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych" : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki Instytut Jurydyczny w Iwano-Frankowsku w Chorzowie w dniach 10-12 września 2008 r. / red. Tadeusz Widła, Roman Stawicki. - Katowice : Szkoła Policji w Katowicach, 2008. 2008

 • Testament napisany ręką wspomaganą / Tadeusz Widła. // W: Wpływ badań eksperymentalnych na wartośc dowodową ekspertyzy dokumentów : materiały XII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 7-9 czerwca 2006 r. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - S. 455-464 2008

 • Status prawny biegłego i jego konsekwencje / Tadeusz Widła. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 18 (2008), s. 347-357 2008

 • Refleksje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania biegłych sądowych za podatników VAT / Tadeusz Widła. // Paragraf Drodze. - 2008, nr 9, s. 18-32 2008

 • Podrabianie podpisów z wykorzystaniem plotera / Tadeusz Widła. // W: Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów : materiały XII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 7-9 czerwca 2006 r. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - S. 141-147 2008

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2006 r. : III CZP 127/06 / Tadeusz Widła. // Palestra. - 2007, nr 5/6, s. 308-313 2007

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 25 października 2006 r. : III CZP 73/06 / Tadeusz Widła. // Glosa. - 2007, nr 4, s. 28-31 2007

 • Ekspertyzy irrelewantne / Tadeusz Widła. // Prokur. Prawo. - 2007, [nr] 10, s. 5-16 2007

 • Rządowy projekt ustawy o biegłych / Tadeusz Widła. // Paragraf Drodze. - 2007, nr 5, s. 5-18 2007

 • O tak zwanych dokumentach legendujących / Tadeusz Widła. // Palestra. - 2007, nr 9/10, s. 63-70 2007

 • Należność biegłych a podatek VAT / Tadeusz Widła. // Monit. Podat. - 2007, nr 4, s. 15-22 2007

 • Metodyka ekspertyzy / Tadeusz Widła. // W: Ekspertyza sądowa. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2007. - S. 25-39 2007

 • Logika / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2006. 2006

 • Kontrola dowodu z opinii biegłego / Tadeusz Widła. // W: Iure de facto : księga jubileuszowa ofiarowana doktorowi Józefowi Gurgulowi. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2006. - S. 103-112 2006

 • Badania dokumentów w sprawie o tzw. pacyfikację KWK "Wujek" / Tadeusz Widła. // W: Technokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2006. - S. 109-118 2006

 • Biegły sądzony / Tadeusz Widła. // W: Biegły w sądzie : konferencja w 40. rocznicę śmierci Profesora Jana Sehna, Kraków 2005. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2006. - S. 85-97 2006

 • Biegły sądzony / Tadeusz Widła. // Paragraf Drodze. - 2006, nr 6, s. 29-41 2006

 • Sygnatury Reme'a / Tadeusz Widła, Katarzyna Pustelnik. // W: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka : materiały XI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 16-18 czerwca 2004 r. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - S. 371-380 2006

 • Przyczyny błądzenia biegłych / Tadeusz Widła, Marek Leśniak. // W: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka : materiały XI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 16-18 czerwca 2004 r. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - S. 361-370 2006

 • Pismo starcze księży / Tadeusz Widła, Mirosław Sójka. // W: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka : materiały XI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 16-18 czerwca 2004 r. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - S. 381-386 2006

 • Logika / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. - Warszawa : C. H. Beck, 2005. 2005

 • Aprioryczna ocena dowodu z opinii biegłych / Tadeusz Widła. // W: Nauka wobec prawdy sądowej : księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - S. 605-612 2005

 • Wokół problematyki dokumentu : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi / pod red. Tadeusza Widły. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. 2005

 • Sygnowanie grafiki artystycznej / Tadeusz Widła. // W: Wokół problematyki dokumentu : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 199-204 2005

 • Odpowiedzialność biegłych : nowe problemy / Tadeusz Widła. // Palestra. - 2005, nr 7/8, s. 123-132 2005

 • Grafologia : wczoraj, dziś, jutro / Tadeusz Widła. // W: Doctrina multiplex veritas una : : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu twórcy Katedry Kryminalistyki z okazji 35-lecia powołania Katedry na Wydziale Prawa i Administracji UMK. - Toruń : Wydaw. UMK, 2004. - S. 81-88 2004

 • Features of gender in the senile hanwriting of the prospective members of religious orders / Tadeusz Widła, P. Maślankiewicz. // Doc. Var. Specif. - 2004, nr 8, s. 17-23 2004

 • Features of gender in the senile hanwriting of clergy / Tadeusz Widła, M. Sójka. // Doc. Var. Specif. - 2004, nr 8, s. 7-15 2004

 • Ekspertyzy kryminalistyczne w sprawach spadkowych testamentowych : uwagi o praktyce / Tadeusz Widła. // W: Rozprawy z Jałowcowej Góry : materiały z III Zjazdu Katedr Kryminalistyki, Dobczyce, 11-13 czerwca 2003 r. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Eksperyz Sądowych, 2004. - S. 181-186 2004

 • Dziecko jako przedmiot działań kryminalistycznych / Tadeusz Widła. // W: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym : materiały z konferencji naukowej, Katowice, 6-7 listopada 2003 roku. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2004. - S. 130-136 2004

 • Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego : nowe problemy / Tadeusz Widła. // W: Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach : materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki, Toruń, 5-7 maja 2004 r. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004. - S. 51-57 2004

 • Grafizm kobiet dotkniętych syndromem depresji klimakterycznej / Tadeusz Widła, A. Schwartz-Rasińska. // W: Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia : materiały X Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 19-21 czerwca 2002. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2003. - S. 325-331 2003

 • Znamiona grafizmu kobiet dotkniętych PMS / Tadeusz Widła, I. Wawrzeń. // W: Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia : materiały X Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 19-21 czerwca 2002. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2003. - S. 339-345 2003

 • Wyjaśnienia paranaukowe w kryminalistyce / Tadeusz Widła, Marek Leśniak. // W: Niekonwencjonalne metody rozpoznawczo-wykrywcze : materiały sympozjum naukowego, Szczecin - Pobierowo, 24-26 kwietnia 2003 r. - Szczecin : Wydaw. Hogben, 2003. - S. 45-52 2003

 • Budowa opinii / Tadeusz Widła. // W: Badanie przyczyn powstawania pożarów : zbiór referatów z I międzynarodowej konferencji, Poznań 11-12 grudnia 2003 r. - Poznań : Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Delegatura, 2003. - S. 231-236 2003

 • Wpływ alkoholu na obraz pisma : badania eksperymentalne / Tadeusz Widła, Magdalena Sobaczyńska. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 7 (2003), s. 39-44 2003

 • Sygnatury Durera / Tadeusz Widła. // W: Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia : materiały X Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 19-21 czerwca 2002. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2003. - S. 333-337 2003

 • Paranormal explanations in forensic sciences / Tadeusz Widła, Marek Leśniak. // W: Niekonwencjonalne metody rozpoznawczo-wykrywcze : materiały sympozjum naukowego, Szcecin-Pobierowo, 24-26 kwietnia 2003. - Szczecin : Wydaw. Hogben, 2003. - S. 45-52 2003

 • Opinia instytucji w polskiej procedurze karnej / Tadeusz Widła. // W: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości : księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała. - Katowice : UŚl., 2003. - S. 479-485 2003

 • Metodyka ekspertyzy / Tadeusz Widła. // W: Ekspertyza sądowa. - Kraków : Zakamycze, 2002. - S. 25-43 2002

 • Badania identyfikacyjne maszyn i maszynopisów / Tadeusz Widła. // W: Kryminalistyka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2002. - S. 356-364 2002

 • Intentional changes ability of writing image / Tadeusz Widła. // W: Contemporary Problems of Proof from a Document : proceedings of the IXth Wroclaw Symposium of Handwriting Research, Wroclaw, June 14-16, 2000. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2002. - S. 339-349 2002

 • Identyfikacja śladów ruchu pojazdów i śladów stóp / Tadeusz Widła. // W: Kryminalistyka. - Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2002. - S. 377-383 2002

 • Badania identyfikacyjne dokumentów powielonych, wydruków komputerowych i pieczęci / Tadeusz Widła. // W: Kryminalistyka. - Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2002. - S. 365-376 2002

 • Forming of Writing Habits / Tadeusz Widła, Magdalena Garcarczyk. // Document Various Specification. - Nr 3 (2002), s. 7-12 2002

 • An early Kandinsky's painting at the National Museum in Wroclaw / Tadeusz Widła. // W: Contemporary Problems of Proof from a Document : proceedings of the IXth Wroclaw Symposium of Handwriting Research, Wroclaw, June 14-16, 2000. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2002. - S. 329-337 2002

 • Dokumenty poświadczające rzetelność nabycia pojazdu / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 2. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 866-870 2002

 • Czynności operacyjne a prawo do prywatności / Tadeusz Widła. // W: Ochrona człowieka w świetle Rzeczpospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Mierki 18-19 października 2001 r. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur., 2002. - S. 133-140 2002

 • Cechy płci w rękopisach młodzieży / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 128-134 2002

 • Zniekształcenia grafizmów rękopisów przesyłanych telefaksami : próba przybliżenia problemu / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 648-652 2002

 • Znamiona grafizmu leworęcznego / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 308-312 2002

 • Zamierzona zmienność obrazu pisma / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 505-509 2002

 • Względna stabilność grafizmu / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 213-218 2002

 • Wpływ pozycji pisarskiej na grafizm / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 389-391 2002

 • Wnioskowanie o niezdolności do testowania / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 22-29 2002

 • Wczesny obraz Kandinsky'ego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 510-513 2002

 • Uwagi o przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego / Tadeusz Widła. // Palestra. - 2002, nr 3/4, s. 66-73 2002

 • Testament analfabety : z zagadnień pamięci kinestetycznej / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 88-91 2002

 • Rodzinne podobieństwa grafizmów / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 454-455 2002

 • Przypadkowe podobieństwa grafizmów / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 383-388 2002

 • Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego : uwagi krytyczne / Tadeusz Widła. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 5 (2002), s. 193-200 2002

 • Pamięć kinestetyczna / Tadeusz Widła. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 2. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 862-865 2002

 • Metody ekspertyzy pisma / Tadeusz Widła. // W: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca. - Wrocław : Uniw. Wroc., 2001. - S. 245-253 2001

 • Handwriting by a guided hand / Tadeusz Widła, B. Świderek. // Doc. Var. Specif. - Nr 4 (2002), s. 7-20 2001

 • Expert pe langa tribunale / Tadeusz Widła, Halina Widła. // Rev. Criminol. Crim. Penol. - 2001, nr 11, s. 59-64 2001

 • Ekspertyza pismoznawcza jako dowód naukowy / Tadeusz Widła. // W: Nauka wobec przestępczości. - Kraków : Inst. Ekspertyz Sąd., 2001. - S. 99-105 2001

 • Analisa grafologica folosita ca proba stiintifica / Tadeusz Widła. // Rev. Criminol. Crim. Penol. - 2001, nr 11, s. 65-77 2001

 • Comparative examination of graphism of paranoiacs and paranoid schizophrenes / Tadeusz Widła, T. Szerszeń. // Doc. Var. Specif. - Nr 2 (2001), s. 25-35 2001

 • Zamierzona zmienność obrazu pisma / Tadeusz Widła. // W: Współczesne problemy dowodu z dokumentu : materiały IX Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 14-16 czerwca 2000 r. - Wrocław : UW, 2001. - S. 327-336 2001

 • Wczesny obraz Kandinsky'ego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu / Tadeusz Widła. // W: Współczesne problemy dowodu z dokumentu : materiały IX Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 14-16 czerwca 2000 r. - Wrocław : UW, 2001. - S. 317-325 2001

 • Kompetencje sędziego a kompetencje biegłego psychiatry (psychologa) w postępowaniu spadkowym testamentowym / Tadeusz Widła. // Postępy Psychiatr. Neurol. - 2000, nr 9 (supl. 1/9), s. 27-31 2000

 • Język wniosków opinii / Tadeusz Widła. // Postępy Psychiatr. Neurol. - 2000, nr 9 (supl. 4/12), s. 81-84 2000

 • Family Likeness of Graphisms / Tadeusz Widła. // W: The questions of document's evidence. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2000 2000

 • Changes in Handwriting Caused by Radical Slowing Down of Tracing / Katarzyna Galas, Tadeusz Widła. // W: The questions of document's evidence. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2000 2000

 • Zasady opiniowania biegłego psychiatry i psychologa / Tadeusz Widła. // Postępy Psychiatr. Neurol. - 2000, nr 9 (supl. 2/10), s. 219-222 2000

 • Traits of american graphism / Tadeusz Widła, Ł. Maciaszek. // Doc. Var. Specif. - 2000, nr 1, s. 31-41 2000

 • Ocena dowodu z opinii biegłego : jednostkowa i finalna / Tadeusz Widła. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 3 (2000), s. 327-332 2000

 • Meteoropathic changes in senile handwriting / Anna Nahajewska-Radwan, Tadeusz Widła. // Z Zag. Nauk Sądow. - 1999, z. 39, s. 95-102 1999

 • Kryminalistyka / [aut.] Irena Białek, Roman Burbelka, Waldemar Dadas, Antoni Feluś, Mieczysław Goc, Jerzy Konieczny, Zdzisław Marek, Bronisław Młodziejowski, Jarosław Moszczyński, Andrzej Musiał, Marek Pękała, Bogumił Rydz, Jan Widacki, Tadeusz Widła, Marek Wierzbicki, Józef Wójcikiewicz ; pod red. Jana Widackiego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1999. 1999

 • Zmiany w piśmie spowodowane radykalnym spowolnieniem kreślenia / Tadeusz Widła, Katarzyna Galas. // W: Problemy dowodu z dokumentu : materiały VIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, 17-19 czerwca 1998 r. - Wrocław : [Wydaw. Uniw. Wrocławskiego], 1999. - S. 45-48 1999

 • Rodzinne podobieństwa grafizmów / Tadeusz Widła. // W: Problemy dowodu z dokumentu : materiały VIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, 17-19 czerwca 1998 r. - Wrocław : [Wydaw. Uniw. Wrocławskiego], 1999. - S. 207-219 1999

 • Wpływ pozycji pisarskiej na grafizm / Tadeusz Widła. // W: Materiały VII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1997. - S. 115-118 1997

 • Przypadkowe podobieństwa grafizmów / Tadeusz Widła. // W: Materiały VII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1997. - S. 101-114 1997

 • Prawo do prywatności a prowadzenie działalności operacyjno-wykrywczej / Tadeusz Widła. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 4 (1997), s. 89-95 1997

 • Dokumenty powielane jako przedmiot identyfikacji / Tadeusz Widła. // W: Problemy nauk penalnych. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. - S. 377-388 1996

 • Zniekształcenia grafizmów rękopisów przesyłanych telefaksami / Tadeusz Widła. // W: Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, 14-16 września 1994 r. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1996. - S. 148-159 1996

 • Testament analfabety : (z zagadnień pamięci kinestetycznej) / Tadeusz Widła. // W: Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, 14-16 września 1994 r. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1996. - S. 141-147 1996

 • Opinia biegłego w projekcie k.p.k. - kilka uwag semantycznych / Tadeusz Widła. // W: Dowód z opinii biegłego w projekcie kodeksu postępowania karnego. - Kraków : Inst. Ekspertyz Sąd., 1996. - S. 19-26 1996

 • Badania produktów wytwórni fałszywych dolarów / Tadeusz Widła. // W: Współczesna przestępczość : problemy prawnokarne, kryminalistyczne i kryminologiczne. - Szczecin : Wydaw. JOTA, 1996. - S. 155-159 1996

 • Zawodowo-etyczne problemy biegłego przy ocenie materiału dowodowego / Tadeusz Widła. // W: Etyczno-zawodowe problemy biegłego sądowego psychologa i psychiatry w praktyce sądowej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. - S. 110-114 1995

 • Dokumenty poświadczające rzetelność nabycia pojazdu / Tadeusz Widła. // W: Materiały V Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, 16-18 września 1992 r. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1993. - S. 223-242 1993

 • Pamięć kinestetyczna / Tadeusz Widła. // W: Materiały V Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, 16-18 września 1992 r. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1993. - S. 209-222 1993

 • Znamiona grafizmu leworęcznego / Tadeusz Widła. // Acta Univ. Wratisl., Prawo. - Nr 1487 (1992), s. 9-13 1992

 • Względna stabilność grafizmu / Tadeusz Widła. // W: Materiały III Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1992. - S. 208-216 1992

 • Określanie zawodu na podstawie pisma / Tadeusz Widła. // Acta Univ. Wratisl., Prawo. - Nr 1486 (1992), s. 15-18 1992

 • Ocena dowodu z opinii biegłego / Tadeusz Widła. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. 1992

 • The influence of spontaneous writing on stability of graphic features / Tadeusz Widła. // Forensic Sci. Int. - 1990, nr 46, s. 63-67 1990

 • Ekspertyzy w sprawie o "przeżycie" / Jeanne Lafontan, Tadeusz Widła. // Probl. Praworząd. - 1990, nr 4/5, s. 17- 29 1990

 • Wpływ spontaniczności kreślenia na stabilność grafizmu / Tadeusz Widła. // Probl. Prawa Kar. - T. 16 (1990), s. 129-134 1990

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 XII 1987 r. : IV KR 348/87 : (dot. wykładni art. 182 k.p.k.) / oprac. Tadeusz Widła. // Probl. Praworząd. - 1989, nr 10, s. 55-59 1989

 • Ekspertyza pozasądowa / Tadeusz Widła. // Probl. Praworząd. - 1989, nr 7, s. 15-22 1989

 • Forgery of artists' signatures / Tadeusz Widła. // W: Experiencing Graphology. - London : "FREUND", 1988. - S. 449-475 1988

 • Badania grafologiczno-psychiatryczne wielokrotnych zabójców kobiet / Tadeusz Widła, J. Pobocha. // Acta Univ. Wratisl., Prawo. - Nr 984 (1987), s. 175-184 1987

 • Cechy płci w rękopisach młodzieży / Tadeusz Widła. // Acta Univ. Wratisl., Prawo. - Nr 984 (1987), s. 48-57 1987

 • Cytadela rebusów graficznych / Tadeusz Widła. // Gaz. Praw. - 1986, nr 2, s. 9 1986

 • Cechy płci w piśmie ręcznym / Tadeusz Widła. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. 1986

 • Wnioskowanie o niezdolności do testowania / Tadeusz Widła. // Acta Univ. Wratisl., Prawo. - Nr 846 (1986), s. 55-65 1986

 • Graphische Malerkennzeichen-Vergleichuntersuchungen / Tadeusz Widła. // Z. Menschenkd. - Nr 1/2 (1984), s. 289-295 1984

 • Zabezpieczenie dokumentów w toku oględzin / Tadeusz Widła, Marek Legień. // W: Kryminalistyczne badania - oględziny miejsca zdarzenia w teorii i w praktyce. - Szczytno : [b.m.w.], 1984. - S. 228-235 1984

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 II 1982 r. : II KR 6/82 / Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła. // Nowe Prawo. - 1983, nr 5, s. 138-142 1983

 • Wartość identyfikacyjna jako wyznacznik wartości dowodowej / Tadeusz Widła. // W: Wybrane zagadnienia teorii i metodologii kryminalistyki. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1983. - S. 106-113 1983

 • Przykłady wykorzystania metod kryminalistycznych w badaniach z dziedziny historii, historii sztuki i archeologii / Tadeusz Widła. // W: Wykorzystanie metod kryminalistyki medycyny sądowej w badaniach historycznych. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1983. - S. 82-89 1983

 • "Kryminalistyka historii - historia kryminalistyki" : sympozjum w Jodłowym Dworze / Tadeusz Widła. // Ochr. Zabyt. - 1982, nr 3/4, s. 245-247 1982

 • Czynniki kształtujące poziom ekspertyzy styloznawczej / Tadeusz Widła. // Probl. Prawa Kar. - T. 7 (1982), s. 104-113 1982

 • Źródła błędów w opiniach pismoznawczych / Tadeusz Widła. // Palestra. - 1982, nr 11/12, s. 83-96 1982

 • Zupełna rehabilitacja grafizmu / Tadeusz Widła. // Arch. Med. Sąd. Kryminol. - 1982, nr 3/4, s. 217-222 1982

 • Badania wartości identyfikacyjnej ekspertyzy poligraficznej / Tadeusz Widła, Jacek Hubert. // Probl. Kryminal. - 1982, nr 157, s. 420-430 1982

 • Badania wartości diagnostycznej ekspertyzy poligraficznej / Tadeusz Widła. // Probl. Kryminal. - 1982, nr 157, s. 420-430 1982

 • Konfrontowanie biegłych / Tadeusz Widła. // Probl. Kryminal. - 1981, nr 150, s. 184-191 1981

 • Identyfikacja rękopisów metodą statystyczną / Tadeusz Widła. // Probl. Kryminal. - 1981, nr 151-152, s. 330-336 1981

 • Studium podpisu starczego / Tadeusz Widła. // Arch. Med. Sąd. Kryminol. - 1981, nr 1, s. 34-39 1981

 • O rzeczach większej wagi : (kryminalistyczne badanie dokumentów) / Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła. // Palestra. - 1981, nr 6, s. 86-88 1981

 • Metody identyfikacji zwierząt / Tadeusz Widła, Jerzy Nowak. // W: Kryminalistyka : (skrypt dla studentów III roku prawa i administracji). Cz. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1980. - S. 213-215 1980

 • Identyfikacja śladów ruchu pojazdów i śladów stóp / Tadeusz Widła. // W: Kryminalistyka : (skrypt dla studentów III roku prawa i administracji). Cz. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1980. - S. 173-183 1980

 • Identyfikacja narzędzi i inne badania mechanoskopijne / Tadeusz Widła. // W: Kryminalistyka : (skrypt dla studentów III roku prawa i administracji). Cz. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1980. - S. 130-141 1980

 • L'expertise des signatures artistiques / Tadeusz Widła. // Bull. Mus. Natl. Vars. - 1980, nr 1, s. 7-24 1980

 • Znamiona sfałszowania obrazu / Tadeusz Widła. // Probl. Prawa Kar. - T. 5 (1980), s. 75-83 1980

 • [Rembrandt in the Mauritshuis - recenzja] / Tadeusz Widła. // Ochr. Zabyt. - 1980, nr 1, s. 86-89 1980

 • Odpowiedzialność karna za sfałszowanie obrazu / Teresa Nagórska-Dukiet, Tadeusz Widła. // Nowe Prawo. - 1980, nr 4, s. 3-15 1980

 • Najczęściej fałszowani : (falsyfikaty obrazów znanych twórców) / Tadeusz Widła. // Spotk. Zabyt. - Nr 4 (1980), s. 45-47 1980

 • Metody ustalania autentyczności obrazów / Tadeusz Widła. // Stud. Kryminol. Kryminal. Penit. - T. 10 (1979), s. 267-280 1979

 • [Kryminalistyczne problemy poszukiwania osób zaginionych - recenzja] / Tadeusz Widła. // Probl. Kryminal. - 1979, nr 139-140, s. 497-500 1979

 • Koniec sprawy van Meegerena / Tadeusz Widła. // Probl. Kryminal. - 1979, nr 141, s. 670-681 1979

 • [Falschung und Forschung - recenzja] / Tadeusz Widła. // Ochr. Zabyt. - 1979, nr 1, s. 74-75 1979

 • [Zakłady kryminalistiky - recenzja] / Tadeusz Widła. // Arch. Med. Sąd. Kryminol. - 1979, z.1, s. 173-174 1979

 • Rola eksperta pisma w identyfikacyjnych badaniach obrazów / Tadeusz Widła. // Ochr. Zabyt. - 1978, nr 1, s. 54-56 1978

 • Kryminalistyczne aspekty badania spękań obrazów / Tadeusz Widła. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 2 (1977), s. 178-188 1977 211 lp