Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Paulina Twardoch

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 2.11
Telefon 32 3591616
Wewnętrzny 1616
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

urlop naukowy w sem. zimowym w r. ak, 2019/2020.

 

Bibliografia

 • Umowy małżeńskie w prawie prywatnym międzynarodowym / Paulina Twardoch. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. 2019

 • Związki osób tej samej płci w świetle nowych przepisów włoskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 1995 r. / Paulina Twardoch. // Rejent. - 2018, nr 8, s. 29-49 2018

 • Stosowanie przez polskie sądy rozporządzeń Nr 2016 /1103 i Nr 2016/1104 w kontekście transgranicznej stabilności sytuacji prawnej małżonków i partnerów / Paulina Twardoch. // W: Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 237-248 2018

 • Remarks on the EU regulation of 24 June 2016 in matters of matrimonial property regimes / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 22 (2018), s. 69-85 2018

 • Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan; aut.: Edyta Figura-Góralczyk, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Anna Juryk, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Pacuła, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna De Abgaro Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Ochrona osób trzecich wobec małżeńskiego ustroju majątkowego w prawie prywatnym międzynarodowym / Paulina Twardoch. // W: Ochrona osób trzecich w prawie prywatnym międzynarodowym. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 165-199 2018

 • Ochrona osób trzecich w prawie prywatnym międzynarodowym / red. Agata Kozioł, Paulina Twardoch. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Ku europejskiemu majątkowemu prawu małżeńskiemu bez Polski, czyli o unijnym rozporządzeniu z 24.06.2016 r. w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych. Cz. 2 / Agata Kozioł, Paulina Twardoch. // Rejent. - 2017, nr 1, s. 49-68 2017

 • Ustawa nr 544-14 o prawie prywatnym międzynarodowym Republiki Dominikany z dnia 15 października 2014 r. : Tytuł 1 (Przepisy wstępne), Tytuł 2 (O zakresie i granicach jurysdykcji dominikańskiej w sprawach cywilnych i handlowych) i Tytuł 3 (Określenie prawa właściwego) / tłum. Katarzyna Sznajder-Peroń, Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 20 (2017), s. 163-188 2017

 • Stosowanie przepisów rozporządzenia Nr 2016/1103 w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych na podstawie polskich norm o odesłaniu / Paulina Twardoch. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 489-502 2017

 • Sprawy małżeńskie i spadkowe w świetle Kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego Monako z 2017 roku / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 21 (2017), s. 131-148 2017

 • Normy części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego w dominikańskiej ustawie z 2014 roku / Katarzyna Sznajder-Peroń, Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 20 (2017), s. 139-161 2017

 • Aktualne tendencje w międzynarodowym prawie małżeńskim na tle unijnego rozporządzenia w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych / Paulina Twardoch. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 222-241 2017

 • Ku europejskiemu majątkowemu prawu małżeńskiemu bez Polski, czyli o unijnym rozporządzeniu z 24.06.2016 r. w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych / Cz. 1 Agata Kozioł, Paulina Twardoch. // Rejent. - 2016, nr 12, s. 74-92 2016

 • Sprawy majątkowe partnerów z zarejestrowanego związku / Paulina Twardoch. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. 2016

 • Le règlement européen en matière de régimes matrimoniaux de la perspective du droit polonais / Paulina Twardoch. // Rev. Critique Droit Int. - 2016, no. 3, s. 467-479 2016

 • Tiers et biens en Pologne / Paulina Twardoch, Agata Kozioł. // W: Les tiers. - Saint Germaine : Bruylant, 2015. - S. 415-426 2015

 • Rozgraniczenie statutu spadkowego i prawa właściwego dla małżeńskiego ustroju majątkowego na tle rozporządzenia spadkowego i regulacji krajowych dotyczących stosunków majątkowych między małżonkami oraz projektu rozporządzenia w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych / Paulina Twardoch. // W: Nowe europejskie prawo spadkowe. - Stan prawny na 1 czerwca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 228-243 2015

 • Rozdzielność majątkowa według prawa polskiego a orzeczenie zagraniczne w sprawie rodzinnej : glosa do wyroku SN z dnia 28 maja 2014 r., I CSK 330/13 / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 16 (2015), s. 101-112 2015

 • Prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami / Paulina Twardoch. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2015, z. 3, s. 31-78 2015

 • [Aline Kuchne, Die Anerkennung auslandischer (...) : recenzja] / Wojciech Klyta, Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 17 (2015), s. 161-169 2015

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Bogusław Gnela, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Marcin Kłoda, Agata Kozioł, Piotr Mostowik, Jadwiga Pazdan,Wojciech Popiołek, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Jacek Zrałek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Odgraniczenie statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 17 (2015), s. 81-103 2015

 • Prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami / Paulina Twardoch. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2014, z. 3/4, s. 31-77 2014

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Justyna Balcarczyk, Monika Jagielska, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Mieczysław Sośniak, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Arkadiusz Wowerka, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 2014

 • Księga VII rumuńskiego kodeksu cywilnego : przepisy prawa prywatnego międzynarodowego / tłum. Paulina Twardoch, Alexander Stan-Otasevici. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 13 (2013), s. 165-198 2013

 • Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 roku : uwagi dotyczą przepisów o prawie właściwym / Maksymilian Pazdan, Maria-Anna Zachariasiewicz, Agata Kozioł, Witold Kurowski, Paulina Twardoch, Jacek Zrałek. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 13 (2013), s. 141-164 2013

 • Nowe rumuńskie prawo prywatne międzynarodowe / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 13 (2013), s. 117-139 2013

 • O poszukiwaniu prawa właściwego do oceny spraw majątkowych zarejestrowanego za granicą związku partnerskiego według polskiego prawa prywatnego międzynarodowego / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 10 (2012), s. 71-116 2012

 • Lou du fevrier 2011 - Droit international prive / la trad. a ete effetuee par Paulina Twardoch, transl. into Englisg by Maciej Zachariasiewicz. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 8 (2011), s. 109-138 2011

 • Loi du 4 fevrier 2011 : droit international prive / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 8 (2011), s. 109-138 2011

 • Kolizyjnoprawna regulacja rejestrowanych związków partnerskich we Francji i Belgii / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 7 (2010), s. 109-117 2010

 • Ustrój majątkowy w ramach francuskiego cywilnego paktu solidarności / Paulina Twardoch. // Kwart. Prawa Pryw. - 2012, z. 1, s. 69-130 2010

 • Droit international prive - projet de la loi elabore en 2009 / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 6 (2010), s. 161-185 2010

 • Węgierska droga ku instytucjonalizacji związków partnerskich / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 5 (2009), s. 147-156 2009 35 lp