Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Urszula Torbus

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Pracy i Polityki Socjalnej

Pełnomocniczka do spraw studenckich

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 3.32
Telefon 32 3591162
Wewnętrzny 1162
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: dyżur dydaktyczny: wtorek, 13.00 - 13.45,(pok. 3.32)

dyżur pełnomocnika - czwartek, 13.00 - 13.45 (pok. 1.9)

 

Bibliografia

 • Geneza regulacji wspólnotowych dotyczących zwolnień grupowych / Urszula Torbus. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 815-827 2020

 • Transparency and the gender pay gap / Hazel Conley, Urszula Torbus. // W: The gender pay gap and social partnership in Europe : findings from "close the deal, fill the gap". - London : Routledge, 2019. - S. 145-166 2019

 • Precarious work : the challenge for labour law in Europe / Łukasz Pisarczyk, Urszula Torbus. // W: Precarious work : the challenge for labour law in Europe. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, 2019. - S. 133-154 2019

 • Prawo pracy : last minute / Urszula Torbus, Michał Barański. - Stan prawny marzec 2019 r. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, 2019. 2019

 • Praca prekaryjna w Polsce : zwalczanie nadużywania nietypowych form zatrudnienia / Łukasz Pisarczyk, Urszula Torbus. // W: Prekaryzacja zatrudnienia : wyzwania dla prawa pracy w Europie. - Warszawa : Difin, 2019. - S.180-206 2019

 • National frameworks and the gender pay gap in Italy, Poland and the UK : comparing oranges with apples? / Hazel Conley, Alberto Mattei, Urszula Torbus, Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: The gender pay gap and social partnership in Europe : findings from "close the deal, fill the gap". - London : Routledge, 2019. - S. 8-38 2019

 • Dane szczególnie chronione w stosunkach pracy / Urszula Torbus. // W: RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu : ze wzorami. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 90-113 2018

 • Prawo pracy : last minute / Michał Barański, Urszula Torbus. - Stan prawny 1 marca 2018 r. - Bielsko-Biała : Od.Nowa , 2018. 2018

 • Obowiązek lojalności pracownika po ustaniu stosunku pracy / Urszula Torbus. // Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. G, Ius. - Vol. 65, no. 2 (2018), s. 283-300 2018

 • Model zatrudnienia pracowników samorządu terytorialnego : uwagi de lege lata i de lege ferenda / Urszula Torbus. // W: Kierunki zmian w administracji publicznej. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 203-218 2018

 • Absencje chorobowe i premie a zasada równego wynagradzania kobiet i mężczyzn / Urszula Torbus. // Stud. Iurid. - T. 78 (2018), s. 455-473 2018

 • Doświadczenie zawodowe pracownika a działalność konkurencyjna wobec pracodawcy / Urszula Torbus. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 473-488 2017

 • Przedsiębiorca jako pracodawca / Urszula Torbus. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 189-228 2017

 • Le contrôle de la consommation de drogues au travail et la protection des droits de la personne en Pologne / Urszula Torbus. // W: Drogues illicites et activité salariée : éclairages de droits étrangers et pluridisciplinaires. - Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, 2017. - S. 193-217 2017

 • Ograniczenia zawierania umów na czas określony : ocena efektywności regulacji w przeszłości i obecnie / Urszula Torbus. // W: Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S.28-47 2017

 • Lex bez łez : apteczka prawna / red. Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak ; aut.: Malwina Bartela, Kinga Czyżycka, Grzegorz Frączek, Katarzyna Grotkowska, Patryk Kępa, Urszula Klisiewicz, Bartosz Kubista, Karina Kunc-Urbańczyk, Urszula Ludian-Torbus, Anastazja Miechur, Robert Netczuk, Małgorzata Pohl, Bartłomiej Przymusiński,Ewa Stępień, Anita Strzebińczyk, Anna Szymkowiak, Dobrosława Tomzik, Piotr Zawiślak. - Wyd. 3, popr. i uzup. - Katowice : Wolters Kluwer Polska, 2017. 2017

 • Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich ułatwiających łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi / Urszula Torbus. // W: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 199-227 2016

 • Zasada jawności naboru w samorządzie terytorialnym / Kinga Czyżycka, Urszula Torbus. // W: Jawność w samorządzie terytorialnym. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 166-181 2015

 • Równe traktowanie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu / Urszula Torbus. // W: Prawo a niepełnosprawność : wybrane aspekty. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - S. 47-66 2015

 • Rola elastycznych form zatrudnienia w godzeniu nauki z pracą zawodową / Urszula Torbus. // W: Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 259-275 2015

 • Lex bez łez : apteczka prawna / red. Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak ; aut.: Malwina Bartela, Kinga Czyżycka, Grzegorz Frączek, Katarzyna Grotkowska, Patryk Kępa, Urszula Klisiewicz, Bartosz Kubista, Karina Kunc-Urbańczyk, Urszula Ludian-Torbus, Anastazja Miechur, Robert Netczuk, Małgorzata Pohl, Bartłomiej Przymusiński, Ewa Stępień, Anita Strzebińczyk, Anna Szymkowiak, Dobrosława Tomzik. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Katowice : Dom Wydawniczy PWN, 2015. 2015

 • Termin do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownika z uwagi na niepłacenie wynagrodzenia przez pracodawcę : glosa do wyroku SN z dnia 24 października 2013 r. II PK 25/13 / Urszula Torbus. // Gdań. Stud. Praw., Prz. Orzecz. - 2014, nr 3, s. 67-76 2014

 • Ochrona pracowników w elastycznych formach zatrudnienia jako warunek stabilizacji w stosunkach pracy / Urszula Torbus. // W: Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 55-70 2014

 • Lex bez łez : apteczka prawna / red. Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak ; aut.: Malwina Bartela, Kinga Czyżycka, Grzegorz Frączek, Katarzyna Grotkowska, Patryk Kępa, Urszula Klisiewicz, Bartosz Kubista, Karina Kunc-Urbańczyk, Urszula Ludian-Torbus, Anastazja Miechur, Robert Netczuk, Małgorzata Pohl, Bartłomiej Przymusiński,Ewa Stępień, Anita Strzebińczyk, Anna Szymkowiak, Dobrosława Tomzik. - Katowice : Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", 2014. 2014

 • Kontrola w prawie pracy / Urszula Torbus. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 249-290 2013

 • The impact of European Community Social Law on Polish Labour Law / Urszula Torbus. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 102-112 2012

 • Podporządkowanie pracownika pracodawcy jako cecha stosunku pracy / Urszula Torbus. // W: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; Warszawa , 26-28 maja 2011 r. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - S. 138-149 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Prawo do ponownego zatrudnienia w ustawie o zwolnieniach grupowych / Urszula Torbus. // Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc. - T. 17 (2008), s. 45-62 2008

 • Konstrukcja prawna zwolnień z przyczyn ekonomicznych w francuskim prawie pracy / Urszula Ludian-Torbus. // Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc. - T. 16 (2005), s. 93-115 2005

 • Wyłączenie odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się / Urszula Ludian. // Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc. - T. 15 (2002), s. 45-69 2002

 • Glosa do wyroku SN z dnia 16 czerwca 1999 r. : I PKN 114/99 / Urszula Ludian. // Orzecz. Sądów Pol. - 2001, z. 6, s. 331-332 2001 32 lp