Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Postępowanie Cywilne

Kierownik zespołu badawczego

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 31
Telefon 32 3591249
Wewnętrzny 1249
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek, 13.00 - 13.45

 

Bibliografia

 • Zakończenie postępowania upadłościowego / Andrzej Torbus. // W: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2020. - S. 1233-1292 2020

 • Sprzedaż przez syndyka udziału w nieruchomości : kilka uwag o zasadności nowelizacji art. 313 ust. 6 prawa upadłościowego / Andrzej Torbus. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 802-814 2020

 • Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Komentarz do art. 1096-1217 / redakcja: Andrzej Marciniak ; aut: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Arkadiusz Cudak, Joanna Derlatka, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Anna Kościółek, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Marciniak, Joanna Misztal-Konecka, Monika Rejdak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Marcin Uliasz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. 2020

 • Kodeks postępowania cywilnego : koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe : komentarz do zmian / T. 2 redakcja naukowa Tadeusz Zembrzuski ; autorzy: Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Marcin Białecki, Łukasz Błaszczak, Joanna Bodio, Marcin Borek, Aleksandra Budniak- Rogala, Monika Cichorska, Sławomir Cieślak, Joanna Derlatka, Marcin Dziurda, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Włodzimierz Głodowski, Jacek Gudowski, Sylwia Hajnrych, Józef Jagieła, Andrzej Jarocha, Aleksandra Klich, Marcin Kostwiński, Anna Kościółek, Robert Kulski, Anna Machnikowska, Małgorzata Malczyk, Olimpia Marcewicz, Joanna May, Monika Michalska- Marciniak, Joanna Mucha, Maciej Muliński, Marta Nowocień, Andrzej Olaś, Marcin Orecki, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Małgorzata Sieńko, Magdalena Skibińska, Stanisław Sołtysik, Jarosław Stasiak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Bartosz Wołodkiewicz, Tadeusz Zembrzuski, Karolina Ziemianin. - Stan prawny na 7 listopada 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 2020

 • Kodeks postępowania cywilnego : koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe : komentarz do zmian / T. 1 redakcja naukowa Tadeusz Zembrzuski ; autorzy: Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Marcin Białecki, Łukasz Błaszczak, Joanna Bodio, Marcin Borek, Aleksandra Budniak- Rogala, Monika Cichorska, Sławomir Cieślak, Joanna Derlatka, Marcin Dziurda, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Włodzimierz Głodowski, Jacek Gudowski, Sylwia Hajnrych, Józef Jagieła, Andrzej Jarocha, Aleksandra Klich, Marcin Kostwiński, Anna Kościółek, Robert Kulski, Anna Machnikowska, Małgorzata Malczyk, Olimpia Marcewicz, Joanna May, Monika Michalska- Marciniak, Joanna Mucha, Maciej Muliński, Marta Nowocień, Andrzej Olaś, Marcin Orecki, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Małgorzata Sieńko, Magdalena Skibińska, Stanisław Sołtysik, Jarosław Stasiak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Bartosz Wołodkiewicz, Tadeusz Zembrzuski, Karolina Ziemianin. - Stan prawny na 7 listopada 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 2020

 • Wykładnia umowy jurysdykcyjnej zawartej na podstawie art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2018 r., I CSK 611/17 / Andrzej Torbus. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 25 (2019), s. 123-137 2019

 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe / redakcja: Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Antoni Witosz ; autorzy: Rafał Adamus, Sławomir Cieślak, Szymon Cyfert, Przemysław Feliga, Patryk Filipiak, Maciej Geromin, Izabella Gil, Bartosz Groele, Joanna Kruczalak-Jankowska, Zbigniew Miczek, Adam Piasecki, Ewa Skibińska, Andrzej Torbus, Piotr M. Wiórek, Aleksander Witosz, Piotr Zimmerman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. 2019

 • Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do art. 1-205 / redakcja: Andrzej Marciniak ; aut: Helena Ciepła, Bronisław Czech, Joanna Derlatka, Jan Górowski, Józef Jagieła, Michał Kłos, Robert Kulski, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Monika Michalska-Marciniak, Agnieszka Piotrowska, Monika Rejdak, Józef Rodziewicz, Andrzej Stempniak, Joanna Studzińska, Marek Sychowicz, Andrzej Torbus. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. 2019

 • Zarządca ustanowiony w restrukturyzacyjnym postępowaniu układowym jako strona postępowania procesowego : wybrane zagadnienia / Andrzej Torbus. // W: Podmioty w postępowaniu cywilnym. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 211-225 2018

 • Skutki przywrócenia terminu do zaskarżenia wyroku rozwodowego dla mocy dowodowej aktu stanu cywilnego / Andrzej Torbus. // W: Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 493-502 2018

 • Prorogacja jurysdykcji krajowej w sprawach o alimenty według przepisów KPC oraz rozporządzenia Rady (WE) 4/2009 / Andrzej Torbus. // W: Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 209-236 2018

 • Podmioty w postępowaniu cywilnym / pod red. Krystiana Markiewicza, Andrzeja Torbusa. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Mediation in civil matters and the access to justice / Andrzej Torbus. // W: Judicial management versus independence of judiciary. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - S. 136-148 2018

 • Zarzut przedawnienia / Andrzej Torbus. // W: Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 507-521 2017

 • Wpływ skutków ogłoszenia upadłości wynajmującego na umowę najmu nieruchomości / Andrzej Torbus. // Doradca Restrukt. - 2017, nr 4, s. 37-44 2017

 • Skuteczność oświadczenia dłużnika zaspokojenia długu głównego zamiast odsetek : art. 451 par. 1 KC / Andrzej Torbus. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 463-472 2017

 • Procesowy zarzut potrącenia / Andrzej Torbus. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1264-1276 2017

 • Prawo upadłościowe : komentarz / redakcja naukowa Aleksander J. Witosz ; Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Witold Gewald, Wojciech Klyta, Anetta Malmuk-Cieplak, Mirosław Mozdżeń, Andrzej Torbus, Aleksander J. Witosz. - Stan prawny na 1 czerwca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 2017

 • Egzekucja ma być przede wszystkim rzetelna i skuteczna : [zapis debaty] / Piotr Szymaniak [prowadzenie] ; Rafał Reiwer, Waldemar Buda, Rafał Fronczek, Jarosław Świeczkowski, Andrzej Torbus, Andrzej Harla. // Dz. Gaz. Prawna. - 2017, nr 196, s. 8-9 2017

 • Zasady postępowania cywilnego / Andrzej Torbus. // W: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy. - Sopot : Currenda, 2016. - S. 89-97 2016

 • Procesowe prawo pracy / Krzysztof W. Baran, Łukasz Błaszczak, Sławomir Cieślak, Andrzej Dziadzio, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Izabella Gil, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Tadeusz Kuczyński, Anna Machnikowska, Małgorzata Manowska, Łukasz Pisarczyk, Michał Skąpski, Andrzej M. Świątkowski, Andrzej Torbus, Marcin Wujczyk ; red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Prawo restrukturyzacyjne : komentarz / red. nauk. Andrzej Torbus, Antoni Witosz, Aleksander J. Witosz ; [aut.] : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Witold Gewald, Michał Karpiński, Wojciech Klyta, Anetta Malmuk-Cieplak, Mirosław Mozdżeń, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Torbus, Aleksander J. Witosz, Antoni Witosz. - Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe / pod red. Anny Hrycaj, Andrzeja Jakubeckiego, Antoniego Witosza ; aut.: Rafał Adamus, Sławomir Cieślak, Szymon Cyfert, Przemysław Feliga, Patryk Filipiak, Maciej Geromin, Izabella Gil, Bartosz Groele, Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Joanna Kruczalak Jankowska, Zbigniew Miczek, Adam Piasecki, Ewa Skibińska, Andrzej Torbus, Piotr M. Wiórek, Aleksander Witosz, Antoni Witosz, Piotr Zimmerman. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. 2016

 • Podstawa faktyczna postanowienia sądu upadłościowego w sprawie o ustalenie planu spłaty wierzycieli dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą / Andrzej Torbus. // W: Sine ira et studio : księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - S. 614-624 2016

 • Kodeks postępowania cywilnego : art. 1-366. T. 1, Komentarz / red. Kazimierz Piasecki, Andrzej Marciniak ; aut. Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Jan Górowski, Józef Jagieła, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Monika Michalska-Marciniak, Joanna Misztal-Konecka, Monika Rejdak, Józef Rodziewicz, Andzrzej Stempniak, Marek Sychowicz, Andrzej Torbus. - Wyd. 7. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. 2016

 • Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu postępowania zabezpieczającego oraz postępowania egzekucyjnego / Andrzej Torbus. // W: Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. - [Warszawa] : Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, 2016. - S. 67-90 2016

 • Wytoczenie powództwa przed sądem państwa obcego jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia : art. 123 par. 1 pkt 1 k.c. / Andrzej Torbus. // Pol. Proces Cyw. - 2015, nr 3, s. 321-336 2015

 • Wspomnienie o profesorze Kazimierzu Korzanie / Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus. // Pol. Proces Cyw. - 2015, nr 4, s. 692-694 2015

 • Mediacja w sprawach gospodarczych : praktyka - teoria - perspektywy / pod red. Andrzeja Torbusa. - [Warszawa] : Ministerstwo Gospodarki, 2015. 2015

 • Mediacja w sprawach gospodarczych - szansa na sukces? / Andrzej Torbus. // Radca.pl. - 2015, nr 4, s. 17-20 2015

 • Założenia doręczeń w postępowaniu cywilnym / Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus, Ireneusz Wolwiak. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 2, s. 301-313 2014

 • Relacja między uznaniem orzeczeń wydawanych w głównym postępowaniu upadłościowym a stosowaniem przepisów prawa właściwego na gruncie rozporządzenia WE nr 1346/2000 / Andrzej Torbus. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 3, s. 325-344 2014

 • Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.) / red. nauk. Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Kodeks postępowania cywilnego : art. 1-366. T. 1, Komentarz / red. Kazimierz Piasecki, Andrzej Marciniak ; aut. Helena Ciepła, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Jan Górowski, Józef Jagieła, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Marciniak, Monika Michalska-Marciniak, Kazimierz Piasecki, Józef Rodziewicz, Andzrzej Stempniak, Marek Sychowicz, Andrzej Torbus. - Wyd. 6. - Warszawa : C.H. Beck, 2014. 2014

 • Kilka uwag dotyczących uregulowania czynności procesowych w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego czynności procesowych / Andrzej Torbus. // W: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 735-746 2014

 • Ankieta Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych i Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego / Andrzej Torbus, Feliks Zedler. // W: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 887-899 2014

 • O wykładni pisemnych oświadczeń stron w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym / Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus. // Pol. Proces Cyw. - 2013, nr 1, s. 20-40 2013

 • Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania cywilnego / Andrzej Torbus. - Toruń : "Dom Organizatora", 2012. 2012

 • Przypozwanie przed sądem polskim a problem stosowania przepisu art. 6 pkt 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 / Andrzej Torbus. // W: Proces cywilny : nauka - kodyfikacja - praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 981-998 2012

 • Regulacja jurysdykcji krajowej w stosunku do współuczestników w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 44/2001 / Andrzej Torbus. // W: Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 1. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - S. 1371-1390 2011

 • Problem nadużycia uprawnień procesowych przez strony w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego / Andrzej Torbus. // W: Reforma postępowania cywilnego : w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - S. 217-222 2011

 • Głos w dyskusji / Andrzej Torbus. // W: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy 24-26 września 2009 r. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - S. 300-301 2010

 • Zawezwanie do zawarcia ugody w postępowaniu pojednawczym a problem nadużycia prawa / Andrzej Torbus. // W: Jus et remedium : księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 594-608 2010

 • Ewolucja pojęcia jurysdykcji krajowej w austriackiej doktrynie i judykaturze w drugiej połowie XX wieku / Andrzej Torbus. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 711-722 2010

 • Ochrona konsumenta jako strony zapisu na zagraniczny sąd polubowny / Andrzej Torbus. // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2009, nr 2, s. 93-100 2009

 • Kilka uwag o przydatności teorii faktów o podwójnym znaczeniu w postępowaniu przed sądem powszechnym oraz sądem polubownym / Andrzej Torbus. // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2009, nr 3, s. 79-94 2009

 • Wybrane zagadnienia stosowania Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych / Andrzej Torbus. // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2008, nr 4, s. 197-214 2008

 • Wpływ umowy jurysdykcyjnej na dopuszczalność zarzutu potrącenia / Andrzej Torbus. // Eur. Prz. Sądowy. - 2008, nr 4, s. 14-20 2008

 • Ustanowienie jurysdykcji sądów państwa członkowskiego przez wdanie się w spór według rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 / Andrzej Torbus. // Eur. Prz. Sądowy. - 2008, nr 6, s. 11-18 2008

 • Sądownictwo polubowne w systemie postępowania cywilnego : wybrane zagadnienia / Andrzej Torbus. // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2008, nr 2, s. 37-52 2008

 • Prawo do sądu jako przesłanka przerwy biegu przedawnienia w razie wytoczenia powództwa przed sądem państwa obcego / Andrzej Torbus. // W: Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. - S. 299-309 2008

 • Jurysdykcyjny łącznik forum executionis contractus w rozporządzeniu nr 44/2001 / Andrzej Torbus. // Eur. Prz. Sądowy. - 2008, nr 7, s. 14-21 2008

 • W sprawie braku obowiązku uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej w kontekście prawa do sądu / Andrzej Torbus. // Prz. Sąd. - 2007, nr 1, s. 46-57 2007

 • "Element wspólnotowy" jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001 / Andrzej Torbus. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 2 (2007), s. 55-81 2007

 • Europejski system jurysdykcyjny w sprawach cywilnych i handlowych / Andrzej Torbus. // W: Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego : Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005 r.). - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. - S. 295-308 2006

 • Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomej / Andrzej Torbus. // W: Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - S. 106-123 2006

 • Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych : glosa do postanowienia SN z 19.12.2003 r. / Andrzej Torbus. // Eur. Prz. Sądowy. - 2005, nr 3, s. 44-48 2005

 • Postępowanie przed sądem rejestrowym a obowiązek podwyższenia kapitału spółki / Andrzej Torbus. // Prawo Spółek. - 2005, nr 10, s. 2-10 2005

 • Status prawny spółki cywilnej / Andrzej Torbus. // Prz. Prawa Handl. - 2003, nr 1, s. 20-26 2003

 • Obowiązek zapewnienia finansowania budowy przyłączy energetycznych przez przedsiębiorstwa energetyczne / Andrzej Torbus. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2002, nr 5, s. 2-9 2002

 • [Dochodzenie roszczeń zabezpieczonych zastawem lub hipoteką - recenzja] / Andrzej Torbus. // Stud. Praw.-Ekon. - 2002, t. 65, s. 97-100 2002

 • Stanowisko procesowe zakładu ubezpieczeń w wypadku wytoczenia powództwa przeciwko kierowcy (posiadaczowi) pojadzu / Andrzej Torbus. // Prz. Sąd. - 2001, nr 11/12, s. 143-153 2001

 • Roszczenie nadające się do potrącenia jako warunek dopuszczalności przywództwa wzajemnego / Andrzej Torbus. // W: Wokół problematyki cywilnoprocesowej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. - S. 266-275 2001

 • Glosa do wyroku z 20 II 1997 r. : I CKN 3/97 / Andrzej Torbus. // Prz. Sąd. - 1998, nr 3, s. 90-97 1998

 • Tymczasowy syndyk : (kilka uwag odnośnie zmian w nowym prawie upadłościowym Niemiec) / Andrzej Torbus. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1997, nr 3, s. 23-26 1997

 • Rozwiązanie umów wzajemnych przez syndyka masy upadłościowej w trybie art. 39 pr. upadł. / Andrzej Torbus. // Rejent. - 1997, nr 7/8, s. 160-182 1997

 • Ochrona praw wierzycieli upadłościowych a ograniczenie potrącenia przed ogłoszeniem upadłości / Andrzej Torbus. // Prz. Sąd. - 1997, [nr] 7/8, s. 87-100 1997

 • Ogłoszenie upadłości przy jednym wierzycielu / Andrzej Torbus. // Prz. Sąd. - 1995, nr 10, s. 30-42 1995

 • Komornicy jako organy egzekucyjne w nowych warunkach ustrojowych : (poszukiwanie optymalnych rozwiązań) : sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego w Zakopanem, 27-30 VI 1994 r. / Andrzej Torbus. // Rejent. - 1995, nr 3, s. 84-88 1995

 • Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Cywilnego Prawa Sądowego : Lublin, 22-25 sierpnia 1993 / Andrzej Torbus. // Radca Prawny. - 1994, nr 2, s. 35-37 1994 70 lp