Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Ilona Topa

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Międzynarodowe Publiczne i Prawo Europejskie

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 1.11
Telefon 32 3592012
Wewnętrzny 2012
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: poniedziałek, 13.00-13.4518.45-19.30 oraz w dniach:

07.03.2020 (sb) – godz. 13.45-14.45

21.03.2020 (sb) – godz. 13.45-14.45

26.04.2020 (nd) – godz. 11.30.-12.30

31.05.2020 (nd) – godz. 11.30-12.30.

 

 

Bibliografia

 • Decentralisation and the gender pay gap in the Polish context : case studies / Mirosław Czerwiński, Ilona Topa. // W: The gender pay gap and social partnership in Europe : findings from "close the deal, fill the gap". - London : Routledge, 2019. - S. 70-90 2019

 • Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women (Istanbul Convention) (2014) / Magdalena Półtorak, Ilona Topa. // W: Gender Equality. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. - Cham : Springer, 2019. - S. 1-11 2019

 • Participation in Sustainable Development Decision-Making: Gender Perspective / Magdalena Półtorak, Ilona Topa. // W: Gender Equality. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. - Cham : Springer, 2019. - S. 1-12 2019

 • Prawo do reparacji w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym / Ilona Topa. // W: Prawo międzynarodowe : idee a rzeczywistość. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 421-431 2018

 • Powszechny system ochrony praw człowieka : zarys problematyki / Magdalena Półtorak, Ilona Topa. // W: Powszechny system ochrony praw człowieka : podsumowanie dekad. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. - S. 7-19 2018

 • Powszechny system ochrony praw człowieka : podsumowanie dekad / red. Magdalena Półtorak, Ilona Topa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 2018

 • Ofiara przemocy seksualnej i jej prawa w prawie międzynarodowym i islamie : casus zgwałcenia / Ilona Topa. // W: Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej. - Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 2017. - S. 128-139 2017

 • Ochrona dziedzictwa kulturalnego ludzkości : społeczność międzynarodowa wobec umyślnego niszczenia dóbr kultury / Ilona Topa. // W: System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 327-338 2017

 • Nieletni przestępcy i międzynarodowe standardy ochrony ich praw w systemach ochrony praw człowieka / Ilona Topa. // W: Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 1. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 199-209 2017

 • 2016 Philip C. Jessup International Moot Court Competition : [the competition report, Warsaw, Poland] / Ilona Topa, Dominika Iwan, Aneta Chorągwicka, Anna Muś, Kamil Plewnia, Magdalena Serocka. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 8 (2016), s. 166-168 2016

 • Law of International Organisations and the Challenges of the Contenporary World : the conference report, Kroczyce, Poland / Ilona Topa. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 7 (2015), s. 84-85 2015

 • Przedmowa / Joanna Nowakowska-Małusecka, Ilona Topa. // W: Międzynarodowe i europejskie prawo karne : osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 7-9 2015

 • Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w postępowaniu przygotowawczym : między niezależnością a kontrolą / Ilona Topa. // W: Międzynarodowe i europejskie prawo karne : osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 116-127 2015

 • Międzynarodowe i europejskie prawo karne : osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania / red. Joanna Nowakowska-Małusecka, Ilona Topa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. 2015

 • Komisja Budowania Pokoju ONZ wobec "rozliczania przeszłości" / Ilona Topa. // W: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. - S. 300-310 2014

 • [Sytuacja dziecka w konflikcie zbrojnym - recenzja] / Ilona Topa. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 5 (2013), s. 93-95 2013

 • Prawa ofiar poważnych naruszeń praw człowieka w świetle orzecznictwa regionalnych organów praw człowieka / Ilona Topa. // W: Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka oraz międzynarodowe prawo karne i humanitarne. - Warszawa : Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013. - S. 144-165 2013

 • Międzynarodowa administracja terytorialna : prawo - praktyka - dylematy / Ilona Topa. - Poznań : IURIS, 2012. 2012

 • Where do we stand with harmonization of substantive criminal law in EU? : remarks on the changes introduced by the Lisbon Treaty / Ilona Topa. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 4 (2012), s. 89-99 2012

 • Ewolucja podejścia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do eksterytorialnego stosowania Konwencji / Ilona Topa. // W: Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny : perspektywa systemowa i orzecznicza. - Toruń : Katedra Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 373-395 2011

 • Międzynarodowe mechanizmy sprawiedliwości tranzytywnej / Ilona Topa, Katarzyna Holy. // Stud. Praw. KUL. - 2011, [nr] 3/4, s. 25-48 2011

 • Międzynarodowa administracja terytorialna : ius in bello czy ius post bellum? / Ilona Topa. // W: Międzynarodowe prawo humanitarne : antecedencje i wyzwania współczesności. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2010. - S. 195-209 2010

 • Odpowiedzialność karna jednostki za zbrodnie wojenne : antecedencje / Ilona Topa. // W: Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego : materiały I Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Toruń, 10-11 grudnia 2008 r. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009. - S. 457-478 2009

 • Ludobójstwo : dlaczego dopiero w XX wieku? / Ilona Topa. // Scena Myśli (Online). - Nr 6 (2008) 2008

 • Międzynarodowa współpraca w wydawaniu przestępców : zagadnienia materialnoprawne / Ilona Topa. // Prokur. Prawo. - 2008, nr 4, s. 119-144 2008

 • Prohibition of child soldiering : international legislation and prosecution of perpetrators / Ilona Topa. // Hanse Law Rev. - Vol. 3, no. 1 (2007), s. 105-117 2007 26 lp