Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Instytut Nauk Prawnych, Teoria i Filozofia Prawa

Kierownik zespołu badawczego

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 3.06
Telefon 32 3591809
Wewnętrzny 1809
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury  w semestrze letnim: środy, godz.15.00 -16.30.

 

Bibliografia

 • Strategia interpretacyjna jako środek komunikacji prawodawcy i sądów / Zygmunt Tobor. // Państ. Prawo. - 2019, z. 11, s. 48-64 2019

 • Prawo a nowe technologie / pod redakcją Sławomira Tkacza i Zygmunta Tobora. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 2019

 • O sposobach używania słowników / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // W: Lingwistyka kryminalistyczna : teoria i praktyka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2019. - S. 255-264 2019

 • Intencjonalizm w orzecznictwie podatkowym / Zygmunt Tobor. // W: Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. T. 1. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 516-525 2019

 • How Polish Courts Use Previous Judicial Decisions? / Zygmunt Tobor, Mateusz Zeifert. // Stud. Iurid. Lub. - 2018, nr 1, s. 191-203 2018

 • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r., P63/14 / Zygmunt Tobor, Sławomir Tkacz. // Prz. Prawa Egzekucyjnego. - 2017, nr 9, s. 59-74 2017

 • Wykładnia potwierdzająca / Zygmunt Tobor. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1256-1263 2017

 • Wisdom of crowds : po co prawnikom Wikipedia? / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Radca.pl. - 2017, nr 4, s. 19-32 2017

 • Po co prawnikom wiedza o implikaturach? / Zygmunt Tobor, Konrad Kobyliński. // Radca.pl. - 2017, nr 1, s. 16-25 2017

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor ; [Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska, Agnieszka Bielska-Brodziak, Lidia Rodak, Iwona Bogucka]. - 5. wyd. [popr. i uzup.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Dysonans interpretacyjny podatnika / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Prz. Podat. - 2016, nr 6, s. 9-14 2016

 • Rola materiałów legislacyjnych w porządku prawnym / Zygmunt Tobor. // W: Systemowość prawa. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - S. 171-181 2016

 • To do a great right, do a little wrong : rzecz o sędziowskich kłamstewkach / Zygmunt Tobor. // Prz. Podat. - 2015, nr 6, s. 15-22 2015

 • Solidaryzm jako zasada prawa / Zygmunt Tobor, Sławomir Tkacz. // W: Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym : doświadczenia polskie i międzynarodowe. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - S. 43-66 2015

 • Spór o zdania odrębne / Zygmunt Tobor. // W: Wielowymiarowość prawa. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - S. 215-229 2014

 • Zdania odrębne w orzecznictwie podatkowym / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Prz. Podat. - 2013, nr 9, s. 9-14 2013

 • Wykładnia "ścisła", czyli jaka? / Zygmunt Tobor. // W: Abiit, non obiit : księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. - S. 387-398 2013

 • W poszukiwaniu intencji prawodawcy / Zygmunt Tobor. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. 2013

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 4. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 2012

 • Prawo podatkowe / pod red. Henryka Dzwonkowskiego ; [aut.] : Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. 2012

 • Does theory of Contractual Interpretation rest on a mistake? / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // W: Interpretation in Polish, German and European Private Law. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2011. - S. 15-30 2011

 • Wprowadzenie / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Zygmunt Tobor. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 7-8 2011

 • Prawnicze dylematy interpretacyjne / pod red. nauk. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic i Zygmunta Tobora. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. 2011

 • Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / red. Agnieszka Bielska-Brodziak ; [aut.] Agnieszka Bielska-Brodziak, Jacek Gęsiak, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Aleksandra Wentkowska, Andrzej Wołowiec. - Stan prawny na 1 listopada 2011 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Krótka opowieść o szczęśliwym, zakłopotanym i nieszczęśliwym interpretatorze / Zygmunt Tobor. // W: Prawo, język, media. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2011. - S. 105-116 2011

 • Zagadnienia intertemporalne po nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // Prz. Prawa Egzekucyjnego. - 2010, nr 2, s. 69-93 2010

 • Wykładnia historyczna / Zygmunt Tobor. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 1177-1186 2010

 • Prawo podatkowe / pod red. Henryka Dzwonkowskiego ; [aut.] : Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski. - Warszawa : C. H. Beck, 2010. 2010

 • Kłopoty z legalnością? / Zygmunt Tobor. // W: Dyskrecjonalność w prawie : materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Miedzeszyn k. Warszawy 22-24 września 2008 r. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - S. 162-171 2010

 • Iluzja wykładni językowej / Zygmunt Tobor. // W: Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego. - Białystok : Temida 2, 2010. - S. 194-201 2010

 • Zmiana w przepisach jako argument w dyskursie interpretacyjnym / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Państ. Prawo. - 2009, z. 9, s. 18-32 2009

 • Kilka uwag o wykładni prawa karnego / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor. // Stud. Praw. - 2009, z. 3, s. 109-144 2009

 • Autonomia prawa czy autonomia sędziego? / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. T. 3. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009. - S. 5-17 2009

 • Wprowadzenie : prawo a intepretacja / Tomasz Pietrzykowski, Zygmunt Tobor. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 7-10 2008

 • Co każdy prawnik o słownikach wiedzieć powinien / Zygmunt Tobor, Piotr Żmigrodzki, Agnieszka Bielska-Brodziak. // Prz. Sąd. - 2008, z. 7/8, s. 79-95 2008

 • Studia z wykładni prawa / pod red. Czesława Martysza i Zygmunta Tobora. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. 2008

 • Postulat neutralności w porządku prawnym / Tomasz Pietrzykowski, Zygmunt Tobor. // W: System prawny a porządek prawny. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. - S. 175-186 2008

 • Opis semantyczny leksemów w słowniku ogólnym i jego doniosłość prawna / Zygmunt Tobor, Piotr Żmigrodzki, Agnieszka Bielska-Brodziak. // Jęz. Pol. (1919). - 2008, z. 1/2, s. 3-13 2008

 • Interpretacja "na korzyść oskarżonego" / Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 123-139 2008

 • Zasady prawa : materiały konferencyjne / pod red. Czesława Martysza, Andrzeja Matana, Zygmunta Tobora. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. 2007

 • Wstęp do prawoznawstwa / Zygmunt Tobor, Józef Nowacki. - Wyd. 3. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Strategie orzekania sądowego / Zygmunt Tobor. // Prawo Podat. - 2007, nr 11, s. 30-31 2007

 • Słowniki a interpretacja tekstów prawnych / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Państ. Prawo. - 2007, z. 5, s. 20-33 2007

 • Interpretacja "na korzyść podatnika" / Zygmunt Tobor. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych : Katowice, 2007. - S. 126-137 2007

 • Bezstronność sędziego / Zygmunt Tobor. // Prz. Sąd. - 2005, nr 6, s. 3-15 2005

 • Gwałtowna zmiana reguł gry : Trybunał Konstytucyjny : po wyroku dotyczącym naboru na aplikację radcowską i adwokacką / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // Rzeczpospolita. - 2004, nr 49, s. C3 2004

 • Wnioski wynikające z analizy projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo o adwokaturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1694) / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // Radca Prawny. - 2004, nr 1, s. 161-164 2004

 • [Sprawiedliwy podział - recenzja] / Zygmunt Tobor. // Państ. Prawo. - 2004, z. 7, s. 119-120 2004

 • Roszczenie do bezstronności / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // W: Filozofia prawa wobec globalizmu : materiały z XV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa. - Tomaszowice 2-21 wrzesnia 2002 r.. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - S. 57-73 2003

 • Prawo a wartości : ksiega jublileuszowa Profesora Józefa Nowackiego / red. Iwona Bogucka, Zygmunt Tobor. - Kraków : Zakamycze, 2003. 2003

 • [Living lawfully - recenzja] / Tomasz Pietrzykowski, Zygmunt Tobor. // Państ. Prawo. - 2003, z. 1, s. 110-113 2003

 • Bezstronność jako pojęcie prawne / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // W: Prawo a wartości : księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - S. 272-291 2003

 • Wstęp do prawoznawstwa : [podręcznik] / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 2. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. 2002

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 2. - Kraków : "Zakamycze", 2002. 2002

 • Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa : wprowadzenie / Iwona Bogucka, Zygmunt Tobor. // W: Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - S. 7-10 2002

 • Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa / red. nauk. Zygmunt Tobor, współred. Iwona Bogucka. - Katowice : Wydawnictwo.Uniwersytetu Śląskiego, 2002. 2002

 • Wstęp do prawoznawstwa : [podręcznik] / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. 2000

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 4. - Katowice : Naukowa Oficyna Wydawnicza, 1999. 1999

 • Pojęcie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej / Tomasz Pietrzykowski, Zygmunt Tobor. // W: Zmiany społeczne a zmiany w prawie : aksjologia, konstytucja, integracja europejska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. - S. 161-174 1999

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 3. - Katowice : Naukowa Oficyna Wydawnicza, 1998. 1998

 • Teoretyczne problemy legalności / Zygmunt Tobor. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1998. 1998

 • Ideologia legalności / Zygmunt Tobor. // W: Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo. - Toruń : Wydaw. UMK, 1998. - S. 329-345 1998

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 2 zaktualizowane. - Katowice : Naukowa Oficyna Wydawnicza, 1997. 1997

 • Pojęcie legalności w filozofii Immanuela Kanta / Zygmunt Tobor. // Folia Philos. - T. 15 (1997), s. 121-134 1997

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Katowice : Naukowa Oficyna Wydawnicza, 1996. 1996

 • Pojęcia : "państwo prawne" i "praworządność" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Zygmunt Tobor. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 10 (1995), s. 21-30 1995

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. 1994

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. 1994

 • Wolność jako wartość państwa prawnego / Zygmunt Tobor. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 17 (1994), s. 42-50 1994

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. 1993

 • Rozważania o państwie i prawie : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Nowackiemu / red. Adam Lityński, Zygmunt Tobor, Leon Tyszkiewicz. - Katowice : UŚl., 1993. 1993

 • Legalność a praworządność / Zygmunt Tobor. // W: Rozważania o państwie i prawie. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - S. 193--200 1993

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 3, dodr. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. 1992

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 3. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991. 1991

 • Wypowiedzi o zgodności zachowania z normą / Zygmunt Tobor. // W: Prawo i polityka. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1988. - S. 118-131 1988

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1988. 1988

 • Wstęp do prawoznawstwa. Cz. 2 / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1987. 1987

 • Wstęp do prawoznawstwa. Cz. 1 / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Katowice : Unwiersytet Śląski, 1986. 1986

 • Charakterystyka ocen instrumentalnych i instrumentalne oceny przepisów prawnych / Zygmunt Tobor. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. 1986

 • O pewnych rozumieniach "ocen" utylitarnych / Zygmunt Tobor. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 9 (1984), s. 119-132 1984

 • [The rise of systems theory - recenzja] / Zygmunt Tobor. // Stud. Filoz. - 1981, nr 1, s. 180-185 1981

 • Teleologiczna "jedność"systemu prawa / Zygmunt Tobor. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 1980, z. 1, s. 167-184 1980 83 lp