• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ

Dyrektor Kierunku Przedsiębiorczość,

Zastępca Dyrektora Kierunku Prawo

Instytut Nauk Prawnych, Teoria i Filozofia Prawa

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 3.08
Telefon 32 3591691
Wewnętrzny 1691
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

 w semestrze letnim: środa 13.00 -13.45

oraz w piątki zgodnie z informacją na stronie www.tif.us.edu.pl oraz www.wpia.us.edu.pl w zakładce "DYŻURY" (pok. 1.29)

 

Bibliografia

 • Zamiast zakończenia : o tym dlaczego prawnicy nie są „bogami”… / Sławomir Tkacz. // W: Prawo a nowe technologie. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. - S. 167-169 2019

 • Using legislative history in interpreting polish law: example of changes in understanding principles of law during the transition period / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz. // Acta Univ. Carol., Iur. - 2019, nr 2, s. 37-53 2019

 • Prawo a nowe technologie / pod redakcją Sławomira Tkacza i Zygmunta Tobora. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 2019

 • O prawie oficjalnym w teorii Leona Petrażyckiego / Sławomir Tkacz. // Zesz. Nauk. Katol. Uniw. Lub. - 2019, nr 2, s. 155-170 2019

 • Legislative materials as the legislator’s voice in the discourse on legal principles / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz. // Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. G, Ius. - Vol. 65, No 1 (2018), s. 155-181 2018

 • Znaczenie orzecznictwa sądów administracyjnych dla współczesnego kształtu oraz pojmowania zasad ogólnych postępowania administracyjnego / Sławomir Tkacz. // W: Zasady ogólne postępowania administracyjnego. T. 2, cz. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 71-95 2018

 • Zasady prawa w świetle materiałów legislacyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz. // Filoz. Publiczna Eduk. Demokr. - T. 7 (2018), Nr 1, s. 135-160 2018

 • What is Offered to the Modern Science by Leon Petrażycki? : (Following Three Descriptions of Legal Principles) / Sławomir Tkacz. // Stud. Hum. (Rzesz.). - Vol. 7, Issue 3 (2018), s. 5-10 2018

 • Trybunał Konstytucyjny jako organ stojący na straży konstytucyjności : uwagi na tle analizy orzecznictwa z 2017 r. / Sławomir Tkacz. // Filoz. Publiczna Eduk. Demokr. - 2018, nr 1, s. 302-327 2018

 • Teoria normy prawnej Szymona Rundsteina : założenia wyjściowe / Sławomir Tkacz. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 167-185 2018

 • Profesor Józef Nowacki jako pozytywista / Sławomir Tkacz. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 1 (2018), s. 123-133 2018

 • Podstawowe sposoby rozumienia zasad prawa / Sławomir Tkacz. // W: Zasady ogólne postępowania administracyjnego. T. 2, cz. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 21-39 2018

 • Po co prawnikom zasady prawa? / Sławomir Tkacz. // Radca.pl. - 2018, nr 1, s. 25-36 2018

 • O „systemowości” i „antysystemowości” zasad wiązanych z klauzulą „państwo prawne” w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Sławomir Tkacz. // W: Demokracja, teoria prawa, sądownictwo konstytucyjne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy zawodowej. - Białystok : Temida2, 2018. - S. 307-320 2018

 • O przesłuchaniu pokrzywdzonych przestępstwami z art. 197-199 k.k. : studium z zakresu stosowania prawa / Sławomir Tkacz. // Acta Univ. Lodz., Fol. Iurid. - T. 85 (2018), s. 91-100 2018

 • Zagadnienia ogólne / red. nauk. Grzegorz Łaszczyca ; [autorzy] Iwona Bogucka, Jacek Chlebny, Piotr Dobosz, Wojciech Jakimowicz, Marcin Kamiński, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Wojciech Organiściak, Sławomir Tkacz. - Stan prawny na 1 lipca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 2017

 • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r., P63/14 / Zygmunt Tobor, Sławomir Tkacz. // Prz. Prawa Egzekucyjnego. - 2017, nr 9, s. 59-74 2017

 • Sędzia jako osoba sprawująca "wymiar sprawiedliwości" / Sławomir Tkacz. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 110 (2017), s. 177-203 2017

 • Prawo a wartości w teorii prawa Józefa Nowackiego / Sławomir Tkacz. // Filoz. Publiczna Eduk. Demokr. - 2017, nr 2, s. 255-275 2017

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor ; [Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska, Agnieszka Bielska-Brodziak, Lidia Rodak, Iwona Bogucka]. - 5. wyd. [popr. i uzup.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • O zasadach prawa w teorii Leona Petrażyckiego / Sławomir Tkacz. // W: Mysl L. I. Petrazickovo i sovriemiennaja nauka prava. - Krasnodar : Ekoinvest, 2016. - S. 394-419 2016

 • Wolność wypowiedzi versus wolność religijna : studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego / red. nauk. Artur Biłgorajski ; autorzy: Artur Biłgorajski, Łukasz Chojniak, Anna Chorążewska, Jakub Dąbrowski, Anna Demenko, Monika Florczak-Wątor, Wiesław Greń, Anna Kalisz, Damian Malinowski, Jan Podkowik, Jacek Potulski, Jacek Sadomski, Olga Sitarz, Mariusz Śladkowski, Sławomir Tkacz, Piotr Wasilewski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Solidaryzm jako zasada prawa / Zygmunt Tobor, Sławomir Tkacz. // W: Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym : doświadczenia polskie i międzynarodowe. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - S. 43-66 2015

 • O zasadach prawa, praworządności oraz państwie prawnym w dogmatyce administracyjnoprawnej / Daria Danecka, Sławomir Tkacz. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 55-78 2015

 • O tym czy nauka jest podmiotem tworzącym prawa / Sławomir Tkacz. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 74-96 2015

 • O tym, czy istnieje potrzeba reinterpretacji terminu "stanowienie prawa" / Sławomir Tkacz. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 102 (2015), s. 239-256 2015

 • O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie : od dogmatyki do teorii / Sławomir Tkacz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. 2014

 • Granice władzy sędziego w świetle rozważań profesora Artura Kozaka o granicach prawniczej władzy dyskrecjonalnej : na przykładzie zagadnienia przyczynowości / Sławomir Tkacz. // W: Profesjonalna kultura prawnicza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. - S. 109-126 2012

 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : wykładnia przepisów nowelizujących w świetle regulacji europejskich / Grzegorz Krawiec, Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska. - Warszawa : Rzecznik Praw Obywatelskich, 2012. 2012

 • Dyskurs o przyczynowości - perspektywa krajowa, a inne systemy prawne - jedno studium / Sławomir Tkacz. // W: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. - S. 315-323 2012

 • O naturze teoretyczno-prawnej i uwikłaniach pojęcia "solidaryzm" / Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska. // W: Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - S. 105-144 2012

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Problematyka związku przyczynowego w świetle orzecznictwa sądów w sprawach o charakterze karnoprawnym / Sławomir Tkacz. // W: Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego : z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 229-252 2011

 • Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / red. Agnieszka Bielska-Brodziak ; [aut.] Agnieszka Bielska-Brodziak, Jacek Gęsiak, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Aleksandra Wentkowska, Andrzej Wołowiec. - Stan prawny na 1 listopada 2011 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. 2011

 • "O tym kto posiada środki odurzające..." : studium jednego przypadku / Sławomir Tkacz. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 187-214 2011

 • O przeciwdziałaniu narkomanii w świetle orzecznictwa sądowego : o wykładni art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. / Sławomir Tkacz. // Śl. Policja. - 2011, nr 1, s. 9-10 2011

 • Biuletyn informacji publicznej sądów i prokuratur w województwie śląskim / oprac. Sławomir Tkacz, Grzegorz Wójkowski. - Katowice : Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES, 2011. 2011

 • Zagadnienie przyczynowości a proces stosowania prawa / Sławomir Tkacz. // W: Filozofia prawa a praktyka prawnicza. - Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji UWM, 2010. - S. 37-52 2010

 • Dyskurs o przyczynowości w polskiej nauce prawa : od praktyki do filozofii / Sławomir Tkacz. // W: Dyskrecjonalność w prawie. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - S. 481-488 2010

 • O wykładni prawa w teorii Leona Petrażyckiego / Sławomir Tkacz. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 383-399 2010

 • O kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich w procesie karnym : problemy wykładni przepisów prawa / Sławomir Tkacz. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 13 (2010), s. 136-161 2010

 • Monografia Jarosława Wyrembaka "Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia" w perspektywie teoretycznoprawnej / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. - 2010, nr 1, s. 78-90 2010

 • Kilka uwag o wykładni prawa karnego / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor. // Stud. Praw. - 2009, z. 3, s. 109-144 2009

 • [O solidarności - recenzja] / Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 12 (2009), s. 221-224 2009

 • Interpretacja "na korzyść oskarżonego" / Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 123-139 2008

 • O "istocie" wolności w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Sławomir Tkacz. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 11 (2008), s. 50-65 2008

 • O czym myślimy, mówiąc o sprawiedliwości społecznej? / Sławomir Tkacz. // W: Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - S. 19-35 2008

 • "Powinien przypuszczać", czyli...? : uwagi dotyczące interpretacji art. 292 par. 1 kk / Sławomir Tkacz. // W: W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2007. - S. 101-118 2007

 • O czasowym obowiązywaniu aktów niezgodnych z konstytucją w świetle orzecznictwa trybunału Konstytucyjnego / Sławomir Tkacz. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 23 (2007), s. 80-101 2007

 • O pozytywności i oficjalności prawa w teorii Leona Petrażyckiego / Sławomir Tkacz. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2005, nr 1, s. 75-92 2005

 • O etyce prokuratora / Sławomir Tkacz. // Annales. - T. 7, nr 1 (2005), s. 399-408 2005

 • Sprawiedliwość a proporcjonalność w świetle projektu Konstytucji Europejskiej / Sławomir Tkacz, Piotr Żak. // W: Teoretyczne problemy integracji europejskiej. - Lublin : Wydawnictwo UMSC, 2004. - S. 123-137 2004

 • Rozumienie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Sławomir Tkacz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. 2003

 • Teoria prawa, dogmatyka, praktyka stosowania prawa / Sławomir Tkacz. // W: Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - S. 284-291 2002

 • Sprawiedliwość a państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Sławomir Tkacz. // W: Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - S. 118-142 2002

 • Sprawiedliwość rozdzielcza (iustita distributiva) w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Sławomir Tkacz. // Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc. - T. 14 (2001), s. 7-42 2001

 • Zmiany rozumienia zasad sprawiedliwości społecznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Sławomir Tkacz. // W: Zmiany społeczne a zmiany w prawie : aksjologia, konstytucja, integracja europejska. - XIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Kazimierz Dolny, 21-23 września 1999. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1999. - S. 181-190 1999 57 lp