• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Mariusz Śladkowski

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Konstytucyjne

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 1.48
Telefon 32 359 2018
Wewnętrzny 2018
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek,

studenci stacjonarni

13.00 - 13.45

studenci niestacjonarni

18.45 - 19.30

 

Bibliografia

 • Skarga na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego jako gwarancja prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki / Mariusz Śladkowski. // W: Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. - Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, 2020. - S. 295-312 2020

 • Powództwa przeciwegzekucyjne (opozycyjne i interwencyjne) jako środek ochrony w toku egzekucji / Mariusz Śladkowski. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 769-785 2020

 • Obowiązki zawodowego pełnomocnika w cywilnym postępowaniu dowodowym w systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego / Mariusz Śladkowski. // W: Prawo i czas : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2020. - S. 604-618 2020

 • Związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym (prejudycjalność) w praktyce sądowej / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2019, [nr] 8, s. 434-442 2019

 • Dziedziczenie ustawowe gminy w świetle konstytucyjnej zasady ochrony dziedziczenia / Mariusz Śladkowski. // W: Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego : stan prawny na 10 sierpnia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 556-573 2019

 • Podstawy prawne sądowego dochodzenia przez gminę roszczeń z tytułu kosztów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Mariusz Śladkowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2019, nr 5, s. 47-57 2019

 • Nadzór nad egzekucją z nieruchomości w praktyce sądowej / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2019, [nr] 24, s. 1326-1337 2019

 • Ważność wyborów samorządowych w świetle Konstytucji RP / Mariusz Śladkowski. // W: Aktualne problemy prawa wyborczego. T. 2. - Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, 2018. - S. 243-253 2018

 • Status prawny komisarza wyborczego / Mariusz Śladkowski. // W: Geografia wyborcza Polski : interpretacje postaw i zachowań obywateli. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - S. 15-26 2018

 • Rzecz ugodzona (res transacta) w kontekście konstytucyjnych zasad prawa do sądu oraz dwuinstancyjności postępowania sądowego / Mariusz Śladkowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2018, nr 7/8, s. 172-186 2018

 • Realizacja zasady opieki państwa nad rodziną w ramach sądowego nadzoru nad egzekucją z nieruchomości / Mariusz Śladkowski. // W: Efektywna ochrona prawna jednostek : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2018. - S. 303-328 2018

 • Przymusowe doprowadzenie dłużnika w postępowaniu o wyjawienie majątku w świetle konstytucyjnej zasady wolności / Mariusz Śladkowski. // W: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - S. 487-497 2017

 • Gwarancje niezawisłości sędziowskiej w Polsce i w Kazachstanie : analiza prawnoporównawcza / Mariusz Śladkowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2016, nr 6, s. 9-19 2016

 • Skarga na przewlekłość postępowania sądowego w świetle orzecznictwa sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2016, [nr] 2, s. 79-90 2016

 • Powództwo o pozbawienie (ograniczenie) wykonalności tytułu wykonawczego a powództwo o obniżenie (ustalenie nieistnienia) obowiązku alimentacyjnego / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2016, [nr] 9, s. 500-504 2016

 • Dwuinstancyjność postępowania cywilnego jako gwarancja ochrony praw i wolności obywatelskich / Mariusz Śladkowski. // W: Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe : model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2016. - s. 399-408 2016

 • Wolność wypowiedzi versus wolność religijna : studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego / red. nauk. Artur Biłgorajski ; autorzy: Artur Biłgorajski, Łukasz Chojniak, Anna Chorążewska, Jakub Dąbrowski, Anna Demenko, Monika Florczak-Wątor, Wiesław Greń, Anna Kalisz, Damian Malinowski, Jan Podkowik, Jacek Potulski, Jacek Sadomski, Olga Sitarz, Mariusz Śladkowski, Sławomir Tkacz, Piotr Wasilewski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Wewnętrzny nadzór administracyjny prezesa sądu powszechnego jako narzędzie służące do realizacji konstytucyjnej zasady prawa do sądu / Mariusz Śladkowski. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 449-460 2015

 • Udział gminy w sądowym postępowaniu o eksmisję z lokalu mieszkalnego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej / Mariusz Śladkowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2015, nr 9, s. 84-96 2015

 • Rozpoznanie skargi konstytucyjnej przez Trybunał Konstytucyjny / Artur Biłgorajski, Mariusz Śladkowski. // W: Skarga konstytucyjna : zagadnienia teorii i praktyki. - Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015. - S. 155-212 2015

 • Ogólne postępowanie zabezpieczające w praktyce sądowej / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2015, [nr] 11, s. 584-591 2015

 • Niezawisłość sędziego jako środek służący realizacji prawa do sądu w świetle Konstytucji RP / Mariusz Śladkowski. // W: Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych : zagadnienia wybrane. - Stan prawny: 1 czerwca 2015 r.. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2015. - S. 289-302 2015

 • Bezstronność sędziego w świetle Konstytucji RP / Mariusz Śladkowski. // W: Ustroje : tradycje i porównania : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - S. 833-842 2015

 • Granice wolności wypowiedzi sędziego w świetle Konstytucji RP / Mariusz Śladkowski. // W: Wolność wypowiedzi i jej granice : analiza wybranych zagadnień. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 211-224 2014

 • Granice swobody wypowiedzi sędziego w świetle Konstytucji RP / Mariusz Śladkowski. // W: Wolność wypowiedzi i jej granice : analiza wybranych zagadnień. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 209-222 2014

 • Egzekucja świadczeń niepieniężnych / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2014, nr 7/8, s. 27-36 2014

 • Skarga na czynności komornika w praktyce sądowej / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2014, [nr] 18, s. 984-988 2014

 • Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez sędziów w świetle Konstytucji RP / Mariusz Śladkowski. // Stud. Iurid. Lub. - 2014, t. 22, s. 361-370 2014

 • Wyjawienie majątku w praktyce sądowej / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2013, [nr] 11, s. 612-616 2013

 • Wyjawienie majątku dłużnika po zmianach wynikających z nowelizacji KPC z 16.09.2011 r. / Mariusz Śladkowski. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 1, s. 25-30 2013

 • Sądowe ogólne postępowanie egzekucyjne : zmiany wynikające z ustawy z 16 września 2011 r. / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2013, nr 7/8, s. 25-31 2013

 • Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii / red. nauk. Grzegorz Matusik, Mariusz Śladkowski ; aut.: Adam Bartoszek, Marzena Czarnecka, Joanna Krukowska-Korombel, Wojciech Lisiewicz, Grzegorz Matusik, Tomasz Ogłódek, Mirosław Pawełczyk, Mariusz Śladkowski, Aleksandra Wentkowska, Leszek Wilk. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Małżonkowie jako członkowie wspólnoty mieszkaniowej / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2013, nr 12, s. 3-11 2013

 • Nielegalny pobór energii : sądowe dochodzenie roszczeń (14 grudnia 2011 r.) / Stanisława Kalus, Mariusz Śladkowski. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2012, nr 1, s. 29-32 2012

 • Waloryzacja kaucji mieszkaniowych w praktyce sądowej / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2010, [nr] 1, s. 57-61 2010

 • Postępowanie pojednawcze w sprawach cywilnych / Mariusz Śladkowski. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 41 (2010), s. 157-168 2010

 • Zawieszenie postępowania cywilnego na zgodny wniosek stron / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2009, nr 3/4, s. 49-50 2009

 • Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2009, [nr] 5, s. 292-296 2009

 • Odrzucenie nienależycie opłaconego środka zaskarżenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika z uwzględnieniem postępowania nieprocesowego / Mariusz Śladkowski. // Palestra. - 2009, nr 7/8, s. 100-106 2009

 • Nienależyte opłacanie środka zaskarżenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2009, nr 3/4, s. 66-68 2009

 • Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w postępowaniu uproszczonym / Mariusz Śladkowski, Grzegorz Matusik. // Monit. Praw. - 2008, nr 22, s. 1228-1232 2008

 • Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami / Mariusz Śladkowski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. 2008

 • Pozycja prawna aplikanta radcowskiego w postępowaniu cywilnym / Mariusz Śladkowski, Grzegorz Matusik. // Prz. Sąd. - 2008, nr 11/12, s. 91-105 2008

 • Postępowanie uproszczone / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2008, nr 11/12, s. 3-7 2008

 • Budowa uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego w postępowaniu uproszczonym / Grzegorz Matusik, Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2008, [nr] 22, s. 1098-1102 2008

 • Odpowiedzialność za zawalenie się budowli / Mariusz Śladkowski. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 37 (2008), s. 162-167 2008

 • Małżeńska wspólność majątkowa po nowelizacji KRO / Mariusz Śladkowski. // Misc. Iur. - T. 9 (2007), s. 121-142 2007

 • Odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu / Mariusz Śladkowski. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 360-368 2007

 • Odrębna własność lokalu. Cz. 3 / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2006, nr 7, s. 25-30 2006

 • Odrębna własność lokalu. Cz. 2 / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2006, nr 6, s. 13-16 2006

 • Odrębna własność lokalu. Cz. 1 / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2006, nr 5, s. 26-29 2006

 • Najem lokalu mieszkalnego przez małżonków / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2006, nr 11, s. 18-22 2006

 • Najem lokalu mieszkalnego / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2006, nr 10, s. 16-20 2006

 • Propozycje zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2001, nr 7-8, s. 3-9 2001

 • Wysłuchajcie młodego człowieka / Mariusz Śladkowski. // Prawo Życie. - 2000, nr 8, s. 36-40 2000

 • Uwzględnianie woli dziecka przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2000, nr 6, s. 9-12 2000 56 lp