Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Ewa Śladkowska

Instytut Nauk Prawnych, Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 1.37
Telefon 32 3592024
Wewnętrzny 2024
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: środa, 18.45 - 19.30 oraz czwartek, 13.00 - 13.45

 

Bibliografia

 • Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.) / Ewa Śladkowska. // W: Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 127-144 2017

 • Kontrola przedsiębiorcy / Ewa Śladkowska. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 104-128 2016

 • Granice wolności wypowiedzi członka samorządowego kolegium odwoławczego / Ewa Śladkowska. // W: Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych. - Stan prawny na 2 marca 2015 r.. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 317-331 2015

 • Ciężar dowodu w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Ewa Śladkowska, Agnieszka Matysiakiewicz. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 431-448 2015

 • Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Ewa Śladkowska. - Stan prawny na 1 listopada 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. 2013

 • Skarga na bezczynność w przedmiocie dostępu do informacji publicznej / Ewa Śladkowska. // W: Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie : wybrane zagadnienia prawne. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. - S. 351-360 2010

 • Przesłanki przywrócenia terminu w ogólnym postępowaniu administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem warunku jednoczesności czynności / Ewa Śladkowska. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 41 (2010), s. 91-100 2010

 • Skutki stwierdzenia nieważności na przykładzie decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty z tytułu mienia pozostawionego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej / Ewa Śladkowska. // Monit. Praw. - 2009, nr 22, s. 1244-1248 2009

 • Postępowanie w sprawie patentu jako szczególne postepowanie administracyjne / Ewa Śladkowska. // Administracja (Przem.). - 2009, nr 2, s. 87-106 2009

 • Ograniczenie funkcji władczych organu administracji publicznej wobec przedsiębiorców w świetle art. 6 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej / Ewa Śladkowska. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2008), s. 136-147 2008

 • O nieodwracalności skutków prawnych w rozumieniu art. 156 par. 2 k.p.a. / Ewa Śladkowska. // Samorz. Teryt. - 2008, nr 1/2, s. 113-124 2008

 • Zakres zastosowania instytucji ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Ewa Śladkowska, Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 299-306 2008

 • [Administracja publiczna - recenzja] / Ewa Śladkowska. - Wyd. 4. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 385-387 2007

 • Wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Ewa Śladkowska. // Samorz. Teryt. - 2006, nr 11, s. 59-73 2006

 • Nieodwracalne skutki prawne uniemożliwiające stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej / Ewa Śladkowska. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 6 (2005), s. 113-142 2005

 • Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Ewa Śladkowska. // Samorz. Teryt. - 2005, nr 11, s. 42-56 2005

 • Podmioty postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności administracyjnej / Ewa Śladkowska. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 4 (2003), s. 87-94 2003

 • Ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej / Ewa Śladkowska. // Jurysta (Warsz.). - 2003, nr 9/10, s. 35-39 2003 18 lp