• Wirtualny dzień otwarty
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.15-rektor.jpg
 • Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy
 • spam
 • 06.05.20 Rekrutacja
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.31-oplaty
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

Kierownik Studiów Podyplomowych

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 1.40
Telefon
32 3591959
32 3591960
Wewnętrzny 1959
1960
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

W r.ak.2018/19 dr hab. prof UŚ Maciej Szpunar przebywa na urlopie.

 

Bibliografia

 • Zur Rolle des Generalanwalts in aktuellen System der EU-Gerichtsbarkeit / Maciej Szpunar. // W: Reformprozesse der Europäischen Gerichtsbarkeit. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2019. - S. 51-68 2019

 • The Court of Justice of the European Union and International Jurisdictions / Maciej Szpunar. // W: Meżdunarodnoe pravosudje i ukrelenje integracjonnyh procesov. - Minsk : Izdatelʹstvo "Četyre četverti", 2019. - S. 34-39 2019

 • Warto zadawać pytania TSUE : [wywiad] / Maciej Szpunar ; rozm. przepr. Mira Suchodolska. // Dz. Gaz. Prawna. - 2019, nr 2, s. 5 2019

 • Sprawiedliwość na szczeblu europejskim : rozmowa z dr. hab. prof. UŚ Maciejem Szpunarem z Wydziału Prawa i Administracji / Maciej Szpunar, rozm. przepr. Małgorzata Kłoskowicz. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2019, nr 9, s. 6-8 2019

 • Rola rzecznika generalnego w aktualnym systemie sądownictwa unijnego / Maciej Szpunar. // Eur. Prz. Sądowy. - 2019, nr 5, s. 4-11 2019

 • Right to a public hearing according to art 6 ECHR and art 47 of Charter of Fundamental Rights of the EU : constitutional perspectives / Maciej Szpunar. // W: Open Justice: The Role of Courts in a Democratic Society. - Baden-Baden : Zakład Wydawniczy Nomos, 2019. - S. 47-58 2019

 • Pojęcie "poszkodowanego" na tle norm rozporządzenia nr 1215/2012 (Bruksela I bis) określających jurysdykcję w sprawach dotyczących ubezpieczenia / Maciej Szpunar, Krzysztof Pacuła. // W: O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2019. - S. 601-618 2019

 • The authority of EU law : the case of horizontal application of fundamental rights / Maciej Szpunar. // W: The Authority of EU Law: Do We Still Believe in It?. - Berlin : Springer, 2019. - S. 123-134 2019

 • Procedural autonomy and private law / Maciej Szpunar. // Z. Eur. Priv.r. - 2018, nr 1, s. 1-9 2018

 • Private enforcement of competition law in the EU : Warsaw, 15 June 2017 / Maciej Szpunar. // Concurrences. - 2018, iss. 1, s. 1-7 2018

 • Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan; aut.: Edyta Figura-Góralczyk, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Anna Juryk, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Pacuła, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna De Abgaro Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Droit international privé de l’Union : cohérence des champs d’application et/ou des solutions? / Maciej Szpunar. // Rev. Critique Droit Int. - 2018, no. 3, s. 573-579 2018

 • Wykładnia autonomiczna europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego / Maciej Szpunar. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 186-195 2017

 • Wpływ dyrektywy Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w zakresie zamówień publicznych na działalność Krajowej Izby Odwoławczej / Maciej Szpunar. // W: X-lecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej : monografia. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2017. - S. 45-58 2017

 • Warunki w więzieniu a Europejski Nakaz Aresztowania : wyrok w sprawach połączonych C-404/15 i C-659/15 PPU, Aranyosi i Caldararu / Maciej Szpunar. // W: Pozytywne i negatywne obowiązki państwa wobec osób pozbawionych wolności : aktualne wyzwania polskiego systemu penitencjarnego : X Seminarium Warszawskie. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka, 2017. - S. 20-28 2017

 • W opinii można powiedzieć więcej niż w orzeczeniu / Maciej Szpunar ; rozm. przepr. Szymon Cydzik. // Rzeczpospolita. - 2017, nr 152, s. C 4 2017

 • Some reflections on member state nationality : a prerequisite of UE citizenship and an obstacle to its enjoyment / Maciej Szpunar. // W: EU citizenship and federalism : the role of rights. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - S. 107-124 2017

 • Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi / red. nauk. Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Referrals of Preliminary Questions by Arbitral Tribunals to the CJEU / Maciej Szpunar. // W: The Impact of EU Law on International Commercial Arbitration. - New York : Juris Net, 2017. - S. 85-123 2017

 • Pozytywne i negatywne zastosowanie dyrektywy / Maciej Szpunar. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 433-438 2017

 • Polska w Europie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Maciej Szpunar. // W: Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych : 1986-2016. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 45-54 2017

 • The autonomy of EU law and international jurisdiction : some reflections on the case-law of the Court of Justice / Maciej Szpunar. // W: Izzivi prava v življenjski resničnosti. - Ljubljana : LITTERALIS d.o.o., 2017. - S. 489-498 2017

 • Kilka uwag na temat dopuszczalności rejestracji znaków towarowych przedstawiających kształt towaru / Maciej Szpunar. // W: Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Traple. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 690-699 2017

 • La justice européenne en réseau : élément indispensable d’une justice européenne du qualité / Maciej Szpunar. // W: La justice européenne en réseau : gage d'une justice de qualité : actes du forum organisé à l'occasion du 60e anniversaire des traités de Rome : Luxembourg, 27 mars 2017. - Luxembourg : Imprimerie Centrale, 2017. - S. 38-45 2017

 • Is the Court of Justice afraid of international jurisdictions? / Maciej Szpunar. // Pol. Yearb. Int. Law. - Vol. 37 (2017), s. 125-141 2017

 • Concurrence reglementaire / Maciej Szpunar. // W: Cent ans de droit luxembourgeois des societes. - Bruxelles : Larcier, 2016. - S. 541-543 2016

 • Private enforcement a prawo prywatne międzynarodowe / Maciej Szpunar. // W: Prawo konkurencji 25 lat : Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 34-43 2016

 • Konstytucja RP. T. 2, Komentarz. Art. 87-243 / red. Marek Safjan, Leszek Bosek ; aut.: Dobrochna Bach-Golecka, Leszek Bosek, Agata Barbara Capik, Piotr Chybalski, Piotr Czarny, Dorota Dąbek, Teresa Dębowska-Romanowska, Dariusz Dudek, Maciej Dybowski, Ewelina Gierach, Mariusz Jerzy Golecki, Lesław Góral, Patrycja Grzebyk, Paweł Grzegorczyk, Piotr Karlik, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Krzysztof Kozłowski, Marzena Laskowska, Adam Łazowski, Adam Mariański, Andrzej Mączyński, Wiesława Miemiec, Bogumił Naleziński, Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski, Wojciech Piątek, Jan Podkowik, Jacek Sadomski, Andrzej Sakowicz, Krystyna Sawicka, Andrzej Skoczylas, Sławomir Steinborn, Marcin Stębelski, Krzysztof Szczucki, Bartosz Szczurowski, Maciej Szpunar, Piotr Tuleja, Karol Weitz, Marcin Wiącek, Paweł Wiliński. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. 2016

 • Quelques remarques generales sur le conceptde l'abus de droit en droi de l'Union / Maciej Szpunar. // W: La Cour de justice de l'Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003-2015) : Liber amicorum Vassilios Skouris. - Bruxelles : Bruylant, 2015. - S. 623-632 2015

 • Kilka uwag systematyzujących na temat zakresu zastosowania Karty Praw Podstawowych UE / Maciej Szpunar. // Eur. Prz. Sądowy. - 2015, nr 10, s. 4-10 2015

 • Foreword / Maciej Szpunar. // W: European Judicial Systems as a Challenge for Democracy. - Cambridge : Intersentia, 2015. - S. 9-11 2015

 • Wybrane problemy stosowania prawa Unii Europejskiej w stosunkach cywilnoprawnych / Maciej Szpunar. // Prawo Działaniu. - T. 20 (2014), s. 94-108 2014

 • Wprowadzenie / Maciej Szpunar. // W: Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie : doświadczenia i perspektywy. T. 2, 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - S. 9-10 2014

 • Wprowadzenie / Maciej Szpunar. // W: Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie : doświadczenia i perspektywy. T. 1, 10 lat Polski w Unii Europejskiej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - S. 9-10 2014

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Justyna Balcarczyk, Monika Jagielska, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Mieczysław Sośniak, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Arkadiusz Wowerka, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 2014

 • Opinie rzecznika muszą być całkowicie bezstronne i niezależne : rozmowa z Maciejem Szpunarem / Maciej Szpunar ; rozm. przepr. Katarzyna Zamorowska. // Prawo Eur. Prakt. - 2014, nr 3, s. 3-4 2014

 • Van Gend en Loos from the perspective of new Member States / Maciej Szpunar. // W: 50eme anniversaire de l’arret "Van Gend en Loos" : 1963-2013. - Luxembourg : Office des publications de l'Union europeenne, 2013. - S. 123-128 2013

 • Negocjacje aktów unijnych : sztuka kompromisów i budowania koalicji / Maciej Szpunar ; rozm. przepr. Katarzyna Zamorowska. // Prawo Eur. Prakt. - 2013, nr 1, s. 3-5 2013

 • Nadmierna rutyna jest niebezpieczna : rozmowa z prof. Maciejem Szpunarem - rzecznikiem generalnym Trybunału UE / Maciej Szpunar ; rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 4, s. 209-211 2013

 • Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi / pod red. Franciszka Longchamps de Berier, Ryszarda Sarkowicza i Macieja Szpunara. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2012. 2012

 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 3, (Art. 223-358) / red. nauk. Andrzej Wróbel ; aut.: Władysław Czapliński, Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Agnieszka Grzelak, Robert Grzeszczak, Inga Kawka, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Bartłomiej Krzan, Bartłomiej Kurcz, Justyna Łacny, Justyna Maliszewska-Nienarowicz, Maciej Mataczyński, Monika Niedźwiedź, Artur Nowak-Far, Wojciech Postulski, Nina Półtorak, Michał Rynkowski, Wojciech Sadowski, Krzysztof Scheuring, Maciej Szpunar, Monika Szwarc-Kuczer, Maciej Taborowski, Krzysztof Wójtowicz, Andrzej Wróbel, Maciej Zachariasiewicz, Anna Zawidzka-Łojek. - [Wyd. 2], stan prawny na 1 stycznia 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 2012

 • Perspektywy reformy organów sądowych Unii Europejskiej / Maciej Szpunar. // W: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego : księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 545-555 2012

 • Udział Unii Europejskiej w Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego / Maciej Szpunar. // W: Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - S. 2571-2584 2011

 • Wpływ wyroku w sprawie Cassis de Dijon na podstawowe swobody rynku wewnętrznego : spojrzenie z perspektywy 30 lat / Maciej Szpunar. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 1161-1170 2010

 • Cross-border litigation of unfair competition over the Internet / Maksymilian Pazdan, Maciej Szpunar. // W: International litigation in intellectual property and information technology. - Austin : Wolters Kluwer Law & Business, 2008. - S. 131-149 2008

 • Wykładnia klauzul generalnych zamieszczonych w dyrektywach wspólnotowych / Maciej Szpunar. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 112-122 2008

 • Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczeń usług a działania związków zawodowych : glosa do wyroku ETS z 18.12.2007 r. w sprawie C-341/05 Loval un Partner Ltd przeciwko Svenska Byggnadsarbetareforbundet i inni oraz do wyroku ETS z 11.12.2007 r. w sprawie C-438/05 ITWF i FSU przeciwko Viking Line i Viking Line Eesti / Maciej Szpunar, Maciej Zachariasiewicz. // Eur. Prz. Sądowy. - 2008, nr 7, s. 37-48 2008

 • Prawo Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Anna Łabędzka, Maciej Szpunar ; red. Adam Łazowski. - Wyd. 4, popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. 2008

 • Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego / Maciej Szpunar. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / pod red. Maksymiliana Pazdana, Wojciecha Popiołka, Ewy Rott-Pietrzyk, Macieja Szpunara. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Europeizacja prawa prywatnego. T. 1 / pod red. Maksymiliana Pazdana, Wojciecha Popiołka, Ewy Rott-Pietrzyk, Macieja Szpunara. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Zasady zwrotu pomocy państwa w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej / Maciej Szpunar. // Eur. Prz. Sądowy. - 2007, nr 6, s. 4-9 2007

 • Zasada swobody umów w prawie wspólnotowym / Maciej Szpunar. // W: Zasady ogólne prawa wspólnotowego. - Toruń : Dom Organizatora, 2007. - S. 297-314 2007

 • [Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji - recenzja] / Maciej Szpunar. // Eur. Prz. Sądowy. - 2007, nr 3, s. 63-64 2007

 • Bezpośredni skutek prawa wspólnotowego a obowiązek dokonywania prowspólnotowej wykładni prawa krajowego / Maciej Szpunar. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 547-559 2007

 • Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich : aspekty praktyczne / Przemysław Kamil Rosiak, Maciej Szpunar. - Stan prawny na 31sierpnia 2007 r. - Warszawa : Oficyna: a Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Performance of obligations : Chapter 7 / Carole Aubert de Vincelles, Piotr Machnikowski, Jerzy Pisuliński, Judith Rochfelt, Maciej Szpunar, Fryderyk Zoll. // W: Contract I : pre-contractual obligations, conclusion of contract, unfair terms. - Munchen : Sellier. European Law Publishers, 2007. - S. 255-277 2007

 • Kolizyjnoprawne aspekty zwalczania nieuczciwej konkurencji w Internecie / Maciej Szpunar. // W: Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych : materiały z konferencji. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2007. - S. 167-192 2007

 • Procedura prejudycjalna z perspektywy unormowań kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Maciej Szpunar. // W: Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS : funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce. - Toruń : "Dom Organizatora", 2006. - S. 185-220 2006

 • Notarialne poświadczenie dziedziczenia jako alternatywny sposób stwierdzania prawa do dziedziczenia / Katarzyna Grzybczyk, Maciej Szpunar. // Rejent. - 2006, nr 2, s. 44-57 2006

 • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Konstytucji dla Europy / Maciej Szpunar. // W: Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 411-419 2005

 • W sprawie nadawania klauzuli wykonalności polskim aktom notarialnym w celu stwierdzenia ich wykonalności w innym państwie członkowskim / Maciej Szpunar. // Rejent. - 2005, nr 4, s. 62-81 2005

 • Sądownictwo polubowne wobec prawa konkurencji / Maciej Szpunar. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 495-514 2005

 • Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana / pod red. Leszka Ogiegły, Wojciecha Popiołka, Macieja Szpunara. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Bezpośredni skutek prawa wspólnotowego : jego istota oraz próba uporządkowania terminologii / Maciej Szpunar. // Eur. Prz. Sądowy. - 2005, nr 2, s. 4-17 2005

 • Prawo europejskie / Michael Ahlt, Maciej Szpunar. - Wyd. 4. - Warszawa : C. H. Beck, 2005. 2005

 • Naruszenie prawa wspólnotowego jako przesłanka roszczenia przeciwko podmiotowi prywatnemu / Maciej Szpunar. // Kwart. Prawa Pryw. - 2005, z. 3, s. 661-734 2005

 • Prawo wspólnotowe przed organami krajowymi / Maciej Szpunar. // Rejent. - 2004, nr 3/4, s. 209-223 2004

 • Bezpośredni skutek dyrektywy w postępowaniu przed sądem krajowym : uwagi na tle najnowszego orzecznictwa / Maciej Szpunar. // Państ. Prawo. - 2004, z. 9, s. 56-69 2004

 • Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na sądownictwo : zagadnienia wybrane / Maciej Szpunar. // W: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej : traktat akcesyjny i jego skutki. - Kraków : Zakamycze, 2003. - S. 277-302 2003

 • Stosowanie prawa wspólnotowego przez krajowe organy administracyjne : zarys problematyki / Maciej Szpunar. // W: Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej. - Sosnowiec : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2003. - S. 9-18 2003

 • Prawo Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Anna Łabędzka, Maciej Szpunar ; red. Adam Łazowski. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. 2003

 • Kilka uwag na temat roli pełnomocnika procesowego w postępowaniu o wydanie orzeczenia wstępnego : (dot. Trubunału Sprawiedliwości WE) / Maciej Szpunar. // Radca Prawny. - 2003, nr 6, s. 111-118 2003

 • Directives as a means of harmonisation of private law / Maciej Szpunar. // W: Comment proteger les interets du citoyen dans l'Union europeenne d'aujourd'hui ? : Premiere Rencontre Internationale des Jeunes Chercheurs (RIJC). - Bruxelles : Bruylant, 2003. - S. 169-192 2003

 • Direct effect of community directives in national courts : some remarks concerning recent developments / Maciej Szpunar. - Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2003. 2003

 • Promocja towarów w prawie wspólnotowym : studium artykułu 28 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską / Maciej Szpunar. - Kraków : Zakamycze, 2002. 2002

 • Prawo europejskie / Michael Ahlt, Maciej Szpunar. - Wyd. 3. - Warszawa : C. H. Beck, 2002. 2002

 • Metody nauczania prawa w polskich uczelniach : konferencja, Katowice, 30 VI 2000 : [sprawozdanie] / Adam Łazowski, Maciej Szpunar. // Państ. Prawo. - 2001, z. 3, s. 99 2001

 • [Legitimate expectations in administrative law - recenzja] / Maciej Szpunar. // Kwart. Prawa Publicznego. - 2001, nr 4, s. 263-266 2001

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów : komentarz / Jacek Górecki, Monika Jagielska, Jędrzej Klatka, Wojciech Klyta, Leszek Ogiegło, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, Maria Anna Zachariasiewicz, Grzegorz Żmij ; pod red. Maksymiliana Pazdana. - [Stan prawny na 1 lutego 2001 r.]. - Kraków : Zakamycze, 2001. 2001

 • Wpływ zasad swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług na normy kolizyjne państw członkowskich / Maciej Szpunar. // W: Europeizacja prawa krajowego : wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego. - Toruń : "Dom Organizatora", 2000. - S. 291-308 2000

 • UNIDROIT - Reguły międzynarodowych kontraktów handlowych / tłum. Monika Jagielska, Maciej Szpunar. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 19/20 (2000), s. 304-359 2000

 • Dyskryminacja w stosunkach wewnętrznych według prawa wspólnotowego / Maciej Szpunar. // W: Valeat aequitas. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000. - S. 441-452 2000

 • Środki o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych a zwalczanie nieuczciwej konkurencji / Maciej Szpunar. // W: Implemenracja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych. - Toruń : TNOiK, 1998. - S. 207-234 1998

 • Organy uprawnione do składania wniosku o wydanie orzeczenia wstępnego w trybie art. 177 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską / Maciej Szpunar. // Państ. Prawo. - 1997, z. 7, s. 57-68 1997 85 lp