• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Katarzyna Sychta

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Karne Procesowe

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój
3.23
Telefon 32 3592009
Wewnętrzny 2009
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: poniedziałek, 13.00 -13.45 oraz 15.30 - 17.00

 

   

 

Bibliografia

 • Prekluzja dowodowa cz. 1 / Katarzyna Sychta. // Radca Prawny (Warsz., 2014). - 2020, nr 1, s. 133-165 2020

 • Względna przyczyna odwoławcza związana z błędem w rekonstruowaniu podstawy faktycznej orzeczenia w perspektywie prawnomiędzynarodowej i konstytucyjnej / Katarzyna Sychta. // Probl. Prawa Kar. - T. 2 (2018), s. 155-204 2018

 • Wewnętrzna jawność postępowań rehabilitacyjnych z perspektywy oskarżonego i jego obrońcy / Katarzyna Sychta. // Probl. Prawa Kar. - T. 1 (2017), s. 13-86 2017

 • Kontrola z urzędu oraz kontrola totalna w instancji odwoławczej / Katarzyna Sychta. // W: Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016 : księga pamiątkowa poświęcona profesor Monice Zbrojewskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 806-826 2017

 • Postępowanie karne : dynamika postępowania : (podręcznik dla kierunku administracja) / pod redakcją Roberta Netczuka ; [aut].: Radosław Koper, Katarzyna Sychta, Robert Netczuk, Przemysław Piątek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • W kwestii legalnej definicji granic karnoprocesowego środka odwoławczego / Katarzyna Sychta. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2015, z. 4, s. 161-172 2015

 • System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu / red. Piotr Hofmański ; redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach ; autorzy: Tomasz Grzegorczyk, Piotr Hofmański, Barbara Janusz-Pohl, Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala, Romuald Kmiecik, Arkadiusz Lach, Barbara Nita-Światłowska, Maciej Rogalski, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański, Sławomir Steinborn, Katarzyna Sychta. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 2015

 • Kodeks postępowania karnego ze schematami / Katarzyna Sychta. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. 2015

 • Zarzuty odwoławcze obrońcy oskarżonego / Katarzyna Sychta. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 3, s. 137-145 2014

 • KPK - Kodeks postępowania karnego : teksty ustawy + schematy / Katarzyna Sychta. - Stan prawny: wrzesień 2014 r. - Warszawa : LexisNexis, 2014. 2014

 • Przeszkoda procesowa w postaci prawomocności rozciągającej się tylko na część wyroku : glosa do posatnowienia Sądu Najwyższego z 2 marca 2011 r. (II KK 244/10) / Katarzyna Sychta. // Prz. Sąd. - 2013, nr 2, s. 125-133 2013

 • Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych : komentarz, orzecznictwo / Dariusz Świecki ; [tyt. do art. oprac. Dobrosława Szumiło-Kulczycka ; schematy oprac. Katarzyna Sychta]. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. 2013

 • Kodeks postępowania karnego ze schematami / Katarzyna Sychta. - Wyd. 5, stan prawny na 1lutego 2013 r. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Aksjologiczne i dogmatyczne aspekty prawnokarnego rozrachunku z przeszłością dokonywanego w warunkach zmiany systemu politycznego / Katarzyna Sychta. // W: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 465-487 2013

 • Zmiany przedmiotowego zakresu działania zakazu reformationis in peius / Katarzyna Sychta. // W: Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, 2012. - S. 291-308 2012

 • Proces karny : przebieg postępowania / pod red. Kazimierza Marszała ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Robert Netczuk, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Wyd. 2. - Katowice : Volumen, 2012. 2012

 • Proces karny : kazusy i ćwiczenia / Red. Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek ; aut. Adam Górski, Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk, Michał Rusinek, Katarzyna Sychta, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Marcin Żak. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2012. 2012

 • Okres spoczywania biegu terminu przedawnienia karalności przestępstw popełnionych przez osoby chronione względnym immunitetem procesowym / Katarzyna Sychta. // W: Iudicium et Scientia : księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 169-192 2011

 • Konstytucyjność przepisów kompensujących szkody doznane przez osoby uprawnione na wypadek śmierci bezpośrednio poszkodowanego wadliwym funkcjonowaniem organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości / Katarzyna Sychta. // W: Funkcje procesu karnego : księga jubileuszowa profesora Janusza Tylmana. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 659-676 2011

 • Funkcjonowanie zakazu reformationis in peius chroniącego pozwanego w postępowaniu adhezyjnym / Katarzyna Sychta. // W: Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 343-361 2010

 • Proces karny : kazusy i ćwiczenia / Red. Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek ; aut. Adam Górski, Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk, Michał Rusinek, Katarzyna Sychta, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Marcin Żak. - Warszawa : LexisNexis, 2010. 2010

 • Kodeks postępowania karnego ze schematami / Katarzyna Sychta. - Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2010 r. - Warszawa : LexisNexis, 2010. 2010

 • Jurysdykcja w przedmiocie zmiany wysokości lub czasu trwania renty zasądzonej w postępowaniu karnym / Katarzyna Sychta. // W: Węzłowe problemy procesu karnego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 523-533 2010

 • Publikacja treści wyroku w prasie a interes pokrzywdzonego / Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Katarzyna Sychta. // W: System wymiaru sprawiedliwości a media. - Białystok : Temida 2, 2009. - S. 50-69 2009

 • Kodeks postępowania karnego ze schematami / Katarzyna Sychta. - Stan prawny na 21 września 2009 r. - Warszawa : LexisNexis, 2009. 2009

 • Karnomaterialne aspekty instytucji przedawnienia : zagadnienia wybrane / Radosław Koper, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik. // W: Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer buisiness, 2009. - S. 187-233 2009

 • Glosa do wyroku z dnia 18 kwietnia 2007 r. : III KK 298/06 / Katarzyna Sychta. // Prz. Sąd. - 2009, nr 3, s. 131-139 2009

 • Glosa do wyroku z dnia 1 października 2007 r. : V KK 9/07 / Katarzyna Sychta. // Prz. Sąd. - 2009, nr 6, s. 158-164 2009

 • Glosa do postanowienia SN z 30 sierpnia 2007 r. : II KZ 25/07 / Katarzyna Sychta. // Palestra. - 2009, nr 9/10, s. 273-283 2009

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2006 r., sygn. I KZP 52/05 : dot. kwalifikacji czynu jako wykroczenia / Katarzyna Sychta. // Prokur. Prawo. - 2008, nr 3, s. 155-165 2008

 • Funkcjonowanie zakazu "reformationis in peius" w związku z zaskarżeniem orzeczenia rozstrzygającego o roszczeniach cywilnych dochodzonych w postępowaniu karnym / Katarzyna Sychta. // Probl. Prawa Kar. - T. 26 (2008), s. 9-82 2008

 • Proces karny : przebieg postępowania / Kazimierz Marszał, Stanisłąw Stachowiak, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik, Kaziemierz Zgryzek. - Katowice : Volumen, 2008. 2008

 • Glosa do postanowienia SN z 28 czerwca 2006 r. : V KK 491/05 / Katarzyna Sychta. // Palestra. - 2008, nr 3/4, s. 285-293 2008

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 luego 2007 r. / Katarzyna Sychta. // Palestra. - 2008, nr 9/10, s. 12 2008

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. : V KK 491/05 / Katarzyna Sychta. // Palestra. - 2008, nr 3/4, s. 285-293 2008

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 I 2005 r. : V KK 292/04 / Katarzyna Sychta. // Palestra. - 2007, nr 1/2, s. 314-323 2007

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. : I KZP 5/06 / Katarzyna Sychta. // Wojsk. Prz. Praw. - 2007, nr 2, s. 151-162 2007

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2005 r. (II KK 257/04) / Katarzyna Sychta. // Wojsk. Prz. Praw. - 2006, nr 3, s. 133-140 2006

 • Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego / Katarzyna Sychta. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. 2006

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 I 2004 r. : I KZP 40 / Katarzyna Sychta. // Prz. Sąd. - 2006, nr 3, s. 118-131 2006

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 XII 2003 r. : IV KK 46 / Katarzyna Sychta. // Wojsk. Prz. Praw. - 2005, nr 3, s. 145-151 2005

 • Dopuszczalność wykorzystania dowodów "pośrednio nielegalnych" / Katarzyna Sychta. // W: Współczesne problemy procedury karnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 11-12 maj 2004 rok. - Katowice : UŚl., 2005. - S. 36-41 2005

 • Dopuszczalność wykorzystania dokumentów prywatnych / Katarzyna Sychta. // W: Dowody w procesie karnym : nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa 10-11 maj 2005 rok. - Katowice : UŚl, 2005. - S. 73-78 2005

 • Obowiązywanie reguły "in dubio pro reo" w zakresie ustalenia podstaw nadzwyczajnych środków zaskarżenia / Katarzyna Sychta. // Probl. Prawa Kar. - T. 25 (2004), s. 133-161 2004

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 VII 2001 r. : I KZP 15 / Katarzyna Sychta. // Palestra. - 2003, nr 5/6, s. 270-279 2003

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 XII 2000 r. : WZ 45 / Katarzyna Sychta. // Wojsk. Prz. Praw. - 2002, nr 2, s. 119-127 2002

 • Charakter prawny postępowania rehabilitacyjnego określonego ustawą z dnia 23.02.1991 r. / Katarzyna Sychta. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2001, z. 4, s. 121-142 2001 47 lp