Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Katarzyna Sychta

Katedra Prawa Karnego Procesowego

 

Stanowisko          
st.wykładowca
Pokój
3.23
Telefon 32 3592009
Wewnętrzny 2009
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: poniedziałek, 17.00 -18.30

 

 

Bibliografia

 • Względna przyczyna odwoławcza związana z błędem w rekonstruowaniu podstawy faktycznej orzeczenia w perspektywie prawnomiędzynarodowej i konstytucyjnej / Katarzyna Sychta. // Probl. Prawa Kar. - T. 2 (2018), s. 155-204 2018

 • Wewnętrzna jawność postępowań rehabilitacyjnych z perspektywy oskarżonego i jego obrońcy / Katarzyna Sychta. // Probl. Prawa Kar. - T. 1 (2017), s. 13-86 2017

 • Kontrola z urzędu oraz kontrola totalna w instancji odwoławczej / Katarzyna Sychta. // W: Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016 : księga pamiątkowa poświęcona profesor Monice Zbrojewskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 806-826 2017

 • Postępowanie karne : dynamika postępowania : (podręcznik dla kierunku administracja) / pod redakcją Roberta Netczuka ; [aut].: Radosław Koper, Katarzyna Sychta, Robert Netczuk, Przemysław Piątek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • W kwestii legalnej definicji granic karnoprocesowego środka odwoławczego / Katarzyna Sychta. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2015, z. 4, s. 161-172 2015

 • System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu / red. Piotr Hofmański ; redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach ; autorzy: Tomasz Grzegorczyk, Piotr Hofmański, Barbara Janusz-Pohl, Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala, Romuald Kmiecik, Arkadiusz Lach, Barbara Nita-Światłowska, Maciej Rogalski, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański, Sławomir Steinborn, Katarzyna Sychta. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 2015

 • Kodeks postępowania karnego ze schematami / Katarzyna Sychta. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. 2015

 • Zarzuty odwoławcze obrońcy oskarżonego / Katarzyna Sychta. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 3, s. 137-145 2014

 • KPK - Kodeks postępowania karnego : teksty ustawy + schematy / Katarzyna Sychta. - Stan prawny: wrzesień 2014 r. - Warszawa : LexisNexis, 2014. 2014

 • Przeszkoda procesowa w postaci prawomocności rozciągającej się tylko na część wyroku : glosa do posatnowienia Sądu Najwyższego z 2 marca 2011 r. (II KK 244/10) / Katarzyna Sychta. // Prz. Sąd. - 2013, nr 2, s. 125-133 2013

 • Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych : komentarz, orzecznictwo / Dariusz Świecki ; [tyt. do art. oprac. Dobrosława Szumiło-Kulczycka ; schematy oprac. Katarzyna Sychta]. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. 2013

 • Kodeks postępowania karnego ze schematami / Katarzyna Sychta. - Wyd. 5, stan prawny na 1lutego 2013 r. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Aksjologiczne i dogmatyczne aspekty prawnokarnego rozrachunku z przeszłością dokonywanego w warunkach zmiany systemu politycznego / Katarzyna Sychta. // W: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 465-487 2013

 • Zmiany przedmiotowego zakresu działania zakazu reformationis in peius / Katarzyna Sychta. // W: Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, 2012. - S. 291-308 2012

 • Proces karny : przebieg postępowania / pod red. Kazimierza Marszała ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Robert Netczuk, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Wyd. 2. - Katowice : Volumen, 2012. 2012

 • Proces karny : kazusy i ćwiczenia / Red. Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek ; aut. Adam Górski, Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk, Michał Rusinek, Katarzyna Sychta, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Marcin Żak. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2012. 2012

 • Okres spoczywania biegu terminu przedawnienia karalności przestępstw popełnionych przez osoby chronione względnym immunitetem procesowym / Katarzyna Sychta. // W: Iudicium et Scientia : księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 169-192 2011

 • Konstytucyjność przepisów kompensujących szkody doznane przez osoby uprawnione na wypadek śmierci bezpośrednio poszkodowanego wadliwym funkcjonowaniem organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości / Katarzyna Sychta. // W: Funkcje procesu karnego : księga jubileuszowa profesora Janusza Tylmana. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 659-676 2011

 • Funkcjonowanie zakazu reformationis in peius chroniącego pozwanego w postępowaniu adhezyjnym / Katarzyna Sychta. // W: Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 343-361 2010

 • Proces karny : kazusy i ćwiczenia / Red. Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek ; aut. Adam Górski, Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk, Michał Rusinek, Katarzyna Sychta, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Marcin Żak. - Warszawa : LexisNexis, 2010. 2010

 • Kodeks postępowania karnego ze schematami / Katarzyna Sychta. - Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2010 r. - Warszawa : LexisNexis, 2010. 2010

 • Jurysdykcja w przedmiocie zmiany wysokości lub czasu trwania renty zasądzonej w postępowaniu karnym / Katarzyna Sychta. // W: Węzłowe problemy procesu karnego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 523-533 2010

 • Publikacja treści wyroku w prasie a interes pokrzywdzonego / Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Katarzyna Sychta. // W: System wymiaru sprawiedliwości a media. - Białystok : Temida 2, 2009. - S. 50-69 2009

 • Kodeks postępowania karnego ze schematami / Katarzyna Sychta. - Stan prawny na 21 września 2009 r. - Warszawa : LexisNexis, 2009. 2009

 • Karnomaterialne aspekty instytucji przedawnienia : zagadnienia wybrane / Radosław Koper, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik. // W: Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer buisiness, 2009. - S. 187-233 2009

 • Glosa do wyroku z dnia 18 kwietnia 2007 r. : III KK 298/06 / Katarzyna Sychta. // Prz. Sąd. - 2009, nr 3, s. 131-139 2009

 • Glosa do wyroku z dnia 1 października 2007 r. : V KK 9/07 / Katarzyna Sychta. // Prz. Sąd. - 2009, nr 6, s. 158-164 2009

 • Glosa do postanowienia SN z 30 sierpnia 2007 r. : II KZ 25/07 / Katarzyna Sychta. // Palestra. - 2009, nr 9/10, s. 273-283 2009

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2006 r., sygn. I KZP 52/05 : dot. kwalifikacji czynu jako wykroczenia / Katarzyna Sychta. // Prokur. Prawo. - 2008, nr 3, s. 155-165 2008

 • Funkcjonowanie zakazu "reformationis in peius" w związku z zaskarżeniem orzeczenia rozstrzygającego o roszczeniach cywilnych dochodzonych w postępowaniu karnym / Katarzyna Sychta. // Probl. Prawa Kar. - T. 26 (2008), s. 9-82 2008

 • Proces karny : przebieg postępowania / Kazimierz Marszał, Stanisłąw Stachowiak, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik, Kaziemierz Zgryzek. - Katowice : Volumen, 2008. 2008

 • Glosa do postanowienia SN z 28 czerwca 2006 r. : V KK 491/05 / Katarzyna Sychta. // Palestra. - 2008, nr 3/4, s. 285-293 2008

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 luego 2007 r. / Katarzyna Sychta. // Palestra. - 2008, nr 9/10, s. 12 2008

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. : V KK 491/05 / Katarzyna Sychta. // Palestra. - 2008, nr 3/4, s. 285-293 2008

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 I 2005 r. : V KK 292/04 / Katarzyna Sychta. // Palestra. - 2007, nr 1/2, s. 314-323 2007

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. : I KZP 5/06 / Katarzyna Sychta. // Wojsk. Prz. Praw. - 2007, nr 2, s. 151-162 2007

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2005 r. (II KK 257/04) / Katarzyna Sychta. // Wojsk. Prz. Praw. - 2006, nr 3, s. 133-140 2006

 • Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego / Katarzyna Sychta. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. 2006

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 I 2004 r. : I KZP 40 / Katarzyna Sychta. // Prz. Sąd. - 2006, nr 3, s. 118-131 2006

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 XII 2003 r. : IV KK 46 / Katarzyna Sychta. // Wojsk. Prz. Praw. - 2005, nr 3, s. 145-151 2005

 • Dopuszczalność wykorzystania dowodów "pośrednio nielegalnych" / Katarzyna Sychta. // W: Współczesne problemy procedury karnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 11-12 maj 2004 rok. - Katowice : UŚl., 2005. - S. 36-41 2005

 • Dopuszczalność wykorzystania dokumentów prywatnych / Katarzyna Sychta. // W: Dowody w procesie karnym : nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa 10-11 maj 2005 rok. - Katowice : UŚl, 2005. - S. 73-78 2005

 • Obowiązywanie reguły "in dubio pro reo" w zakresie ustalenia podstaw nadzwyczajnych środków zaskarżenia / Katarzyna Sychta. // Probl. Prawa Kar. - T. 25 (2004), s. 133-161 2004

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 VII 2001 r. : I KZP 15 / Katarzyna Sychta. // Palestra. - 2003, nr 5/6, s. 270-279 2003

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 XII 2000 r. : WZ 45 / Katarzyna Sychta. // Wojsk. Prz. Praw. - 2002, nr 2, s. 119-127 2002

 • Charakter prawny postępowania rehabilitacyjnego określonego ustawą z dnia 23.02.1991 r. / Katarzyna Sychta. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2001, z. 4, s. 121-142 2001 46 lp