Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Magdalena Strożek-Kucharska

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Administracyjne i Nauki Administracji

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  1.38
Telefon  32 359 1722
Wewnętrzny  1722
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim:  wtorek, godz. 13.00 - 13.45.

 

Bibliografia

 • Interes publiczny w egzekucji administracyjnej / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. - Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, 2020. - S. 265-276 2020

 • (Ap)teczka prawa administracyjnego / oprac. Anna Gronkiewicz, Magdalena Strożek-Kucharska, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 2019

 • Zasady prawa stosowane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Zasady w prawie administracyjnym : teoria, praktyka, orzecznictwo. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 709-725 2018

 • Wybrane zasady egzekucji administracyjnej chroniące interes zobowiązanego / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Efektywna ochrona prawna jednostek : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2018. - S. 235-260 2018

 • Ugoda administracyjna w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku / Magdalena Strożek-Kucharska, Klaudia Grochol. // W: Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 75-96 2017

 • Muzea jako instytucje kultury / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2016. - S. 109-123 2016

 • Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 50-79 2016

 • Definiowanie zadań publicznych : wprowadzenie do dyskusji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Zadania publiczne : podmioty - uwarunkowania prawne - potrzeby społeczne. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. - S. 120-132 2016

 • Teatry w prawie polskim w świetle obowiązujących przepisów prawa / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2016. - S. 89-108 2016

 • Struktury organizacyjne urzędów jako czynnik sprzyjający wykonywaniu zadań publicznych / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Struktury administracji publicznej : metody, ogniwa, więzi. T. 2. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Rzeszowie, 2016. - S. 199-212 2016

 • Local government and its dangers : contribution to the discussion / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Ekonomiczne i prawne wyzwania roku 2015. T. 1. - Lwów : Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju, 2015. - S. 156-159 2015

 • Udostępnianie informacji z katastru nieruchomości na potrzeby postępowiania egzekucyjnego w administracji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Jawność w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 673-681 2015

 • Praktyczne zastosowanie ugody administracyjnej w postępowaniu I instancji prowadzonym przez organy wybranych gmin na terenie województwa śląskiego / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 399-408 2015

 • Prawo do azylu w ustawodawstwie polskim / Magdalena Strożek-Kucharska. // Opol. Stud. Adm.-Prawne. - 2013, nr 1, s. 75-96 2013

 • Bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 437-450 2012

 • Charakter prawny zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako środek obrony w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: W kierunku sprawnego państwa : publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. Cz. 1 i 2. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2010. - S. 245-258 2010

 • Prawo do nauki w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innych aktach prawa międzynarodowego : analiza porównawcza sposobu regulacji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : polityka, etyka prawo. - Częstochowa : "Edukator", 2010. - S. 63-84 2010

 • Wolność zgromadzeń w polskim systemie prawnym jako podstawowe prawo człowieka / Magdalena Strożek-Kucharska. // Disputationes Ethicae. - Nr 4 (2009), s. 101-122 2009

 • Rozważania wokół instytucji uznania administracyjnego / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Współczesne problemy administracji publicznej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 19 maja 2009 r. - Piotrków Trybunalski : WSH im. Króla Stefana Batorego, 2009. - S. 151-163 2009

 • Zasady udostępniania akt jednostce w postępowaniu administracyjnym / Magdalena Strożek-Kucharska. // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. im. Króla Stefana Batorego Piotrkow. Tryb. - Nr 5 (2008), s. 95-102 2008

 • Zakres zastosowania instytucji ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Ewa Śladkowska, Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 299-306 2008

 • Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: W kierunku sprawnego państwa : publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2008. - S. 199-216 2008

 • Rozpoznawanie skarg i wniosków przekazywanych przez redakcje prasowe / Magdalena Strożek-Kucharska. // Racjonalista.pl (portal). - [2 lutego 2008] 2008

 • Analiza przesłanek zawieszania postępowania egzekucyjnego w administracji / Magdalena Strożek-Kucharska. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 7/8 (2008), s. 165-176 2008 24 lp