Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Anna Stawarska-Rippel

Instytut Nauk Prawnych, Historia Prawa

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.43
Telefon  32 359 1716
Wewnętrzny  1716
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze zimowym: wtorek, godz. 13.00 - 13.45.

 

Bibliografia

 • Wojny XX wieku i ich skutki dla ustrojów państwowych i prawa / Piotr Fiedorczyk, Adam Lityński, Anna Stawarska-Rippel. // Czas. Praw.-Hist. - 2019, z. 1, s. 55-98 2019

 • Sądy, sędziowie i proces sądowy w Rosji przed 1917 rokiem i w nowej porewolucyjnej rzeczywistości / Anna Stawarska-Rippel. // W: Rok 1917 w Rosji: carat - rewolucja - nowa rzeczywistość. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 279-303 2019

 • Problem modelu apelacji w sprawach karnych w II Rzeczypospolitej w ujęciu porównawczym : historia czy współczesność? / Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 187-217 2018

 • Unification of Family Law in Poland in 1945-1946 and the Prosecutor's Role in Family Court Proceedings / Anna Stawarska-Rippel. // Intl. J. Jurisprudence Fam. - Vol. 8 (2017), s. 123-135 2017

 • O współpracy resortów sprawiedliwości państw socjalistycznych w latach 1958-1963 : kilka uwag w świetle wewnętrznych dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości PRL / Anna Stawarska Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 10 (2017), s. 181-196 2017

 • The principles of civil procedure in Poland in the twentieth century : doctrine, drafts and law in a comparative perspective / Anna Stawarska-Rippel, Anna Machnikowska. // Comp. Law Rev. - Vol. 21 (2016), s. 81-153 2016

 • Resort sprawiedliwości ZSRR w świetle sprawozdania polskiej delegacji (1956) / Anna Stawarska-Rippel. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 14 (2015), s. 102-113 2015

 • Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918-1964) : studium historycznoprawne / Anna Stawarska-Rippel. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. 2015

 • O ścisłym przestrzeganiu praw w Rosji radzieckiej : uwag kilka na marginesie uchwały VI Wszechrosyjskiego Nadzwyczajnego Zjazdu Rad / Anna Stawarska-Rippel. // Misc. Hist.-Iur. - T. 14 (2015), s. 269-280 2015

 • Kontradyktoryjność i inkwizycyjność w europejskiej procedurze cywilnej XIX i XX wieku / Anna Stawarska-Rippel. // Czas. Praw.-Hist. - 2013, z. 2, s. 123-144 2013

 • Elementy publiczne w procesie cywilnym : ewolucja a rewolucja / Anna Stawarska-Rippel. // Stud. Iurid. Lub. - 2013, t. 19, s. 295-305 2013

 • On the transformation of the 'Bourgeois' civil procedure into the socialist civil procedure : a few comments on the first draft of the code of civil procedure in the Polish People's Republic / Anna Stawarska-Rippel. // J. European History of Law. - 2013, no. 2, s. 154-158 2013

 • O początkach prac nad nowym kodeksem postępowania cywilnego w Polsce Ludowej : program i założenia ideologiczne / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 6 (2013), s. 215-232 2013

 • O prawie cywilnym w początkach Polski Ludowej uwag kilka / Anna Stawarska-Rippel. // Studia Iurid. Torun. - T. 11 (2012), s. 186-200 2012

 • Trzy transformacje w procedurze cywilnej w Polsce w XX wieku : wzorce rozwiązań / Anna Stawarska Rippel. // Zesz. Praw. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Z. 11.2 (2011), s. 353-369 2011

 • Radziecka procedura cywilna : totalitarna czy nowoczesna / Anna Stawarska-Rippel. // Acta Univ. Wratisl., Stud. Faszyzmem Zbrod. Hitl. - No. 33 (2011), s. 475-488 2011

 • O rekodyfikacji radzieckiego postępowania cywilnego / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 187-202 2011

 • Rosyjska procedura cywilna w pracach sekcji postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej II RP na przykładzie projektu "Tytułu o dowodach" J. J. Litauera / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 3 (2010), s. 79-91 2010

 • O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1 / red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. 2010

 • O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2 / red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. 2010

 • O pierwszym radzieckim kodeksie procedury cywilnej : postępowanie cywilne od dekretów o sądzie do początków rekodyfikacji radzieckiego prawa / Anna Stawarska-Rippel. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 335-366 2010

 • [Kodeks Napoleona - recenzja] / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 269-271 2009

 • Węgierska procedura cywilna z 1911 r. w pracach sekcji postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej II RP na przykładzie projektu Tytułu o dowodach J.J. Litauera / Anna Stawarska-Rippel. // W: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. - S. 645-662 2009

 • Poznanie prawdy w procedurze cywilnej w świetle prac sekcji postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej II RP / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 127-144 2009

 • Polish civil procedure in the twentieth century : the three transformations of civil proceedings / Anna Stawarska-Rippel. // AICELS Law Review. - 2009, no. 2, s. 29-35 2009

 • Państwowy arbitraż w ZSRR / Anna Stawarska-Rippel. // Misc. Hist.-Iur. - T. 7 (2009), s. 143-160 2009

 • Zakres zasady kontradyktoryjności a znaczenie "onus probandi" w procesie cywilnym : rozważania na tle poglądów doktryny po zmianach w polskiej procedurze cywilnej z 20 lipca 1950 roku / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 1 (2008), s. 141-154 2008

 • Czy Polska Ludowa była państwem totalitarnym : szkice z dziejów instrumentalizacji prawa pierwszej dekady / Anna Stawarska-Rippel. // Misc. Iur. - T. 9 (2007), s. 101-106 2007

 • Prawo sądowe Polski Ludowej 1944-1950 a prawo Drugiej Rzeczypospolitej / Anna Stawarska-Rippel. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. 2006

 • [Encyklopedia umiejętności politycznych - recenzja]. T. 1-2 / Anna Stawarska-Rippel. // Czas. Praw.-Hist: - 2005, z. 1, s. 416-418 2005

 • Uwagi o obowiązywaniu kodeksu karnego z 1932 roku w Polsce Ludowej na tle stosowania artykułu 84 k.k. / Anna Stawarska-Rippel. // W: Z dziejów prawa. Cz. 7. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 143-153 2005

 • O politycznych założeniach procedury cywilnej w Polsce Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // W: Między I a III Rzecząpospolitą : kształtowanie europejskiej kultury prawnej. - prace ofiarowane prof. zw. dr. hab. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej. - Tychy : Śląskie Wydaw. Nauk., 2005. - S. 252-264 2005

 • O klauzulach generalnych w początkach Polski Ludowej uwag kilka / Anna Stawarska-Rippel. // Misc. Iur. - T. 6 (2005), s. 117-129 2005

 • Nowe treści "starego" prawa : o procedurze cywilnej Drugiej Rzeczypospolitej w Polsce Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // W: Korzenie i tradycje współczesnego prawa cywilnego w zjednoczonej Europie. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - S. 97-106 2005

 • Nowe drogi procesu cywilnego : rozważania na tle problemu ciągłości prawnej pomiędzy Drugą Rzecząpospolitą a Polską Ludową / Anna Stawarska-Rippel. // W: Z dziejów prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 155-166 2005

 • Nie uchylone a jednak nieobowiązujące : o niektórych aspektach ciągłości prawnej w początkach Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Kwart. Prawa Publicznego. - 2004, nr 1, s. 285-295 2004

 • Kodeks zobowiązań w pierwszych latach Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Kwart. Prawa Pryw. - 2004, z. 3, s. 697-716 2004

 • Wytyczne a prawo II RP / Anna Stawarska-Rippel. // W: Z dziejów prawa. Cz. 5. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 135-151 2004

 • Treści "starego" prawa w Polsce Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // W: Z dziejów prawa. Cz. 5. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 119-134 2004

 • Transformacja ustrojowa a prawo sądowe pierwszych lat Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Czasy Nowożytne. - 2004, t. 16, s. 217-232 2004

 • Nowe treści kodeksu karnego z 1932 roku w początkach Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Probl. Prawa Kar. - T. 25 (2004), s. 233-249 2004

 • Co czynić ze starym prawem? : problem ciągłości prawa sądowego w początkach Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Misc. Iur. - T. 5 (2004), s. 107-117 2004

 • O prawie sądowym Drugiej Rzeczypospolitej w początkach Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Czas. Praw.-Hist. - 2003, z. 2, s. 113-139 2003

 • "Nowy" ustrój a "stare" prawo : wstęp do badań nad prawem II RP w początkach Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // W: Z dziejów prawa. Cz. 4. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 158-172 2003

 • Prawnicy bez studiów / Anna Stawarska-Rippel. // W: Z dziejów prawa. Cz. 3. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - S. 191-208 2002 45 lp