• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Anna Stawarska-Rippel

Instytut Nauk Prawnych, Historia Prawa

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 2.43
Telefon  32 359 1716
Wewnętrzny  1716
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: wtorek, godz. 13.00 - 13.45.

 

Bibliografia

 • Wojny XX wieku i ich skutki dla ustrojów państwowych i prawa / Piotr Fiedorczyk, Adam Lityński, Anna Stawarska-Rippel. // Czas. Praw.-Hist. - 2019, z. 1, s. 57-100 2019

 • Sądy, sędziowie i proces sądowy w Rosji przed 1917 rokiem i w nowej porewolucyjnej rzeczywistości / Anna Stawarska-Rippel. // W: Rok 1917 w Rosji: carat - rewolucja - nowa rzeczywistość. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 279-303 2019

 • O "ludowym" prawie karnym w kontekście przeprowadzenia i zabezpieczenia skutków tak zwanej reformy rolnej z pierwszych lat Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 12 (2019), s. 709-721 2019

 • Problem modelu apelacji w sprawach karnych w II Rzeczypospolitej w ujęciu porównawczym : historia czy współczesność? / Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 187-217 2018

 • Unification of Family Law in Poland in 1945-1946 and the Prosecutor's Role in Family Court Proceedings / Anna Stawarska-Rippel. // Intl. J. Jurisprudence Fam. - Vol. 8 (2017), s. 123-135 2017

 • O współpracy resortów sprawiedliwości państw socjalistycznych w latach 1958-1963 : kilka uwag w świetle wewnętrznych dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości PRL / Anna Stawarska Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 10 (2017), s. 181-196 2017

 • The principles of civil procedure in Poland in the twentieth century : doctrine, drafts and law in a comparative perspective / Anna Stawarska-Rippel, Anna Machnikowska. // Comp. Law Rev. - Vol. 21 (2016), s. 81-153 2016

 • Resort sprawiedliwości ZSRR w świetle sprawozdania polskiej delegacji (1956) / Anna Stawarska-Rippel. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 14 (2015), s. 102-113 2015

 • Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918-1964) : studium historycznoprawne / Anna Stawarska-Rippel. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. 2015

 • O ścisłym przestrzeganiu praw w Rosji radzieckiej : uwag kilka na marginesie uchwały VI Wszechrosyjskiego Nadzwyczajnego Zjazdu Rad / Anna Stawarska-Rippel. // Misc. Hist.-Iur. - T. 14 (2015), s. 269-280 2015

 • Kontradyktoryjność i inkwizycyjność w europejskiej procedurze cywilnej XIX i XX wieku / Anna Stawarska-Rippel. // Czas. Praw.-Hist. - 2013, z. 2, s. 123-144 2013

 • Elementy publiczne w procesie cywilnym : ewolucja a rewolucja / Anna Stawarska-Rippel. // Stud. Iurid. Lub. - 2013, t. 19, s. 295-305 2013

 • On the transformation of the 'Bourgeois' civil procedure into the socialist civil procedure : a few comments on the first draft of the code of civil procedure in the Polish People's Republic / Anna Stawarska-Rippel. // J. European History of Law. - 2013, no. 2, s. 154-158 2013

 • O początkach prac nad nowym kodeksem postępowania cywilnego w Polsce Ludowej : program i założenia ideologiczne / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 6 (2013), s. 215-232 2013

 • O prawie cywilnym w początkach Polski Ludowej uwag kilka / Anna Stawarska-Rippel. // Studia Iurid. Torun. - T. 11 (2012), s. 186-200 2012

 • Trzy transformacje w procedurze cywilnej w Polsce w XX wieku : wzorce rozwiązań / Anna Stawarska Rippel. // Zesz. Praw. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Z. 11.2 (2011), s. 353-369 2011

 • Radziecka procedura cywilna : totalitarna czy nowoczesna / Anna Stawarska-Rippel. // Acta Univ. Wratisl., Stud. Faszyzmem Zbrod. Hitl. - No. 33 (2011), s. 475-488 2011

 • O rekodyfikacji radzieckiego postępowania cywilnego / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 187-202 2011

 • Rosyjska procedura cywilna w pracach sekcji postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej II RP na przykładzie projektu "Tytułu o dowodach" J. J. Litauera / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 3 (2010), s. 79-91 2010

 • O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2 / red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. 2010

 • O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1 / red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. 2010

 • O pierwszym radzieckim kodeksie procedury cywilnej : postępowanie cywilne od dekretów o sądzie do początków rekodyfikacji radzieckiego prawa / Anna Stawarska-Rippel. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 335-366 2010

 • [Kodeks Napoleona - recenzja] / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 269-271 2009

 • Węgierska procedura cywilna z 1911 r. w pracach sekcji postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej II RP na przykładzie projektu Tytułu o dowodach J.J. Litauera / Anna Stawarska-Rippel. // W: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. - S. 645-662 2009

 • Poznanie prawdy w procedurze cywilnej w świetle prac sekcji postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej II RP / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 127-144 2009

 • Polish civil procedure in the twentieth century : the three transformations of civil proceedings / Anna Stawarska-Rippel. // AICELS Law Review. - 2009, no. 2, s. 29-35 2009

 • Państwowy arbitraż w ZSRR / Anna Stawarska-Rippel. // Misc. Hist.-Iur. - T. 7 (2009), s. 143-160 2009

 • Zakres zasady kontradyktoryjności a znaczenie "onus probandi" w procesie cywilnym : rozważania na tle poglądów doktryny po zmianach w polskiej procedurze cywilnej z 20 lipca 1950 roku / Anna Stawarska-Rippel. // Z Dziejów Prawa. - T. 1 (2008), s. 141-154 2008

 • Czy Polska Ludowa była państwem totalitarnym : szkice z dziejów instrumentalizacji prawa pierwszej dekady / Anna Stawarska-Rippel. // Misc. Iur. - T. 9 (2007), s. 101-106 2007

 • Prawo sądowe Polski Ludowej 1944-1950 a prawo Drugiej Rzeczypospolitej / Anna Stawarska-Rippel. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. 2006

 • [Encyklopedia umiejętności politycznych - recenzja]. T. 1-2 / Anna Stawarska-Rippel. // Czas. Praw.-Hist: - 2005, z. 1, s. 416-418 2005

 • Uwagi o obowiązywaniu kodeksu karnego z 1932 roku w Polsce Ludowej na tle stosowania artykułu 84 k.k. / Anna Stawarska-Rippel. // W: Z dziejów prawa. Cz. 7. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 143-153 2005

 • O politycznych założeniach procedury cywilnej w Polsce Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // W: Między I a III Rzecząpospolitą : kształtowanie europejskiej kultury prawnej. - prace ofiarowane prof. zw. dr. hab. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej. - Tychy : Śląskie Wydaw. Nauk., 2005. - S. 252-264 2005

 • O klauzulach generalnych w początkach Polski Ludowej uwag kilka / Anna Stawarska-Rippel. // Misc. Iur. - T. 6 (2005), s. 117-129 2005

 • Nowe treści "starego" prawa : o procedurze cywilnej Drugiej Rzeczypospolitej w Polsce Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // W: Korzenie i tradycje współczesnego prawa cywilnego w zjednoczonej Europie. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - S. 97-106 2005

 • Nowe drogi procesu cywilnego : rozważania na tle problemu ciągłości prawnej pomiędzy Drugą Rzecząpospolitą a Polską Ludową / Anna Stawarska-Rippel. // W: Z dziejów prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 155-166 2005

 • Nie uchylone a jednak nieobowiązujące : o niektórych aspektach ciągłości prawnej w początkach Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Kwart. Prawa Publicznego. - 2004, nr 1, s. 285-295 2004

 • Kodeks zobowiązań w pierwszych latach Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Kwart. Prawa Pryw. - 2004, z. 3, s. 697-716 2004

 • Wytyczne a prawo II RP / Anna Stawarska-Rippel. // W: Z dziejów prawa. Cz. 5. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 135-151 2004

 • Treści "starego" prawa w Polsce Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // W: Z dziejów prawa. Cz. 5. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 119-134 2004

 • Transformacja ustrojowa a prawo sądowe pierwszych lat Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Czasy Nowożytne. - 2004, t. 16, s. 217-232 2004

 • Nowe treści kodeksu karnego z 1932 roku w początkach Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Probl. Prawa Kar. - T. 25 (2004), s. 233-249 2004

 • Co czynić ze starym prawem? : problem ciągłości prawa sądowego w początkach Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Misc. Iur. - T. 5 (2004), s. 107-117 2004

 • O prawie sądowym Drugiej Rzeczypospolitej w początkach Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // Czas. Praw.-Hist. - 2003, z. 2, s. 113-139 2003

 • "Nowy" ustrój a "stare" prawo : wstęp do badań nad prawem II RP w początkach Polski Ludowej / Anna Stawarska-Rippel. // W: Z dziejów prawa. Cz. 4. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 158-172 2003

 • Prawnicy bez studiów / Anna Stawarska-Rippel. // W: Z dziejów prawa. Cz. 3. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - S. 191-208 2002 46 lp