Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Marek Stańko

Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej

 

Stanowisko          
Pokój  2.41
Telefon  32 359 1234
Wewnętrzny  1234
Email  
Dyżury w semestrze zimowym: czwartek, 15.20-16.50.

 

Bibliografia

 • Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych : [komentarz do art. 1058-1087 / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 6, Spadki (art. 922-1087). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 953-977 2019

 • Mienie : [komentarz do art. 46[1]] / Marek Stańko. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 363-368 2018

 • Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej / red. nauk. Dorota Łobos-Kotowska, Paweł Gała, Marek Stańko. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. 2018

 • Własność : [komentarz do art. 213-218] / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 346-355 2018

 • Własność : [komentarz do art. 210 par. 2] / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 328-330 2018

 • Decyzja uwłaszczeniowa jako podstawa ustalenia stanu prawnego nieruchomości rolnej / Marek Stańko. // W: Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileszowa Profesor Teresy Kurowskiej. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. - S. 461-474 2018

 • Prawa rzeczowe ograniczone : [komentarz do art. 271-282] / Marek Stańko. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 638-643 2018

 • Konsument w systemie bezpieczeństwa żywności po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Marek Stańko. // W: Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty prawne. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017. - S. 415-426 2017

 • Prawo rolne / pod red. Pawła Czechowskiego ; aut.: Paulina Będźmirowska, Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Elżbieta Kremer, Teresa Kurowska, Aleksander Lichorowicz, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Rafał Michałowski, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Roman Stec, Krystyna Stefańska, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński. - 4. wydanie, stan prawny na 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Pojęcie nieruchomości rolnej w kodeksie cywilnym i przepisach szczególnych / Marek Stańko. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 15 (2017), s. 297-311 2017

 • Leksykon terminologii europejskiej i międzynarodowej w kontroli sanitarnej, fitosanitarnej i farmaceutycznej / pod red. Marcina Janika ; [aut.]: Marek Stańko, Marcin Janik, Lidia Zacharko, Ewa Pierzchała, Jan Szulc. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych / oprac. Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko, Klaudia Bartosz. // Prz. Prawa Rol. - 2015, nr 1, s. 283-309 2015

 • Prawo rolne / pod red. Pawła Czechowskiego ; aut.: Paulina Będźmirowska, Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Elżbieta Kremer, Teresa Kurowska, Aleksander Lichorowicz, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Rafał Michałowski, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Roman Stec, Krystyna Stefańska, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński. - Wyd. 3, zaktual. i rozsz., stan prawny na 15 września 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 2015

 • Prawo nabycia w świetle nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego / Marek Stańko. // Prz. Prawa Rol. - 2015, nr 2, s. 87-100 2015

 • Agroturystyka jako instrument wspierania rozwoju gospodarstwa rodzinnego / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // W: Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego : praca zbiorowa. - Warszawa : Agrotec Polska, 2015. - S. 287-297 2015

 • Ochrona gruntów rolnych na obszarach realizacji inwestycji przeciwpowodziowych : wybrane zagadnienia prawne / Marek Stańko. // Stud. Iurid. - T. 59 (2014), s. 263-274 2014

 • Prawo rolne / pod red. Pawła Czechowskiego ; aut.: Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Elżbieta Kremer, Teresa Kurowska, Aleksander Lichorowicz, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Krystyna Stefańska, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Polska bibliografia prawnorolna za 2012 r. / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // Prz. Prawa Rol. - 2013, nr 1, s. 291-300 2013

 • Legal incentives and legal obstacles to diversification for farmers / Teresa Kurowska, Marek Stańko. // W: Le defi de la diversification des entreprises agricoles. - Paris : L'Harmattan, 2012. - S. 337-340 2012

 • Zakres ochronny własności na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Marek Stańko. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. - S. 474-483 2012

 • Rejestry publiczne w obrocie nieruchomościami rolnymi : ewidencja gruntów i księgi wieczyste / Marek Stańko. // W: Prawo rolne. - Warszawa : LexisNexis, 2012. - S. 195-202 2012

 • Planowanie przestrzenne budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich : wybrane zagadnienia prawne / Marek Stańko. // W: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego : księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa. - Białystok : "Temida 2", 2012. - S. 277-287 2012

 • Płatności bezpośrednie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // Państ. Prawo. - 2011, z. 10, s. 88-100 2011

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych za 2009 r. / oprac. Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // Prz. Prawa Rol. - 2010, nr 1, s. 324-328 2010

 • Rejestry publiczne / Marek Stańko. // W: Prawo rolne. - Warszawa : LexisNexis, 2009. - S. 232-242 2009

 • Problemy prawne dywersyfikacji gosodarstw rolnych w Polsce / Marek Stańko. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 8 (2009), s. 150-165 2009

 • Odpowiedzialność za produkt żywnościowy w polskim systemie prawnym / Marek Stańko. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 7 (2009), s. 252-264 2009

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych / oprac. Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // Prz. Prawa Rol. - 2008, nr 1, s. 322-328 2008

 • Gospodarka mieniem komunalnym / Joanna Jagoda, Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. - Stan prawny na 1 grudnia 2007 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. 2008

 • Rejestry publiczne / Marek Stańko. // W: Prawo rolne. - Wyd. 4. - Warszawa : "LexisNexis", 2008. - S. 239-250 2008

 • Podstawowe założenia konstrukcyjne "dzierżawy rolniczej" w świetle art. 38a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa / Marek Stańko. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 321-330 2007

 • Rejestry publiczne / Marek Stańko. // W: Prawo rolne. - Wyd. 3, stan prawny na 15 marca 2006 r.. - Warszawa : "LexisNexis", 2006. - S. 231-241 2006

 • Zakres przedmiotowy art. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego / Marek Stańko. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 4 (2005), s. 112-124 2005

 • Rejestry publiczne / Marek Stańko. // W: Prawo rolne. - Warszawa : "Lexis Nexis", 2005. - S. 230-237 2005

 • Pozycja prawna wójta, burmistrza i prezydenta miasta w obrocie cywilnoprawnym : wybrane zagadnienia / Marek Stańko. // Misc. Iur. - T. 4 (2004), s. 73-81 2004

 • Wpływ uwłaszczenia i zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na charakter majątkowy gospodarstwa rolnego / Marek Stańko. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 3 (2002), s. 320-332 2002

 • Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wykonanie własności rolniczej / Marek Stańko. // W: Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej. - Białystok : Temida 2, 1998. - S. 199-209 1998

 • Zasiedzenie nieruchomości przez gminę i inne komunalne osoby prawne / Marek Stańko. // Rejent. - 1994, nr 6, s. 50-65 1994

 • Uprawnienia państwowych osób prawnych do mienia będącego w ich zarządzie / Teresa Kurowska, Marek Stańko. // W: Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - S. 41-53 1994

 • Ochrona prawna właściciela a skoncentrowane budownictwo jednorodzinne / Marek Stańko. // Samorz. Teryt. - 1991, nr 11/12, s. 139-145 1991

 • Profesor Walerian Pańko pozostanie moim Mistrzem / Marek Stańko. // Samorz. Teryt. - 1991, nr 11/12, s. 7-8 1991 41 lp