Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

 

Stanowisko          
profesor nadzwyczajny  
Pokój  2.12
 
Telefon
32 3591959
32 3591960
 
Wewnętrzny
1200
 
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Dyżury

Terminy dyżurów  we  wrześniu:

12 września, godz. 16.00-17.30

19 września, godz. 15.30-17.00

23 września, godz. 12.30-14.00

 

 

 

Bibliografia

 • Unikatowa inicjatywa się rozwija / Ewa Rott-Pietrzyk, Rafał Blicharz, Aneta Pająk-Kozub. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2018, nr 5, s. 24 2018

 • Struktura regulacji umów o pośrednictwo handlowe (wnioski prawnoporównawcze i propozycje legislacyjne) / Ewa Rott-Pietrzyk, Mateusz Grochowski. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2018, z. 1, s. 3-24 2018

 • Prowizja agenta w czasie trwania umowy : imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje / Ewa Rott-Pietrzyk, Mateusz Grochowski. // Transform. Prawa Prywat. - 2018, nr 3, s. 73-99 2018

 • Limits of harmonisation and convergence : dissimilarities within similarities of Polish and German contract law / edited by Monika Jagielska, Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Ewa Rott-Pietrzyk, Fryderyk Zoll, Grzegorz Żmij ; individual sections prepared by: Monika Jagielska, Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Ewa Rott-Pietrzyk, Fryderyk Zoll, Grzegorz Żmij, Bartosz Jędryszczyk, Piotr Krym, Bartosz Kucia, Małgorzata Lubelska-Sazanów, Bartłomiej Panfil, Małgorzata Pohl, Anita Strzebińczyk - Warszawa : Wolters Kluwer , 2018. 2018

 • Klauzule modyfikacyjne dotyczące wynagrodzenia w umowach agencyjnych / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Ius est ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. - Wrocław : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. - S. 977-993 2018

 • Czy tajemnica bankowa wyłącza prawo agenta do informacji stanowiącej podstawę do obliczenia prowizji? / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Traple. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1365-1379 2017

 • Czy prokura łączna niewłaściwa [jest] była (nie)właściwa? / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 565-585 2017

 • Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi / red. nauk. Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Regulacja umów o pośrednictwo w DCFR (wzorem dla ustawodawcy polskiego?) / Ewa Rott-Pietrzyk. // Transform. Prawa Prywat. - 2017, nr 2, s. 49-81 2017

 • Prawo umów handlowych / pod redakcją Mirosława Steca ; autorzy: Mirosław Bączyk, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Marcin Krajewski, Kazimierz Kruczalak, Jan Lic, Krzysztof Oplustil, Marcin Orlicki, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Łukasz Przyborowski, Ewa Rott-Pietrzyk, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Stanisław Włodyka, Piotr Zapadka. - 5 wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. 2017

 • Dopuszczalność pozbawienia agenta prowizji od umów zawartych z pozyskanymi uprzednio klientami / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 399-408 2017

 • Wspólne projekty, interdyscyplinarne przedsięwzięcia / Ewa Rott-Pietrzyk, Rafał Blicharz. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2016, nr 5, s. 10-11 2016

 • Ochrona przedsiębiorcy jako strony słabszej na przykładzie agenta handlowego / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 701-724 2016

 • II edycja Szkoły Prawa USA / Ewa Rott-Pietrzyk, Rafał Blicharz. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2016, nr 8, s. 13 2016

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Maria Dragun-Gertner, Bernadetta Fuchs, Marcin Glicz, Jacek Górecki, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Ewa Rott-Pietrzyk, Marek Świerczyński, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego / pod red. Ewy Rott-Pietrzyk i Anity Strzebińczyk ; aut.: Jacek Górecki, Bartosz Kucia, Katarzyna Darowska, Joanna Lewandowska, Małgorzata Lubelska-Sazanów, Magdalena Mikołajek, Ewelina Wyraz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, 2015. 2015

 • Swoboda stron w zakresie materialnoprawnego wyboru prawa modelowego (soft law) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2014. - S. 323-341 2014

 • Prawo umów handlowych / pod red. Stanisława Włodyki ; aut.: Mirosław Bączyk, Marek Jasiakiewicz, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Kazimierz Kruczalak, Jan Lic, Krzysztof Oplustil, Marcin Orlicki, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Łukasz Przyborowski, Ewa Rott-Pietrzyk, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Stanisław Włodyka, Piotr Zapadka. - Wyd. 4. - Warszawa : C. H. Beck, 2014. 2014

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Justyna Balcarczyk, Monika Jagielska, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Mieczysław Sośniak, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Arkadiusz Wowerka, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 2014

 • General standards for the interpretation of contracts under the Common European Sales Law (CESL) / Ewa Rott-Pietrzyk. // Z. Eur. Priv.r. - 2014, nr 2, s. 371-399 2014

 • Czy DCFR ma znaczenie przy wykładni prounijnej przepisów o umowie agencyjnej? / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 374-389 2013

 • Systematyka części szczegółowej zobowiązań a miejsce umów o pośrednictwo sensu largo : głos w dyskusji / Ewa Rott-Pietrzyk. // Transform. Prawa Prywat. - 2013, nr 1, s. 41-73 2013

 • [Common European Sales Law (CESL) - recenzja] / Ewa Rott-Pietrzyk. // Prz. Prawa Handl. - 2013, nr 3, s. 56-58 2013

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Merger clause w aktach prawa modelowego (soft law) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy cywilistyczne : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Edwardowi Drozdowi. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 77-94 2013

 • Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL) / Ewa Rott-Pietrzyk. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Rozszerzony zakres ochrony podmiotów świadczących usługi z zakresu pośrednictwa w DCFR (wzorcem dla polskiego ustawodawcy?) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 362-380 2012

 • Rozszerzony zakres ochrony podmiotów świadczących usługi z zakresu pośrednictwa w DCFR (wzorcem dla polskiego ustawodawcy?) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 362-380 2012

 • Commercial agency contracts and freedom of contracts / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Private autonomy in Germany and Poland in the Common European Sales Law. - Munich : Sellier European Law Publishers, 2012. - S. 15-34 2012

 • Ogólne dyrektywy wykładni umów w projekcie wspólnych europejskich przepisów dotyczących umowy sprzedaży (CESL) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi. - Warszawa : LexisNexis, 2012. - S. 61-76 2012

 • Metoda wykładni umów w projekcie Common European Sales Law / Ewa Rott-Pietrzyk. // Transform. Prawa Prywat. - 2012, nr 4, s. 85-118 2012

 • Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe / pod red. Moniki Jagielskiej, Ewy Rott-Pietrzyk, Anety Wiewiórkowskiej-Domagalskiej. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. 2012

 • Interpretation of Juridical Acts in Polish Private Law : are we still missing the Whole Point of the Only Right Intepretation Method in Private Law? / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 19-32 2012

 • System klauzul generalnych w projekcie Księgi I k.c. : uwagi de lege ferenda na tle regulacji holenderskiej i ujednoliconego europejskiego prawa prywatnego: DCFR i Acquis Principles / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile : praca zbiorowa uczestników spotkań studyjnych w ramach projektu: Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2011. - S. 199-224 2011

 • Prawo zobowiązań : część szczegółowa / red. Jerzy Rajski ; aut.: Adam Brzozowski, Józef Frąckowiak, Wojciech Jan Katner, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Jacek Napierała, Mirosław Nesterowicz, Adam Olejniczak, Jerzy Pisuliński, Ewa Rott-Pietrzyk, Mirosław Stec, Leopold Stecki, Andrzej Stelmachowski, Janusz Strzępka, Leszek Ogiegło. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. 2011

 • Prawo umów handlowych / pod red. Stanisława Włodyki ; aut.: Mirosław Bączyk, Marek Jasiakiewicz, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Kazimierz Kruczalak, Krzysztof Oplustil, Jerzy Pisuliński, Ewa Rott-Pietrzyk, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Wacław Uruszczak, Stanisław Włodyka, Piotr Zapadka. - Wyd. 3. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • Pośrednictwo jako element charakterystyczny niektórych umów o świadczenie usług / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 183-202 2011

 • Introduction : 'Interpretation' in private law / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Interpretation in Polish, German and European Private Law. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2011. - S. 1-13 2011

 • Świadczenie wyrównawcze w Draft Common Frame of Reference a prawo polskie : zakres podmiotowy instytucji ochronnych / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 888-907 2010

 • Klauzule generalne a wykonanie zobowiązania : z uwzględnieniem koncepcji systemu klauzul generalnych w projekcie KC / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27 września 2008 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. - S. 327-342 2010

 • Interpretacja oświadczeń woli : uwagi na tle rozwiązań projektu Księgi I Kodeksu cywilnego / Ewa Rott-Pietrzyk. // Transform. Prawa Prywat. - 2010, nr 4, s. 9-20 2010

 • Dopuszczalność stosowania przepisów o umowie agencyjnej do innych umów o świadczenie usług / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2010. - S. 485-496 2010

 • Dopuszczalność potwierdzenia czynności rzekomego organu / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Współczesne problemy prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 535-546 2010

 • Warunek potestatywny de lege ferenda na tle prawnoporównawczym / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2009, nr 2, s. 123-147 2009

 • Wzorzec rozsądnej osoby jako kryterium wykładni oświadczenia woli / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 75-99 2008

 • Klauzula generalna rozsądku de lege ferenda / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 2. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 289-308 2008

 • Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / pod red. Maksymiliana Pazdana, Wojciecha Popiołka, Ewy Rott-Pietrzyk, Macieja Szpunara. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Europeizacja prawa prywatnego. T. 1 / pod red. Maksymiliana Pazdana, Wojciecha Popiołka, Ewy Rott-Pietrzyk, Macieja Szpunara. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Znaczenie kryterium rozsądku przy wykładni oświadczenia woli w praktyce notarialnej / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2007, nr 10, s. 100-119 2007

 • Wykładnia oświadczenia woli w prawie holenderskim / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 305-320 2007

 • Wykładnia oświadczenia woli : studium prawnoporównawcze / Ewa Rott-Pietrzyk. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2007, nr 3/4, s. 1-47 2007

 • Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym / Ewa Rott-Pietrzyk. - Warszawa : C.H. Beck, 2007. 2007

 • Klauzula generalna rozsądku : głos w dyskusji / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 193-212 2007

 • Umowy o pośrednictwo gospodarcze (handlowe) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Prawo umów w obrocie gospodarczym. - Warszawa : C. H. Beck, 2006. - S. 489-635 2006

 • Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia : uwagi de lage lata i de lege ferenda / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2006, nr 3, s. 105-119 2006

 • Umowa dziedziczenia : uwagi de lege lata i de lege ferenda / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2006, nr 2, s. 162-179 2006

 • Prawo umów handlowych / pod red. Stanisława Włodyki ; aut.: Mirosław Bączyk, Marek Jasiakiewicz, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Kazimierz Kruczalak, Krzysztof Oplustil, Jerzy Pisuliński, Ewa Rott-Pietrzyk, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Wacław Uruszczak, Stanisław Włodyka. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2006. 2006

 • Holenderska klauzula rozsądku i słuszności na tle innych uregulowań prawnych : (wzór dla polskiego ustawodawcy?) / Ewa Rott-Pietrzyk. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2006, z. 3, s. 57-101 2006

 • Agent handlowy : regulacje polskie i europejskie / Ewa Rott-Pietrzyk. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. 2006

 • Europeizacja prawa prywatnego : nowe trendy. Cz. 2 / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2006, nr 12, s. 130-149 2006

 • Europeizacja prawa prywatnego : nowe trendy. Cz. 1 / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2006, nr 11, s. 173-194 2006

 • Wzorzec rozsądnej osoby w świetle konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2005, nr 9, s. 202-222 2005

 • Pojęcie rozsądku w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 701-718 2005

 • Koniec wątpliwości w zakresie przedawnienia odsetek za opóźnienie(?) : uwagi do uchwały SN (7) z 26.I.2005 r. / Ewa Rott-Pietrzyk, Jacek Zrałek. // Monit. Praw. - 2005, z. 13, s. 625-631 2005

 • Klauzule generalne rozsądku w kodeksie cywilnym / Ewa Rott-Pietrzyk. // Kwart. Prawa Pryw. - 2005, z. 3, s. 617-660 2005

 • Agent jako rzekomy pełnomocnik / Ewa Rott-Pietrzyk. // Prz. Prawa Handl. - 2005, nr 9, s. 51-56 2005

 • Uwagi o terminie przedawnienia roszczenia o zapłatę odsetek / Ewa Rott-Pietrzyk, Jacek Zrałek. // Monit. Praw. - 2004, [nr] 22, s. 1032-1036 2004

 • Świadczenie wyrównawcze przysługujące agentowi : nowa instytucja w prawie polskim / Ewa Rott-Pietrzyk, Wojciech Klyta. // Kwart. Prawa Pryw. - 2004, z. 3, s. 767-799 2004

 • Prawo zobowiązań : część szczegółowa / red. Jerzy Rajski ; aut.: Adam Brzozowski, Leszek Ogiegło, Ewa Rott-Pietrzyk, Janusz Strzępka [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. 2004

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 17 06 2003 r. : III CZP 37/03 : [dot. art. 554 k.c., zobowiazania - termin przedawnienia o odsetki za opóźnienie w zapłacie ceny wynikającej z umowy sprzedaży] / Ewa Rott-Pietrzyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2004, z. 5, s. 243-246 2004

 • Powrót agencji wyłącznej do prawa polskiego / Ewa Rott-Pietrzyk. // Prz. Sąd. - 2003, [nr] 11/12, s. 22-43 2003

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 II 2002 r. : I CKN 486/00 : [dot. odszkodowania w przypadku odstąpienia od umowy o roboty budowlane] / Ewa Rott-Pietrzyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2003, z. 3, s. 160-162 2003

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15 II 2002 r. : III CZP 86/01 : [dot. wadliwego wykonania dzieła; kwestii dopuszczalności zastępczego usunięcia wad] / Ewa Rott-Pietrzyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2003, z. 1, s. 3-5 2003

 • Dopuszczalność zastrzeżenia wypowiedzenia umowy agencyjnej na czas oznaczony / Ewa Rott-Pietrzyk. // Prz. Prawa Handl. - 2003, nr 10, s. 45-52 2003

 • Umowa agencyjna po nowelizacji : (art. 758-764.9 k.c.) / Ewa Rott-Pietrzyk. - Kraków : Zakamycze, 2001. 2001

 • Umowa agencyjna - nowa regulacja w KC. Cz. 2 / Ewa Rott-Pietrzyk. // Monit. Praw. - 2001, [nr] 12, s. 629-633 2001

 • Umowa agencyjna - nowa regulacja w KC. Cz. 1 / Ewa Rott-Pietrzyk. // Monit. Praw. - 2001, [nr] 11, s. 579-584 2001

 • Komentarz do Dyrektywy Rady nr 86/653 z 18 grudnia 1986 roku w sprawie harmonizacji praw państw członkowskich dotyczących niezależnych agentów handlowych / Ewa Rott-Pietrzyk. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 19/20 (2000), s. 235-294 2000

 • Dyrektywa Rady EWG nr 653/86 z 18 grudnia 1986 roku w sprawie harmonizacji praw państw członkowskich dotyczących niezależnych agentów handlowych / tłum. Ewa Rott-Pietrzyk. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 19/20 (2000), s. 360-377 2000

 • Zakaz działalności konkurencyjnych w umowach agencyjnych / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 1999, nr 4, s. 42-68 1999

 • Wygaśnięcie umowy agencyjnej / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 1999, nr 9, s. 241-267 1999

 • O potrzebie zmiany przepisów o umowie agencyjnej / Leszek Ogiegło, Ewa Rott-Pietrzyk. // Gdań. Stud. Praw. - T. 5 (1999), s. 275-299 1999

 • Zobowiązanie del credere w umowie agencyjnej / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 1998, nr 11, s. 90-111 1998

 • Umowa agencyjna w prawie polskim a standardy europejskie / Ewa Rott-Pietrzyk. // Kwart. Prawa Pryw. - 1998, z. 1, s. 25-130 1998

 • Agencja wyłączna w prawie polskim a standarty europejskie / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 1997, nr 4, s.52-79 1997

 • Dostosowanie polskiego prawa prywatnego międzynarodowego do standartów Unii Europejskiej : [konferencja] Katowice, 24-25 września 1993 roku / Elżbieta Uliasz, Ewa Rott-Pietrzyk. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 18 (1995), s. 213-215 1995

 • Umowa agencyjna w świetle konwencji genewskiej o agencji w międzynarodowej sprzedaży towarów z 1983 r. / Ewa Rott-Pietrzyk. // Kwart. Prawa Pryw. - 1994, z. 1, s. 123-162 1994 87 lp