• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

Pełnomocnik do spraw Umiędzynarodowienia

 

Stanowisko          
profesor
 
Pokój  2.12
 
Telefon
32 3591959
32 3591960
 
Wewnętrzny
1200
 
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Dyżury

w semestrze letnim: poniedziałek,13.00 - 13.45 

UWAGA! Najbliższy dyżur odbędzie się 24 lutego; w sprawach pilnych proszę o kontakt mejlowy

 

 

Bibliografia

 • Basic rules and reasons for entering into contracts (involving businesses) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Legal guide to investment in Poland. - Beijing : China Legal Publishing House, 2019. - S. 160-217 2019

 • Legal guide to investment in Poland / ed. : Wan Meng, Rafał Blicharz, Ewa Rott-Pietrzyk. - Beijing : China Legal Publishing House, 2019. 2019

 • Foreword / Rafał Blicharz, Piotr Pinior, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Zachariasiewicz. // W: Legal guide to investment in Poland. - Beijing : China Legal Publishing House, 2019. - S. 79-82 2019

 • Unikatowa inicjatywa się rozwija / Ewa Rott-Pietrzyk, Rafał Blicharz, Aneta Pająk-Kozub. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2018, nr 5, s. 24 2018

 • Struktura regulacji umów o pośrednictwo handlowe (wnioski prawnoporównawcze i propozycje legislacyjne) / Ewa Rott-Pietrzyk, Mateusz Grochowski. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2018, z. 1, s. 3-24 2018

 • Prowizja agenta w czasie trwania umowy : imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje / Ewa Rott-Pietrzyk, Mateusz Grochowski. // Transform. Prawa Prywat. - 2018, nr 3, s. 73-99 2018

 • Limits of harmonisation and convergence : dissimilarities within similarities of Polish and German contract law / edited by Monika Jagielska, Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Ewa Rott-Pietrzyk, Fryderyk Zoll, Grzegorz Żmij ; individual sections prepared by: Monika Jagielska, Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Ewa Rott-Pietrzyk, Fryderyk Zoll, Grzegorz Żmij, Bartosz Jędryszczyk, Piotr Krym, Bartosz Kucia, Małgorzata Lubelska-Sazanów, Bartłomiej Panfil, Małgorzata Pohl, Anita Strzebińczyk - Warszawa : Wolters Kluwer , 2018. 2018

 • Klauzule modyfikacyjne dotyczące wynagrodzenia w umowach agencyjnych / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Ius est ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. - Wrocław : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. - S. 977-993 2018

 • Czy prokura łączna niewłaściwa [jest] była (nie)właściwa? / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 565-585 2017

 • Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi / red. nauk. Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Regulacja umów o pośrednictwo w DCFR (wzorem dla ustawodawcy polskiego?) / Ewa Rott-Pietrzyk. // Transform. Prawa Prywat. - 2017, nr 2, s. 49-81 2017

 • Prawo umów handlowych / pod redakcją Mirosława Steca ; autorzy: Mirosław Bączyk, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Marcin Krajewski, Kazimierz Kruczalak, Jan Lic, Krzysztof Oplustil, Marcin Orlicki, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Łukasz Przyborowski, Ewa Rott-Pietrzyk, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Stanisław Włodyka, Piotr Zapadka. - 5 wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. 2017

 • Dopuszczalność pozbawienia agenta prowizji od umów zawartych z pozyskanymi uprzednio klientami / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 399-408 2017

 • Czy tajemnica bankowa wyłącza prawo agenta do informacji stanowiącej podstawę do obliczenia prowizji? / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Traple. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1365-1379 2017

 • Wspólne projekty, interdyscyplinarne przedsięwzięcia / Ewa Rott-Pietrzyk, Rafał Blicharz. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2016, nr 5, s. 10-11 2016

 • Ochrona przedsiębiorcy jako strony słabszej na przykładzie agenta handlowego / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 701-724 2016

 • II edycja Szkoły Prawa USA / Ewa Rott-Pietrzyk, Rafał Blicharz. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2016, nr 8, s. 13 2016

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Maria Dragun-Gertner, Bernadetta Fuchs, Marcin Glicz, Jacek Górecki, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Ewa Rott-Pietrzyk, Marek Świerczyński, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego / pod red. Ewy Rott-Pietrzyk i Anity Strzebińczyk ; aut.: Jacek Górecki, Bartosz Kucia, Katarzyna Darowska, Joanna Lewandowska, Małgorzata Lubelska-Sazanów, Magdalena Mikołajek, Ewelina Wyraz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, 2015. 2015

 • Swoboda stron w zakresie materialnoprawnego wyboru prawa modelowego (soft law) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2014. - S. 323-341 2014

 • Prawo umów handlowych / pod red. Stanisława Włodyki ; aut.: Mirosław Bączyk, Marek Jasiakiewicz, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Kazimierz Kruczalak, Jan Lic, Krzysztof Oplustil, Marcin Orlicki, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Łukasz Przyborowski, Ewa Rott-Pietrzyk, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Stanisław Włodyka, Piotr Zapadka. - Wyd. 4. - Warszawa : C. H. Beck, 2014. 2014

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Justyna Balcarczyk, Monika Jagielska, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Mieczysław Sośniak, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Arkadiusz Wowerka, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 2014

 • General standards for the interpretation of contracts under the Common European Sales Law (CESL) / Ewa Rott-Pietrzyk. // Z. Eur. Priv.r. - 2014, nr 2, s. 371-399 2014

 • Czy DCFR ma znaczenie przy wykładni prounijnej przepisów o umowie agencyjnej? / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 374-389 2013

 • [Common European Sales Law (CESL) - recenzja] / Ewa Rott-Pietrzyk. // Prz. Prawa Handl. - 2013, nr 3, s. 56-58 2013

 • Systematyka części szczegółowej zobowiązań a miejsce umów o pośrednictwo sensu largo : głos w dyskusji / Ewa Rott-Pietrzyk. // Transform. Prawa Prywat. - 2013, nr 1, s. 41-73 2013

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Merger clause w aktach prawa modelowego (soft law) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy cywilistyczne : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Edwardowi Drozdowi. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 77-94 2013

 • Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL) / Ewa Rott-Pietrzyk. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Rozszerzony zakres ochrony podmiotów świadczących usługi z zakresu pośrednictwa w DCFR (wzorcem dla polskiego ustawodawcy?) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 362-380 2012

 • Rozszerzony zakres ochrony podmiotów świadczących usługi z zakresu pośrednictwa w DCFR (wzorcem dla polskiego ustawodawcy?) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 362-380 2012

 • Commercial agency contracts and freedom of contracts / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Private autonomy in Germany and Poland in the Common European Sales Law. - Munich : Sellier European Law Publishers, 2012. - S. 15-34 2012

 • Ogólne dyrektywy wykładni umów w projekcie wspólnych europejskich przepisów dotyczących umowy sprzedaży (CESL) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi. - Warszawa : LexisNexis, 2012. - S. 61-76 2012

 • Metoda wykładni umów w projekcie Common European Sales Law / Ewa Rott-Pietrzyk. // Transform. Prawa Prywat. - 2012, nr 4, s. 85-118 2012

 • Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe / pod red. Moniki Jagielskiej, Ewy Rott-Pietrzyk, Anety Wiewiórkowskiej-Domagalskiej. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. 2012

 • Interpretation of Juridical Acts in Polish Private Law : are we still missing the Whole Point of the Only Right Intepretation Method in Private Law? / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 19-32 2012

 • System klauzul generalnych w projekcie Księgi I k.c. : uwagi de lege ferenda na tle regulacji holenderskiej i ujednoliconego europejskiego prawa prywatnego: DCFR i Acquis Principles / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile : praca zbiorowa uczestników spotkań studyjnych w ramach projektu: Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2011. - S. 199-224 2011

 • Prawo zobowiązań : część szczegółowa / red. Jerzy Rajski ; aut.: Adam Brzozowski, Józef Frąckowiak, Wojciech Jan Katner, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Jacek Napierała, Mirosław Nesterowicz, Adam Olejniczak, Jerzy Pisuliński, Ewa Rott-Pietrzyk, Mirosław Stec, Leopold Stecki, Andrzej Stelmachowski, Janusz Strzępka, Leszek Ogiegło. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. 2011

 • Prawo umów handlowych / pod red. Stanisława Włodyki ; aut.: Mirosław Bączyk, Marek Jasiakiewicz, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Kazimierz Kruczalak, Krzysztof Oplustil, Jerzy Pisuliński, Ewa Rott-Pietrzyk, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Wacław Uruszczak, Stanisław Włodyka, Piotr Zapadka. - Wyd. 3. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • Pośrednictwo jako element charakterystyczny niektórych umów o świadczenie usług / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 183-202 2011

 • Introduction : 'Interpretation' in private law / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Interpretation in Polish, German and European Private Law. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2011. - S. 1-13 2011

 • Świadczenie wyrównawcze w Draft Common Frame of Reference a prawo polskie : zakres podmiotowy instytucji ochronnych / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 888-907 2010

 • Klauzule generalne a wykonanie zobowiązania : z uwzględnieniem koncepcji systemu klauzul generalnych w projekcie KC / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27 września 2008 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. - S. 327-342 2010

 • Interpretacja oświadczeń woli : uwagi na tle rozwiązań projektu Księgi I Kodeksu cywilnego / Ewa Rott-Pietrzyk. // Transform. Prawa Prywat. - 2010, nr 4, s. 9-20 2010

 • Dopuszczalność stosowania przepisów o umowie agencyjnej do innych umów o świadczenie usług / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2010. - S. 485-496 2010

 • Dopuszczalność potwierdzenia czynności rzekomego organu / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Współczesne problemy prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 535-546 2010

 • Warunek potestatywny de lege ferenda na tle prawnoporównawczym / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2009, nr 2, s. 123-147 2009

 • Wzorzec rozsądnej osoby jako kryterium wykładni oświadczenia woli / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 75-99 2008

 • Klauzula generalna rozsądku de lege ferenda / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 2. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 289-308 2008

 • Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / pod red. Maksymiliana Pazdana, Wojciecha Popiołka, Ewy Rott-Pietrzyk, Macieja Szpunara. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Europeizacja prawa prywatnego. T. 1 / pod red. Maksymiliana Pazdana, Wojciecha Popiołka, Ewy Rott-Pietrzyk, Macieja Szpunara. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Znaczenie kryterium rozsądku przy wykładni oświadczenia woli w praktyce notarialnej / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2007, nr 10, s. 100-119 2007

 • Wykładnia oświadczenia woli w prawie holenderskim / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 305-320 2007

 • Wykładnia oświadczenia woli : studium prawnoporównawcze / Ewa Rott-Pietrzyk. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2007, nr 3/4, s. 1-47 2007

 • Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym / Ewa Rott-Pietrzyk. - Warszawa : C.H. Beck, 2007. 2007

 • Klauzula generalna rozsądku : głos w dyskusji / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 193-212 2007

 • Umowy o pośrednictwo gospodarcze (handlowe) / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Prawo umów w obrocie gospodarczym. - Warszawa : C. H. Beck, 2006. - S. 489-635 2006

 • Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia : uwagi de lage lata i de lege ferenda / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2006, nr 3, s. 105-119 2006

 • Umowa dziedziczenia : uwagi de lege lata i de lege ferenda / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2006, nr 2, s. 162-179 2006

 • Prawo umów handlowych / pod red. Stanisława Włodyki ; aut.: Mirosław Bączyk, Marek Jasiakiewicz, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Kazimierz Kruczalak, Krzysztof Oplustil, Jerzy Pisuliński, Ewa Rott-Pietrzyk, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Wacław Uruszczak, Stanisław Włodyka. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2006. 2006

 • Holenderska klauzula rozsądku i słuszności na tle innych uregulowań prawnych : (wzór dla polskiego ustawodawcy?) / Ewa Rott-Pietrzyk. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2006, z. 3, s. 57-101 2006

 • Agent handlowy : regulacje polskie i europejskie / Ewa Rott-Pietrzyk. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. 2006

 • Europeizacja prawa prywatnego : nowe trendy. Cz. 2 / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2006, nr 12, s. 130-149 2006

 • Europeizacja prawa prywatnego : nowe trendy. Cz. 1 / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2006, nr 11, s. 173-194 2006

 • Wzorzec rozsądnej osoby w świetle konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 2005, nr 9, s. 202-222 2005

 • Pojęcie rozsądku w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 701-718 2005

 • Koniec wątpliwości w zakresie przedawnienia odsetek za opóźnienie(?) : uwagi do uchwały SN (7) z 26.I.2005 r. / Ewa Rott-Pietrzyk, Jacek Zrałek. // Monit. Praw. - 2005, z. 13, s. 625-631 2005

 • Klauzule generalne rozsądku w kodeksie cywilnym / Ewa Rott-Pietrzyk. // Kwart. Prawa Pryw. - 2005, z. 3, s. 617-660 2005

 • Agent jako rzekomy pełnomocnik / Ewa Rott-Pietrzyk. // Prz. Prawa Handl. - 2005, nr 9, s. 51-56 2005

 • Uwagi o terminie przedawnienia roszczenia o zapłatę odsetek / Ewa Rott-Pietrzyk, Jacek Zrałek. // Monit. Praw. - 2004, [nr] 22, s. 1032-1036 2004

 • Świadczenie wyrównawcze przysługujące agentowi : nowa instytucja w prawie polskim / Ewa Rott-Pietrzyk, Wojciech Klyta. // Kwart. Prawa Pryw. - 2004, z. 3, s. 767-799 2004

 • Prawo zobowiązań : część szczegółowa / red. Jerzy Rajski ; aut.: Adam Brzozowski, Leszek Ogiegło, Ewa Rott-Pietrzyk, Janusz Strzępka [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. 2004

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 17 06 2003 r. : III CZP 37/03 : [dot. art. 554 k.c., zobowiazania - termin przedawnienia o odsetki za opóźnienie w zapłacie ceny wynikającej z umowy sprzedaży] / Ewa Rott-Pietrzyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2004, z. 5, s. 243-246 2004

 • Powrót agencji wyłącznej do prawa polskiego / Ewa Rott-Pietrzyk. // Prz. Sąd. - 2003, [nr] 11/12, s. 22-43 2003

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 II 2002 r. : I CKN 486/00 : [dot. odszkodowania w przypadku odstąpienia od umowy o roboty budowlane] / Ewa Rott-Pietrzyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2003, z. 3, s. 160-162 2003

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15 II 2002 r. : III CZP 86/01 : [dot. wadliwego wykonania dzieła; kwestii dopuszczalności zastępczego usunięcia wad] / Ewa Rott-Pietrzyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2003, z. 1, s. 3-5 2003

 • Dopuszczalność zastrzeżenia wypowiedzenia umowy agencyjnej na czas oznaczony / Ewa Rott-Pietrzyk. // Prz. Prawa Handl. - 2003, nr 10, s. 45-52 2003

 • Umowa agencyjna po nowelizacji : (art. 758-764.9 k.c.) / Ewa Rott-Pietrzyk. - Kraków : Zakamycze, 2001. 2001

 • Umowa agencyjna - nowa regulacja w KC. Cz. 2 / Ewa Rott-Pietrzyk. // Monit. Praw. - 2001, [nr] 12, s. 629-633 2001

 • Umowa agencyjna - nowa regulacja w KC. Cz. 1 / Ewa Rott-Pietrzyk. // Monit. Praw. - 2001, [nr] 11, s. 579-584 2001

 • Komentarz do Dyrektywy Rady nr 86/653 z 18 grudnia 1986 roku w sprawie harmonizacji praw państw członkowskich dotyczących niezależnych agentów handlowych / Ewa Rott-Pietrzyk. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 19/20 (2000), s. 235-294 2000

 • Dyrektywa Rady EWG nr 653/86 z 18 grudnia 1986 roku w sprawie harmonizacji praw państw członkowskich dotyczących niezależnych agentów handlowych / tłum. Ewa Rott-Pietrzyk. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 19/20 (2000), s. 360-377 2000

 • Zakaz działalności konkurencyjnych w umowach agencyjnych / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 1999, nr 4, s. 42-68 1999

 • Wygaśnięcie umowy agencyjnej / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 1999, nr 9, s. 241-267 1999

 • O potrzebie zmiany przepisów o umowie agencyjnej / Leszek Ogiegło, Ewa Rott-Pietrzyk. // Gdań. Stud. Praw. - T. 5 (1999), s. 275-299 1999

 • Zobowiązanie del credere w umowie agencyjnej / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 1998, nr 11, s. 90-111 1998

 • Umowa agencyjna w prawie polskim a standardy europejskie / Ewa Rott-Pietrzyk. // Kwart. Prawa Pryw. - 1998, z. 1, s. 25-130 1998

 • Agencja wyłączna w prawie polskim a standarty europejskie / Ewa Rott-Pietrzyk. // Rejent. - 1997, nr 4, s.52-79 1997

 • Dostosowanie polskiego prawa prywatnego międzynarodowego do standartów Unii Europejskiej : [konferencja] Katowice, 24-25 września 1993 roku / Elżbieta Uliasz, Ewa Rott-Pietrzyk. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 18 (1995), s. 213-215 1995

 • Umowa agencyjna w świetle konwencji genewskiej o agencji w międzynarodowej sprzedaży towarów z 1983 r. / Ewa Rott-Pietrzyk. // Kwart. Prawa Pryw. - 1994, z. 1, s. 123-162 1994 90 lp