Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Gabriel Radecki

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Górnicze i Ochrony Środowiska

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 1.34
Telefon 32 3591586
Wewnętrzny 1586
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: czwartek, 13.00-13.45

 

Bibliografia

 • Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego : uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 września 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 258/09 / Gabriel Radecki. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 677-687 2020

 • Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju : zagadnienia prawne / red. nauk. Grzegorz Dobrowolski; aut. Grzegorz Dobrowolski, Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz, Gabriel Radecki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Wydobywanie kopalin z wód powierzchniowych / Gabriel Radecki. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2018, nr 1/2, s. 97-111 2018

 • Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na koszt przedsiębiorcy / Gabriel Radecki. // W: Rozważania o... - Katowice : Grupa INFOMAX, 2018. - S. 286-302 2018

 • Kopalnia jako miejsce wykonywania pracy górniczej uprawniającej do emerytury górniczej / Gabriel Radecki. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2017, nr 2, s. 59-77 2017

 • Przeciwdziałanie bezczynności sejmiku województwa w zakresie uznania instalacji za regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub za instalację do zastępczej obsługi regionu / Gabriel Radecki. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2017, nr 1, s. 91-109 2017

 • New regulations concerning trees and shrubs removal in Poland / Gabriel Radecki. // W: Conflicts of interests between nature and protection and development and other activities in the landscape. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 275-294 2017

 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska / red. nauk. Grzegorz Dobrowolski ; [aut.]: Ryszard Mikosz, Aleksander Lipiński, Grzegorz Dobrowolski, Gabriel Radecki. - Katowice : Agencja Reklamowa TOP, 2016. 2016

 • Właściwość rzeczowa w sprawach zezwoleń dotyczących zbierania oraz przetwarzania odpadów / Gabriel Radecki. // Zesz. Nauk. Sądow. Adm. - 2016, nr 3, s. 51-64 2016

 • Specjalny podatek węglowodorowy w systemie danin publicznych związanych z wydobywaniem węglowodorów / Gabriel Radecki. // W: Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. - S. 487-498 2016

 • Opłata za wstęp na tereny znajdujące się w granicach obszarowych form ochrony przyrody / Gabriel Radecki. // W: Pravo na zivotne prostredie a nastroje jeho presadzovania : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. - Trnava : Tranvska Univerzita, 2016. - S. 203-213 2016

 • Opłata eksploatacyjna z punktu widzenia sprawiedliwości ekologicznej / Gabriel Radecki. // W: Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - S. 299-307 2016

 • Czeskie prawo gruntowe z polskiej perspektywy / Gabriel Radecki. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2016, nr 2, s. 61-97 2016

 • Opłata zastępcza jako instrument wsparcia energetyki odnawialnej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego / Gabriel Radecki. // Acta Univ. Carol., Iur. - 2015, nr 2, s. 253-266 2015

 • Implementation and enforcement of EU environmental law in the Visegrad countries / Veronika Tomoszkova, Gyula Bandai, Filip Dienstbier, Grzegorz Dobrowolski, Istvan Hoffman, Sona Kosiciarova, Aleksander Lipiński, Michal Maslen, Ryszard Mikosz, Lana Ofak, Gabriel Radecki, Michal Sobotka, Zuzana Sprinz, Vojtech Stejskal. - Olomouc : Univerzita Palackeho, 2014. 2014

 • Opłata podwyższona za naruszenie warunków wydobywania piasków i żwirów na własne potrzeby / Gabriel Radecki. // W: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska : korzystanie z zasobów środowiska. - Toruń : Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, 2014. - S. 291-311 2014

 • Odpowiednie stosowanie przepisów o dzierżąwie do użytkowania górniczego / Gabriel Radecki. // W: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji : wybrane zagadnienia. - Katowice : [Infomax, Marasik-Bielejec, E., Bielejec, G.], 2014. - S. 199-220 2014

 • Wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Gabriel Radecki. // Zesz. Nauk. Sądow. Adm. - 2013, nr 2, s. 52-71 2013

 • Postępowania administracyjne w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska / Gabriel Radecki. // W: Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013. - S. 65-81 2013

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Gabriel Radecki. // Prz. Prawa Publicznego. - 2012, nr 12, s. 19-37 2012

 • Leksykon opłat i kar pieniężnych związanych z korzystaniem ze środowiska - 2010 / Ryszard Mikosz, Gabriel Radecki. - Stan prawny na maj 2010 r. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza UNIMEX, 2010. 2010

 • Postępowanie sądowoadministracyjne w świetle uregulowań ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju / Gabriel Radecki. // Prz. Prawa Publicznego. - 2010, nr 4, s. 49-70 2010

 • Podstawy teoretyczne zintegrowanej ochrony prawnej środowiska / red. Gabriel Radecki. - Wrocław : Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2010. 2010

 • Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce / Gabriel Radecki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 2009

 • Wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony przed wpłynięciem skargi do sądu administracyjnego / Gabriel Radecki. // Zesz. Nauk. Sądow. Adm. - 2009, nr 4, s. 54-72 2009

 • Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz, orzecznictwo, wzory / Ryszard Mikosz, Gabriel Radecki, Łukasz Strzępek. - Stan prawny na dzień 1 lipca 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2008. 2008

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2004 r.. : IV CKN 108/03 / Gabriel Radecki. // Prz. Sąd. - 2006, nr 1, s. 134-140 2006

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2000 r. : IV CKN 88/00 / Gabriel Radecki. // Orzecz. Sądów Pol. - 2004, z. 5, s. 246-248 2004

 • Fundacje zakładane przez kościelne osoby prawne : zagadnienia wybrane / Gabriel Radecki. // Rejent. - 2004, nr 11, s. 122-137 2004

 • Organy osób prawnych Kościoła katolickiego w Polsce : na styku prawa kanonicznego i prawa cywilnego / Gabriel Radecki. // Rejent. - 2003, nr 7/8, s. 127-155 2003 30 lp