Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Ewa Przeszło

Instytut Nauk Prawnych, Publiczne Prawo Gospodarcze

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.36
Telefon 32 3592015
Wewnętrzny 2019
Email
Dyżury

w semestrze letnim: wtorek, 13.00 - 13.45

 

Bibliografia

 • Koncesje w prawie geologicznym i górniczym / Ewa Przeszło, Hanna Wolska. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2019, nr 6, s. 33-39 2019

 • Rzecznik przedsiębiorców / Ewa Przeszło. // W: Przedsiębiorcy i ich działalność. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. - S. 145-164 2019

 • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców / Agnieszka Piwowarczyk, Ewa Przeszło. // W: Prawo przedsiębiorcy. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 295-316 2019

 • Leksykon prawa gospodarczego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod. red. Andrzeja Powałowskiego; aut. : Andrzej Powałowski, Tomasz Bąkowski, Michał Biliński, Anna Dobaczewska, Joanna Kruczalak-Jankowska, Paweł Mierzejewski, Maciej Nyka, Ewa Przeszło, Diana Trzcińska, Hanna Wolska. - 4. wydanie, uzupełnione i zmienione. - Warszawa : C. H. Beck, 2019. 2019

 • Instytucje i instrumenty kontroli w systemie zamówień publicznych / Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Hanna Wolska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Zamówienia publiczne, aspekty społeczne a spoełeczna gospodarka rynkowa / Ewa Przeszło. // Gdań. Stud. Praw. - T. 37 (2017), s. 305-316 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło - Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Public rocurement in Poland / Ewa Przeszło. // W: Selected issues of public economic law in theory, judicature and practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2017. - S. 405-426 2017

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Mateusz Chołodecki, Anna Dobaczewska, Magdalena Jaś-Nowopolska, Michał Kania, Henryk Nowicki, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz, Hanna Wolska. - 4. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. 2017

 • Wpływ kontroli wewnętrznej na efektywność realizacji zamówień publicznych / Ewa Przeszło. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2016, nr 1, s. 112-121 2016

 • Wpływ kontroli społecznej zamówień publicznych na gospodarkę państwa / Ewa Przeszło. // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - S. 629-638 2016

 • Rola Krajowej Izby Odwoławczej w modelu kontroli umów publicznych / Ewa Przeszło. // Disputatio (Gdań.). - T. 2 (2016), s. 77-90 2016

 • Działalność gospodarcza związku metropolitalnego / Ewa Przeszło. // Disputatio (Gdań.). - T. 21 (2016), s. 7-17 2016

 • Zamówienia publiczne w świetle nowych dyrektyw unijnych / Ewa Przeszło. // Disputatio (Gdań.). - T. 19 (2015), s. 73-84 2015

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; [aut.]: Rafał Blicharz, Anna Dyląg, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Urbańska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • "Podmiot prawa publicznego" : europejska harmonizacja czy krajowa destabilizacja systemu prawnego? / Ewa Przeszło. // W: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian. - Wrocław : PRESSCOM, 2015. - S. 60-69 2015

 • Leksykon prawa zamówień publicznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Powałowskiego ; aut.: Maria Królikowska-Olczak, Karol Kiczka, Andrzej Powałowski, Krzysztof Biernat, Anna Dobaczewska, Anna Górczyńska, Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Ewa Przeszło, Monika Krzemień. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2014. 2014

 • Kontrola regionalnych izb obrachunkowych / Ewa Przeszło. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 469-480 2013

 • Kontrola Najwyższej Izby Kontroli / Ewa Przeszło. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 211-224 2013

 • Regulacje prawne z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego w polskim porządku prawnym : próba analizy porównawczej / Ewa Przeszło, Michał Kania. // W: Partnerstwo publiczno-prywatne : teoria i praktyka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 33-44 2013

 • Prawo gospodarcze publiczne w pigułce / [red. prowadzący Aneta Gacka-Asiewicz] ; [wykorzystano materiały autorstwa: Anny Dobaczewskiej, Ewy Przeszło, Michała Kani, Mirosława Pawełczyka, Krystyny Urbańskiej, Macieja Nyki]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 2013

 • "Czynności sprawdzające" jako rodzaj kontroli zamówień publicznych / Ewa Przeszło. // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 557-575 2013

 • Kontrola zamówień publicznych / Ewa Przeszło. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 319-360 2013

 • Kontrola udzielania zamówień publicznych / Ewa Przeszło. - Stan prawny: styczeń 2013 r. - Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2013. 2013

 • Kontrola skarbowa / Ewa Przeszło. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 237-248 2013

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Klenowska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. 2012

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Klenowska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • Ogólna charakterystyka umowy o koncesje na roboty budowlane lub usługi / Ewa Przeszło. // W: Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 163-178 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Acquisition of real estate by foreigners in Poland : principles and procedure / Ewa Przeszło, Rafał Blicharz. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 3 (2011), s. 11-16 2011

 • Koncesje na roboty budowlane lub usługi / Ewa Przeszło. // W: Księga jubileuszowa Profesora dr. hab. Stanisława Jędrzejowskiego. - Toruń : TNOiK, 2010. - S. 419-440 2010

 • Zamówienia publiczne na tle innych dziedzin prawa w zakresie dotyczącym kontroli / Ewa Przeszło. // W: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej : monografia naukowa. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2010. - S. 95-113 2010

 • System zamówień publicznych na tle prawa publicznych / Ewa Przeszło. // W: Przegląd dyscyplin badawczych, pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. - S. 443-461 2010

 • Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych a usługi rzeczoznawców majątkowych / Ewa Przeszło, Justyna Kownacka. // Nieruchomość. - 2010, [nr] 3, s. 16-23 2010

 • Podstawy i znaczenie międzynarodowego prawa zamówień publicznych / Rafał Blicharz, Ewa Przeszło. // Kontrola Państ. - 2010, nr 3, s. 51-71 2010

 • Public Procurement in Poland / Ewa Przeszło, Rafał Blicharz. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 1 (2009), s. 76-87 2009

 • Kontrola udzielania zamówień publicznych i działania sprawdzające w toku postępowania / Ewa Przeszło. // W: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. - S. 447-466 2009

 • Udzielanie zamówień publicznych przy wykorzystaniu instrumentów elektronicznych / Ewa Przeszło. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 37 (2008), s. 110-121 2008

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / pod red. Jana Grabowskiego ; [aut.]: Rafał Blicharz, Jan Grabowski, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. 2008

 • Zamawiający w postępowaniu w sprawie udzielania zamówienia publicznego / Ewa Przeszło. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 224-240 2007

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / pod red. Andrzeja Powałowskiego ; aut. : Sławomir Koroluk, Mirosław Pawełczyk, Ewa Przeszło, Andrzej Powałowski, Krzysztof Trzciński, Emilia Wieczorek. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Działalność regulowana jako forma działności gospodarczej / Ewa Przeszło. // Ius Adm. - 2006, z. 1, s. 161-177 2006

 • Zawarcie umowy w trybie przetargowym : SIWZ i co z tego wynika / Ewa Przeszło, Rafał Blicharz. // Eduk. Praw. - 2004, nr 1, s. 27-30 2004

 • Zasada konkurencji w ustawie : prawo zamówień publicznych / Ewa Przeszło. // W: Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szkoła Handl., 2004. - S. 211-225 2004

 • Wykluczenie wykonawców w Prawie zamówień publicznych : (a rozwiązania umowy o zamówieniach publicznych) / Ewa Przeszło. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2004, nr 3, s. 18-26 2004

 • Ogólna charakterystyka jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych jako tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych / Ewa Przeszło, Rafał Blicharz. // Ius Adm. - 2004, z. 2, s. 15-28 2004

 • Nowe prawo zamówień publicznych / Ewa Przeszło, Rafał Blicharz. // Eduk. Praw. - 2004, nr 3, s. 27-30 2004

 • Zamówienia publiczne w prawie wspólnotowym oraz w wybranych porządkach krajowych / Ewa Przeszło. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Z. 17 (2003), s. 96-113 2003

 • Przetarg jako forma rozporządzania mieniem publicznym / Ewa Przeszło. // Prz. Prawa Handl. - 1996, nr 6, s. 7-12 1996

 • Zasady reprezentacji podmiotów gospodarczych przez radcę prawnego / Jan Grabowski, Ewa Przeszło. // Radca Prawny. - 1994, nr 6, s. 53-59 1994

 • Zamówienia publiczne : wybrane aspekty / Ewa Przeszło. // Prz. Prawa Handl. - 1994, nr 1, s. 15-21 1994

 • Reprezentacja jednostek organizacyjnych przez radcę prawnego / Ewa Przeszło, Jan Grabowski. // Radca Prawny. - 1994, nr 6, s. 53-59 1994 53 lp