Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Magdalena Półtorak

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Międzynarodowe Publiczne i Prawo Europejskie

Zastępca Dyrektora Kierunku Administracja, Administrowanie Środowiskiem,

Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 1.12
Telefon 32 359 1275
Wewnętrzny 1275
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: poniedziałek, godz. 13:00-13:45 (s), poniedziałek, godz. 16:00-17:00 (n)

oraz środa, godz. 13:00-13:45 (s) + dyżur Zastępczyni Dyrektora Kierunku na platformie MS Teams.

 

Bibliografia

 • European Agenda on Migration Towards Vulnerable Persons / Magdalena Półtorak. // Stud. Migr. Prz. Pol. - 2021, nr 2, s. 21-40 2021

 • Women, children and (other) vulnerable groups : standards of protection and challenges for international law / eds. Magdalena Półtorak, Ilona Topa. - Berlin : Peter Lang, 2021. 2021

 • Introduction : some remarks on vulnerability in the international human rights law / Magdalena Półtorak, Ilona Topa. // W: Women, Children and (Other) Vulnerable Groups. Standards of Protection and Challenges for International Law. - Berlin : Peter Lang, 2021. - S. 9-19 2021

 • Educational (?) function of international law : a few notes based on global compact for safe, orderly and regular migration and global compact on refugees / Magdalena Półtorak. // Rocz. Adm. Prawa. - 2020, z. 1, s. 123-138 2020

 • "Tylko" urząd czy już agencja? Kilka uwag na temat roli EASO w świetle reformy CEAS / Magdalena Półtorak. // W: Prawo Międzynarodowe Publiczne. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2019. - S. 87-106 2019

 • Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women (Istanbul Convention) (2014) / Magdalena Półtorak, Ilona Topa. // W: Gender Equality. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. - Cham : Springer, 2019. - S. 1-11 2019

 • Siła w słabości, czyli o (nie)skuteczności ochrony praw Polek-migrantek w małżeństwach mieszanych / Karolina Kremens, Patrycja Matusz-Protasiewicz, Magdalena Półtorak. // Stud. Migr. Prz. Pol. - 2019, z. 4, s. 209-234 2019

 • Projekt dyrektywy WLB - nowe podejście do równości płci w zatrudnieniu? / Magdalena Półtorak. // Stud. Zakr. Prawa Pracy Polityki Społecz. - Vol. 26 (2019), z. 4, s. 317-339 2019

 • Participation in Sustainable Development Decision-Making: Gender Perspective / Magdalena Półtorak, Ilona Topa. // W: Gender Equality. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. - Cham : Springer, 2019. - S. 1-12 2019

 • Korytarze humanitarne/PSPW jako bezpieczny kanał dostępu do UE : abstrakcja czy mniejsze zło? / Magdalena Półtorak. // W: Prawo międzynarodowe : teoria i praktyka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. - S. 115-128 2019

 • Avoiding gender bias : the role of the social partners / Geraldine Healy, Marco Peruzzi, Magdalena Półtorak. // W: The gender pay gap and social partnership in Europe : findings from "close the deal, fill the gap". - London : Routledge, 2019. - S. 114-144 2019

 • Deklaracja nowojorska jako (kolejny) krok ku Global Compacts? : prawo międzynarodowe wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego / Magdalena Półtorak. // W: Prawo międzynarodowe : idee a rzeczywistość. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 567-585 2018

 • Unia Europejska w przededniu brexitu / red. : Jacek Barcik, Magdalena Półtorak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Szanse integracyjne uchodźczyń w obliczu aksjologiczno-dwubiegunowej rzeczywistości : zarys doświadczeń krajowych / Magdalena Półtorak. // W: Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 199-210 2018

 • The situation of migrant women in the light of the (draft ) reform of CEAS / Magdalena Półtorak. // Pol. Int. Eur. Law. - 2018, iss. 2, s. 147-172 2018

 • Prawo i polityka UE wobec uchodźczyń w dobie kryzysu : azylowe gender mainstreaming czy (tylko) pobożne życzenie? / Magdalena Półtorak. // W: Unia Europejska w przededniu brexitu. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 229-246 2018

 • Powszechny system ochrony praw człowieka : zarys problematyki / Magdalena Półtorak, Ilona Topa. // W: Powszechny system ochrony praw człowieka : podsumowanie dekad. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. - S. 7-19 2018

 • Powszechny system ochrony praw człowieka : podsumowanie dekad / red. Magdalena Półtorak, Ilona Topa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 2018

 • CETA - zarys perspektywy prawnomiędzynarodowej / Magdalena Półtorak. // W: Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) - korzyści i zagrożenia. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. - S. 11-33 2018

 • Sytuacja kobiet ubiegających się o ochronę międzynarodową : standardy światowe, unijne i polskie / Magdalena Półtorak. // W: Uchodźcy : aktualne zagadnienia prawa i polityki. - Warszawa : Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. - S. 114-140 2017

 • Systemowa ochrona praw migrantek w Europie i w Afryce : standard czy wishful thinking? / Magdalena Półtorak. // W: Ochrona praw człowieka w Afryce : aksjologia-instytucje-nowe wyzwania-praktyka. [T.] 2. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 292-307 2017

 • Ochrona przed wczesnymi i wymuszonymi małżeństwami w prawie międzynarodowym i unijnym a prawo szariatu / Magdalena Półtorak. // W: Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej. - Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 2017. - S. 105-117 2017

 • Małżeństwo z rozsądku : z doświadczeń UNHCR w Polsce / Magdalena Półtorak. // W: System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 453-464 2017

 • The impact of migration on the safety of woman / Magdalena Półtorak. // W: Personal freedoms of the internal market of the European Union in the light of the changing poliyical and economic situation in Europe. - Berlin : Verlag de-iure-pl, 2017. - S. 45-62 2017

 • Gender gaps as a challenge for EU equal rights policy : the role of EIGE gender equality index / Magdalena Półtorak. // W: New challenges for international organizations. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 121-133 2016

 • Unijna koncepcja równości płci na tle standardów CEDAW / Magdalena Półtorak. // W: Prawa człowieka : współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. T. 1. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. - S. 147-156 2015

 • Udział kobiet w wyborach samorządowych 2014 na przykładzie województwa śląskiego w świetle rezulatów krajowych a efektywność kwotowego dyskursu / Magdalena Półtorak. // W: Samorząd terytorialny : zagadnienia prawne. T. 1, Ustrój samorządu terytorialnego. - Sosnowiec : Humanitas, 2015. - S. 337-353 2015

 • Prawa człowieka : współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. T. 1 / pod red. Anny Kalisz ; [autorzy Artur Biłgorajski, Andrzej Bisztyga, Maciej Borski, Paweł Chmielnicki, Agnieszka Chmielowiec, Katarzyna Cichos, Tomasz Ćwiertniak, Justyna Dzierżawska, Urszula Dziki, Magdalena Gurdek, Renata Jankowska, Anna Kalisz, Kamila Kasperska-Kurzawa, Katarzyna Krzywińska, Piotr Mączyński, Michalina Nawrot, Bogdan Nowosad, Jerzy Paśnik, Renata Płaszowska, Andrzej Pogłódek, Magdalena Półtorak, Bogusław Przywora, Katarzyna Roszewska, Bartłomiej Samek, Jarosław Sozański, Paulina Stawicka, Jurij Vasiv, Karolina Wenecka, Daniel Wojtczak]. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. 2015

 • Kobiety - kwoty - polityka : gwarancje równości płci w Unii Europejskiej / Magdalena Półtorak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. 2015

 • EIGE jako przykład działaności wspierającej równe traktowanie kobiet i mężczyzn w UE / Magdalena Półtorak. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 14 (2014), s. 57-74 2014

 • Work-life balance jako przestrzeń do dialogu pomiędzy pracownikiem a (odpowiedzialnym) pracodawcą / Magdalena Półtorak, Mariusz Lekston. // W: Jak możliwy jest dialog? : Księga jubileuszowa dedykowana Prof. WSH dr. Jerzemu Koplowi - JM Rektorowi Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w 70. rocznicę urodzin. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014. - S. 254-264 2014

 • Kwoty dotyczące płci w zarządach spółek : przegląd rozwiązań unijnych i krajowych / Magdalena Półtorak. // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanit., Zarz. - Z. 2 (2014), s. 59-78 2014

 • Prawne gwarancje quasi-równości płci a ich skuteczność : kilka uwag na temat rezultatów zastosowania ustawy "kwotowej" w wyborach do Sejmu RP w 2011 roku / Magdalena Półtorak. // Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow. - Z. 37 (2013), s. 161-164 2013

 • Polska ustawa "kwotowa" na tle rozwiązań wybranych państw europejskich / Magdalena Półtorak. // W: Wybory 2011 : organizacja, przebieg, efekty. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - S. 36-63 2013

 • Kwoty w wyborach samorządowych w polsce na tle wybranych rozwiązań europejskich / Magdalena Półtorak. // W: Prawne problemy samorządu terytorialnego. T. 1. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013. - S. 163-184 2013

 • Gender quotas in the elections to the European Parliament / Magdalena Półtorak. // W: Elections to the European Parliament as a challenge for democracy. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013. - S. 75-88 2013

 • Electoral quotas and John Rawls's idea of justice and equality / Magdalena Półtorak, Anna Kalisz. // W: Jurisprudence and political philosophy in the 21st Century : reassessing legacies. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2012. - S. 137-146 2012 37 lp