Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

Kierownik zespołu badawczego

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 2.15
Telefon 32 3591767
Wewnętrzny 1767
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: poniedziałek, 14.00 - 15.00

 

Bibliografia

 • Prawo spółek handlowych / pod redakcją Andrzeja Szumańskiego ; autorzy: Józef Frąckowiak, Andrzej Kidyba, Sebastian Kidyba, Jacek Napierała, Krzysztof Oplustil, Wojciech Popiołek, Marcin Spyra, Andrzej Szumański, Stanisław Włodyka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. 2019

 • Nie zamierzamy stawiać wszystkiego na głowie : rozmowa z prof. Wojciechem Popiołkiem, Przewodniczącym powołanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej / Wojciech Popiołek, rozm. przepr. Bogdan Bugdalski. // Radca Prawny. - 2019, nr 182, s. 10-12 2019

 • Umorzenie dobrowolne udziałów nieprzysługujących spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Wojciech Popiołek. // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 245-260 2019

 • Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan; aut.: Edyta Figura-Góralczyk, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Anna Juryk, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Pacuła, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna De Abgaro Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - Wyd. 9. - Warszawa : C. H. Beck, 2018. 2018

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 lutego 2017 r., : I CSK 127/16 / Wojciech Popiołek. // Orzecz. Sądów Pol. - 2018, z. 5, s. 18-30 2018

 • Wynagrodzenie success fee w umowach o świadczenie usług doradztwa gospodarczego / Wojciech Popiołek. // W: Qui bene dubitat, bene sciet : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 553-567 2018

 • Śląska szkoła prawa prywatnego międzynarodowego i nie tylko / Wojciech Popiołek. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 1 (2018), s. 143-147 2018

 • Członek zarządu spółki kapitałowej jako przedsiębiorca / Wojciech Popiołek. // W: Ius est ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. - Wrocław : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. - S. 925-942 2018

 • Konwersja wierzytelności układowej na akcje nieme wyemitowane przez dłużnika / Wojciech Popiołek. // W: Z badań nad prawem prywatnym : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. - S. 391-407 2017

 • Komentarz [do wyroku Sądu Najwyższego z 24 lipca 2014 r., II CKS 627/13] / Wojciech Popiołek. // Rocz. Orzecz. Pism. Zakr. Spółdz. - T. 7 (2017), s. 243-252 2017

 • Die Beilegung von gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten in Schiedsverfahren auf der Grundlage geltenden polnischen Rechts / Wojciech Popiołek. // W: Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2017. - S. 223-232 2017

 • Więź między osobami fizycznymi jako przedmiot ochrony cywilnoprawnej / Wojciech Popiołek. // W: Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Traple. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1044-1061 2017

 • W sprawie "świadczeń ratujących życie" udzielanych w "stanach nagłych" / Wojciech Popiołek. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 385-398 2017

 • Czynność prawna "sprzeczna z ustawą" / Wojciech Popiołek. // W: Czynić postęp w prawie : księga jubileuszowa dedykowana profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - S. 127-144 2017

 • Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym na gruncie obowiązującego prawa polskiego / Wojciech Popiołek, // W: Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2017. - s. 47-54 2017

 • Prawo spółek osobowych / red. Andrzej Szajkowski ; aut. : Marcin Asłanowicz, Andrzej Herbert, Marta Litwińska-Werner, Paweł Moskwa, Jerzy P. Nawrocki, Wojciech Popiołek, Michał Romanowski, Tomasz Siemiątkowski, Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Tomasz Szczurowski, Andrzej Szumański, Monika Tarska. - Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. 2016

 • La culpa in contrahendo dans la Convention de Vienne : perspective polonaise / Wojciech Popiołek. // W: Eppur si muove: The age of Uniform Law : essays in honour of Michael Joachim Bonell to celebrate his 70th birthday. Vol. 2. - Rome : Unidroit, 2016. - S. 1806-1820 2016

 • Prawo instrumentów finansowych / pod red. Mirosława Steca ; autorzy: Mirosław Bączyk, Aleksander Chłopecki, Marcin Czepelak, Jacek Dybiński, Marcin Glicz, Krzysztof Gorzelak, Andrzej Janiak, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Krzysztof Oplustil, Wojciech Popiołek, Tomasz Sójka, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Piotr Tereszkiewicz, Konrad Zacharzewski, Fryderyk Zoll. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016. 2016

 • Oświadczenie "o braku zamiaru zbycia nieruchomości" w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców / Wojciech Popiołek. // W: Usus magister est optimus : rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - S. 213-220 2016

 • Odpowiedzialność spółki kontrolującej za szkodę wyrządzoną przez spółkę filialną / Wojciech Popiołek. // W: Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 99-111 2016

 • Les entreprises / Rafał Blicharz, Wojciech Popiołek. // W: Droit de la Pologne. - Mayenne : LGDJ, 2016. - S. 97-104 2016

 • Styk prawa prywatnego i publicznego z kolizyjnoprawnego punktu widzenia / Wojciech Popiołek. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 18 (2016), s. 31-58 2016

 • La responsabilite de la societe-mere pour la faute de la filiale / Wojciech Popiołek. // W: La responsabilite civile en France et en Pologne. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 97-111 2016

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Bogusław Gnela, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Marcin Kłoda, Agata Kozioł, Piotr Mostowik, Jadwiga Pazdan,Wojciech Popiołek, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Jacek Zrałek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Prawa podmiotowe uczestników spółek handlowych / Wojciech Popiołek. // Monit. Praw. - 2015, [nr] 7 [dod. spec.], s. 18-26 2015

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015. 2015

 • Kodeks cywilny : art. 450-1088, przepisy wprowadzające. T. 2, Komentarz: art. 450-1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - 8. wyd., [zaktualizowano na dzień 30.4.2015 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 18.10.2015 r.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. 2015

 • Kodeks cywilny : art. 1-449. T. 1, Komentarz / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - 8. wyd., [zaktualizowano na dzień 1.5.2015 r.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. 2015

 • Czy koniec osiemdziesięcioletniej tradycji formy niektórych czynności prawa spółek? / Wojciech Popiołek. // Prz. Prawa Handl. - 2015, nr 4, s. 48-54 2015

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Justyna Balcarczyk, Monika Jagielska, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Mieczysław Sośniak, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Arkadiusz Wowerka, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 2014

 • Cudzoziemiec wykonujący wolny zawód w polskiej spółce partnerskiej / Wojciech Popiołek. // Rejent. - 2014, nr spec. [grudzień], s. 47-76 2014

 • Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę "pośrednią" wyrządzoną przez spółkę zależną / Wojciech Popiołek. // W: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2014. - S. 305-322 2014

 • Odesłanie w prawie prywatnym międzynarodowym / Wojciech Popiołek. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2014, z. 1, s. 3-24 2014

 • Charakter prawny uchwał wspólników i organów spółek handlowych / Wojciech Popiołek. // Prz. Prawa Handl. - 2014, nr 9, s. 11-17 2014

 • Wymagalność wierzytelności o wypłatę dywidendy w przypadku zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia określającej dzień dywidendy / Wojciech Popiołek, Łukasz Rolnik. // Prz. Prawa Handl. - 2014, nr 2, s. 4-11 2014

 • Wydanie przez spółkę akcyjną dokumentów akcji osobie nieuprawnionej / Wojciech Popiołek. // Prz. Prawa Handl. - 2014, nr 3, s. 4-9 2014

 • Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych / pod red. Wojciecha Popiołka ; [aut.]: Grzegorz Gorczyński, Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Wojciech Wyrzykowski, Piotr Zawiejski, Ewa Zielińska. - Warszawa : LexisNexis, 2014. 2014

 • Skutki zagranicznego orzeczenia arbitrażowego w Polsce / Wojciech Popiołek. // Prz. Prawa Handl. - 2014, nr 6, s. 5-10 2014

 • Rapport general / Wojciech Popiołek. // W: Le pouvoir dans les societes : Journees chiliennes. - Bruxelles : Bruyland, 2014. - S. 615-638 2014

 • Questionnaire etabli / Wojciech Popiołek. // W: Le pouvoir dans les societes : Journees chiliennes. - Bruxelles : Bruyland, 2014. - S. 639-644 2014

 • Prawo niejednolite w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Wojciech Popiołek. // W: Rozprawy cywilistyczne : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Edwardowi Drozdowi. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 693-708 2013

 • Charakter prawny zdarzenia prowadzącego do objęcia udziałów podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / Wojciech Popiołek. // W: Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - S. 303-317 2013

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2013. 2013

 • Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 450 - 1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - Wyd. 7. - Warszawa : C.H. Beck, 2013. 2013

 • Kodeks cywilny : komentarz [do] art. 1-449. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - 7. wyd., [zaktualizowano na dzień 1.9.2013 r.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Zgłoszenie wniosku o wpis uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego / Wojciech Popiołek. // Prz. Prawa Handl. - 2013, nr 11, s. 4-10 2013

 • "Terytorializm" praw autorskich w nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym / Wojciech Popiołek. // W: Spory o własność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 829-840 2013

 • Prawo właściwe dla roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczną - skarga pauliańska w prawie prywatnym międzynarodowym / Wojciech Popiołek, Maciej Zachariasiewicz. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 11 (2012), s. 115-139 2012

 • Postępowanie w przypadku "rozbieżności zdań" co do ceny akcji w ramach przymusowego wykupu / Wojciech Popiołek. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. - S. 451-463 2012

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2012. 2012

 • Cena akcji objętych przymusowym odkupem i jej zapłata przez spółkę / Wojciech Popiołek. // W: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego : księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 119-130 2012

 • Instrument opcjonalny a ochrona konsumenta / Wojciech Popiołek. // W: Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. - S. 71-76 2012

 • Wspomnienie o Tomaszu Pajorze : (1948-2012) / Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 10 (2012), s. 13-17 2012

 • W sprawie zastosowania klauzuli rebus sic stantibus do zobowiązań "'wykonanych" po wniesieniu pozwu / Wojciech Popiołek. // W: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi. - Warszawa : LexisNexis, 2012. - S. 167-190 2012

 • W sprawie niektórych konsekwencji zasady autonomii umowy o arbitraż / Wojciech Popiołek. // W: Arbitraż i mediacja : księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi. - Warszawa : Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 2012. - S. 444-455 2012

 • W sprawie częściowej nieważności (uchylenia w części) uchwały wspólników spółki kapitałowej / Wojciech Popiołek. // W: Proces cywilny : nauka - kodyfikacja - praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 1211-1224 2012

 • Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce / pod red. Anny Dańko-Roesler, Jerzego Jacyszyna, Maksymiliana Pazdana i Wojciecha Popiołka. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. 2012

 • [Opinie recenzentów] / Wojciech Popiołek. // W: Maksymilian Pazdan : doctor Honoris Causa Uniwersitatis Silesiensis. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 63-72 2011

 • Odmowa uznania (wykonania) zagranicznego orzeczenia arbitrażowego na podstawie art. V Konwencji nowojorskiej / Wojciech Popiołek. // W: Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - S. 1799-1812 2011

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - Wyd. 6. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - Wyd. 6. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • O dziedziczeniu udziału w spółce jawnej / Wojciech Popiołek. // W: Współczesne problemy prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 485-494 2010

 • Jeszcze w sprawie regulaminów rad nadzorczych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością / Wojciech Popiołek. // W: Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 819-830 2010

 • The effects of a foreign arbitral award in Poland under the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards / Wojciech Popiołek. // W: Ius est ars boni et aequi : festschrift fur Stanisława Kalus. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. - S. 429-450 2010

 • Akcja : prawo podmiotowe / Wojciech Popiołek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. 2010

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2009. 2009

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Jan Szachułowicz, Kazimierz Zawada. - Wyd. 5. - Warszawa : C. H. Beck, 2009. 2009

 • Prawo spółek osobowych / red. Andrzej Szajkowski ; aut. : Marcin Asłanowicz, Andrzej Herbert, Marta Litwińska-Werner, Jerzy P. Nawrocki, Wojciech Popiołek, Michał Romanowski, Tomasz Siemiątkowski, Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. 2008

 • O powadze rzeczy osądzonej w postępowaniu arbitrażowym / Wojciech Popiołek. // W: Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wikeu : księga pamiątkowa Tadeusza Szurskiego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. - S. 169-180 2008

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / Jóżef Frąckowiak, Andrzej Kidyba, Wojciech Popiołek, Wojciech Pyzioł, Antoni Witosz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. 2008

 • Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / pod red. Maksymiliana Pazdana, Wojciecha Popiołka, Ewy Rott-Pietrzyk, Macieja Szpunara. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Europeizacja prawa prywatnego. T. 1 / pod red. Maksymiliana Pazdana, Wojciecha Popiołka, Ewy Rott-Pietrzyk, Macieja Szpunara. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Zagadnienia unormowane w art. 3 ust. 3 i art. 7 konwencji rzymskiej i w odpowiednich przepisach Rozporządzenia UE o prawie właściwym dla zobowiązań umownych : (Rzym I) / Wojciech Popiołek. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 3 (2008), s. 13-34 2008

 • Prawo właściwe dla umownych zobowiązań elektronicznych w konwencji rzymskiej i projekcie rozporządzenia Rzym I / Wojciech Popiołek. // W: Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych : materiały z konferencji. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2007. - S. 9-28 2007

 • Prawo spółek handlowych. T. 2B / red. Stanisław Włodyka ; autorzy: Józef Frąckowiak, Andrzej Kidyba, Jacek Napierała, Krzysztof Oplustil, Wojciech Popiołek, Marcin Spyra, Stanisław Włodyka. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. 2007

 • Obowiązek przyjęcia dostawy towaru w projekcie "zasad europejskiego prawa umów" i w Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów / Wojciech Popiołek. // W: W kierunku europeizacji prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. - S. 563-574 2007

 • O uchwałach zgromadzeń spółek kapitałowych w protokołach notarialnych / Wojciech Popiołek. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 293-304 2007

 • Nieważność uchwały zgromadzenia wspólników zawierającej zgodę na zbycie udziałów : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16 III 2006 r. (III CSK 32/06) / Wojciech Popiołek. // Glosa. - 2007, nr 3, s. 18-24 2007

 • Legitymacja czynna odwołanych członków władz spółki do zaskarżenia uchwał sprzecznych z ustawą / Stanisław Sołtysiński, Wojciech Popiołek. // Prz. Prawa Handl. - 2007, nr 10, s. 51-57 2007

 • Kodeks spółek handlowych : suplement do tomu II : komentarz, orzecznictwo do artykułów 301-633 / red. Janusz A. Strzępka ; aut. Piotr Pinior, Wojciech Popiołek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. 2006

 • Jaki notariat jest potrzebny społeczeństwu i państwu? / Wojciech Popiołek. // W: III Kongres Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej : referaty i opracowania. - Warszawa-Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy RP, 2006. - S. 299-312 2006

 • Ile może kosztować kredyt konsumencki : różne rozumienie jednego przepisu ustawy / Wojciech Popiołek, Monika Jagielska. // Rzeczpospolita. - 2006, nr 156, s. C4 2006

 • Wygaśnięcie mandatu członka organu spółki kapitałowej / Wojciech Popiołek. // W: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - S. 781-797 2006

 • Prawo właściwe dla wykonywania prawa głosu przez wspólnika spółki kapitałowej / Wojciech Popiołek. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 279-292 2005

 • Niektóre przesłanki stosowania artykułu 394 kodeksu spółek handlowych / Wojciech Popiołek. // W: Prawo prywatne czasu przemian : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2005. - S. 509-522 2005

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz, orzecznictwo do artykułów 301-633. T. 2 / red. Janusz A. Strzępka ; aut. Janusz A. Strzępka, Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Ewa Zielińska. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. 2005

 • Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 450 - 1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Jan Szachułowicz, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. 2005

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek [et al.]. - Wyd. 4. - Warszawa : C. H. Beck, 2005. 2005

 • Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana / pod red. Leszka Ogiegły, Wojciecha Popiołka, Macieja Szpunara. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Prawo o akcjach / Wojciech Popiołek. // W: Prawo papierów wartościowych. T. 4. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - S. 75-338 2004

 • Nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych o spółce akcyjnej / Wojciech Popiołek. // Monit. Praw. - 2004, [nr] 12, s. 539-547 2004

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek [et al.]. - Wyd. 3 zaktual. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. 2004

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek [et al.]. - Wyd. 3 zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. 2004

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz, orzecznictwo / [pod. red. Janusza A. Strzępki] ; [aut.:] Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska, Wojciech Popiołek, Piotr Pinior, Hanna Urbańczyk. - 2 wyd. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. 2003

 • [Kapitał zakładowy, zysk, umorzenie - recenzja] / Wojciech Popiołek. // Prz. Prawa Handl. - 2003, nr 1, s. 53-54 2003

 • Skoro było lepiej, to dlaczego jest źle? : projekt ustawy o działalności gospodarczej / Andrzej Kidyba, Wojciech Popiołek, Stanisław Sołtysiński. // Rzeczpospolita. - 2003, nr 271, s. C3 2003

 • Przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 kodeksu spółek handlowych - zagadnienia wybrane / Wojciech Popiołek. // Rejent. - 2003, nr 6, s. 141-159 2003

 • Prawo właściwe dla przeniesienia akcji poza obrotem regulowanym / Wojciech Popiołek. // Prz. Prawa Handl. - 2002, nr 11, s. 37-46 2002

 • Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie - zagadnienia wybrane / Wojciech Popiołek. // Prz. Prawa Handl. - 2002, nr 2, s. 1-11 2002

 • Podmiotowy zakres zastosowania art. 6 kodeksu spółek handlowych / Wojciech Popiołek. // Prawo Spółek. - 2001, nr 7/8, s. 2-12 2001

 • Podmiotowy zakres stosowania art. 6 kodeksu spółek handlowych / Wojciech Popiołek. // Prawo Spółek. - 2001, nr 7/8, s. 2-12 2001

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów : komentarz / Jacek Górecki, Monika Jagielska, Jędrzej Klatka, Wojciech Klyta, Leszek Ogiegło, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, Maria Anna Zachariasiewicz, Grzegorz Żmij ; pod red. Maksymiliana Pazdana. - [Stan prawny na 1 lutego 2001 r.]. - Kraków : Zakamycze, 2001. 2001

 • Wykonywanie praw udziałowych przez zagranicznych akcjonariuszy polskich spółek akcyjnych (zagadniania wybrane) / Wojciech Popiołek. // W: Kodeks spółek handlowych : studia i materiały. - Poznań : Stow. Notar. RP - Rejent, 2001. - S. 573-594 2001

 • Dobrowolne umorzenie akcji / Wojciech Popiołek. // Monit. Praw. - 2001, [nr] 17, s. 871-876 2001

 • Umorzenie udziałów i akcji w kodeksie spółek handlowych / Wojciech Popiołek. // Rejent. - 2001, nr 7/8, s. 245-266 2001

 • Podstawowe obowiązki kupującego w konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 19/20 (2000), s. 44-65 2000

 • Kodeks spółek handlowych : nowe rozwiązania / Wojciech Popiołek. // Nowy Prz. Notar. - 2000, nr 5/6, s. 11-34 2000

 • Zobowiązania umowne w prawie prywatnym międzynarodowym : uwagi de lege ferenda / Wojciech Popiołek. // Kwart. Prawa Pryw. - 2000, z. 3, s. 623-638 2000

 • Separacja w prawie prywatnym międzynarodowym / Wojciech Popiołek. // W: Valeat aequitas. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000. - S. 351-361 2000

 • Samorządowe spółki akcyjne / Wojciech Popiołek. // W: Rozprawy prawnicze. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000. - S. 109-126 2000

 • Prezesi nie są bezkarni / Wojciech Popiołek. // Gospod. Śl. (Katow., 2005). - 2000, nr 3, s. 13-15 2000

 • Akcje uprzywilejowane co do dywidendy / Wojciech Popiołek. // Gdań. Stud. Praw. - T. 5 (1999), s. 343-355 1999

 • Ważny akt prawny nie wolny od znaków zapytania / Wojciech Popiołek. // Gospod. Śl. (Katow., 2005). - 1999, nr 3, s. 29-31 1999

 • Ważne zakamarki górniczej ustawy / Wojciech Popiołek. // Gospod. Śl. (Katow., 2005). - 1999, nr 6, s. 29-31 1999

 • "Szczególne" spółki akcyjne w prawie polskim / Wojciech Popiołek. // W: II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej : referaty i opracowania. - Poznań : Wydaw. Stow. Notar. RP, 1999. - S. 233-255 1999

 • Swój człowiek w zarządzie / Wojciech Popiołek. // Gospod. Śl. (Katow., 2005). - 1999, nr 2, s. 33-34 1999

 • Likwidacja spółki kapitałowej / Wojciech Popiołek. // Gospod. Śl. (Katow., 2005). - 1998, nr 5, s. 40-41 1998

 • Kłopotliwy monopol na torach / Wojciech Popiołek. // Gospod. Śl. (Katow., 2005). - 1998, nr 3, s. 44-45 1998

 • Umowy menadżerskie zrobiono na kolanie / Wojciech Popiołek. // Gospod. Śl. (Katow., 2005). - 1998, nr 4, s. 34-36 1998

 • Spółki tęsknią za Europą / Wojciech Popiołek. // Gospod. Śl. (Katow., 2005). - 1998, nr 1, s. 31-33 1998

 • Holding bankowy w świetle przepisów ustawy z 14 VI 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej / Wojciech Popiołek. // W: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego. - Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 1997. - S. 467-477 1997

 • Skarb Państwa jako poręczyciel dłużnika, wobec którego przyjęto układ w postępowaniu układowym / Wojciech Popiołek. // Rejent. - 1997, nr 12, s. 34-49 1997

 • Prawa do nieruchomości jako wkład niepieniężny do spółki z udziałem podmiotu zagranicznego / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 18 (1995), s. 120-138 1995

 • Wyrok wstępny Sądu Polubownego w Katowicach z 5 września 1995 r. / Józef Frąckowiak, Jadwiga Glumińska, Leon Kieres, Miachał Kulesza, Irena Lipowicz, Wojciech Popiołek, Zbyszek Zaborowski. // Samorz. Teryt. - 1995, nr 12, s. 3-70 1995

 • Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako przedmiot wkładu niepieniężnego do innej spółki / Wojciech Popiołek. // Rejent. - 1995, nr 9, s. 31-47 1995

 • Konwencja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych : wprowadzenie / Wojciech Popiołek. // Kwart. Prawa Pryw. - 1994, z. 2, s. 297-300 1994

 • W sprawie ograniczeń kolizyjnoprawnego wyboru prawa w polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym / Wojciech Popiołek. // W: Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. - Kraków : "Secesja", 1994. - S. 337-355 1994

 • Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym : zagadnienia wybrane / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 17 (1993), s. 132-153 1993

 • Roszczenie o wykonanie świadczenia w naturze : zagadnienia kolizyjnoprawne / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 16 (1991), s. 77-97 1991

 • Uczestnictwo w handlu zagranicznym podmiotów zagranicznych prowadzących w Polsce działalność gospodarczą / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 15 (1990), s. 106-118 1990

 • Wykonanie zobowiązania umownego a prawo miejsca wykonania : zagadnienia kolizyjnoprawne / Wojciech Popiołek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. 1989

 • Znaczenie przepisów "prawa publicznego" różnych systemów prawnych dla stosunków umownych handlu zagranicznego / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 12 (1988), s. 56-78 1988

 • Nowa regulacja prawna działalności przedsiębiorstw "zagranicznych" i "z udziałem zagranicznym" w handlu zagranicznym / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - [T.] 10 (1986), s. 164-177 1986

 • Ustawa o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne : komentarz / Wojciech Popiołek, Krzysztof Sularz. - Warszawa : Centrum Informacji i Usług Prawnych PIHZ, 1986. 1986

 • Odmowa wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej / Wojciech Popiołek. // Inter-Polcom. - 1984, nr 11, s. 39-40 1984

 • [Les contrats en droit international prive compare - recenzja] / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 8 (1984), s. 231-233 1984

 • Działalność eksportowo-importowa zagranicznych podmiotów gospodarczych / Wojciech Popiołek. // Inter-Polcom. - 1984, nr 5/6, s. 42-43 1984

 • Uczestnictwo zagranicznych podmiotów gospodarczych prowadących działalność gospodarczą w Polsce w stosunkach handlu zagranicznego / Wojciech Popiołek, Krzysztof Sularz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 8 (1984), s. 156-180 1984

 • Konwencja EWG o prawie właściwym dla zobowiązań / Wojciech Popiołek. // Państ. Prawo. - 1982, z. 9, s. 105-122 1982

 • Zachodnioniemiecka ustawa o regulacji prawnej ogólnych warunków umów z 9 grudnia 1976 roku / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 6 (1982), s. 102-116 1982

 • Dostosowywanie treści kontraktów do zmiany okoliczności : Klauzule typowe i Regulamin postępowania przed Stałym Komitetem do Regulacji Stosunków Kontraktowych przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (przyjęte w czerwcu 1978 roku przez Radę Międzynarodowej Izby Handlowej) / tłum. Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 6 (1982), s. 140-149 1982

 • Umowa wydawnicza w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Wojciech Popiołek. - Warszawa-Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., 1982. 1982

 • Znaczenie pojęć "chwila" i "miejsce zawarcia umowy" w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 1965 roku / Maria-Anna Zachariasiewicz, Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 5 (1981), s. 92-109 1981

 • [Le droit international prive americain - recenzja] / Wojciech Popiołek. // Państ. Prawo. - 1981, z. 4, s. 136-139 1981

 • ["Yearbook Commercial Arbitration" - recenzja]. [Deventer] 1979, Vol. IV / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 5 (1981), s. 169-171 1981

 • [Handbook of Instytutional Arbitration in International Trade, Facts, Figures and Rules - recenzja] / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 4 (1980), s. 197-202 1980

 • Znaczenie przepisów o "bezpośrednim działaniu" w zakresie eksportu kompletnego obiektu / Wojciech Popiołek. // W: Zagadnienia prawne eksportu kompletnych obiektów przemysłowych. - Katowice : UŚl., 1980. - S. 117-138 1980

 • Zobowiązania z umów w projekcie Konwencji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych i pozaumownych / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 3 (1979), s. 133-153 1979

 • Zawarcie umowy wydawniczej w prawie prywatnym międzynarodowym / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 3 (1978), s. 82-96 1978

 • Z problematyki umów wydawniczych zawieranych przez autorów polskich w obrocie międzynarodowym / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 2 (1978), s. 156-173 1978

 • Prawo właściwe dla praw autorskich / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 2 (1977), s. 62-77 1977

 • Konferencje poświęcone problematyce opracowania polskiego kodeksu handlu zagranicznego / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 1 (1977), s. 227-231 1977

 • Transakcje wymienne jako forma bezpośrednich powiązań eksportowych i importowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego / Maria-Anna Zachariasiewicz, Wojciech Popiołek. // W: Zagadnienia prawne obrotu towarowego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977. - S. 132-140 1977

 • Prawo właściwe dla zobowiązań z umów o korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych zawieranych w obrocie z krajami rozwijającymi się / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Wynalaz. i Patent. - Nr 2 (1976), s. 105-120 1976

 • Prawo właściwe dla zobowiązań z umów o przeniesienie praw autorskich / Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw. - T. 6 (1975), s. 135-150 1975 157 lp