Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Katarzyna Pokryszka

Instytut Nauk Prawnych, Publiczne Prawo Gospodarcze

Pełnomocnik do spraw Programu Erasmus

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 2.32
Telefon 32 3592015
Wewnętrzny 2015
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury
w semestrze letnim: wtorek, godz. 13.00 - 13.45

 

Bibliografia

 • Przeniesienie siedziby statutowej spółki za granicę w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-106/16, Polbud Wykonawstwo spółka z o.o. : wybrane zagadnienia dotyczące prounijnej wykładni prawa polskiego / Katarzyna Pokryszka. // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 231-244 2019

 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne i świadczenie usług przez usługodawców z Unii Europejskiej na terytorium Polski w świetle "konstytucji biznesu" / Katarzyna Pokryszka. // W: Prawo przedsiębiorcy. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 235-276 2019

 • Wybrane uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej / Katarzyna Pokryszka. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 87-102 2017

 • Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status prawny jej akcjonariuszy / Katarzyna Pokryszka. - Warszawa : Difin SA, 2017. 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło - Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; [aut.]: Rafał Blicharz, Anna Dyląg, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Podmiotowość prawna spółki europejskiej : wybrane zagadnienia proceduralne / Katarzyna Pokryszka. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 272-295 2015

 • Administracyjnoprawne przywileje fundacji użyteczności publicznej / Katarzyna Pokryszka. // Monit. Praw. - 2014, [nr] 9, s. 464-472 2014

 • Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych jako strona współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego / Katarzyna Pokryszka. // W: Partnerstwo publiczno-prywatne : teoria i praktyka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 73-88 2013

 • [Europejska Spółka Akcyjna w postępowaniu rejestrowym - recenzja] / Katarzyna Pokryszka. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 5 (2013), s. 89-92 2013

 • European economic interest grouping as an opportunity for exercising freedom of establishment for Polish entrepreneurs is the internal market / Katarzyna Pokryszka. // W: Comparative law in Eastern and Central Europe. - Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2013. - S. 299-315 2013

 • Działalność fundacji w sferze użyteczności publicznej w prawie polskim i Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Katarzyna Pokryszka. // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarcze : tendencje rozwojowe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S.528-543 2013

 • Postępowanie kontrolne - przebieg kontroli / Katarzyna Pokryszka. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 109-136 2013

 • 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe / pod red. Jana Grabowskiego, Katarzyny Pokryszki, Anny Hołdy-Wydrzyńskiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. 2013

 • Legal aspects of undertaking and conducting business activity by foreign enterpreneurs in Poland after the implementation of the "Services Derictive" / Katarzyna Pokryszka. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 180-190 2012

 • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych : europeizacja form prowadzenia działalności gospodarczej / Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka. // W: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. - S. 175-188 2011

 • Mediacja jako jedna z podstawowych form ADR w sprawach administracyjnych w prawie europejskim i prawie polskim / Katarzyna Pokryszka. // W: Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 125-162 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Swoboda przedsiębiorczości dla usługodawców w przepisach dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym / Katarzyna Pokryszka. // W: Księga jubileuszowa Profesora dr. hab. Stanisława Jędrzejowskiego. - Toruń : TNOiK, 2010. - S. 385-402 2010

 • New Provisions of Polish Law Concerning Arbitration : selected issues / Katarzyna Pokryszka. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 1 (2009), s. 68-75 2009

 • Formy prawne działania administracji w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : uwagi na tle implementacji dyrektywy 2004/38/WE / Katarzyna Pokryszka. // W: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. - S. 299-319 2009

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / pod red. Jana Grabowskiego ; [aut.]: Rafał Blicharz, Jan Grabowski, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. 2008

 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów w prawie Unii Europejskiej / Katarzyna Pokryszka. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 37 (2008), s. 151-161 2008

 • Business activity of foreign entrepreneurs / Katarzyna Pokryszka. // Ius Adm. - 2007, z. 4, s. 169-179 2007

 • Wykonywanie zawodów prawniczych a swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług w prawie Wspólnot Europejskich / Katarzyna Pokryszka. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 241-264 2007

 • Alternative dispute resolution / Katarzyna Pokryszka, Jan Olszewski. // Ius Adm. - 2007, z. 4, s. 248-257 2007

 • Nowe regulacje prawne w zakresie działalności firm inwestycyjnych w Dyrektywie 2004/39/EC o rynkacj instrumentów finansowych / Katarzyna Pokryszka. // Ius Adm. - 2006, z. 2, s. 7-22 2006

 • Podejmowanie i prowadzenie działalności maklerskiej przez zagraniczne firmy inwestycyjne w Polsce : wybrane zagadnienia / Katarzyna Pokryszka. // W: Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szkoła Handl., 2004. - S. 188-200 2004

 • Tendencje rozwojowe prawa Wspólnoty Europejskiej w zakresie świadczenia usług finansowych na rynku kapitałowym : wybrane zagadnienia / Katarzyna Pokryszka. // W: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku. - Toruń : "Dom Organizatora", 2002. - S. 35-52 2002

 • Ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej w prawie Wspólnot Europejskich / Katarzyna Pokryszka. // Prawo Unii Eur. - 2001, nr 5, s. 23-28 2001

 • Spółki i firmy jako podmioty swobody prowadzenia działalności gospodarczej w prawie Wspólnot Europejskich. Cz. 2 / Katarzyna Pokryszka. // Prawo Unii Eur. - 2000, nr 5, s. 14-20 2000

 • Spółki i firmy jako podmioty swobody prowadzenia działalności gospodarczej w prawie Wspólnot Europejskich. Cz. 1 / Katarzyna Pokryszka. // Prawo Unii Eur. - 2000, nr 4, s. 6-10 2000 32 lp