Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Katarzyna Pokryszka

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

 

Stanowisko          
st.wykładowca
Pokój 2.32
Telefon 32 3592015
Wewnętrzny 2015
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury
w semestrze letnim: poniedziałek, godz. 11.50 - 13.20.

 

Bibliografia

 • Wybrane uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej / Katarzyna Pokryszka. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 87-102 2017

 • Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status prawny jej akcjonariuszy / Katarzyna Pokryszka. - Warszawa : Difin SA, 2017. 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło - Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; [aut.]: Rafał Blicharz, Anna Dyląg, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Podmiotowość prawna spółki europejskiej : wybrane zagadnienia proceduralne / Katarzyna Pokryszka. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 272-295 2015

 • Administracyjnoprawne przywileje fundacji użyteczności publicznej / Katarzyna Pokryszka. // Monit. Praw. - 2014, [nr] 9, s. 464-472 2014

 • Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych jako strona współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego / Katarzyna Pokryszka. // W: Partnerstwo publiczno-prywatne : teoria i praktyka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 73-88 2013

 • [Europejska Spółka Akcyjna w postępowaniu rejestrowym - recenzja] / Katarzyna Pokryszka. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 5 (2013), s. 89-92 2013

 • European economic interest grouping as an opportunity for exercising freedom of establishment for Polish entrepreneurs is the internal market / Katarzyna Pokryszka. // W: Comparative law in Eastern and Central Europe. - Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2013. - S. 299-315 2013

 • Działalność fundacji w sferze użyteczności publicznej w prawie polskim i Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Katarzyna Pokryszka. // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarcze : tendencje rozwojowe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S.528-543 2013

 • Postępowanie kontrolne - przebieg kontroli / Katarzyna Pokryszka. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 109-136 2013

 • 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe / pod red. Jana Grabowskiego, Katarzyny Pokryszki, Anny Hołdy-Wydrzyńskiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. 2013

 • Legal aspects of undertaking and conducting business activity by foreign enterpreneurs in Poland after the implementation of the "Services Derictive" / Katarzyna Pokryszka. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 180-190 2012

 • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych : europeizacja form prowadzenia działalności gospodarczej / Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka. // W: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. - S. 175-188 2011

 • Mediacja jako jedna z podstawowych form ADR w sprawach administracyjnych w prawie europejskim i prawie polskim / Katarzyna Pokryszka. // W: Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 125-162 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Swoboda przedsiębiorczości dla usługodawców w przepisach dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym / Katarzyna Pokryszka. // W: Księga jubileuszowa Profesora dr. hab. Stanisława Jędrzejowskiego. - Toruń : TNOiK, 2010. - S. 385-402 2010

 • New Provisions of Polish Law Concerning Arbitration : selected issues / Katarzyna Pokryszka. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 1 (2009), s. 68-75 2009

 • Formy prawne działania administracji w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : uwagi na tle implementacji dyrektywy 2004/38/WE / Katarzyna Pokryszka. // W: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. - S. 299-319 2009

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / pod red. Jana Grabowskiego ; [aut.]: Rafał Blicharz, Jan Grabowski, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. 2008

 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów w prawie Unii Europejskiej / Katarzyna Pokryszka. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 37 (2008), s. 151-161 2008

 • Business activity of foreign entrepreneurs / Katarzyna Pokryszka. // Ius Adm. - 2007, z. 4, s. 169-179 2007

 • Wykonywanie zawodów prawniczych a swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług w prawie Wspólnot Europejskich / Katarzyna Pokryszka. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 241-264 2007

 • Alternative dispute resolution / Katarzyna Pokryszka, Jan Olszewski. // Ius Adm. - 2007, z. 4, s. 248-257 2007

 • Nowe regulacje prawne w zakresie działalności firm inwestycyjnych w Dyrektywie 2004/39/EC o rynkacj instrumentów finansowych / Katarzyna Pokryszka. // Ius Adm. - 2006, z. 2, s. 7-22 2006

 • Podejmowanie i prowadzenie działalności maklerskiej przez zagraniczne firmy inwestycyjne w Polsce : wybrane zagadnienia / Katarzyna Pokryszka. // W: Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szkoła Handl., 2004. - S. 188-200 2004

 • Tendencje rozwojowe prawa Wspólnoty Europejskiej w zakresie świadczenia usług finansowych na rynku kapitałowym : wybrane zagadnienia / Katarzyna Pokryszka. // W: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku. - Toruń : "Dom Organizatora", 2002. - S. 35-52 2002

 • Ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej w prawie Wspólnot Europejskich / Katarzyna Pokryszka. // Prawo Unii Eur. - 2001, nr 5, s. 23-28 2001

 • Spółki i firmy jako podmioty swobody prowadzenia działalności gospodarczej w prawie Wspólnot Europejskich. Cz. 2 / Katarzyna Pokryszka. // Prawo Unii Eur. - 2000, nr 5, s. 14-20 2000

 • Spółki i firmy jako podmioty swobody prowadzenia działalności gospodarczej w prawie Wspólnot Europejskich. Cz. 1 / Katarzyna Pokryszka. // Prawo Unii Eur. - 2000, nr 4, s. 6-10 2000 30 lp