Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior

Pełnomocnik ds.organizacji Instytutu Nauk Prawnych

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego

Kierownik Katedry

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Kierunek: Prawo

Kierownik Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych, kierunek:Przedsiębiorczość I i II stopnia

 

Stanowisko          
profesor nadzwyczajny
Pokój 2.30
Telefon 32 3591763
Wewnętrzny 1763
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim:

poniedziałek 13.30-15.00 p. 2.30 (dyżur dydaktyczny)

poniedziałek 15.00-16.00 p. 1.29 (dyżur dziekański)

 

Bibliografia

 • Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Piotr Pinior. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 2019

 • Kodeks cywilny : komentarz / T. 5, Zobowiązania : część szczególna (art. 765-921 [z indeksem] 16) / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras ; Rafał Adamus, Aneta Biały, Mariusz Fras, Dariusz Fuchs, Aleksandra Janas, Joanna Kozińska, Agata Kozioł, Katarzyna Krziskowska, Witold Kurowski, Adam Malik, Piotr Pinior, Wojciech Wyrzykowski. - Stan prawny na 15 września 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Zasady reprezentacji stowarzyszenia zwykłego / Piotr Pinior. // Prz. Prawa Handl. - 2018, nr 6, s. 5-10 2018

 • Stowarzyszenia zwykłe jako tzw. osoby ustawowe / Piotr Pinior. // W: Ius est ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. - Wrocław : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. - S. 895-904 2018

 • Shareholder's right to information / Piotr Pinior. // W: Pryncypy i tendenciji zastosuvannya pryvatnoho prava ES i postradyans'kych krajin. Materialy VII Mizhnarodnoho cyvilistychnoho forumu. - Kyiv : Bilocerkvidruk, 2018. - S. 99-106 2018

 • Remuneration policy on listed company / Piotr Pinior. // W: Evolution of private law : new perspectives. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2018. - S. 66-76 2018

 • Powoływanie i wynagradzanie członków organów spółki kapitałowej w świetle nowych regulacji prawnych / Piotr Pinior. // W: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 683-694 2018

 • Podejmowanie uchwał bez odbycia zgromadzenia wspólników spółki z o.o. / Piotr Pinior. // Prz. Prawa Handl. - 2018, nr 4, s. 39-42 2018

 • Conflict of interest between members of the management board and the company / Piotr Pinior. // W: Konflikty zaujmov v prave obchodnych spolocnosti. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 206-214 2018

 • Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 24 listopada 2016 r. : III CZP 72/16, OSNC 2017, nr 7-8, poz. 79 / Piotr Pinior. // Rocz. Orzecz. Pism. Zakr. Spółdz. - T. 8 (2018), s. 153-158 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras ; Aut.: Krzysztof Czub, Grzegorz Gorczyński, Magdalena Habdas, Aleksandra Janas, Stanisława Kalus, Aneta Kaźmierczyk, Dorota Łobos-Kotowska, Maja Maciejewska-Szałas, Piotr Pinior, Katarzyna Skubisz-Kępka, Marek Stańko, Grzegorz Stojek, Piotr Zakrzewski. - Stan prawny na 1 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Funkcje i odpowiedzialność komitetu audytu w strukturze organizacyjnej spółki akcyjnej / Piotr Pinior. // W: Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej : w poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 259-268 2018

 • Evolution of private law : new perspectives / edited by Piotr Pinior, Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2018. 2018

 • Wygaśnięcie mandatu członków organu spółki kapitałowej w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego / Piotr Pinior. // Prz. Prawa Handl. - 2017, nr 7, s. 12-16 2017

 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej : komentarz / redakcja naukowa Paweł Wajda, Magdalena Szczepańska ; [autorzy] Beata Baluta, Anna Błachnio-Parzych, Agnieszka Czajkowska, Marcin Glicz, Robert Grzeszczak, Beata Kozłowska-Chyła, Marcin Krajewski, Dorota Leśniak, Jacek Lisowski, Sebastian Pabian, Piotr Pinior, Magdalena Szczepańska, Adam Śliwiński, Dominika Wajda, Paweł Wajda, Bartosz Wojno, Patrycja Zawadzka. - Stan prawny na 1 października 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Supervisory Board and Audit Committee in a listed company / Piotr Pinior. // Pravo Susp. (Ivano-Frankivs'k). - 2017, No 6, s. 121-129 2017

 • Procedure and effects of division by separation / Piotr Pinior. // Pravo Susp. (Ivano-Frankivs'k). - 2017, no. 5, s. 115-123 2017

 • Cywilnoprawne formy zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej / Piotr Pinior. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 365-374 2017

 • Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z o.o. za wyrządzoną szkodę : wybrane problemy odpowiedzialności na podstawie art. 293 k.s.h. / Piotr Pinior. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 545-558 2017

 • Komentarz [do wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2015 r., II CSK 384/14] / Piotr Pinior. // Rocz. Orzecz. Pism. Zakr. Spółdz. - T. 7 (2017), s. 270-276 2017

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 kwietnia 2016 r. : V CSK 524/15 : art. 546 par. 1 k.s.h, art. 192 pkt 3 k.p.c. / Piotr Pinior. // Orzecz. Sądów Pol. - 2017, z. 4, s. 135-144 2017

 • Glosa do Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywlina z dnia 31 marca 2016 r. : III CZP 89/15 : art. 205 par. 2, art. 210 par 2, art 373 par. 2, art 379 par 2 k.s.h. / Piotr Pinior. // Orzecz. Sądów Pol. - 2017, z. 2, s. 69-78 2017

 • Akcionárske dohody o výkone hlasovacích práv v poľskom práve / Piotr Pinior. // W: Akcionářské dohody : kolektivní monografie. - Praha : Wolter Kluwer ČR, 2017. - S. 205-214 2017

 • Zakaz łączenia stanowisk z członkostwem w radzie nadzorczej / Piotr Pinior. // Gdań. Stud. Praw. - T. 36 (2016), s. 327-337 2016

 • Upływ kadencji i otwarcie likwidacji jako przesłanki wygaśnięcia mandatu członków zarządu spółki kapitałowej / Piotr Pinior. // Prz. Prawa Handl. - 2016, nr 3, s. 9-14 2016

 • Single-member private limited liability company / Piotr Pinior. // W: Evolution of Private Law : new approach. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2016. - S. 54-63 2016

 • Division of a company as an alternative for its acquisition / Piotr Pinior. // W: Adaptacija korporativnovo zakonodastva Ukraini do prava Evropejskovo Sojuza : Zbirnik naukovych prav za materialami miżnarodnoj konferencji. - Ivano-Frankivck : Naukovo-doslidnij Institut privatnovo prava, 2016. - S. 177-180 2016

 • Principi realizacji prava golosu v akcjonernomu tavaristvi / Piotr Pinior. // Pravo Susp. (Ivano-Frankivs'k). - 2016, no. 3, s. 88-93 2016

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce zależnej / Piotr Pinior. // Prz. Prawa Handl. - 2016, nr 5, s. 8-14 2016

 • Meritum : prawo spółek / red. nauk. Andrzej Kidyba ; aut. Tomasz Bieniek, Przemysław Bryłowski, Dariusz Bucior, Mariusz Chudzik, Małgorzata Dumkiewicz, Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, Wojciech Górecki, Andrzej Herbet, Jerzy Jacyszyn, Grzegorz Jędrejek, Aleksander Kappes, Agnieszka Kawałko, Sebastian Kidyba, Konrad Kohutek, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Eligiusz Jerzy Krześniak, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Michalski, Janusz Molis, Dominika Nowak, Adrian Niewęgłowski, Krzysztof Oplustil, Piotr Pinior, Piotr Pogonowski, Anna Rachwał, Michał Rusinek, Dorota Ulikowska, Jacek Widło, Aleksander Jerzy Witosz, Michał Wyrwiński, Ewa Zielińska. - Wyd. 5, stan prawny na 10 czerwca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Appointment of a proxy holder for a general meeting of a company under Polish law / Piotr Pinior. // W: Privatne pravo Ukraini i evropeiska integracija : tendencji ta perspektivi. - Bila Tserkva : TOV Bilotserkivdruk, 2016. - S. 34-36 2016

 • Evolution of private law : new approach / red. Piot Pinior, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2016. 2016

 • Z problematyki wyboru rady nadzorczej grupami / Piotr Pinior. // Prz. Prawa Handl. - 2015, nr 9, s. 27-31 2015

 • Duty of Loyalty in Companies' Corporate Relationships / Piotr Pinior. // Pravo Susp. (Ivano-Frankivs'k). - 2015, no. 1, s. 173-179 2015

 • Status spółki akcyjnej przed rejestracją / Piotr Pinior. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 297-317 2015

 • Rezygnacja członka organu spółki kapitałowej / Piotr Pinior. // Prz. Prawa Handl. - 2015, nr 6, s. 13-19 2015

 • Reprezentacja spółek osobowych w umowach i sporach ze wspólnikami / Piotr Pinior. // W: Tendencje reformatorskie w prawie handlowym : między teorią a praktyką. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 105-111 2015

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015. 2015

 • Audit committee in European and national law / Piotr Pinior, Ewa Zielińska. // W: Evolution of private law. Vol. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 30-38 2015

 • Evolution of private law. Vol. 2 / ed. by Piotr Pinior, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. 2015

 • The electronic communication means in passing a resolution in commercial companies under Polish law / Piotr Pinior. // W: Bratislava Legal Forum 2015 : Collection of Papers from the International Academic Conference 9th - 10th of October 2015. - Bratislava : Univerzita Komenskeho, 2015. - S. 923-928 2015

 • Wykonywanie wolnego zawodu w formie spółki kapitałowej / Piotr Pinior. // Rejent. - 2014, nr spec. [grudzień], s. 142-158 2014

 • Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych / pod red. Wojciecha Popiołka ; [aut.]: Grzegorz Gorczyński, Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Wojciech Wyrzykowski, Piotr Zawiejski, Ewa Zielińska. - Warszawa : LexisNexis, 2014. 2014

 • Prawo spółek / red. nauk. Andrzej Kidyba ; aut. Tomasz Bieniek, Przemysław Bryłowski, Dariusz Bucior, Mariusz Chudzik, Małgorzata Dumkiewicz, Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, Wojciech Górecki, Andrzej Herbet, Jerzy Jacyszyn, Grzegorz Jędrejek, Aleksander Kappes, Agnieszka Kawałko, Sebastian Kidyba, Konrad Kohutek, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Eligiusz Jerzy Krześniak, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Michalski, Janusz Molis, Dominika Nowak, Adrian Niewęgłowski, Krzysztof Oplustil, Piotr Pinior, Piotr Pogonowski, Anna Rachwał, Michał Rusinek, Dorota Ulikowska, Jacek Widło, Michał Wyrwiński, Ewa Zielińska. - Stan prawny na 5 maja 2014 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2014. 2014

 • Obowiązek wykonania uchwały sprzecznej z prawem / Piotr Pinior. // Prz. Prawa Handl. - 2014, nr 9, s. 55-58 2014

 • Ewolucja prawa prywatnego / pod red. Ewy Zielińskiej i Piotra Piniora. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. 2014

 • Europejskie tendencje w zakresie wynagradzania członków zarządów spółek akcyjnych / Piotr Pinior, Ewa Zielińska. // W: Ewolucja prawa prywatnego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 67-80 2014

 • Prawo spółek / red. nauk. Andrzej Kidyba ; aut. Tomasz Bieniek, Przemysław Bryłowski, Dariusz Bucior, Mariusz Chudzik, Małgorzata Dumkiewicz, Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, Wojciech Górecki, Andrzej Herbet, Jerzy Jacyszyn, Grzegorz Jędrejek, Aleksander Kappes, Agnieszka Kawałko, Sebastian Kidyba, Konrad Kohutek, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Eligiusz Jerzy Krześniak, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Michalski, Janusz Molis, Dominika Nowak, Adrian Niewęgłowski, Krzysztof Oplustil, Piotr Pinior, Piotr Pogonowski, Anna Rachwał, Michał Rusinek, Dorota Ulikowska, Jacek Widło, Michał Wyrwiński, Ewa Zielińska. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. 2013

 • Ochrona praw mniejszości w Kodeksie spółek handlowych / Piotr Pinior. // W: Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - S. 287-302 2013

 • Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Piotr Pinior. - Warszawa : C.H. Beck, 2013. 2013

 • Komitet audytu w radach nadzorczych polskich spółek / Piotr Pinior. // W: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 195-205 2013

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2013. 2013

 • The structure of the European Company with the seat in Poland : in comparison to Czech law / Piotr Pinior. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 163-171 2012

 • Spółka partnerska radców prawnych : zagadnienia wybrane / Piotr Pinior. // W: Publicznoprawny status radcy prawnego. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2012. - S. 227-244 2012

 • Reprezentacja spółki osobowej przez wspólnika będącego osobą prawną / Piotr Pinior. // W: Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - S. 90-111 2012

 • O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych / Piotr Pinior. // Prz. Prawa Handl. - 2012, nr 9, s. 45-48 2012

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2012. 2012

 • Prawa majątkowe wspólników spółki jawnej / Piotr Pinior. // W: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2011. - S. 96-106 2011

 • Ochrona prawna obrotu gospodarczego / pod red. Stanisławy Kalus ; Rafał Blicharz, Agnieszka Grzesiok-Horosz, Magdalena Habdas, Stanisława Kalus, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Grzegorz Panek, Piotr Pinior, Andrzej Pokora, Leszek Wilk, Lidia Zacharko. - Warszawa : LexisNexis, 2011. 2011

 • Łatwe słowa - trudna intepretacja : na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych / Piotr Pinior. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 157-170 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Umowa przewidująca zarządzanie spółką zależną / Piotr Pinior. // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane. - Wyd. 2, rozsz. i uaktual.. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 381-394 2010

 • Szczególne sposoby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą / Piotr Pinior. // W: Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 779-793 2010

 • Osobiste uprawnienie wyboru członków władz spółki kapitałowej / Piotr Pinior. // W: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2010. - S. 215-227 2010

 • Osobiste uprawnienia wspólników i akcjonariuszy w spółkach kapitałowych / Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2010, nr 2, s. 9-18 2010

 • Ograniczenia swobody kontraktowania w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością : zagadnienia wybrane / Piotr Pinior. // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane. - Stan prawny na 15 lipca 2010 r.. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - S. 261-271 2010

 • Die Haftungsproblematik in der SE : Ausgewahlte Probleme / Piotr Pinior. // DPJZ, Dtsch.-Pol. Juristen-Z. - Nr 4 (2010), s. 56-60 2010

 • Glosa do wyroku SN z 09.09.2009 : V CSK 42/09 / Piotr Pinior. // Orzecz. Sądów Pol. - 2010, z. 11, s. 793-796 2010

 • Umowa przewidująca zarządzanie spółką zależną / Piotr Pinior. // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2009. - S. 293-306 2009

 • Charakter prawny spółek osobowych w organizacji / Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2009, nr 7/8, s. 34-43 2009

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2009. 2009

 • Zaliczka na poczet dywidendy : zagadnienia wybrane / Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2008, nr 1, s. 18-27 2008

 • Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki kapitałowej / Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2008, nr 7/8, s. 2-12 2008

 • Śmierć wspólnika spółki jawnej a kontynuacja działalności spółki / Wojciech Wyrzykowski, Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2008, nr 2, s. 31-39 2008

 • Przymusowy wykup i odkup akcji w spółkach publicznych i niepublicznych / Piotr Pinior, Wojciech Wyrzykowski. // Prawo Spółek. - 2008, nr 9, s. 2-8 2008

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 XII 2006 r. : III CZP 132/06 / Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2008, nr 3, s. 45-49 2008

 • Transgraniczne łączenie się spółek / Piotr Pinior. // Prz. Prawa Handl. - 2007, nr 9, s. 4-10 2007

 • Przejęcie spółki dominującej przez spółkę zależną / Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2007, nr 10, s. 21-29 2007

 • Problematyka wynagradzania członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej / Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2007, nr 7/8, s. 29-38 2007

 • Prawo spółek : 2007/2008 / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut.: Tomasz Bieniek, Przemysław Bryłowski, Dariusz Bucior, Mariusz Chudzik, Małgorzata Dumkiewicz, Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, Wojciech Górecki, Andrzej Herbert, Jerzy Jacyszyn, Grzegorz Jędrejek, Aleksander Kappes, Agnieszka Kowałko, Konrad Kohutek, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Eligiusz Jerzy Krześniak, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Michalski, Janusz Molis, Dominika Nowak, Krzysztof Oplustil, Piotr Pinior, Piotr Pogonowski, Anna Rachwał, Michał Rusinek, Dorota Ulikowska, Jacek Widło, M. Wyrwiński, Ewa Zielińska]. - Warszawa : ABC Wolters Kluwer Polska, 2007. 2007

 • Dominacja krzyżowa : zarys problematyki / Piotr Pinior. // W: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2006. - S. 766-780 2006

 • Prawo spółek : 2006/2007 / red. Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; Tomasz Bieniek, Przemysław Bryłowski, Mariusz Chudzik, Dariusz Bucior, Małgorzata Dumkiewicz, Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, Wojciech Górecki, Andrzej Herbert, Jerzy Jacyszyn, Grzegorz Jędrejek, Aleksander Kappes, Agnieszka Kowałko, Konrad Kohutek, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Eligiusz Jerzy Krześniak, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Michalski, Janusz Molis, Dominika Nowak, Piotr Pinior, Piotr Pogonowski, Anna Rachwał, Michał Rusinek, Dorota Ulikowska, Jacek Widłoi, Ewa Zielińska. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. 2006

 • Pełnomocnictwo a status członka zarządu / Piotr Pinior, Janusz A. Strzępka. // Prawo Spółek. - 2006, nr 10, s. 2-9 2006

 • Kodeks spółek handlowych : suplement do tomu II : komentarz, orzecznictwo do artykułów 301-633 / red. Janusz A. Strzępka ; aut. Piotr Pinior, Wojciech Popiołek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. 2006

 • Tworzenie koncernów na skutek podziału spółki w prawie niemieckim / Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2005, nr 6, s. 19-27 2005

 • Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie z obniżeniem kapitału zakładowego spółki dzielonej / Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2005, nr 5, s. 2-8 2005

 • Pełnomocnictwo dla członka zarządu spółki kapitałowej / Piotr Pinior, Bartłomiej Jochemczyk. // Prawo Spółek. - 2005, nr 2, s. 25-27 2005

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz, orzecznictwo do artykułów 301-633. T. 2 / red. Janusz A. Strzępka ; aut. Janusz A. Strzępka, Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Ewa Zielińska. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. 2005

 • Z problematyki prawnej udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki kapitałowej / Piotr Pinior, Bartłomiej Jochemczyk. // Prawo Spółek. - 2004, nr 6, s. 22-29 2004

 • Spółka partnerska : forma prowadzenia działalności gospodarczej osób wykonujących wolny zawód / Piotr Pinior. // Nieruchomość. - 2004, nr 3, s. 22-25 2004

 • Podział spółek kapitałowych w prawie polskim i niemieckim / Piotr Pinior. - Warszawa : C.H. Beck, 2003. 2003

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz, orzecznictwo / [pod. red. Janusza A. Strzępki] ; [aut.:] Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska, Wojciech Popiołek, Piotr Pinior, Hanna Urbańczyk. - 2 wyd. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. 2003

 • Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie majątku / Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2002, nr 5, s. 16-26 2002

 • Klientela jako przedmiot wkładu niepieniężnego / Tomasz Bieniek, Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2002, nr 4, s. 2-11 2002

 • Podział spółek kapitałowych : wybrane problemy prawnoporównawcze / Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2001, nr 5, s. 13-24 2001

 • Podział spółek kapitałowych w przepisach kodeksu spółek handlowych / Piotr Pinior. // W: Kodeks spółek handlowych : studia i materiały. - Poznań : Wydaw. Stow. Notariuszy RP-Rejent, 2001. - S. 555-572 2001

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 12 I 2001 r. : III CZP 44/00 : [spółdzielcze prawo - wniesienie przez spółdzielnię do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa] / Piotr Pinior. // Orzecz. Sądów Pol. - 2001, z. 12, s. 619-621 2001

 • Podział spółek kapitałowych w europejskim prawie spółek i polskim kodeksie spółek handlowych / Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2000, nr 12, s. 16-23 2000 98 lp