Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Teoria i Filozofia Prawa

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 3.07
Telefon 32 3591339
Wewnętrzny 1339
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: środa, godz. 15.30 - 17.00

 

Bibliografia

 • Animal Rights / Tomasz Pietrzykowski. // W: The Cambridge Handbook of New Human Rights : Recognition, Novelty, Rhetoric. - Cambridge : Cambridge University Press, 2020. - S. 243-252 2020

 • The Dreyfus Affair and the Rise of Political Religion in France / Anna Budzanowska, Tomasz Pietrzykowski. // W: Why Religion? Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God. - Cham : Springer, 2020. - S. 281-297 2020

 • Constitutional and Legal Aspects of Gene Editing in Poland / Tomasz Pietrzykowski, Oktawian Nawrot. // W: Rechtliche Aspekte der Genom-Editierung an der menschlichen Keimbahn : a comparative legal study. - Berlin : Springer, 2020. - S. 209-229 2020

 • Shaping the modern discourse on liberty: French intellectual debates from revolution to Dreyfus / Anna Budzanowska, Tomasz Pietrzykowski. // Avant. - Vol. 10, no. 1 (2019), s. 43-57 2019

 • Nowy statut Uniwersytetu Śląskiego / Tomasz Pietrzykowski. // Gaz. Uniw. (Katowice). - Wyd. spec. (2019), s. 8-11 2019

 • Moralność publiczna a konstytucyjne podstawy ochrony zwierząt / Tomasz Pietrzykowski. // Stud. Prawn. - 2019, nr 1, s. 5-26 2019

 • Animal Law : Ethics, Society and Constitutions / Tomasz Pietrzykowski. // Soc. Register. - 2019, no. 3, s. 151-158 2019

 • Umiędzynarodowienie ma wiele twarzy : rozmowa z dr. hab. prof. UŚ Tomaszem Pietrzykowskim, prorektorem ds. współpracy międzynarodowej i krajowej / Tomasz Pietrzykowski ; rozm. przepr. Tomasz Płosa. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2019, nr 6, s. 6-8 2019

 • Personhood beyond humanism : animals, chimeras, autonomous agents and the law / Tomasz Pietrzykowski. - Cham : Springer, 2018. 2018

 • Cała Polska na nas patrzy : [wywiad] / Tomasz Pietrzykowski ; rozm. przepr. Sławomir Bukowski. // Wspólnota (Warsz.). - 2018, [nr] 1, s. 28-33 2018

 • Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności kastracji (sterylizacji) kotów wolno żyjących i jej finansowanie w ramach programów, o których mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt / Tomasz Pietrzykowski. // W: Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. - S. 191-196 2017

 • Naturalizm i granice nauk prawnych : esej z metodologii prawoznawstwa / Tomasz Pietrzykowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Legal personhood : animals, artificial intelligence and the unborn / ed. Visa A.J. Kurki, Tomasz Pietrzykowski. - Cham : Springer Nature, 2017. 2017

 • The Idea of Non-personal Subjects of Law / Tomasz Pietrzykowski. // W: Legal personhood : animals, artificial intelligence and the unborn. - Cham : Springer International, 2017. - S. 49-68 2017

 • Granice naturalizacji filozofii prawa / Tomasz Pietrzykowski. // W: Naturalizm prawniczy : granice. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 110-125 2017

 • Zwierzęta jako nieosobowe podmioty prawa / Andrzej Elżanowski, Tomasz Pietrzykowski. // W: Sprawiedliwość dla zwierząt. - Warszawa : Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”, 2017. - S. 8-19 2017

 • Životnyje kak ne-ličnostyje sub'ekty prava / Tomasz Pietrzykowski, Andrzej Elżanowski. // Chelovek. - Mockva : Rossijskaâ akademiâ nauk, 2017. - 2017, nr 5, s. 25-37 2017

 • Trybunał Konstytucyjny na straży rządów prawa w systemie trójpodziału władzy / Tomasz Pietrzykowski. // W: Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych : 1986-2016. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 109-118 2017

 • Toward modest naturalisation of personhood in law / Tomasz Pietrzykowski. // Revus (Ljubljana, Online). - 2017, nr 1, s. 1-12 2017

 • New approaches to the personhood in law : essays in legal philosophy / Tomasz Pietrzykowski, Brunello Stancioli (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016. 2016

 • Nadchodząca rewolucja? Podmiotowość prawna w XXI wieku / Tomasz Pietrzykowski. // Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow. - Z. 39/40 (2016), s. 54-55 2016

 • Ludzkie, niezbyt ludzkie : esej o podmiotowości prawnej i wyzwaniach XXI wieku / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. 2016

 • Law, personhood, and the discontens of juridical humanism / Tomasz Pietrzykowski. // W: New approaches to the personhood in law : essays in legal philosophy. - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016. - S. 13-23 2016

 • Introduction : modern challenges to the concept of a person in law / Tomasz Pietrzykowski, Brunello Stancioli. // W: New approaches to the personhood in law : essays in legal philosophy. - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016. - S. 7-11 2016

 • Czym jest domniemanie konstytucyjności? / Tomasz Pietrzykowski. // Radca.pl. - 2016, nr 3, s. 16-23 2016

 • Zwierzęta nie muszą cierpieć / Tomasz Pietrzykowski ; rozm. przepr. Maria Sztuka. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2016, nr 8, s. 6-7 2016

 • Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Pietrzykowskiego, Agnieszki Bielskiej-Brodziak, Karoliny Gil i Marka Suski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. 2016

 • Beyond personhood : from two conceptions of rights to two kinds of right-holders / Tomasz Pietrzykowski. // W: New approaches to the personhood in law : essays in legal philosophy. - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016. - S. 147-158 2016

 • Rules and rights / Tomasz Pietrzykowski. // W: Problems of normativity, rules and rule-following. - Cham : Springer, 2015. - S. 113-121 2015

 • Problem podmiotowości prawnej zwierząt z perspektywy filozofii prawa / Tomasz Pietrzykowski. // Prz. Filoz. Nowa Ser. - 2015, nr 2, s. 247-260 2015

 • Podmiotowość prawna : ujęcie teoretyczne / Tomasz Pietrzykowski. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 15-30 2015

 • Animals as Objects of Ritual Slaughter : Polish Law after the Battle Over Exceptionless Mandatory Stunning / Tomasz Pietrzykowski, Aleksandra Lis. // GJAL. - 2015, nr 2 2015

 • Kant, Korsgaard i podmiotowość moralna zwierząt / Tomasz Pietrzykowski. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. - 2015, nr 2, s. 106-119 2015

 • Intuicja w myśleniu prawniczym / Tomasz Pietrzykowski. // Radca.pl. - 2015, nr 3, s. 22-28 2015

 • Granice naturalizmu - granice nauk prawnych / Tomasz Pietrzykowski. // W: Naturalizm prawniczy : interpretacje. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 48-65 2015

 • Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 grudnia 2014 r. w sprawie International Stem Cell Corporation vs. Comptroller General of Patents (C-364/13) / Tomasz Pietrzykowski. // Państ. Prawo. - 2015, z. 9, s. 129-135 2015

 • Etyka w administracji publicznej / Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski. - Wyd. 4. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 2015

 • Chimery i hybrydy : podmiotowość prawna między dogmatem a konwencją / Tomasz Pietrzykowski. // Stud. Praw. - 2015, nr 4, s. 5-22 2015

 • Od teorii do praktyki wykładni prawa administracyjnego : artykuł recenzyjny / Tomasz Pietrzykowski. // Państ. Prawo. - 2014, z. 2, s. 98-108 2014

 • Law, personhood, and the discontents of juridical humanism / Tomasz Pietrzykowski. 2014

 • Ujarzmianie Lewiatana : szkice o idei rządów prawa / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. 2014

 • [Ubój rytualny w prawie administracyjnym - recenzja] / Tomasz Pietrzykowski. // Prokur. Prawo. - 2014, nr 3, s. 162-165 2014

 • Przeszłość i przyszłość filozoficznoprawnej idei praw człowieka / Tomasz Pietrzykowski. // W: Tożsamość kultury prawnej. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 212-232 2013

 • Etyka prowadzenia badań na zwierzętach / Tomasz Pietrzykowski. // W: Bioetyka. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. - S. 453-468 2013

 • Zwierzęta jako nieosobowe podmioty prawa / Tomasz Pietrzykowski, Andrzej Elżanowski. // Forum Praw. - 2013, nr 1, s. 18-27 2013

 • Zawód radcy prawnego : historia zawodu i zasady jego wykonywania / pod red. Arkadiusza Berezy ; [aut.:] Arkadiusz Bereza, Wojciech Bujko, Sławomir W. Ciupa, Zenon Klatka, Elżbieta Kwiatkowska-Falęcka, Mirosław Pawełczyk, Tomasz Pietrzykowski, Teresa Stecyk, Krystyna Stoga, Dorota Szubielska. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2013. 2013

 • Beyond "Epistemic Obsession" : Objectivity, Law and Contemporary Science / Tomasz Pietrzykowski. // Law & Neurosci. eJ. - Vol. 3, no. 11 (2012) 2012

 • Prawo cywilne - część ogólna. T. 1 / red. Marek Safjan ; aut. Zbigniew Banaszczyk, Józef Frąckowiak, Leonard Górnicki, Wojciech J. Katner, Ewa Łętowska, Piotr Machnikowski, Konrad Osajda, Tomasz Pajor, Maksymilian Pazdan, Tomasz Pietrzykowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Zbigniew Radwański, Władysław Rozwadowski, Marek Safjan, Maciej Zieliński. - wyd. 2. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. 2012

 • Podstawowe wartości zawodów prawniczych / Tomasz Pietrzykowski. // W: Etyka zawodów prawniczych w praktyce : wzajemne relacje i oczekiwania. - Lublin : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2012. - S. 47-55 2012

 • Beyond "Epistemic Obsession" : Objectivity, Law and Contemporary Science / Tomasz Pietrzykowski. // Law & Humanit. eJ. - Vol 16, no. 36 (2012) 2012

 • Beyond "Epistemic Obsession" : Objectivity, Law and Contemporary Science / Tomasz Pietrzykowski. // Cognitive Soc. Sci. eJ. - Vol. 4, no. 37 (2012) 2012

 • Intuicja prawnicza : w stronę zewnętrznej integracji teorii prawa / Tomasz Pietrzykowski. - Warszawa : Difin, 2012. 2012

 • Etyka w administracji publicznej / Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis, 2012. 2012

 • Beyond "Epistemic Obsession" : Objectivity, Law and Contemporary Science / Tomasz Pietrzykowski. // Law & Psychol. eJ. - Vol. 6, no. 17 (2012) 2012

 • Podstawy prawa intertemporalnego : zmiany przepisów a problemy stosowania prawa / Tomasz Pietrzykowski. - Warszawa : LexisNexis, 2011. 2011

 • Podstawowe wartości zawodów prawniczych / Tomasz Pietrzykowski. // Radca Prawny. - 2011, z. 115/116, s. 3-7 2011

 • Nowa dyrektywa o doświadczeniach na zwierzętach : wątpliwości, wyzwania i szanse / Tomasz Pietrzykowski. // Prawo Med. - 2011, nr 2, s. 23-32 2011

 • In our minds : descriptive accounts of practical rationality / Tomasz Pietrzykowski. // W: Game theory and the law. - Kraków : Jagiellonian University Press, 2011. - S. 215-228 2011

 • Etyka i deontologia zawodowa / Tomasz Pietrzykowski. // W: Zawód radcy prawnego : historia zawodu i zasady jego wykonywania. - Wyd. 2 uzupełnione. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2011. - S. 137-152 2011

 • Etyczne problemy prawa / Tomasz Pietrzykowski. - Warszawa : LexisNexis, 2011. 2011

 • Does theory of Contractual Interpretation rest on a mistake? / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // W: Interpretation in Polish, German and European Private Law. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2011. - S. 15-30 2011

 • The roots of normativity : from neuroscience to legal theory / Tomasz Pietrzykowski. // W: Legal philosophy and the challenges of biosciences. - Kraków : Jagiellonian University Press, cop. 2010. - S. 97-122 2010

 • Instytucje prawne i sprzężenie reguł / Tomasz Pietrzykowski. // Prz. Sąd. - 2010, nr 11/12, s. 52-66 2010

 • Idea praw zwierząt / Tomasz Pietrzykowski. // W: Problemy środowiska i jego ochrony. Cz. 18. - Katowice : Uniwersytet Śląski. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, 2010. - S. 183-218 2010

 • Etyka w administracji publicznej / Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2010. 2010

 • Etyka i deontologia zawodowa / Tomasz Pietrzykowski. // W: Zawód radcy prawnego : historia zawodu i zasady jego wykonywania. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2010. - S. 103-118 2010

 • Czy prawa zwierząt są nonsensem / Tomasz Pietrzykowski. // Kult. Liberalna (Online). - Nr 5 (2010), s. 6 2010

 • Czy prawa dla zwierząt są nonsensem? / Tomasz Pietrzykowski. // Kult. Liberalna (Online). - 2010, nr 69 2010

 • Zagadnienia intertemporalne po nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // Prz. Prawa Egzekucyjnego. - 2010, nr 2, s. 69-93 2010

 • Wyzwania moralne : etyczne problemy prawa / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice : Naukowa Oficyna Wydawnicza, 2010. 2010

 • W poszukiwaniu Świętego Graala : Andrzej Grabowski o prawniczym pojęciu obowiązywania prawa / Tomasz Pietrzykowski. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. - 2010, nr 1, s. 64-77 2010

 • [Powinność w świecie cyfrowym - recenzja] / Tomasz Pietrzykowski. // Państ. Prawo. - 2009, z. 4, s. 119-121 2009

 • Nie mogę milczeć / Tomasz Pietrzykowski. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2009, nr 6, s. 14-15 2009

 • John R. Searle i ontologia prawa / Tomasz Pietrzykowski. // Stud. Praw. - 2009, z. 1/2, s. 7-41 2009

 • Etyka w administracji publicznej / Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski. - Warszawa : LexisNexis, 2009. 2009

 • Czym jest postpozytywizm prawniczy? / Tomasz Pietrzykowski. // Radca Prawny. - 2009, nr 12, s. 2-11 2009

 • Tempus regit tributum : problemy intertemporalne w prawie podatkowym / Tomasz Pietrzykowski. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. T. 3. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009. - S. 55-78 2009

 • Postulat neutralności w porządku prawnym / Tomasz Pietrzykowski, Zygmunt Tobor. // W: System prawny a porządek prawny. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. - S. 175-186 2008

 • [Objectivity and the Rule of Law - recenzja] / Tomasz Pietrzykowski. // Państ. Prawo. - 2008, nr 3, s. 126-128 2008

 • Negotium non existens / Tomasz Pietrzykowski. // Rejent. - 2008, nr 12, s. 109-127 2008

 • [Modern Liberty and the Limits of Government - recenzja] / Tomasz Pietrzykowski. // Palestra. - 2008, nr 1/2, s. 241-244 2008

 • Czy prawnicy mają szczególne powinności moralne? / Tomasz Pietrzykowski. // W: Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - S. 77-91 2008

 • Wprowadzenie : prawo a intepretacja / Tomasz Pietrzykowski, Zygmunt Tobor. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 7-10 2008

 • Spór o eutanazję : etyczne problemy prawa / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice : Sonia Draga, 2007. 2007

 • Spór o aborcję : etyczne problemy prawa / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2007. 2007

 • Prawo cywilne - część ogólna / red. Marek Safjan ; aut. Zbigniew Banaszczyk, Józef Frąckowiak, Leonard Górnicki, Ewa Łętowska, Tomasz Pajor, Maksymilian Pazdan, Tomasz Pietrzykowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Zbigniew Radwański, Władysław Rozwadowski, Marek Safjan, Maciej Zieliński. - Warszawa : C.H. Beck, 2007. 2007

 • O semantycznych nadużyciach przy definiowaniu aktów prawa miejscowego / Tomasz Pietrzykowski. // W: W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2007. - S. 63-76 2007

 • [Justice in Robes - recenzja] / Tomasz Pietrzykowski. // Państ. Prawo. - 2007, z. 1, s. 124-127 2007

 • [The constitution of law - recenzja] / Tomasz Pietrzykowski. // Państ. Prawo. - 2007, z. 8, s. 117-120 2007

 • W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego / pod. red. Tomasza Pietrzykowskiego. - Sosonowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2007. 2007

 • Śląsk w granicach Polski : [ankieta] / Jerzy Buzek, Genowefa Grabowska, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Ryszard Kaczmarek, Kazimierz Kutz, Michał Lis, Alojzy Lysko, Janusz Moszyński, Józef Musioł, Tomasz Pietrzykowski, Tadeusz Sławek, Lech Szaraniec, Marek S. Szczepański. // Śląsk. - 2007, nr 6, s. 38-45 2007

 • Spór o prawa zwierząt / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice : Sonia Draga, 2007. 2007

 • [Is there a duty to obey the law? - recenzja] / Tomasz Pietrzykowski. // Państ. Prawo. - 2006, z. 4, s. 113-116 2006

 • Aglomeracja śląska potrzebuje reformy ustrojowej / Tomasz Pietrzykowski, Krzysztof Mikuła. // Rzeczpospolita. - 2006, nr 285, s. C4 2006

 • Publiczne prawo gospodarcze : zbiór wybranych przepisów / Rafał Blicharz, Tomasz Pietrzykowski. - Sosnowiec : WSZiM, 2005. 2005

 • Populizm a prawo / Tomasz Pietrzykowski. // W: Populizm. - Katowice : Inst. Regionalny w Katow., 2005. - S. 15-22 2005

 • Konstytucja UE : między prawem a ideologią / Tomasz Pietrzykowski. // W: Fundamenty nowego porządku konstytucyjnego UE : aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2005. - S. 17-34 2005

 • Etyczne problemy prawa : zarys wykładu / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice : Nauk. Oficyna Wydaw., 2005. 2005

 • Równość, prawda i sprawiedliwość w procesie cywilnym : rozważania na tle nowelizacji k.p.c. / Tomasz Pietrzykowski, Bartosz Wojciechowski. // Palestra. - 2004, nr 9/10, s. 11-24 2004

 • Positivismo blando e la distincion entre Derecho y moral / Tomasz Gizbert-Studnicki, Tomasz Pietrzykowski. // Doxa (Alicante). - Vol. 27 (2004), s. 63-80 2004

 • Otverna spolecnost a jeji nepratele / Tomasz Pietrzykowski, Marek Migalski. // Auspicia (Ces. Budejovice). - 2004, nr 2, s. 48-51 2004

 • On Constitutionality of European Constitution / Tomasz Pietrzykowski, Marek Migalski. // W: Juxtaposition of European Union Enlargement and Lisbon Processes. - Kaunas, 2004. - S. 98-122 2004

 • Ideologia Konstytucji Europejskiej / Tomasz Pietrzykowski. // W: Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej. - Lublin : Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 103-122 2004

 • Gwałtowna zmiana reguł gry : Trybunał Konstytucyjny : po wyroku dotyczącym naboru na aplikację radcowską i adwokacką / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // Rzeczpospolita. - 2004, nr 49, s. C3 2004

 • Dobre intencje, złe rezultaty : kodeks pracy : zazwyczaj próba eliminacji jednych nierówności prowadzi do stworzenia innych / Tomasz Pietrzykowski. // Rzeczpospolita. - 2004, nr 75, s. C3 2004

 • Wsteczne działanie prawa i jego zakaz / Tomasz Pietrzykowski. - Kraków : Zakamycze, 2004. 2004

 • Wnioski wynikające z analizy projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo o adwokaturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1694) / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // Radca Prawny. - 2004, nr 1, s. 161-164 2004

 • Roszczenie do bezstronności / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // W: Filozofia prawa wobec globalizmu : materiały z XV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa. - Tomaszowice 2-21 wrzesnia 2002 r.. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - S. 57-73 2003

 • Nieoczekiwana zmiana miejsc : na marginesie sprawy prezydenta Bogdana Zdrojowskiego: odpowiedzialność za błędną wykładnię prawa / Tomasz Pietrzykowski. // Rzeczpospolita. - 2003, nr 156, s. C3 2003

 • Niedopasowane przepisy : zwolnienie radców prawnych z tajemnicy zawodowej / Tomasz Pietrzykowski. // Rzeczpospolita. - 2003, nr 276, s. C4 2003

 • [Living lawfully - recenzja] / Tomasz Pietrzykowski, Zygmunt Tobor. // Państ. Prawo. - 2003, z. 1, s. 110-113 2003

 • Czynności prawne z "mocą wsteczną" / Tomasz Pietrzykowski. // Radca Prawny. - 2003, nr 4, s. 64-76 2003

 • Bezstronność jako pojęcie prawne / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // W: Prawo a wartości : księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - S. 272-291 2003

 • Temporalny zakres obowiązywania prawa / Tomasz Pietrzykowski. // Państ. Prawo. - 2003, z. 4, s. 45-56 2003

 • A matter of interest : the Polish attitude towards the EU-Austria dispute / Tomasz Pietrzykowski, Marek Migalski. // W: Eine Europaeische Erregung : die "Sanktionen" der Vierzehn gegen Oesterreich im Jahr 2000. - Analysen und Kommentare. - Wien, 2003. - S. 109-117 2003

 • Kiedy można odrzucić kasację : polemika z poglądami Sądu Najwyższego / Tomasz Pietrzykowski. // Rzeczpospolita. - 2002, nr 242, s. C5 2002

 • Precedens w systemie prawa kontynentalnego : perspektywa alternatywna / Tomasz Pietrzykowski. // Radca Prawny. - 2001, nr 3, s. 119-128 2001

 • "Miękki" pozytywizm i spór o regułę uznania / Tomasz Pietrzykowski. // W: Studia z filozofii prawa. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001. - S. 97-121 2001

 • Pojęcie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej / Tomasz Pietrzykowski, Zygmunt Tobor. // W: Zmiany społeczne a zmiany w prawie : aksjologia, konstytucja, integracja europejska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. - S. 161-174 1999

 • Zasada nieretroakcji w kodeksie cywilnym (art. 3 k.c.) / Tomasz Pietrzykowski. // Stud. Prawn. - 1999, z. 3, s. 35-56 1999

 • Acquis communautaire : uwagi konstytucyjne i teoretyczne / Tomasz Pietrzykowski. // W: Szkice o państwie i polityce. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1998. - S. 73-84 1998

 • "Faktyczne" obowiązywanie norm prawnych / Tomasz Pietrzykowski. // W: Studia De Lege et Civitate. - Katowice : Koło Nauk. Prawników, 1997. - S. 5-16 1997

 • Studia de lege et civitate / pod red. Aleksandry Wentkowskiej, Tomasza Pietrzykowskiego. - Katowice : Koło Nauk. Prawników, 1997. 1997 123 lp