Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Publiczne Prawo Gospodarcze

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 2.33
Telefon 32 3591420
Wewnętrzny 1150
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury  w semestrze letnim: poniedziałek, 17.00 - 18.00

 

Bibliografia

 • Prywatność odkodowana : rozprawka o prawie i technologii w świecie mody / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk, Sławomir Augustyn, Sylwia Giza. - Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2019. 2019

 • Znaczenie wyceny własności intelektualnej / redakcja naukowa: Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk, Marek Panfil, Sławomir Augustyn. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2019. 2019

 • Czarna dziura technologii w innowacyjnej gospodarce a dobra własności inteletualnej / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // W: Znaczenie wyceny własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2019. - S. 111-164 2019

 • Sektor energetyczny : współczesne wyzwania / Mirosław Pawełczyk, Marcin Kraśniewski. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2018, nr 8, s. 2 2018

 • Publiczne prawo gospodarcze / redaktorzy Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Jan Grabowski, Leon Kieres, Anna Walaszek-Pyzioł, Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Krzysztof Horubski, Michał Kania, Karol Kiczka, Mirosław Pawełczyk, Mariusz Swora, Marek Szydło, Tadeusz Włudyka, Artur Żurawik. - 2. wydanie, stan prawny na dzień 1.9.2018 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Bezpieczeństwo energetyczne jako szczególna forma klauzuli interesu publicznego a ograniczenie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej / Mirosław Pawełczyk. // W: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 601-611 2018

 • Bezpieczeństwo energetyczne jako fundament bezpieczeństwa kraju : zakres pojęciowy / Mirosław Pawełczyk. // W: Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego : sektor gazowy i energetyczny. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2018. - S. 75-90 2018

 • Monopole naturalne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jako determinanty pierwotne sektora energetycznego w aspekcie polityki konkurencji / Mirosław Pawełczyk. // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 237-248 2018

 • Zwolnienie z opodatkowania nieodpłatnej służebności przesyłu : glosa aprobująca do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 6 listopada 2015 r., sygn. I SA/Gl 497/15 / Mirosław Pawełczyk, Rafał Walczak. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2018, nr 1, s. 30-32 2018

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego : sektor gazowy i energetyczny / red. Mirosław Pawełczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2018. 2018

 • Tajemnica zawodowa radcy prawnego a regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy / Mirosław Pawełczyk, Rafał Stankiewicz. // W: Tajemnica zawodowa radcy prawnego. - Warszawa : Ośrodek Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2018. - S. 139-158 2018

 • The security of information obtained using UAVs in military and humanitarian actions : general remarks on aviation policy in the UE / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // W: Earth observation & navigation : law and technology. - Warsaw : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. - S. 144-160 2017

 • Rynek kolejowy : współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta / red. Mirosław Pawełczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. 2017

 • Rynek kolejowy : prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania / redakcja Mirosław Pawełczyk. - Stan prawny po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16.11.2016 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło - Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Mateusz Chołodecki, Anna Dobaczewska, Magdalena Jaś-Nowopolska, Michał Kania, Henryk Nowicki, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz, Hanna Wolska. - 4. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. 2017

 • Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika kolejowego jako klauzula naruszająca zbiorowe interesy konsumenta / Mirosław Pawełczyk, Michał Karpiński. // W: Rynek kolejowy : współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. - S. 19-39 2017

 • Earth observation & navigation : law and technology / (eds.) Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk, Sławomir Augustyn, Marcin Kulawiak. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. 2017

 • UAVs, privacy and cybersecurity : European legal perspective / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // W: Earth observation & navigation : law and technology. - Warsaw : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. - S. 211-222 2017

 • Towards the future : imminent developments for smart city, UAVs, privacy / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // W: Earth observation & navigation : law and technology. - Warsaw : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. - S. 241-254 2017

 • Prawo restrukturyzacyjne : komentarz / red. nauk. Andrzej Torbus, Antoni Witosz, Aleksander J. Witosz ; [aut.] : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Witold Gewald, Michał Karpiński, Wojciech Klyta, Anetta Malmuk-Cieplak, Mirosław Mozdżeń, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Torbus, Aleksander J. Witosz, Antoni Witosz. - Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Zwolnienie z opodatkowania nieodpłatnej służebności przesyłu / Mirosław Pawełczyk, Rafał Walczak. // Monit. Praw. - 2016, [nr] 10, s. 550-553 2016

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; [aut.]: Rafał Blicharz, Anna Dyląg, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Urbańska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Layout czasopisma jako przedmiot ochrony prawa autorskiego : wybrane aspekty autorskoprawne / Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska. // Monit. Praw. - 2015, [nr] 4, s. 196-206 2015

 • AI : law, philosophy & geoinformatics / red. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk, Marcin Kulawiak ; aut. Susanne Beck, Amine Boumaza, Krzysztof Bruniecki, George Cho, Malte-C. Gruber, Kamal Jain, Marlena Jankowska, Marcin Kulawiak, Thomas Liebig, Marek Ogryzek, Robert Olszewski, Mirosław Pawełczyk, Colin Schmidt, Mohd Shoab. - Warszawa : Ius Publicum, 2015. 2015

 • The right to geoinformation in the information society / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // W: Geoinformation : law and practice. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. - S. 29-37 2014

 • Przepisy ogólne / Mirosław Pawełczyk, Wojciech Ułanowski. // W: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków : komentarz. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. - S. 34-63 2014

 • Przepisy karne i kary pieniężne / Mirosław Pawełczyk. // W: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków : komentarz. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. - S. 270-298 2014

 • Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce : aspekty prawne / red. nauk. Mirosław Pawełczyk, Rafał Stankiewicz. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. 2014

 • Prawo do geoinformacji w społeczeństwie informacyjnym / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // W: Geoinformacja : prawo i praktyka. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. - S. 31-40 2014

 • Pojęcie informacji przestrzennej : kilka uwag wstępnych, informacja przestrzenna a informacja publiczna / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // W: Geoinformacja : prawo i praktyka. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. - S. 2-19 2014

 • Odpowiedzialność organów administracji publicznej za szkodę powstałą w związku z przewlekłym załatwieniem sprawy / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Opol. Stud. Adm.-Prawne. - 2014, nr 1, s. 69-86 2014

 • The notion of geospatial information : several preliminary remarks, spatial information and public information / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // W: Geoinformation : law and practice. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. - S. 2-18 2014

 • Geoinformation : law and practice / ed. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk ; Autorzy: G. Bartha, V. Chkhaidze, G. Cho, F. Von Der Dunk, J. Salukvadze, M. Pawełczyk, J. Bulens, K. Felchner, M. Jankowska, W. Vullings, M. Badowski, M. Danes, J. Kaufmann. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. 2014

 • Geoinformacja : prawo i praktyka / red. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk ; aut: Gabor Bartha, Vladimer Chkhaidze, George Cho, Frans von der Dunk, Joseph Salukvadze, Mirosław Pawełczyk, J.D. Bulens, Krzysztof Felchner, Marlena Jankowska, L.A.E. Vullings, Mateusz Badowski, M.H.G.I. Danes, Jurg Kaufmann. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. 2014

 • Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2014, nr 8, s. 2-10 2014

 • Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy przejściowe i końcowe / Mirosław Pawełczyk, Rafał Walczak. // W: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków : komentarz. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. - S. 299-324 2014

 • Data, information, knowledge : commercialization of knowledge vs. open access movement / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // W: Geoinformation : law and practice. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. - S. 19-28 2014

 • Zatwierdzanie taryf oraz zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków / Mirosław Pawełczyk, Rafał Walczak. // W: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków : komentarz. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. - S. 224-269 2014

 • Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków / Mirosław Pawełczyk. // W: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków : komentarz. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. - S. 209-223 2014

 • Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Monit. Praw. - 2014, [nr] 3, s. 139-144 2014

 • Dane, informacje, wiedza : komercjalizacja wiedzy vs. ruch open access / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // W: Geoinformacja : prawo i praktyka. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. - S. 20-30 2014

 • Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c. : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.07.2012 r. (II CSK 752/11) / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Glosa. - 2014, nr 2, s. 39-47 2014

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków : komentarz / Mirosław Pawełczyk (red.) ; [aut.] Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk, Bartłomiej Pikiewicz, Maciej M. Sokołowski, Wojciech Ulanowski, Rafał Walczak. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. 2014

 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym : komentarz / Mirosław Pawełczyk, Piotr Sokal. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2014. 2014

 • Ustawa o transporcie kolejowym / red. nauk. Marek Wierzbowski, Paweł Wajda ; koment. do poszczególnych art. napisali: Anna Błachnio-Parzych, Anna Celejewska, Przemysław Ciszak, Eliza Grudzień, Rafał Iwański, Maria Karcz-Kaczmarek, Renata Lewicka, Marek Lewicki, Artur Modrzejewski, Dominika Opalska, Alicja Ostanek, Mirosław Pawełczyk, Monika Przybylska, Mariusz Rypina, Ewa Skorczyńska, Rafał Stankiewicz, Renata Strachowska, Małgorzata Szreniawska, Paweł Wajda, Tomasz Warchoł, Maria Wasiak, Marek Wierzbowski, Mirosław Wincenciak, Katarzyna Wlaźlak, Patrycja Zawadzka. - Stan prawny na 1 grudnia 2013 r. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. 2014

 • Status członka kas w świetle nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych / Mirosław Pawełczyk, Piotr Sokal. // Monit. Prawa Bank. - 2013, nr 6, s. 98-111 2013

 • Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce / Mirosław Pawełczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. 2013

 • Publiczne prawo gospodarcze / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; [aut.]: Jan Grabowski, Leon Kieres, Anna Walaszek-Pyzioł, Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Krzysztof Horubski, Michał Kania, Karol Kiczka,Mirosław Pawełczyk Mariusz Swora, Marek Szydło, Tadeusz Włudyka, Artur Żurawik. - Stan prawny na dzień 1.8.2013 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Przedsiębiorstwo energetyczne a konsument w sektorze energetycznym : propozycja nowego modelu ustrojowego ochrony zbiorowych interesów konsumentów w sektorze energetycznym / Mirosław Pawełczyk. // W: Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - S. 407-423 2013

 • Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii / red. nauk. Grzegorz Matusik, Mariusz Śladkowski ; aut.: Adam Bartoszek, Marzena Czarnecka, Joanna Krukowska-Korombel, Wojciech Lisiewicz, Grzegorz Matusik, Tomasz Ogłódek, Mirosław Pawełczyk, Mariusz Śladkowski, Aleksandra Wentkowska, Leszek Wilk. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jako organ kontrolny działalności przedsiębiorstw sektora energetycznego / Mirosław Pawełczyk. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 393-410 2013

 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako organ kontroli przestrzegania reguł ochrony konkurencji / Mirosław Pawełczyk. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 361-392 2013

 • Prawo gospodarcze publiczne w pigułce / [red. prowadzący Aneta Gacka-Asiewicz] ; [wykorzystano materiały autorstwa: Anny Dobaczewskiej, Ewy Przeszło, Michała Kani, Mirosława Pawełczyka, Krystyny Urbańskiej, Macieja Nyki]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 2013

 • Prawno-strukturalne aspekty magazynowania i transportu paliw gazowych oraz skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego / Mirosław Pawełczyk. // W: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - S. 159-172 2013

 • Pojęcie przedsiębiorcy / Andrzej Powałowski, Mirosław Pawełczyk. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 57-100 2013

 • Ownership in good faith as grounds for the asquisitive prescription of a predial servitude / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Świat Nieruchomości. - 2013, nr 2, s. 20-25 2013

 • Ograniczenia zasady wolności gospodarczej w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych / Mirosław Pawełczyk. // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarcze : tendencje rozwojowe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 493-512 2013

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu naruszenia przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sprawie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy / Mirosław Pawełczyk, Wojciech Ulanowski. // W: Kontrola działalności gospodarczej. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2013. - S. 241-262 2013

 • Miałem dobrych nauczycieli / Mirosław Pawełczyk ; rozm. przepr. Maria Sztuka. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2013, nr 7, s. 13 2013

 • Likwidacja pracowniczego programu emerytalnego w przypadku przejęcia zakładu pracy / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 4, s. 33-37 2013

 • "Korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia" jako przesłanka zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Palestra. - 2013, nr 1/2, s. 64-78 2013

 • Akcje jednogroszowe / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Prz. Prawa Handl. - 2013, nr 3, s. 35-42 2013

 • Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej : zagadnienia ogólne / Mirosław Pawełczyk. // W: Kontrola działalności gospodarczej. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2013. - S. 195-218 2013

 • Kontrola działalności gospodarczej / pod red. Mirosława Pawełczyka i Rafała Stankiewicza. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2013. 2013

 • Dopuszczalność egzekucji przez innych pracowników urzędów skarbowych niż poborcy podatkowi / Mirosław Pawełczyk. // Jurysta (Warsz.). - 2013, nr 10, s. 35-38 2013

 • Zmiana umowy a FIDIC / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Przetargi Publiczne. - 2013, nr 2, s. 58-60 2013

 • Zdolność kredytowa / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Przetargi Publiczne. - 2013, nr 3, s. 24-26 2013

 • Zawód radcy prawnego : historia zawodu i zasady jego wykonywania / pod red. Arkadiusza Berezy ; [aut.:] Arkadiusz Bereza, Wojciech Bujko, Sławomir W. Ciupa, Zenon Klatka, Elżbieta Kwiatkowska-Falęcka, Mirosław Pawełczyk, Tomasz Pietrzykowski, Teresa Stecyk, Krystyna Stoga, Dorota Szubielska. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2013. 2013

 • Wykładnia pojęcia "koszt energii elektrycznej" na gruncie kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2013, nr 3, s. 2-6 2013

 • Częściowe odstąpienie lub częściowe wypowiedzenie umowy o roboty budowlane / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Zamówienia Publiczne. Doradca. - 2013, nr 2, s. 72-80 2013

 • Uprawnienia kontrolne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki / Mirosław Pawełczyk, Bartłomiej Pikiewicz. // W: Kontrola działalności gospodarczej. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2013. - S. 219-240 2013

 • Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych : wybrane zagadnienia infrastrukturalne / red. nauk. Mirosław Pawełczyk, Maciej M. Sokołowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. 2013

 • Sekurytyzacja wierzytelności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w aspekcie zasady swobody zawierania umów / Mirosław Pawełczyk. // Radca Prawny. - 2012, z. 127/128, s. 15-22 2012

 • Radca prawny jako gwarant realizacji zasady wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej / Mirosław Pawełczyk. // W: Publicznoprawny status radcy prawnego. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2012. - S. 197-212 2012

 • Radca prawny jako gwarant bezstronności i niezależności w postępowaniu arbitrażowym / Mirosław Pawełczyk, Rafał Stankiewicz. // W: Publicznoprawny status radcy prawnego. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2012. - S. 213-226 2012

 • Publicznoprawny status radcy prawnego / red. Mirosław Pawełczyk, Rafał Stankiewicz. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2012. 2012

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Klenowska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. 2012

 • Prawo energetyczne : komentarz / red. Mirosław Pawełczyk ; aut.: Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk, Bartłomiej Pikiewicz, Piotr Sokal, Rafał Walczak. - Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2012. 2012

 • Podwyższenie kapitału zakładowego w komunalnej spółce akcyjnej / Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska. // Prawo Spółek. - 2012, nr 5, s. 6-14 2012

 • Obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego do ustanowienia pełnomocnika ds. danych osobowych, pełnomocnika ds. informacji niejawnych i pełnomocnika ds. obrony cywilnej / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2012. - S. 145-165 2012

 • Niedozwolone klauzule umowne w praktyce : rozważania na przykładzie wybranej umowy sprzedaży ciepła / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // W: Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2012. - S. 25-40 2012

 • Korzystanie z zasobów witryny internetowej Geoportalu a dozwolony użytek w prawie autorskim / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2012, nr 2, s. 2-12 2012

 • Instytucja zapisu windykacyjnego w znowelizowanym prawie spadkowym / Mirosław Pawełczyk, Wojciech Ulanowski. // Radca Prawny. - 2012, nr 121, dod. nauk., s. 2-7 2012

 • Zarząd jako przesłanka uwłaszczenia nieruchomości / Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska. // Nieruchomości. - 2012, nr 10, s. 5-11 2012

 • Wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne lub gminną jednostkę organizacyjną / Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2012, nr 5, s. 2-9 2012

 • Wybrane zawody prawnicze na tle kultury fizycznej / Grzegorz Mikrut, Mirosław Pawełczyk. - Katowice : Kserografia Studencka, 2012. 2012

 • Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności inwestycyjnej przez TBS-y / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Świat Nieruchomości. - 2012, nr 3, s. 47-52 2012

 • Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego : komentarz / Mirosław Pawełczyk, Piotr Sokal. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. 2012

 • Radca prawny jako przedsiębiorca / Mirosław Pawełczyk, Krystyna Stoga. // W: Zawód radcy prawnego : historia zawodu i zasady jego wykonywania. - Wyd. 2 uzupełnione. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2011. - S. 93-118 2011

 • Charakter prawny kontraktów długoterminowych w energetyce / Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2011, nr 6, s. 2-8 2011

 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości / Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska. // Rzeczpospolita. - 2011, nr 76, s. C8 2011

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Klenowska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami : działalność zawodowa. Cz. 2 / Mirosław Pawełczyk, Piotr Sokal. // Radca Prawny. - 2011, z. 3, s. 25-37 2011

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami : działalność zawodowa. Cz. 1 / Mirosław Pawełczyk, Piotr Sokal. // Radca Prawny. - 2011, z. 2, s. 19-31 2011

 • Nabywanie akcji własnych w ramach przymusowego odkupu akcji na podstawie art. 418 k.s.h. / Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska. // Prawo Spółek. - 2011, nr 3, s. 23-33 2011

 • Łączenie spółek kapitałowych a sukcesja prawa do rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych wynikających z KDTów / Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska. // Polit. Energ. - 2011, z. 1, s. 123-143 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Wykup mieszkań budowanych przez TBS / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. // Świat Nieruchomości. - 2011, nr 4, s. 49-53 2011

 • Wybrane aspekty prawne prowadzenia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i gospodarowania wodą / Mirosław Pawełczyk. // W: Znaczenie gospodarki wodnej w rozwoju cywilizacji : konferencja naukowa zorganizowana przez GPW Dystrybucja 18 czerwca 2011 roku w Katowicach. - Katowice : GPW Dystrybucja, 2011. - S. 43-67 2011

 • Unbundling jako przejaw prokonkurencyjnych mechanizmów europeizacji prawa energetycznego / Mirosław Pawełczyk. // W: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. - S. 431-448 2011

 • Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa w spółkach sektora energii elektrycznej, ropy naftowej i paliw gazowych / Mirosław Pawełczyk. // W: Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 87-124 2011

 • Nowe zasady udostępniania wymiany informacji gospodarczych / Mirosław Pawełczyk. // Czas Górnośl. - 2010, nr 4, s. 6 2010

 • Energetyka odnawialna w Polsce / Mirosław Pawełczyk. // Czas Górnośl. - 2010, nr 1, s. 4-6 2010

 • Zmiany w prawie zamówień publicznych dokonane tzw. "małą" i "dużą" nowelizacją ustawy z 2009 r.. Cz. 2 / Mirosław Pawełczyk, Bartłomiej Pikiewicz. // Czas Górnośl. - 2010, nr 3, s. 6-9 2010

 • Zmiany w prawie zamówień publicznych dokonane tzw. "małą" i "dużą" nowelizacją ustawy z 2009 r.. Cz. 1 / Mirosław Pawełczyk, Bartłomiej Pikiewicz. // Czas Górnośl. - 2010, nr 2, s. 4-7 2010

 • Wyznaczanie wymiaru asortymentowego rynku właściwego w prawie antymonopolowym / Mirosław Pawełczyk, Rafał Stankiewicz. // W: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - S. 341-356 2010

 • Practices Restraining Competition in Poland / Mirosław Pawełczyk. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 1 (2009), s. 60-67 2009

 • Istota środków prawnych podejmowanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 99 ustawy antymonopolowej w związku z koncentracją przedsiębiorców / Mirosław Pawełczyk, Rafał Stankiewicz. // W: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. - S. 371-388 2009

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / pod red. Jana Grabowskiego ; [aut.]: Rafał Blicharz, Jan Grabowski, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. 2008

 • Statutowe obowiązki informacyjne nabywcy akcji a wykonywanie prawa głosu przez akcjonariusza / Mirosław Pawełczyk. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2008, nr 3, s. 2-9 2008

 • Normatywne przesłanki udzielania pomocy publicznej / Mirosław Pawełczyk. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 216-223 2007

 • Kontrola koncentracji instytucji kredytowych i finasowych w prawie wspólnotowym / Rafał Stasikowski, Mirosław Pawełczyk. // Radca Prawny. - 2007, nr 1, s. 16-26 2007

 • Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r. / Mirosław Pawełczyk, Michał Kania. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 408-411 2007

 • Zasada wolności gospodarczej / Mirosław Pawełczyk. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 183-192 2007

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / pod red. Andrzeja Powałowskiego ; aut. : Sławomir Koroluk, Mirosław Pawełczyk, Ewa Przeszło, Andrzej Powałowski, Krzysztof Trzciński, Emilia Wieczorek. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym : próba wskazania podstawowych różnic / Mirosław Pawełczyk, Michał Kania. // Radca Prawny. - 2006, nr 6, s. 16-27 2006

 • Przedsiębiorca w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej / Mirosław Pawełczyk. // Radca Prawny. - 2006, nr 6, s. 35-46 2006

 • Wpływ niektórych postanowień umowy spółki z o.o. na uprawnienia kapitału mniejszościowego / Mirosław Pawełczyk, Tomasz Bieniek. // Prz. Prawa Handl. - 2006, nr 2, s. 46-50 2006

 • Gwarantowanie emisji w spółce publicznej / Mirosław Pawełczyk. - Katowice : GWSH, 2005. 2005

 • Gwarantowanie emisji w spółce akcyjnej / Mirosław Pawełczyk. - Katowice : GWSH, 2005. 2005

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a świadczenie pomocy prawnej / Mirosław Pawełczyk. // Palestra. - 2005, nr 1/2, s. 15-20 2005

 • Przedsiębiorca, czyli kto? / Rafał Blicharz, Mirosław Pawełczyk. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2004, nr 3, s. 5-11 2004

 • Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców / Mirosław Pawełczyk, Rafał Blicharz. // Eduk. Praw. - 2004, nr 5, s. 20-22 2004

 • Zawarcie umowy o subemisję w publicznym obrocie papierami wartościowymi / Mirosław Pawełczyk. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2004, nr 1, s. 17-22 2004

 • Administracyjne aspekty wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu / Mirosław Pawełczyk. // W: Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szkoła Handl., 2004. - S. 167-179 2004

 • Publiczne prawo gospodarcze : zbiór przepisów / [zebrali] Rafał Blicharz, Jan Grabowski, Mirosław Pawełczyk. - Stan prawny na dzień 30 marca 2003 r. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szk. Handlowa, 2003. 2003

 • Problem stosowania art. 78 prawa o publicznym obrocie / Mirosław Pawełczyk. // Prawo Spółek. - 2003, nr 11, s. 46-54 2003

 • Nabywanie znacznych pakietów akcji przez subemitenta / Mirosław Pawełczyk. // Prawo Spółek. - 2003, nr 1, s. 50-56 2003

 • Wprowadzenie papierów wartościowych na rynek regulowany / Mirosław Pawełczyk. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Z. 17 (2003), s. 80-95 2003

 • Umowa o subemisję usługową a prawo do akcji (PDA) / Mirosław Pawełczyk. // Jurysta (Warsz.). - 2003, nr 11, s. 24-26 2003

 • Treść umowy subemisyjnej / Mirosław Pawełczyk. // Prz. Prawa Handl. - 2003, nr 8, s. 88-100 2003

 • Subemisja w świetle art. 433 K.s.h. / Mirosław Pawełczyk. // Radca Prawny. - 2003, nr 2, s. 28-33 2003

 • Subemisja usługowa a program opcji menedżerskich / Mirosław Pawełczyk. // Jurysta (Warsz.). - 2003, nr 3/4, s. 50-52 2003

 • Subemisja dystrybutorska : (subemisja typu best-efforts underwritting) / Mirosław Pawełczyk. // Jurysta (Warsz.). - 2003, nr 6, s. 23-24 2003

 • Charakter prawny umowy o subemisję / Mirosław Pawełczyk. // Rejent. - 2002, nr 11, s. 161-187 2002

 • Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce publicznej / Mirosław Pawełczyk. // Jurysta (Warsz.). - 2002, nr 10, s. 13-20 2002

 • Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej i jego funkcje / Mirosław Pawełczyk. // Radca Prawny. - 2002, nr 1, s. 28-37 2002

 • Gwarantowanie emisji (underwriting) w prawie wspólnotowym i amerykańskim / Mirosław Pawełczyk. // Prawo Unii Eur. - 2002, nr 6, s. 10-16 2002

 • Subemisja - istota, przesłanki i funkcje / Mirosław Pawełczyk. // Prawo Spółek. - 2002, nr 12, s. 34-40 2002

 • Strony umowy o subemisję w publicznym obrocie papierami wartościowymi / Mirosław Pawełczyk. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2002, nr 12, s. 12-22 2002

 • Cywilnoprawna odpowiedzialność subemitenta na gruncie Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi / Mirosław Pawełczyk. // Monit. Praw. - 2002, [nr] 20, s. 956-959 2002

 • Prawo działalności gospodarczej - uwagi krytyczne / Mirosław Pawełczyk. // Rejent. - 2001, nr 3, s.88-100 2001

 • Ograniczenie ryzyka zamknięcia emisji akcji w spółce publicznej / Mirosław Pawełczyk. // Prawo Pap. Wart. - 2001, nr 2, s. 11-19 2001

 • Wybrane zagadnienia subemisji w publicznym obrocie papierami wartościowymi / Mirosław Pawełczyk. // Prawo Spółek. - 2000, nr 5, s. 31-39 2000

 • Bankowe papiery wartościowe na krajowym rynku finansowym : zagadnienia prawne / Mirosław Pawełczyk. // Prz. Prawa Handl. - 1999, nr 6 dod., s. 23-30 1999 147 lp