Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Ewa Radecka

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Górnicze i Ochrony Środowiska

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  1.33
Telefon  32 359 1205
Wewnętrzny  1205
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury  

 

 

 

Bibliografia

 • The legal instruments of climate protection in Poland : theory and practice / Grzegorz Dobrowolski, Filip Nawrot, Ewa Radecka. // W: Climate Law & Governance Day 2018 : during the United Nations Framework Convention on Climate Change COP24 in Katowice : Polish perspective. - Katowice : University of Silesia. Faculty of Law and Administration, 2019. - S. 52-53 2019

 • The implementation of the Paris agreement in Poland : theory and practice / Filip Karol Nawrot, Ewa Radecka. // Rev. Comp. Law. - 2019, nr 1, s. 27-42 2019

 • Usuwanie drzew i krzewów na obszarach przyrodniczo cennych : wybrane zagadnienia / Ewa Radecka. // W: Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. - S. 260-269 2019

 • Rezerwat jako prawna forma ochrony przyrody / Ewa Radecka. - Toruń : Dom Organizatora TNOiK, 2019. 2019

 • Opłata za wstęp na teren rezerwatu przyrody / Ewa Olejarczyk. // W: Rozważania o... - Katowice : Grupa INFOMAX, 2018. - S. 274-285 2018

 • Ochrona rezerwatowa w lasach po ostatnich zmianach / Ewa Radecka. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2018, nr 1/2, s. 81-95 2018

 • Kontrola przestrzegania zakazów na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody / Ewa Radecka. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2018, nr 1/2, s. 63-80 2018

 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie C-336/16 Komisja Europejska vs. Rzeczpospolita Polska : konsekwencje prawne / Ewa Radecka. // W: Prawne instrumenty ochrony powietrza : wybrane zagadnienia. - Katowice : Grupa Infomax, 2018. - S. 97-107 2018

 • Wstęp / Filip Nawrot, Ewa Radecka. // W: Prawne instrumenty ochrony powietrza : wybrane zagadnienia. - Katowice : Grupa Infomax, 2018. - S. 5-8 2018

 • Prawne instrumenty ochrony powietrza : wybrane zagadnienia / red. Filip Nawrot, Ewa Radecka. - Katowice : Grupa Infomax, 2018. 2018

 • Interes prawny w zaskarżeniu uchwały wykonawczej do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami / Ewa Olejarczyk. // W: Prawo zarządzania środowiskiem - aspekty sprawiedliwości ekologicznej. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. - S. 205-218 2017

 • Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego : wybrane zagadnienia / Ewa Olejarczyk. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2016, nr 2, s. 119-140 2016

 • Wprowadzenie do prawnych aspektów odnawialnych źródeł energii / Ewa Olejarczyk. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2016, nr 1, s. 29-49 2016

 • Budowa i eksploatacja instalacji odnawialnych źródeł energii w świetle obowiązującego prawa / Ewa Olejarczyk. // W: Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. - S. 477-485 2016

 • Rezerwat jako prawna forma ochrony przyrody w Polsce / Ewa Olejarczyk. // W: Pravo na zivotne prostredie a nastroje jeho presadzovania : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. - Trnava : Tranvska Univerzita, 2016. - S. 189-197 2016

 • Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami : praca zbiorowa / red. Ewa Olejarczyk, Marek Suska, Adam Kuc ; aut. Ewa Badowska-Domagała, Zbigniew Bukowski, Klaudia Cholewa, Lech Dubiński, Mateusz Hańderek, Wojciech Iskra, Sylwia Łazuk, Oskar Możdżyń, Martyna Ścierska, Katarzyna Zawada. - Katowice : Grupa Infomax dobrewydawnictwo.pl., 2016. 2016

 • Uloha obce v oblasti udrzovani cistoty a poradku v Polsku / Ewa Olejarczyk. // W: Role obci v ochrane zivotniho prostredi z pohledu prava. - Praha : Univerzita Karlova, 2015. - S. 162-168 2015

 • Uchwała sejmiku województwa podejmowana na podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska / Ewa Olejarczyk. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2015, nr 2, s. 111-131 2015

 • Sprawozdanie z konferencji "Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami" Katowice, dnia 05.05.2015 roku / Ewa Olejarczyk, Marek Suska. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2015, nr 2, s. 309-313 2015

 • Projektowane zmiany instrumentów ochrony powietrza w Prawie ochrony środowiska / Ewa Olejarczyk, Oskar Możdżyń. // Ekologia (Katow.). - 2015, nr 3, s. 26-29 2015

 • Prawne aspekty poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w Polsce : wybrane zagadnienia / Ewa Olejarczyk. // Acta Univ. Carol., Iur. - 2015, nr 2, s. 279-295 2015

 • Charakter prawny koncesji regulujących działalność geologiczną i górniczą / Ewa Olejarczyk. // W: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji : wybrane zagadnienia. - Katowice : [Infomax, Marasik-Bielejec, E., Bielejec, G.], 2014. - S. 338-354 2014

 • Umowa użytkowania górniczego w świetle ustawy prawo geologiczne i górnicze / Ewa Olejarczyk, Ryszard Mochocki. // W: Obrót powszechny i gospodarczy : problemy cywilnoprawne. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - S. 250-269 2014

 • Profesor Wojciech Radecki Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego / Daria Danecka, Ewa Olejarczyk. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2014, nr 3, s. 231-234 2014 24 lp