Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Międzynarodowe Publiczne i Prawo Europejskie

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 1.11
Telefon 32 3592012
Wewnętrzny 2012
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury urlop naukowy w r.ak. 2019/2020.

 

Bibliografia

 • Co z myśli Wincentego Skrzetuskiego znalazło się w zasadach wpółczesnego prawa międzynarodowego / Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 546-558 2020

 • National frameworks and the gender pay gap in Italy, Poland and the UK : comparing oranges with apples? / Hazel Conley, Alberto Mattei, Urszula Torbus, Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: The gender pay gap and social partnership in Europe : findings from "close the deal, fill the gap". - London : Routledge, 2019. - S. 8-38 2019

 • Editorial / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 10 (2018), s. 7-8 2018

 • Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostek za najpoważniejsze zbrodnie - czy kryzys idei? / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Prawo międzynarodowe : idee a rzeczywistość. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 369-380 2018

 • Humanitarian assistance and children affected by war : international law and reality / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 10 (2018), s. 39-51 2018

 • System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy / redaktorzy Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Sz. Staszewski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck , 2017. 2017

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec przemocy na tle seksualnym w konfliktach zbrojnych / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 425-440 2017

 • Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później : perspektywa międzynarodowa / red. nauk. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, Joanna Nowakowska-Małusecka ; aut.: Jacek Barcik, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Elżbieta Dynia, Tadeusz Gadkowski, Michał Kowalski, Bartłomiej Krzan, Brygida Kuźniak, Maria Magdalena Lewandowicz, Elżbieta Lis, Jerzy Menkes, Marcin Menkes, Barbara Mielnik, Cezary Mik, Barbara Mikołajczyk, Władysław Pęksa, Anna Przyborowska-Klimczak, Magdalena Słok-Wódkowska, Jacek Sobczak, Tomasz Srogosz, Marek Tkaczuk, Iwona Wrońska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. 2017

 • Editorial / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 9 (2017), s. 7-8 2017

 • Dzieci jako szczególni biorcy pomocy humanitarnej / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. - S. 226-247 2016

 • Child soldiers : should they bear criminal responsibility for the most serious crimes committed during an armed conflict? / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Children and war : past and present. Vol. 2. - West Mindlands : Helion & Company Limited, 2016. - S. 19-31 2016

 • Nowe wyzwania - stare obawy : o niezmienności problemów społeczności międzynarodowej / Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - S. 421-436 2016

 • New challenges for international organizations / [ed.] Joanna Nowakowska-Małusecka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Initial considerations for fiscal and taxation structutes in the deep sea mining under UNCLOS regulations / Joanna Nowakowska-Małusecka, Jerzy Menkes, Marcin Menkes, Piotr Gardocki. // W: Deep sea mining value chain : organization, technology and development. - Szczecin : Interoceanmetal Joint Organization, 2016. - S. 51-64 2016

 • Foreword / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: New challenges for international organizations. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 9-10 2016

 • Editorial / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 8 (2016), s. 7-8 2016

 • Przedmowa / Joanna Nowakowska-Małusecka, Ilona Topa. // W: Międzynarodowe i europejskie prawo karne : osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 7-9 2015

 • Międzynarodowe i europejskie prawo karne : osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania / red. Joanna Nowakowska-Małusecka, Ilona Topa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. 2015

 • Przedmowa / Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. - S. 9-11 2014

 • Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej / red. Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. 2014

 • Prawa dziecka / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 364-365 2014

 • Organizacje międzynarodowe w walce z dopingiem w sporcie / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. - S. 481-500 2014

 • Broń nuklearna / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 51-52 2014

 • Broń masowego rażenia / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 52-54 2014

 • Konwencja o Prawach Dziecka / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 193 2014

 • Broń chemiczna / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 50-51 2014

 • Embargo / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 90-91 2014

 • Broń biologiczna / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 50 2014

 • Ochrona dzieci w konflikcie zbrojnym w kontekście sytuacji w Afganistanie / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Ochrona ludności cywilnej podczas działań polskich sił zadaniowych w Afganistanie. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013. - S. 88-105 2013

 • Mandat specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ ds. dzieci i konfliktu zbrojnego / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Galickiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - S. 251-264 2013

 • Sytuacja dziecka w konflikcie zbrojnym : studium prawnomiędzynarodowe / Joanna Nowakowska-Małusecka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2012. 2012

 • Międzynarodowe terytoria / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Encyklopedia zagadnień międzynarodowych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - S. 311-325 2011

 • Międzynarodowe stosunki dyplomatyczne i konsularne / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Encyklopedia zagadnień międzynarodowych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - S. 299-310 2011

 • Międzynarodowe sądownictwo / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Encyklopedia zagadnień międzynarodowych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - S. 270-298 2011

 • Międzynarodowe prawo morza; / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Encyklopedia zagadnień międzynarodowych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - S. 167-179 2011

 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Encyklopedia zagadnień międzynarodowych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - S. 142-158 2011

 • Encyklopedia zagadnień międzynarodowych / pod red. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, Renaty Podgórzańskiej, Daniela Wacinkiewicza ; [aut.]: Henryk Babis, Anna Bera, Jacek Buko, Aurelia Bielawska, Krystyna Brzozowska, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Grzegorz Ciechanowski, Roman Czaplewski, Sławomir Driczinski, Wojciech Downar, Wojciech Drożdż, Magdalena Fedorowicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Izabela Gawłowicz, Grzegorz Harasimiak, Izabela Kraśnicka, Joanna Lubimow, Piotr Łaski, Anna Mierzejewska, Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka, Maciej Perkowski, Dariusz Pęchorzewski, Jarosław J. Piątek, Agnieszka Piekutowska, Michał Pluciński, Renata Podgórzańska, Andrzej Ranke, Grażyna Rosa, Robert Rumiński, Janusz Ruszkowski, Sylwia Serwońska, Wojciech Staszewski, Anna Szarek, Anna Szczepańska, Beata Świecka, Daniel Wacinkiewicz, Iwona Wierzchowiecka, Jerzy Wronka, Dariusz Wybranowski, Anna Zalcewicz, Elżbieta Załoga, Mieczysława Zdanowicz, Marek Zieliński. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. 2011

 • Dzieci-żołnierze i sprawiedliwość : casus Sierra Leone / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Pol. Rocz. Praw Człow. Praw Humanit. - T. 1 (2010), s. 225-245 2010

 • Uchodźstwo i wewnętrzne przesiedlenie dzieci w związku z konfliktem zbrojnym / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Uchodźcy w Polsce i Europie : stan prawny i rzeczywistość. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 98-123 2010

 • Słowo wstępne / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Międzynarodowe prawo humanitarne : antecedencje i wyzwania współczesności. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2010. - S. 7-8 2010

 • Międzynarodowe prawo humanitarne : antecedencje i wyzwania współczesności / pod red. Joanny Nowakowskiej-Małuseckiej. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2010. 2010

 • Konwencje genewskie a ochrona praw dziecka w konflikcie zbrojnym / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Międzynarodowe prawo humanitarne : antecedencje i wyzwania współczesności. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2010. - S. 120-138 2010

 • Foreword / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Międzynarodowe prawo humanitarne : antecedencje i wyzwania współczesności. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2010. - S. 9-10 2010

 • Zasada "aut dedere aut iudicare" jako podstawa odpowiedzialności karnej jednostek za zbrodnie międzynarodowe / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - S. 381-400 2009

 • [Współpraca i spory międzynarodowe na morzach - recenzja] / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Stud. Eur. (Warsz.). - 2009, nr 4, s. 227-233 2009

 • Sytuacja ofiar (pokrzywdzonych) i świadków przed międzyanrodowymi trybunałami karnymi / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 409-428 2009

 • Słowo wstępne / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 5-6 2009

 • Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej / pod red. Barbary Mikołajczyk i Joanny Nowakowskiej-Małuseckiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 2009

 • Specjalne Panele Sądzące Poważne Zbrodnie w Timorze Wschodnim : uwarunkowania należytej skuteczności działania / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Rocz. Bezp. Międzynar. - T. 3 (2008), s. 152-165 2008

 • Międzynarodowy Trybunał Karny : wyzwania i sukcesy w walce z bezkarnością / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Państ. Prawo. - 2008, z. 2, s. 132-133 2008

 • [Lotnictwo współczesne i jego problemy - recenzja] / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Wojsk. Prz. Praw. - 2008, nr 3, s. 136-139 2008

 • Jurysdykcja karna 100 lat po haskiej konferencji pokojowej 1907 r. : międzynarodowa konferencja naukowa, Haga, 28-30.06.2007 / Joanna Banach-Gutierrez, Joanna Nowakowska-Małusecka. // Państ. Prawo. - 2008, z. 2, s. 137-139 2008

 • Odpowiedzialność karna za zbrodnie na jeńcach wojennych / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Opol. Stud. Adm.-Prawne. - 2006, nr 3, s. 85-104 2006

 • Trybunał Norymberski i "Trybunał Jugosłowiański" - podobieństwa i różnice / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Polska w Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia prawne. - Katowice : UŚl., 2002. - S. 172-187 2002

 • Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy : działalność sądownicza / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Zesz. Nauk. AON. - 2002, nr 46, s. 252-263 2002

 • Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Zesz. Nauk. AON. - 2001, nr 45, s. 77-95 2001

 • [Europejskie prawo pokoju i bezpieczeństwa - recenzja] / Joanna Nowakowska-Małusecka. // Stos. Międzynar. (Warsz., 1999). - T. 23 (2001), s. 210-213 2001

 • Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego w środowisku akademickim / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Metody upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w Polsce : materiały z konferencji, [Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 22. września 2000 roku]. - Warszawa : Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głownym Polskiego Czerwonego Krzyża, [2000]. - S. 47-51 2000

 • Prosecuting War Crimes by the "ad hoc" Tribunals and by the Future Permanent International Criminal Court / Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Legal Convergence in the Enlarged Europe of the New Millenium. - The Hague : Kluwer, 2000. - S. 191-204 2000

 • Odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławii i w Rwandzie / Joanna Nowakowska-Małusecka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. 2000

 • Sprawa R. Karadżića i R. Mladića przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii / Joanna Nowakowska. // Prokur. Prawo. - 1998, nr 7/8, s. 55-67 1998

 • War crimes-definition, liability and non-limitation prosecution under international law / Joanna Nowakowska. // W: Studia de lege et civitate. - Katowice : Koło Naukowe Prawników UŚ, 1997. - S. 17-30 1997

 • Międzynarodowy Trybunał Karny dla osądzonych sprawców naruszeń prawa humanitarnego w byłej Jugosławii od 1991 roku / Joanna Nowakowska. // Prz. Sąd. - 1997, nr 3, s. 21-33 1997

 • Postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii / Joanna Nowakowska. // Prokur. Prawo. - 1996, nr 12, s. 61-72 1996 64 lp