Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Robert Netczuk

Katedra Prawa Karnego Procesowego

 

Stanowisko          
st.wykładowca
Pokój 3.23
Telefon 32 3592009
Wewnętrzny 2009
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: czwartek, godz. 13.30 - 15.00 oraz godz. 18.30 - 20.00.

 

Bibliografia

 • Pojęcie i klasyfikacja sztuk i systemów walki na przestrzeni dziejów oraz we współczesnym świecie / Zbigniew Syc, Robert Netczuk. // W: Współczesne problemy uprawiania sportów, sztuk i systemów walki. - Wrocław : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2017. - S. 11-70 2017

 • Odpowiedzialność karna osób trenujących sporty i sztuki walki za wypadki podczas treningów i zawodów sportowych / Robert Netczuk. // W: Współczesne problemy uprawiania sportów, sztuk i systemów walki. - Wrocław : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2017. - S. 347-374 2017

 • Wykorzystanie sztuk, sportów, systemów walki w stanie obrony koniecznej / Robert Netczuk. // W: Współczesne problemy uprawiania sportów, sztuk i systemów walki. - Wrocław : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2017. - S. 375-416 2017

 • Współczesne problemy uprawiania sportów, sztuk i systemów walki / [red.] Marzena Netczuk-Gwoździewicz, Robert Netczuk. - Wrocław : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017. 2017

 • Wojownicy w mundurach : systemy walki wręcz w szkoleniu żołnierzy sił zbrojnych i funkcjonariuszy służb policyjnych / Bartosz Głowacki, Maciej Kupryjańczyk, Adam Kołcz, Robert Netczuk. // W: Współczesne problemy uprawiania sportów, sztuk i systemów walki. - Wrocław : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2017. - S. 71-114 2017

 • Postępowanie karne : dynamika postępowania : (podręcznik dla kierunku administracja) / pod redakcją Roberta Netczuka ; [aut].: Radosław Koper, Katarzyna Sychta, Robert Netczuk, Przemysław Piątek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Prywatyzacja zadań publicznych : korzyści i niebezpieczeństwa / pod red. Roberta Netczuka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Prywatyzacja zadań policyjnych : analiza podstaw prawnych zjawiska prywatyzacji funkcji policyjnych w prawie polskim / Robert Netczuk. // W: Prywatyzacja zadań policyjnych : korzyści i niebezpieczeństwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 23-50 2016

 • Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w prawie polskim na przestrzeni dziejów / Robert Netczuk. // W: Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego : aspekty prawne. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 21-42 2015

 • Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego : aspekty prawne / pod red. Roberta Netczuka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. 2015

 • System prawa karnego procesowego. [T.] 5, Sądy i inne organy postępowania karnego / red. Piotr Hofmański ; red. nauk. Zbigniew Kwiatkowski ; aut.: Grażyna Artymiak, Arkadiusz Bereza, Kruk Ewa, Zbigniew Kwiatkowski, Robert Netczuk, Edward Skrętowicz, Ryszard A. Stefański, Andrzej Światłowski, Krzysztof Woźniewski, Monika Zbrojewska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 2015

 • Lex bez łez : apteczka prawna / red. Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak ; aut.: Malwina Bartela, Kinga Czyżycka, Grzegorz Frączek, Katarzyna Grotkowska, Patryk Kępa, Urszula Klisiewicz, Bartosz Kubista, Karina Kunc-Urbańczyk, Urszula Ludian-Torbus, Anastazja Miechur, Robert Netczuk, Małgorzata Pohl, Bartłomiej Przymusiński,Ewa Stępień, Anita Strzebińczyk, Anna Szymkowiak, Dobrosława Tomzik. - Katowice : Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", 2014. 2014

 • Środki przymusu bezpośredniego w czynnościach kontrolnych działalności gospodarczej przedsiębiorcy / Robert Netczuk. // W: Kontrola działalności gospodarczej. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2013. - S. 135-158 2013

 • Prawo do bezpieczeństwa - bezpieczeństwo prawne : wzajemne relacje pojęć na gruncie prawa karnego / Robert Netczuk. // W: Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie : paradygmat - wiedza - demarkacja. - Warszawa : Difin, 2013. - S. 189-225 2013

 • Proces karny : przebieg postępowania / pod red. Kazimierza Marszała ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Robert Netczuk, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Wyd. 2. - Katowice : Volumen, 2012. 2012

 • Proces karny : kazusy i ćwiczenia / Red. Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek ; aut. Adam Górski, Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk, Michał Rusinek, Katarzyna Sychta, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Marcin Żak. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2012. 2012

 • Przesłanki i warunki użycia środków przymusu bezpośredniego przez polskie służby porzadkowe w świetle gwarancji prawa człowieka i obywatela. Cz. 2 / Robert Netczuk. // Monit. Praw. - 2011, [nr] 24, s. 1307-1317 2011

 • Przesłanki i warunki użycia środków przymusu bezpośredniego przez polskie służby porzadkowe w świetle gwarancji prawa człowieka i obywatela. Cz. 1 / Robert Netczuk. // Monit. Praw. - 2011, [nr] 23, s. 1253-1264 2011

 • Prawo operacyjne : początek nowej nadziei, czy zemsta Sithtów / Robert Netczuk. // Prz. Polic. - 2011, nr 3, s. 81-105 2011

 • Prawno-historyczne uwarunkowania pojedynku w prawie polskim a ich wpływ na współczesne orzecznictwo sądowe / Robert Netczuk. // Iustitia (Warsz.). - 2011, nr 2, s. 72-80 2011

 • Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych : "hit" czy "kit"? / Robert Netczuk. // W: Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : różne oblicza bezpieczeństwa. - Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2010. - S. 313-330 2010

 • Tajny współpracownik i tajny agent w projektach ustaw o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych : uwagi de lege ferenda / Robert Netczuk. // Wojsk. Prz. Praw. - 2010, nr 3, s. 11-30 2010

 • Procesowe środki zabezpieczenia roszczeń cywilnoprawnych w polskim procesie karnym / Robert Netczuk. // W: Unia Europejska - Wspólny Rynek także dla przedsiębiorców : zabezpieczanie mienia oraz dowodów w postępowaniach karnych w sprawach finansowych. - Katowice : AWR Edytor, 2010. - S. 153-162 2010

 • Proces karny : kazusy i ćwiczenia / Red. Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek ; aut. Adam Górski, Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk, Michał Rusinek, Katarzyna Sychta, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Marcin Żak. - Warszawa : LexisNexis, 2010. 2010

 • Organy ochrony prawnej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego III RP / Robert Netczuk. // W: Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa. T. 1. - Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, 2009. - S. 221-236 2009

 • Współpraca międzynarodowa w zakresie postępowania przygotowawczego w świetle art. 589 B k.p.k. / Robert Netczuk. // Wojsk. Prz. Praw. - 2009, nr 3, s. 64-86 2009

 • Przedawnienie w prawie karnym : wybrane aspekty karnoprocesowe / Kazimierz Zgryzek, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk. // W: Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer buisiness, 2009. - S. 234-258 2009

 • Ściganie przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami masowymi : problematyka procesowa / Robert Netczuk. // W: Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : zagrożenia podczas imprez masowych. - Wrocław : Wyższa szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2008. - S. 53-70 2008

 • Prawne problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży / Robert Netczuk. - Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, 2008. 2008

 • Ewolucja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych a efektywność zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego / Robert Netczuk. // W: "Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki Instytut Jurydyczny w Iwano-Frankowsku w Chorzowie w dniach 10-12 września 2008 r. - Katowice : Szkoła Policji w Katowicach, 2008. - S. 9-20 2008

 • Nieletni sprawcy czynów zabronionych w świetle proponowanych zmian prawa o postępowaniu w sprawach nieletnich / Robert Netczuk. // W: Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : zagrożenia cywilizacyjne początku XXI wieku. - Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2007. - S. 177-193 2007

 • Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym / Robert Netczuk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. 2006

 • Podstawy prawne prowadzenia czynności operacyjno - rozpoznawczych na tle prawno - porównawczym / Robert Netczuk. // W: Współczesne problemy procedury karnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 11-12 maj 2004 rok. - Katowice : UŚl., 2005. - S. 12-24 2005

 • Świadek anonimowy w polskim procesie karnym : zakres przedmiotowy utajnienia a skuteczność ochrony / Robert Netczuk. // Prz. Polic. - 2002, nr 1, s. 97-110 2002

 • Tajny agent policji w świetle nowego kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o Policji / Robert Netczuk. // Probl. Prawa Kar. - T. 24 (2001), s. 126-143 2001 35 lp

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (motywator.jpg)motywator.jpg