• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Międzynarodowe Publiczne i Prawo Europejskie

Kierownik zespołu badawczego

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 1.14
Telefon 32 3591240
Wewnętrzny 1240
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: poniedziałek, 13.00 - 13.45

 

Bibliografia

 • Does the right to migration security already exist? : considerations from the perspective of the EU’s legal system / Anna Magdalena Kosińska, Barbara Mikołajczyk. // Eur. J. Migr. Law. - Vol. 21 (2019), s. 83-116 2019

 • Older persons’ right to health - a challenge to international law / Barbara Mikołajczyk. // Ageing Soc. - Vol. 39, iss. 8 (2019), s. 1611-1638 2019

 • The gender pay gap and social partnership in Europe : findings from "close the deal, fill the gap" / ed. Hazel Conley, Donata Gottardi, Geraldine Healy, Barbara Mikołajczyk, Marco Peruzzi. - London : Routledge, 2019. 2019

 • Conclusions / Hazel Conley, Donata Gottardi, Geraldine Healy, Barbara Mikołajczyk, Marco Peruzzi. // W: The gender pay gap and social partnership in Europe : findings from "close the deal, fill the gap". - London : Routledge, 2019. - S. 167-174 2019

 • Technology implementation in delivery of healthcare to older people : how can the least voiced in society be heard? / Yvonne van Zaalen, Mary McDonnell, Barbara Mikołajczyk, Sandra Buttigieg, Requena Maria del Carmen, Fred Holtkamp. // J. Enabling Technol. (Print). - Vol. 12, iss. 2 (2018), s. 76-90 2018

 • Mechanizm dubliński na rozdrożu – uwagi w związku z pracami nad rozporządzeniem Dublin IV / Barbara Mikołajczyk. // Eur. Prz. Sądowy. - 2018, nr 3, s. 4-10 2018

 • Legal basis of active ageing european developments / Barbara Mikołajczyk. // W: Ageing, ageism and the law : european perspectives on the rights of older persons. - Northampton, MA : Edward Elgar Pub., Inc., 2018. - S. 73-97 2018

 • The Council of Europe's Approach towards Ageism / Barbara Mikołajczyk. // W: Contemporary Perspectives on Ageism. - New York : Springer International Publishing, 2018. - S. 321-339 2018

 • Glosa do wyroku ETPC z 25.07.2017 r., Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugalia : (zakaz dyskryminacji zwielokrotnionej i eliminacja stereotypów w orzecznictwie sądów) / Barbara Mikołajczyk. // Państ. Prawo. - 2018, z. 10, s. 139-146 2018

 • Aktywne starzenie się ludności z perspektywy Rady Europy / Barbara Mikołajczyk. // Polit. Społ. - 2018, nr 1, s. 7-11 2018

 • Czy świat potrzebuje konwencji o prawach osób starszych? : uwagi na tle rozwiązań regionalnych / Barbara Mikołajczyk. // W: O prawach człowieka : księga jubileuszowa profesora Romana Wieruszewskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 495-506 2017

 • Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później : perspektywa międzynarodowa / red. nauk. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, Joanna Nowakowska-Małusecka ; aut.: Jacek Barcik, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Elżbieta Dynia, Tadeusz Gadkowski, Michał Kowalski, Bartłomiej Krzan, Brygida Kuźniak, Maria Magdalena Lewandowicz, Elżbieta Lis, Jerzy Menkes, Marcin Menkes, Barbara Mielnik, Cezary Mik, Barbara Mikołajczyk, Władysław Pęksa, Anna Przyborowska-Klimczak, Magdalena Słok-Wódkowska, Jacek Sobczak, Tomasz Srogosz, Marek Tkaczuk, Iwona Wrońska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. 2017

 • Powszechne prawo międzynarodowe przeciw niewolnictwu : bilans dwustu lat / Barbara Mikołajczyk. // W: Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później : perspektywa prawnomiędzynarodowa. - Warszawa : C.H.Beck, 2016. - S. 473-493 2016

 • Nowe wyzwania - stare obawy : o niezmienności problemów społeczności międzynarodowej / Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - S. 421-436 2016

 • Legal aid for Applicants for International Protection / Barbara Mikołajczyk. // W: Reforming the Common European Asylum System : the New European Refugee Law. - London : Brill Nijhoff, 2016. - S. 446-472 2016

 • Społeczność międzynarodowa wobec niedobrowolnych imigrantów : dwa oblicza solidaryzmu / Barbara Mikołajczyk. // W: Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym : doświadczenia polskie i międzynarodowe. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - S. 414-439 2015

 • Silesian Journal of Legal Studies / forew. by Barbara Mikołajczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. 2015

 • Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym / red. Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz ; aut.: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Anna Czaplińska, Władysław Czapliński, Paweł Czubik, Anna Doliwa-Klepacka, Elżbieta Dynia, Tadeusz Gadkowski, Marcin Kałduński, Maria M. Kenig-Witkowska, Iryna Kozak, Izabela Kraśnicka, Bartłomiej Krzan, Brygida Kuźniak, Roman Kwiecień, Edyta Lis, Piotr Łaski, Leonard Łukaszuk, Jerzy Menkes, Aleksandra Mężykowska, Barbara Mielnik, Barbara Mikołajczyk, Piotr Milik, Anna Przyborowska-Klimczak, Magdalena Słok-Wódkowska, Robert Stachurski, Kinga Stasiak, Wojciech Staszewski, Janusz Symonides, Anna Szarek-Zwijacz, Iwona Wrońska, Paulina Zajadło-Węglarz. - Warszawa : C.H.Beck, 2015. 2015

 • International Law and Ageism / Barbara Mikołajczyk. // Pol. Yearb. Int. Law. - [T.] 35 (2015), s. 83-108 2015

 • Historical heritage in contemporary Polish law relating to foreigners / Barbara Mikołajczyk. // Immigr. Minor. - Vol. 33, iss. 3 (2015), s. 279-300 2015

 • Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Stanisław Bogucki, Anna Krasuska-Terrillon, Barbara Mikołajczyk, Bartosz Wach, Marek Zieliński. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka a "system dubliński" : uwagi w związku z wyrokiem ETPCz w sprawie M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji / Barbara Mikołajczyk. // W: Unia Europejska a prawo międzynarodowe : księga jubileuszowa dedykowana prof. Elżbiecie Dyni. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Ziemowit", 2015. - S. 267-276 2015

 • Editorial / Barbara Mikołajczyk. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 7 (2015), s. 7-8 2015

 • Światowe, europejskie i krajowe inicjatywy na rzecz osób starszych / Barbara Mikołajczyk. // W: Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego : praca zbiorowa. - Katowice : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 2014. - S. 95-108 2014

 • Silesian Journal of Legal Studies / forew. by Barbara Mikołajczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. 2014

 • Readmisja / Barbara Mikołajczyk. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 419-420 2014

 • Przedmowa / Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka. // W: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. - S. 9-11 2014

 • Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej / red. Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. 2014

 • Prawa osób starszych / Barbara Mikołajczyk. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 365-366 2014

 • Porywanie samolotów / Barbara Mikołajczyk. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 360-361 2014

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec prawa do wody : nowe wyzwania / Barbara Mikołajczyk. // W: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. - S. 439-449 2014

 • Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników Migrujących i Członków Ich Rodzin / Barbara Mikołajczyk. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 221 2014

 • Cudzoziemiec / Barbara Mikołajczyk. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 62-63 2014

 • Konwencje haskie 1899-1961 / Barbara Mikołajczyk. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 201-202 2014

 • Handel narkotykami / Barbara Mikołajczyk. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 119-120 2014

 • Handel ludźmi / Barbara Mikołajczyk. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 119 2014

 • Handel bronią / Barbara Mikołajczyk. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 119 2014

 • Editorial / Barbara Mikołajczyk. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 6 (2014), s. 7-8 2014

 • Zasada non-refoulement / Barbara Mikołajczyk. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 589 2014

 • Uchodźcy / Barbara Mikołajczyk. // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 517-519 2014

 • Silesian Journal of Legal Studies / forew. by Barbara Mikołajczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 2013

 • Nie ma stref wolnych od praw człowieka : ochrona imigrantów na wodach międzynarodowych : glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 23. 03. 2012 r. w sprawie Hirsi Jamaa i inni vs. Włochy / Barbara Mikołajczyk. // Eur. Prz. Sądowy. - 2013, nr 1, s. 49-52 2013

 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jako nowy typ traktatu / Barbara Mikołajczyk. // W: Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Galickiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - S. 217-234 2013

 • [Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet - recenzja] / Barbara Mikołajczyk. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 5 (2013), s. 87-88 2013

 • Is the ECHR ready for global ageing? / Barbara Mikołajczyk. // Int. J. Human Rights. - 2013, iss. 4, s. 511-529 2013

 • Editorial / Barbara Mikołajczyk. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 5 (2013), s. 7 2013

 • Silesian Journal of Legal Studies / forew. by Barbara Mikołajczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. 2012

 • Older persons' right to participate in social and economic life : new challanges for Europe / Barbara Mikołajczyk. // W: 5th Warsaw Seminar on Human Rights : Warsaw, 29 September - 1October 2011. - Warsaw : Kontrast, 2012. - S. 158-167 2012

 • Człowiek starszy w rodzinie : wybrane aspekty prawne / Barbara Mikołajczyk. // W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie : tezy i rekomendacje. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2012. - S. 37-43 2012

 • Międzynarodowa ochrona praw osób starszych / Barbara Mikołajczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 2012

 • International human rights obligations of Poland, Slovakia and the Czech Republic towards persons with disabilities / Barbara Mikołajczyk. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 82-93 2012

 • Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities / ed. Barbara Mikołajczyk. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. 2012

 • Editorial / Barbara Mikołajczyk. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 4 (2012), s. 7 2012

 • Wiek emerytalny w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE / Barbara Mikołajczyk. // Probl. Współcz. Prawa Międzynar. Eur. Porównawczego. - R. 10 (2012), s. 9-20 2012

 • Silesian Journal of Legal Studies / forew. by Barbara Mikołajczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. 2011

 • Międzynarodowe prawo uchodźcze / Barbara Mikołajczyk. // W: Encyklopedia zagadnień międzynarodowych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - S. 247-269 2011

 • Integracja obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej : nowe tendencje i wyzwania / Barbara Mikołajczyk. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2011, z. 2, s. 159-172 2011

 • Encyklopedia zagadnień międzynarodowych / pod red. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, Renaty Podgórzańskiej, Daniela Wacinkiewicza ; [aut.]: Henryk Babis, Anna Bera, Jacek Buko, Aurelia Bielawska, Krystyna Brzozowska, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Grzegorz Ciechanowski, Roman Czaplewski, Sławomir Driczinski, Wojciech Downar, Wojciech Drożdż, Magdalena Fedorowicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Izabela Gawłowicz, Grzegorz Harasimiak, Izabela Kraśnicka, Joanna Lubimow, Piotr Łaski, Anna Mierzejewska, Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka, Maciej Perkowski, Dariusz Pęchorzewski, Jarosław J. Piątek, Agnieszka Piekutowska, Michał Pluciński, Renata Podgórzańska, Andrzej Ranke, Grażyna Rosa, Robert Rumiński, Janusz Ruszkowski, Sylwia Serwońska, Wojciech Staszewski, Anna Szarek, Anna Szczepańska, Beata Świecka, Daniel Wacinkiewicz, Iwona Wierzchowiecka, Jerzy Wronka, Dariusz Wybranowski, Anna Zalcewicz, Elżbieta Załoga, Mieczysława Zdanowicz, Marek Zieliński. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. 2011

 • Editorial / Barbara Mikołajczyk. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 3 (2011), s. 7 2011

 • Silesian Journal of Legal Studies / forew. by Barbara Mikołajczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. 2010

 • Czy powrót do idei azylu? / Barbara Mikołajczyk, Mieczysława Zdanowicz. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 1055-1064 2010

 • Obowiązki państwa w zakresie identyfikacji szczególnych potrzeb cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy / Barbara Mikołajczyk. // W: Uchodźcy w Polsce i Europie : stan prawny i rzeczywistość. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 63-85 2010

 • Migracje klimatyczne i ekologiczne : zagrożenie dla bezpieczeństwa i wyzwanie dla prawa międzynarodowego / Barbara Mikołajczyk. // W: Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010. - S. 460-476 2010

 • Editorial / Barbara Mikołajczyk. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 2 (2010), s. 7 2010

 • Słowo o naszej Pani Profesor / Barbara Mikołajczyk. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 7-9 2009

 • Silesian Journal of Legal Studies / forew. by Barbara Mikołajczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 2009

 • Deployment of armed forces abroad : Polish dilemmas in the context of the Afgan and Iraqi operations / Barbara Mikołajczyk. - Nijmegen : Wolf Legal Publishers, 2009. 2009

 • Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej / pod red. Barbary Mikołajczyk i Joanny Nowakowskiej-Małuseckiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 2009

 • Ochrona uzupełniająca a status uchodźcy / Barbara Mikołajczyk. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 372-385 2009

 • Nowe wyzwania dla prawa imigracyjnego : problem powrotów nielegalnych imigrantów / Barbara Mikołajczyk. // Stud. Praw. KUL. - 2009, [nr] 1, s. 65-81 2009

 • [New Regionalism and Asylum Seekers - recenzja] / Barbara Mikołajczyk. // Int. J. Refug. Law. - 2009, nr 2, s. 376-380 2009

 • Editorial / Barbara Mikołajczyk. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 1 (2009), s. 7 2009

 • Nowa forma ochrony udzielanej cudzoziemcom / Barbara Mikołajczyk. // Państ. Prawo. - 2008, z. 11, s. 34-45 2008

 • Interpretacja pozytywnych przesłanek nadawania statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i wspólnotowym / Barbara Mikołajczyk. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 58-74 2008

 • [Prawo międzynarodowe - recenzja] / Barbara Mikołajczyk. // Spr. Międzynar. (Warsz.). - 2007, nr 1, s. 138-141 2007

 • Konwencja ONZ o ochronie praw wszystkich pracowników przemieszczających się i ich rodzin : sukces czy porażka społeczności międzynarodowej / Barbara Mikołajczyk. // Misc. Iur. - T. 9 (2007), s. 61-74 2007

 • Free Movement of Workes in Poland in 2006 / Barbara Mikołajczyk. // W: Report for the European Commission on Implementation of EU Free Movement Law in 25 member states. - Nijmegen : Centre for Migration Law, 2007. - S. 827-881 2007

 • Zakaz tortur, nieludzkiego traktowania albo karania w sprawach z "elementem azylowym" przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka / Barbara Mikołajczyk. // W: Wybrane problemy prawa krajowego i europejskiego. - Białystok : Wydawnictwo Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. - S. 277-291 2007

 • Transpozycja dyrektywy ustanawiającej minimalne normy dotyczące osób ubiegających się o azyl do prawa polskiego / Barbara Mikołajczyk. // Białost. Stud. Prawnicze. - Z. 2 (2007), s. 11-25 2007

 • Organizacje pozarządowe : aktywny podmiot stosunków międzynarodowych / Barbara Mikołajczyk. // Misc. Iur. - T. 8 (2006), s. 139-152 2006

 • Między bezpieczeństwem a prawami człowieka : uwagi na temat stosowania klauzul wyłączających nadanie statusu uchodźcy w dobie zagrożenia terroryzmem / Barbara Mikołajczyk. // W: Prawo międzynarodowe publiczne. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. - S. 95-108 2006

 • Free Movement of Workes in Poland in 2005 / Barbara Mikołajczyk. // W: Report for the European Commission on Implementation of EU Free Movement Law in 25 member states. - Nijmegen : Centre for Migration Law, 2006. - S. 777-823 2006

 • Rzetelność postępowania o nadanie statusu uchodźcy w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego : (wybrane zagadnienia) / Barbara Mikołajczyk. // Misc. Iuris Gentium. - Nr 7 (2004), s. 41-54 2004

 • Prawa dziecka w sytuacji ubiegania się o status uchodźcy / Barbara Mikołajczyk. // Państ. Prawo. - 2004, z. 7, s. 88-99 2004

 • Pomoc prawna w sprawach uchodźczych : nowe wyzwania w związku z przystąpieniem Polski do UE / Barbara Mikołajczyk. // Palestra. - 2004, nr 1/2, s. 19-29 2004

 • Osoby ubiegające się o status uchodźcy : ich prawa i standardy traktowania / Barbara Mikołajczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004. 2004

 • Ochrona życia prywatnego, rodzinnego i korespondencji w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich / Barbara Mikołajczyk. // Misc. Iur. - T. 5 (2004), s. 88-98 2004

 • Wybór polskich aktów prawnych z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i praw człowieka / oprac. Barbara Mikołajczyk. - Tychy : Śl. Wydaw. Nauk. WSZiNS, 2004. 2004

 • Przegląd spraw uchodźczych przed polskimi organami administracji : terroryzm jako przesłanka wyłączająca nadanie statusu uchodźcy / Barbara Mikołajczyk, Mieczysława Zdanowicz. // Prz. Prawa Eur. - Nr 1 (2003), s. 78-80 2003

 • Ormianie ubiegający się o status uchodźcy w Polsce / Barbara Mikołajczyk. // Reg. Pol. - Nr 1 (2003), s. 88-98 2003

 • "Wiodące zasady wewnątrzpaństwowych przesiedleń" jako wzór dla ochrony osób przemieszczonych wewnętrznie / Barbara Mikołajczyk. // Prawa Człow. - Z. 9 (2003), s. 15-26 2003

 • Rada do Spraw Uchodźców w świetle projektowanych zmian ustawy o cudzoziemcach / Barbara Mikołajczyk. // W: Polska i Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia prawne. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002. - S. 157-171 2002

 • Przegląd spraw uchodźczych przed polskimi organami administracji : haracze / Barbara Mikołajczyk, Mieczysława Zdanowicz. // Prz. Prawa Eur. - Nr 1 (2002), s. 68-71 2002

 • Od Dublina do Amsterdamu : polityka azylowa / Barbara Mikołajczyk, Mieczysława Zdanowicz. // W: Ochona uchodźców : dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Konwencji Genewskiej. - Warszawa : Zarząd Obsługi MSZ, 2002. - S. 169-176 2002

 • Minimalne standardy dla procedur uchodźczych : (uwagi w związku z propozycją Komisji UE) / Barbara Mikołajczyk. // Państ. Prawo. - 2002, z. 3, s. 42-55 2002

 • Przegląd spraw uchodźczych przed polskimi organami administracji : art. 1D Konwencji Genewskiej. Ochrona innego organu lub agencji ONZ / Barbara Mikołajczyk, Mieczysława Zdanowicz. // Prz. Prawa Eur. - Nr 2 (2001), s. 86-90 2001

 • Przegląd spraw uchodźczych przed polskimi organami administracji : dezercja i odmowa służby wojskowej / Barbara Mikołajczyk, Mieczysława Zdanowicz. // Prz. Prawa Eur. - Nr 1 (2000), s. 80-84 2000

 • The new polish act on aliens : selected aspects of fundamental human rights / Barbara Mikołajczyk. // W: Legal Convergence in the Enlarged Europe of The New Millenium. - The Hague : Kluwer, 2000. - S. 255-270 2000

 • Protection of national minorities at the local level in the light of international documents / Barbara Mikołajczyk. // W: Local power and modern community political life : sociological essays. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. [20]-33 1999

 • [Migrant Workes in international Human Rights Law - recenzja] / Barbara Mikołajczyk. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 6 (1999), s. 157-159 1999

 • Społeczność międzynarodowa wobec praw osób o innej orientacji seksualnej / Barbara Mikołajczyk. // Palestra. - 1998, nr 3/4, s. 132-143 1998

 • Zasada niewydalania uchodźców a pojęcie "kraju bezpiecznego" : (wybrane aspekty prawne) / Barbara Mikołajczyk. // Państ. Prawo. - 1997, z. 3, s. 30-42 1997

 • Mniejszości w prawie międzynarodowym / Barbara Mikołajczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1996. 1996

 • Status prawny ludności szwedzkojęzycznej w Finlandii / Barbara Mikołajczyk. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - [T.] 17 (1994), s. 123-135 1994

 • Znaczenie i funkcje urzędu Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców / Barbara Mikołajczyk. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 1 (1994), s. 51-58 1994

 • Status prawny mniejszości narodowych : wybrane problemy polityczne i prawne / Barbara Mikołajczyk. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 8 (1993), s. 39-52 1993

 • Europejska Karta Społeczna : Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych / przedm. Barbara Mikołajczyk. - Katowice : Almaprint, 1993. 1993

 • [Zbiorowe prawa człowieka - recenzja] / Barbara Mikołajczyk. // Spr. Międzynar. (Warsz.). - 1993, nr 3, s. 164-166 1993

 • [Zbiorowe prawa człowieka - recenzja] / Barbara Mikołajczyk. // Pol. Yearb. Int. Law. - [T.] 20 (1993), s. 290-291 1993

 • Universal protection of minorities / Barbara Mikołajczyk. // Pol. Yearb. Int. Law. - T. 20 (1993), s. 137-150 1993

 • [Questions of International Law - recenzja] / Barbara Mikołajczyk. // Państ. Prawo. - 1992, z. 7, s. 104-105 1992 111 lp